Home OTTAVIANO PETRVCCI
Image2.gif (125078 bytes) Deze website bevat gratis bladmuziek:

1. Polyfone vocale en instrumentale werken uit de Renaissance getranscribeerd voor clavecimbel, orgel of harp (ook de diatonische of kleine harp); enkele stukken zijn bestemd of geschikt voor de luit; van een aantal werken is een partituur met afzonderlijke partijen toegevoegd, voor gebruik door een ensemble, en een aantal is voorzien van tekst en Nederlandse vertaling.

Meteen naar Renaissance bladmuziek

2. Gregoriaans in modern notenschrift voor blokfluit, ander melodie-instrument of solo-zang; vertalingen zijn aanwezig.

Meteen naar Gregoriaans

 3. Bicinia van Obrecht tot Mozart, voor blokfluiten of andere melodie-instrumenten, sommige met tekst en Nederlandse vertaling. 

Meteen naar Bicinia

4. Bladmuziek voor blokfluitensemble en voor clavecimbel of ander klavierinstrument daterende vanaf de barok tot gisteren.

Meteen naar Post Petrucci

This site contains free sheetmusic:

1. Polyphone vocal and instrumental pieces from the Renaissance transcribed for harpsichord, organ or harp (including the diatonic or Celtic harp); some pieces are originally meant or suitable for the lute; a number of works has been given in score for ensembles with separate voices and a number are provided with text and translation in English.

Directly to Renaissance sheet music

2. Gregorian plainchant in modern staff notation for recorder, other melody instrument or solo voice; translations have been added.

Directly to Gregorian chant

3. Bicinia from Obrecht to Mozart, for recorders or other melody instruments, some of them with text and translation in English.

Directly to Bicinia

4. Sheet music dating from baroque until yesterday for recorder ensemble and for harpsichord or other keyboard instrument.

Directly to Post Petrucci

GeŘpdatet/Updated 06-07-2020 Inleiding

Nederlands

Introduction

English

Nederlandse en tweetalige bladzijden

Inleiding Renaissance bladmuziek

Renaissance bladmuziek

Inleiding Gregoriaans

Gregoriaans in modern notenschrift

Bicinia van Obrecht tot Mozart

Post Petrucci

Middentoon-stemming

Verantwoording

Links

Curriculum en contact

Van de volgende renaissance componisten is muziek opgenomen:

Alle Gregoriaans vˇˇr 1600 is

 • anoniem ; ik heb van elke modus een voorbeeld opgenomen, en verder de gehele cyclus rond kerstmis, daar deze qua stijl en beleving lenen voor uitvoering op blokfluiten.

Bicinia van de volgende componisten zijn opgenomen:

 • Jacob Obrecht
 • Johannes Ghiselin Verbonnet
 • Alexander Agricola
 • Josquin Desprez
 • Adriaen Valerius
 • Jan Pieterszoon Sweelinck
 • Franšois Couperin
 • Georg Friedrich Hńndel
 • Johann Sebastian Bach
 • Wolfgang Amadeus Mozart

Op de pagina Post Petrucci staan edities en bewerkingen van composities van:

 • Henry Purcell
 • Louis Couperin
 • Franšois Couperin
 • Johann Sebastian Bach
 • Georg Philipp Telemann
 • Georg Friedrich Hńndel
 • Carl Philipp Emanuel Bach
 • Franz Schubert
 • Felix Mendelssohn
 • CÚsar Franck
 • Eric Satie
 • Pierre-Octave Ferroud
 • de eigenaar van deze website
Music by the following Renaissance composers has been included:

All Gregorian plainchant before 1600 is

 • anonymous ; I included an example of every modus, and the complete cycle around Christmas, because there style and expression are suitable  for performance by recorders.

Bicinia of the following composers have been included:

 • Jacob Obrecht
 • Johannes Ghiselin Verbonnet
 • Alexander Agricola
 • Josquin Desprez
 • Adriaen Valerius
 • Jan Pieterszoon Sweelinck
 • Franšois Couperin
 • George Friderick Handel
 • Johann Sebastian Bach
 • Wolfgang Amadeus Mozart

On the page Post Petrucci you will find editions and arrangements of compositions by:

 • Henry Purcell
 • Louis Couperin
 • Franšois Couperin
 • Johann Sebastian Bach
 • Georg Philipp Telemann
 • George Frederick Handel
 • Carl Philipp Emanuel Bach
 • Franz Schubert
 • Felix Mendelssohn
 • CÚsar Franck
 • Eric Satie
 • Pierre-Octave Ferroud
 • the owner of this site
English and bilingual pages

Introduction to Renaissance sheet music

Renaissance sheet music

Introduction to Gregorian chant

Gregorian chant in modern staff notation

Bicinia from Obrecht to Mozart

Post Petrucci

Mean tone temperament

Acknowledgments

Links

Curriculum and contact

De site is genoemd naar Ottaviano Petrucci di Fossombrone, 1466-1539, papiermaker, drukker en uitgever. Hij was de eerste muziekuitgever, VenetiŰ 1501.

