Lezing gehouden op 5 december 2016 voor de Senioren Vereniging Hilversum

Gisteren, 5 dec. 2016, een lezing bijgewoond van Gerrit Teule.  Deze lezing werd gehouden voor de plaatselijke seniorenvereniging in de bibliotheek van Amersfoort.  De zaal voor ca. 55 personen was bijna geheel bezet. De lezing ging over de veelzijdige wetenschapper Teilhard de Chardin en zijn betekenis voor de huidige tijd.

Wat meteen al opvalt is dat Teule een uitstekend spreker is.  Hij weet zijn publiek, in dit geval kritische 60-plussers, van begin tot einde  te boeien. Hij gaat stap voor stap door de toch zeker niet eenvoudige problematiek heen, hij maakt goed gebruik van ondersteunende power-point-beelden en last but not least hij beschikt ook nog over de nodige (droge) humor.      

Na een korte en interessante inleiding  over de mens Teilhard de Chardin, die opgroeide in Frankrijk en naast wetenschapper ook nog filosoof en priester was, gaat Teule in op de  bijdrage van Teilhard aan de evolutieleer.  De opvattingen van Teilhard met betrekking tot het thema bewustzijn en materie versus geest blijken nog steeds actueel te zijn. De geest is niet iets bovennatuurlijks, zoals met name door de aanhangers van Descartes verkondigd werd, maar de geest is op natuurlijke wijze met de materie verbonden.  Dit is dan ook weer eens een heel andere visie dan die van sommige hedendaagse materialistisch ingestelde wetenschappers  als de neuroloog dr. Swaab, die vinden dat de geest eenvoudigweg een afscheidingsproduct is van de hersenen en niet meer. Volgens Teule stellen zij dan de geest op één lijn met het product urine dat door de nieren wordt afgescheiden.   Teule maakt meer van deze vergelijkingen, bijvoorbeeld ook de vergelijking tussen de noösfeer van Teilhard en het huidige internet. Dit alles heeft wel als belangrijk gevolg dat deze gecompliceerde problematiek op een concrete en alleszins begrijpelijke wijze wordt behandeld

Na afloop mocht Teule een welgemeend  applaus van het publiek in ontvangst nemen. Zelf heb ik genoten van deze middag. Naar mijn mening valt een vergelijking met de populaire Robert Dijkgraaf, die toch op TV met overdreven lichtbeelden in snel tempo feit op feit stapelt,  met afstand uit in het voordeel van Gerrit Teule.

Harry Ansems

(vervolg beoordelingen)

]]>