Evolutie

Elektromagnetische kracht

Leven

Bewustzijn

“De evolutie: een theorie, een systeem of een hypothese? Volstrekt niet; veel meer dan dat: een algemene voorwaarde waarnaar voortaan alle theorieën, alle hypothesen, alle systemen zich moeten voegen, waaraan zij moeten beantwoorden, willen zij denkbaar en waar zijn. Een licht dat alle feiten bestraalt, een curve waarmee alle lijnen moeten meegaan, dat is evolutie.”

(Pierre Teilhard de Chardin)

 

De verzameling van elektronen en fotonen (lichtdeeltjes) die in de natuur alles vorm geeft, informatie onthoudt en communiceert.

          “Thinking electrons” (Jean Emile Charon)

Is leven alleen maar ‘stofwisseling en reproductie’ of is het veel meer informatieverwerking en communicatie?

“The hard problem” aldus David Chalmers. Wat kan de wetenschap doen? Bagatelliseren of serieus nemen?

Download en lees:

Bewustzijnsevolutie en Artificial Intelligence

Een uitgebreid essay (ca 100 blz.) over de evolutie van geest, ziel, bewustzijn en onze toekomst met kunstmatige intelligentie.

(Dit essay wordt regelmatig bijgewerkt)

Bijna Dood Ervaringen en de Eonische gedachten

Een kort essay als vervolg op het bovenstaande essay over de gevolgen van de eonische theorie op BDE en BLE.

Facsimile Complex Relativity, Jean E. Charon (1988)

 

In deze PDF staat de eonische theorie van Charon, uitgewerkt voor theoretisch natuurkundigen

(Unifying All Four Physical Interactions)

 

]]>