Het vignet op deze site is getekend naar het watermerk in zijn papier. Een facsimile van Harmonice Musices Odhecaton Canti A uit 1501, de uitgave die voor deze website het belangrijkst is, vindt u hier.

De laatste wijzigingen van elke pagina is vet gedrukt):

Op de pagina Curriculum en contact heb ik een blokfluitkwartet "IJmuiden 1953" geplaatst, door mij gecomponeerd op basis van straatroepen en andere geluiden uit IJmuiden waar ik in de jaren 50 een paar jaar heb gewoond.

De belangrijkste handschriften met Gregoriaanse neumen uit de Stiftsbibliotek van Sankt-Gallen (CH) in facsimile op de site van het project Codices Electronici Sangallenses. Ook het cruciale handschrift uit Montpellier staat in facsimile op internet, eveals handschriften uit Laon (F). De links met uitleg staan op  de pagina Inleiding Gregoriaans. U vindt daar ook een link naar het complete Liber usualis, zowel in kwadraat- als in moderne notatie.

De pagina Inleiding is aangevuld met afbeeldingen van het oudste clavecimbel op een altaarstuk uit Minden (D) van 1425, een uiteenzetting over het handschrift van Henricus Arnault de Zwolle, ca 1440. met afbeelding, en een afbeelding van een clavecytherium op een schilderij van Geertgen tot Sint-Jans, ca 1480/90, uit het Museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam.

Op 9 september 2014 geplaatst op de pagina Gregoriaans in modern notenschrift de dagmis van Kerstmis in transcriptie volgens de neumen van Laon en Sankt-Gallen, Introitus Puer natus est, Graduale Viderunt omnes, Alleluia Dies sanctificatus, Offertorium Tui sunt caeli, Communio Viderunt omnes, met Latijnse tekst en vertaling in Nederlands en Engels.

Op 26 en 27 december 2015 toegevoegd op de pagina  Renaissance bladmuziek Antonio de Cabezˇn, uit Obras de musica para tecla, arpa y vihuela, Madrid 1578, Comienšan las canciones glosadas y motetes a quatro, 18 polyfone stukken van diverse componisten, bestemd voor klavierinstrument en harp, en van diminuties en versieringen voorzien door Antonio de Cabon en zijn zoon Hernando, met een versie voor blokfluitkwartet of andere instrumenten.

Op 22 april 2016 toegevoegd op de pagina Post Petrucci G.F. Hńndel, Concerto grosso opus 3 nr 1, gearrangeerd door Jan Kok en mij voor 5 blokfluiten in wisselende combinaties voor elk van de drie delen. Het bestaande arrangement voor 4 blokfluiten is in deel 3 gecorrigeerd.

Op 17 januari 2017 toegevoegd op de pagina  Renaissance bladmuziek Antonio de Cabezˇn, uit Obras de musica para tecla, arpa y vihuela, Madrid 1578, Comienšan los motetes de a cinco y canciones glosados, 10 polyfone motetten van diverse componisten, bestemd voor klavierinstrument of harp, en van diminuties en versieringen voorzien door Antonio de Cabešon, met een versie voor blokfluitquintet of andere instrumenten. Op 19 juli 2017 toegevoegd 13 canciones en een fuga (tiento) voor klavierinstrument, en op 22 juli 2017 (correctie op 21 augustus 2017) de versie voor blokfluit of instrumenten.

Op 17 juli 2017 toegevoegd op de pagina Renaissance bladmuziek Adriaen Willaert , Qui la dira, en Orlande de Lassus/ Orlando di Lasso, Susanne ung jourarrangementen voor klavierinstrument of harp en voor blokfluitkwintet.

Op 27 december 2017 toegevoegd op de pagina Renaissance bladmuziek  Philippe Verdelot , Ardenti miei sospiri en Ultimi miei sospiri, arrangementen voor klavierinstrument of harp en voor blokfluitsextet of andere instrumenten (zonder tekst).

Op 1 januari 2018 toegevoegd op de pagina Renaissance bladmuziek Antonio de Cabezˇn, uit Obras de musica para tecla, arpa y vihuela, Madrid 1578, Comienšan las canciones glosadas y motetes a seys, 4 zesstemmige motetten en 2 madrigalen van Josquin en Verdelot, bestemd voor klavierinstrument of harp, en van diminuties en versieirngen voorzien door Antonio de Cabešon, met een versie voor 6 blokfluiten of andere instrumenten.

