Evolutie, Elektromagnetische kracht, Leven en Bewustzijn                                                Site van Gerrit Teule

]]>