Evolutie

Elektromagnetische kracht & geest

Leven

Bewustzijn

“De evolutie: een theorie, een systeem of een hypothese? Volstrekt niet; veel meer dan dat: een algemene voorwaarde waarnaar voortaan alle theorieën, alle hypothesen, alle systemen zich moeten voegen, waaraan zij moeten beantwoorden, willen zij denkbaar en waar zijn. Een licht dat alle feiten bestraalt, een curve waarmee alle lijnen moeten meegaan, dat is evolutie.”

(Pierre Teilhard de Chardin, 1881-1955)

 

De verzameling van elektronen en fotonen (lichtdeeltjes) die in de natuur alles vorm geeft, informatie onthoudt en communiceert. “Thinking electrons”  

(Jean Emile Charon, 1920-1998)

 

Is leven alleen maar ‘stofwisseling en reproductie’ of is het veel meer informatieverwerking en communicatie?

“The hard problem” aldus David Chalmers. Wat kan de wetenschap doen? Bagatelliseren, wegrederen of serieus nemen?

Download en lees:

Bewustzijnsevolutie en Artificial Intelligence

Een uitgebreid essay (ca. 140 blz.) over de evolutie van geest, ziel, bewustzijn en onze toekomst met kunstmatige intelligentie. Appendix 2 bespreekt het boek “LIFE 3.0” van Max Tegmark.

(Dit essay is bijgewerkt tot 26 maart 2018)

 

Bijna Dood Ervaringen en de Eonische gedachten

Een kort essay als vervolg op het bovenstaande essay over de gevolgen van de eonische theorie op BDE en BLE. (Bijgewerkt 24 maart 2018)

 

 

Facsimile Complex Relativity, Jean E. Charon (1988)

 

In deze PDF staat de eonische theorie van Charon, uitgewerkt voor theoretisch natuurkundigen

(Unifying All Four Physical Interactions)

 

Plato’s Grot en de Social Media

 

De mythe van de grot van Plato is hoogst actueel

en gaat over het verslavende gebruik van de mobieltjes en o.a. Facebook

 

NIEUW!

Verkrijgbaar in de boekhandel en bij BOL.COM

Meer info hier.

De evolutie van een natuurlijke ethiek

Klimaatverandering en het corona virus zijn beide antwoorden van de natuur op menselijk handelen. Hoe nu verder? Is er een fundamentele herbezinning nodig op een nieuwe ethiek, die de natuur ons, na diverse waarschuwingen, zelf aanreikt vanuit het diepste van de evolutie? Is de natuur, de leermeesteres van de kunst (natura artis magistra), ook de leermeesteres van de ethiek? 100 blz. Meer info...

]]>