Op 3 juni 2018 toegevoegd op de pagina Renaissance bladmuziek Orlande de Lassus/ Orlando di Lasso: 6 motetten voor 3 stemmen of instrumenten, niet in de verzameling 1577, en: 7 motetten voor 3 stemmen, niet in de verzameling 1577, transcriptie voor klavierinstrument of harp.

Op xx januari 2019 toegevoegd op de pagina Renaissance bladmuziek Antoine Brumel , Sicut lilium inter spinas, motet voor 4 stemmen of blokfluiten, met transcripties voor klavierinstrument of harp.

Op 20 januari 2019 toegevoegd op de pagina Bicinia van Obrecht to Mozart J.S. Bach,  Preludium BWV 847  gearrangeerd voor 2 blokfluiten.

Op 20 januari 2019 toegevoegd op de pagina Renaissance bladmuziek: Orlande de Lassus/ Orlando di Lasso, 7 motetten uit verzameling van 1575/1576, voor drie stemmen of instrumenten, met transcripties voor klavierinstrument of harp: Domine non est, Laetatus sum, Ego sum pauper, Cantate Domino, Exaudi Deus, Beati omnes, Ego dixi. Daarmee staan alle driestemmige motetten op deze site.

Op 3 oktober 2019 toegevoegd op de pagina Renaissance bladmuziek: Jacob Obrecht  (Gent 1456/57-Ferrara 1505): Laet u genoughen liever Johan; Wat willen wij metten budel spelen; Tsat een cleen meiskin al up een bloxskin; Waer sij di Han,

voor 4 instrumenten, speciaal blokfluiten, met transcriptie voor klavierinstrument of harp.

Op 9 maart 2020 toegevoegd op de pagina Renaissance bladmuziek: Jacob Obrecht  (Gent 1456/57-Ferrara 1505): Lacen adieu wel zoete partye; Den haghel ende die calde snee; Weet ghij wat mijnder jonghen herten deert,

voor 4 instrumenten, speciaal blokfluiten, met transcriptie voor klavierinstrument of harp.

Op 7 juli 2020 toegevoegd op de pagina Renaissance bladmuziek: Jacob Obrecht  (Gent 1456/57-Ferrara 1505): Ic hoerde de clocskins luden, en: Als al de weerelt in vruecden leeft

voor 4 instrumenten, speciaal blokfluiten, met transcriptie voor klavierinstrument of harp.

Op 20 juli 2021 toegevoegd op de pagina Renaissance bladmuziek: Jacob Obrecht  (Gent 1456/57-Ferrara 1505): Ic draghe de mutse cluse, en: In hebbe gheen ghelt in myn bewelt

voor 4 instrumenten, speciaal blokfluiten, met transcriptie voor klavierinstrument of harp.

 


The site has been named after Ottaviano Petrucci di Fossombrone, 1466-1539, paper maker, printer and publisher. He was the first music publisher, Venice 1501.

The image on this site has been drawn after the watermark in his paper. You will find a facsimile of his Harmonice Musices Odhecaton Canti A from 1501 here; this edition is the most important one for this website.

The last updates of every page are in bold type):

I included a recorder quartet "IJmuiden 1953" on the page Curriculum and contact. This composition has been based upon street cries and other street sounds from the fifties in IJmuiden where I used to live for several years. 

Facsimiles of the most important manuscripts with Gregorian neumes from the Monastery Library of Sankt-Gallen (CH) may be consulted on the site of the project Codices Electronici Sangallenses. The key manuscript from Montpellier is also on internet in facimile, as are manuscripts from Laon (F). You will find links with some explanation on the page Introduction to Gregorian chant. You will find  links to the complete Liber usualis there too, both in square notes and in modern notation.

The page Introduction has been supplemented with images of the oldest harpsichord of an altar piece from Minden (Germany) from 1425, a note on the manuscript of Henricus Arnault de Zwolle, ca 1440, with image, and an image of a clavecytherium in a painting by Geertgen tot Sint-Jans, ca 1480/90, from the Museum Boijmans Van Beuningen at Rotterdam.

Added September 9th 2014 the Christmas Mass by day in a transcription according to the neums of Laon and Sankt-Gallen on the page Gregorian chant in modern staff notation, the Introitus Puer natus est, Graduale Viderunt omnes, Alleluia Dies sanctificatus, Offertorium Tui sunt caeli, Communio Viderunt omnes, with Latin text and translation in English and Dutch.

Added December 26th 2015 Antonio de Cabezˇn, from Obras de musica para tecla, arpa y vihuela, Madrid 1578, Comienšan las canciones glosadas y motetes a quatro, 18 polyphone pieces by several composers, transcribed for keyboard instrument or harp and provided with diminutions en ornaments by Antonio de Cabešon and his son Hernando, with a version for recorder quartet or other instruments, on the page Renaissance sheet music.

