Klik op het plaatje om terug te keren naar het voorblad "Vergeten Eters"/

DE VLIEGENDE KELK

Het verschijnsel vleesetende planten is algemeen bekend. Op allerlei plaatsen ter wereld vindt men gewassen, die kans zien hun armetierig bestaan te verrijken door dierlijke eiwitten aan hun menu toe te voegen. Gewoonlijk gaat het om passief vanggedrag. De vliegende kelk is een actief voortbewegende bloem die overigens een passief vanggedrag vertoont. Hij groeit aan een struik in de dichte bergwouden van het Joemari-massief in het noordelijk deel van het Amazone-bekken. Als de struik een dag of wat in bloei gestaan heeft, gebeurt er iets eigenaardigs met de bloesem, die dan het beginsel van één zaadje bevat. Twee bloembladeren vormen zich om tot vlerken en gaan klapwiekende bewegingen uitvoeren. Het topblad groeit uit tot een kronkelende rank. Op een gegeven ogenblik breekt de bloemstengel en de losse bloem gaat op de wieken. De weinig gecoördineerde vlucht duurt maar ongeveer een half uur, maar in die tijd kan de vliegend kelk toch minstens enkele honderden meters afleggen. Fladderend door het dichte groen raakt hij af en toe een tak. De vlucht neemt een eind, wanneer de rank zich bliksemsnel om zo'n tak slingert. Met twee andere bloembladen, die webachtig veranderen, verankert de vliegende kelk zich tussen de twijgen. De twee tot rust gekomen vlerkjes rollen zich op en zullen spoedig afvallen. Uit de kelk beginnen voor insecten aantrekkelijke geuren op te stijgen. Aangelokte vliegen worden in een kleverige vloeistof gevangen en langzaam maar zeker verteerd. Het vang- en verteringsproces houdt net zo lang aan, totdat de hele kelkholte gevuld is met stukjes en brokjes overteerbare chitine, overblijfselen van insectenskeletjes. Dan laat de kelk zich op de grond vallen. Het ene zaadje is inmiddels gerijpt en voorzien van een kolossale hoeveelheid hoogwaardig reservevoedsel. Het zal ontkiemen en zelfs op de meest povere bodem in de donkerte onder het dichtste bladerdak een formidabele groeisnelheid ontwikkelen. Met enig geluk groeit hij uit tot een volwassen struik,die het volgende seizoen bloeit. Dan begint de kringloop opnieuw.