Klik op het plaatje om terug te keren naar het voorblad "Vergeten Eters"

DE HARSVLINDER

Vlinders leven van plantensappen. Meestal zuigen ze nectar uit bloemen. De harsvlinder is een buitenbeentje. Hij sabbelt aan druppeltjes hars om daar allerhande voedingsstoffen uit te halen, in het bijzonder de energierijke verbinding terpentijn. Om terpentijn te kunnen verteren is een aangepaste stofwisseling nodig en die bezit de harsvlinder dan ook. Hij heeft rijkelijk voordeel van zijn aanpassing aan een moeilijk menu: hij smaakt vies, een eigenschap, die mogelijke vijanden afschrikt. Er is ook een schaduwzijde. Hars komt alleen te voorschijn, als een boom gewond is.Verwondingen komen onder natuurlijke omstandigheden niet zo vaak voor. De harsvlinder moet soms lang en ver zoeken naar voedsel. Zijn voortreffelijke reukorgaan, dat in zijn omvangrijke sprieten is gelegen, komt hem daarbij goed van pas.

Rond houthakkerskampen is het een luilekkerland voor harsvlinders. Men kan deze diertjes daar vaak in heel grote aantallen vinden, mits men goed zoekt. Harsvlinders zijn nachtvlinders. Overdag houden ze  zich schuil in gaatjes en spleten om 's nachts rond te kruipen op weg naar voedsel. Jazeker, kruipen, want in luilekkerland verdwijnt de noodzaak en de behoefte om te vliegen. Op de grote stapels gevelde stammen lopen de vlinders van de ene harsdruppel naar de volgende. De ongebruikte vleugels ondergaan bizarre, asymmetrische vormveranderingen. Verzamelaars maken er een sport van zo sterk mogelijk verschillende varianten in hun collectie op te nemen. In hun vacanties reizen ze af naar bosrijke streken en zwerven 's nachts met hun zaklantaarntjes rond plekken waar gekapt wordt. De onder natuurlijke omstandigheden zeer zeldzame harsvlinder is door toedoen van de mens, namelijk grootschalig houtkappen, plaatselijk talrijk geworden. De explosieve groei en bloei van de vlinderbevolking is vaak maar van korte duur. Als de verzamelaars er eenmaal opuit trekken, dan is zo'n populatie spoedig uitgedund. Zo blijft de harsvlinder toch een zeldzaamheid.