Added April 22nd 2016 G.F. Hńndel, Concerto grosso opus 3 nr 1, arranged by Jan Kok and me for 5 recorders in different combinations in the 3 parts, on the page  Post Petrucci. I repaired some errors in part 3 of the existing arrangement for 4 recorders.

Added January 17th 2017 Antonio de Cabezˇn, from Obras de musica para tecla, arpa y vihuela, Madrid 1578, Comienšan los motetes de a cinco y canciones glosados, 10 polyphone motets by several composers, transcribed for keyboard instrument or harp and provided with diminutions en ornaments by Antonio de Cabešon with a version for recorder quintet or other instruments, on the page Renaissance sheet music. Added July 19 2017 13 canciones and one fuga (tiento) for keyboard instrument. The version for recorders has been added July 22nd 2017 (corrected August 21st 2017).

Added July 2017 Adriaen Willaert , Qui la dira, and   Orlande de Lassus/ Orlando di Lasso, Susanne ung jour, arrangements for keyboard instrument or harp and for recorder quintet.

Added December 27th 2017 Philippe Verdelot , Ardenti miei sospiri and Ultimi miei sospiri, arrangements for keyboard instrument or harp and for six instruments, especially recorders (but without text), on the page Renaissance sheet music.

Added January 1st 2018 Antonio de Cabezˇn, from Obras de musica para tecla, arpa y vihuela, Madrid 1578, Comienšan las canciones glosadas y motetes a seys, 4  motets and 2 madrigals by Josquin and Verdelot, transcribed for keyboard instrument or harp and provided with diminutions en ornaments by Antonio de Cabešon, with a version for 6 recorders or other instruments, on the page Renaissance sheet music.

Added June 3rd 2018 Orlande de Lassus/ Orlando di Lasso: 6 Motets for three voices or instruments not in the collection 1577, and: 7 Motets for three voices, not in the collection 1577, intabulated for keyboard instrument or harp, on the page Renaissance sheet music.

Added January xxth 2019 Antoine Brumel, Sicut lilium inter spinas, motet for 4 voices or recorders, met transcripties voor keyboard instrument or harp on the page Renaissance sheet music.

Added January 20th 2019 J.S. Bach Preludium BWV 847, arranged for 2 recorders, on the page Bicinia from Obrecht to Mozart

Added January 20th 2019 Orlande de Lassus/ Orlando di Lasso, 7 motets from the collection 1575/1576, for three voices or instruments, with transcriptions for keyboard instrument or harp, on the page Renaissance sheet music: Domine non est, Laetatus sum, Ego sum pauper, Cantate Domino, Exaudi Deus, Beati omnes, Ego dixi. So all motets in three voices are on this site.

Added October 3d 2019 on the page Renaissance sheet music: Jacob Obrecht  (Gent 1456/57-Ferrara 1505): Laet u genoughen liever Johan
(Gratify your wishes dear John); Wat willen wij metten budel spelen (Why should we play with the purse); Tsat een cleen meiskin al up een bloxskin (A tiny girl sat on a little block); Waer sij di Han (where are you, Han?), for 4 instruments, especially recorders, with transcription for keyboard instrument or harp.

Added March 9th 2020 on the page Renaissance sheet music: Jacob Obrecht  (Gent 1456/57-Ferrara 1505): Lacen adieu wel zoete partye (Alas, farewell, sweet company), Den haghel ende die calde snee (The hail and the cold snow) and Weet ghij wat mijnder jonghen herten deert (Do you know what hurts my young heart?), for 4 instruments, especially recorders, with transcription for keyboard instrument or harp.

Added July 7th 2020 on the page Renaissance sheet music: Jacob Obrecht  (Gent 1456/57-Ferrara 1505): Ic hoerde de clocskins luden (I heared the chimes ringing) and Als al de weerelt in vruchden leeft (When all the world lives in joy), for 4 instruments, especially recorders, with transcription for keyboard instrument or harp.

Added July 20th 2021 on the page Renaissance sheet music: Jacob Obrecht  (Gent 1456/57-Ferrara 1505): Ic draghe de mutse clutse (I wear the bonnet askew) and In hebbe gheen ghelt in myn bewelt (I have no money at my disposal) for 4 instruments, especially recorders, with transcription for keyboard instrument or harp.

Stem uw instrument voor muziek voor 1700 bij voorkeur in een middentoon- stemming. Klik hier voor een eenvoudige instructie. Tune your instrument for music before 1700 preferably to a mean tone temperament. Click here for a simple instruction.