"VERGETEN ETERS"

Een VERHALENBUNDEL over onbekende wezens en hun eetgewoonten

 

Klik op een titel, kijk en lees:

   De mijnzwam

   Florilepidopterus fr÷dewitzi

   Locomotorius vivax

   De zeelamp

   De ziftvlinder

   De vissersvis

   De harsvlinder

   Het koperkruid

   De vliegende kelk

   De sluierslak

   De priemkwal

   Arthranthus carniphagus

   De fuikspin

   De zief

   De klepbloem

Inleiding

Fotoboeken, televisiefilms en het internet verschaffen ons stromen informatie over de natuur. Naarmate er steeds verdere streken bezocht,donkerder diepten gepeild en blauwere hoogten geŰxploreerd worden,zien we ons telkens bizarder dieren en exotischer planten voor ogen getoverd. De blik, die wij mensen van deze tijd op onze omgeving werpen, is in de dubbele betekenis van het woord globaal te noemen. Enerzijds hebben we al het hele aardoppervlak bereisd, anderzijds zijn we pas begonnen de uithoeken en nissen op en in de wereldbol te ontdekken. Zonder twijfel staan ons nog heel veel foto- en draaiboeken te wachten vol onverwachte levensvormen en onvermoede levenswijzen.

Ook in vroeger dagen hebben opmerkzame beschouwers verrassende ontdekkingen gedaan en hun waarnemingen naar hun beste weten met de beste hun ten dienste staande middelen, pen en penseel, vastgelegd. Het is niet zo moeilijk achter zulke ontdekkingen te komen, als men zich de moeite geeft oude boeken en geschriften na te slaan. Dit boek toont een aantal afbeeldingen, vaak reconstructies,en geeft beschrijvingen van organismen die alleszins onze aandacht verdienen, maar die in de loop des tijds naar een plaatsje op de achtergrond geschoven zijn. De groep van deze veronachtzaamde of vergeten organismen is groot en ik heb hier maar enkele kunnen tonen. Voor dit platenboek heb ik een selectie gernaakt, waarbij ik koos voor planten en dieren die opvielen door de opmerkelijke of uitzonderlijke manier, waarop ze hun kostje bij elkaar scharrelen. Verzamelen van voedsel gebruikte ik als verbindend thema. Deze activiteit is voor alle levende wezens, hoe klein en simpel of hoe groot en gecompliceerd ze ook zijn, een voorwaarde om te kunnen bestaan.