Klik op het plaatje om terug te keren naar het voorblad "Vergeten Eters"

DE FUIKSPIN

De fuikspin is helemaal geen fuikspin, maar gewoon een soort trechterspin. Alleen, hij spant zijn web tussen takken in plaats van hem op de grond te bouwen. De vergelijking van het web met een fuik gaat in zoverre op, dat insecten die erin terecht komen er niet zo gemakkelijk weer uitkomen. De fuikspin richt de opening van zijn web altijd in de heersende windrichting. De draden van het spinsel zijn niet kleverig, maar juist erg glad. Vliegen en muggen, die door de wind in de opening geblazen worden, glijden door tot ze in de smalle uitgang van de trechter komen. Daar worden ze door de spin opgewacht, die korte metten met ze maakt.

Men zou verwachten, dat een beest, zo wind afhankelijk als de fuikspin, een open en bloot bestaan zou leiden, maar het tegendeel is waar. De fuikspin leeft een verborgen bestaan achter een dik bladerdek. Hij zorgt er wel voor, dat de voorkant van de trechter voor een opening tussen de bladeren staat, maar dat het web als geheel goed gecamoufleerd is. Als in de herfst de bladeren van de bomen vallen, moet de fuikspin noodgedwongen zijn kostje bij elkaar scharrelen in de openheid. Deze situatie bevalt hem zo slecht, dat hij één van de eerste dieren is, die een geschikt gaatje of spleetje zoekt om daarin in winterrust te gaan.

De fuikspin heeft een feilloos gevoel voor de windrichting, ook al heerst er bijna windstilte. Als men eens door een bos zou wandelen en men zou willen weten, waar de wind vandaan komt, en de opgestoken, natte vinger zou niet helpen, dan moet men maar eens tussen dicht struikgewas kijken, of men een web van de fuikspin ziet. Zo'n web zou kunnen helpen de windrichting te bepalen. Meestal hoeft men niet eens zo lang te zoeken, want zo zeldzaam is de fuikspin nu ook weer niet.