Home OTTAVIANO PETRVCCI
Image2.gif (125078 bytes) Deze website bevat gratis bladmuziek:

1. Polyfone vocale en instrumentale werken uit de Renaissance getranscribeerd voor clavecimbel, orgel of harp (ook de diatonische of kleine harp); enkele stukken zijn bestemd of geschikt voor de luit; van een aantal werken is een partituur toegevoegd voor gebruik door een ensemble, en een aantal is voorzien van tekst en Nederlandse vertaling.

Meteen naar Renaissance bladmuziek

2. Gregoriaans in modern notenschrift voor blokfluit, ander melodie-instrument of solo-zang; vertalingen zijn aanwezig.

Meteen naar Gregoriaans

De Schola cantorum Gregoriana Assen heeft in 2000   onder leiding van Arnold den Teuling, dirigent, blokfluitist en webmaster van deze site, een cd gemaakt met 27 Gregoriaanse gezangen, onder de titel Suaviter. Drie ervan worden op altblokfluit uitgevoerd door de dirigent.  Zeven stukken in MP3 of MP4 kunt u  hier en hier beluisteren. Het bijbehorende boekje bevat een toelichting en de volledige teksten. Een Nederlandse vertaling is gratis verkrijgbaar. Meer details vindt u op de pagina Gregoriaans in modern notenschrift. De cd is verkrijgbaar door overmaking van 12 euro binnen Nederland, (inclusief verzendkosten) op bankrekening 3028 87954   van J.E. Lutgert inz R.K. Zangkoor SCG te Assen onder de vermelding "cd" en vooral ook uw adres. Vanuit het buitenland kost de cd 13 euro binnen Europa en 16 euro daarbuiten. Het IBAN/SEPA-nummer is NL18RABO0302887954, het BIC-nummer  RABONL2U van de Rabobank. Stuur mij een e-mail, zie pagina Contact, om de betaling en de verzending gelijk op te laten lopen. De opbrengst is in zijn geheel  bestemd voor een nieuw orgel in de parochiekerk, omdat de productie volledig is gesponsord. De Schola zingt natuurlijk a capella.

Een interview met de dirigent tijdens een repetitie vindt u hier.

3. Bicinia van Obrecht tot Mozart, voor blokfluiten of andere melodie-instrumenten, sommige met tekst en Nederlandse vertaling. 

Meteen naar Bicinia

4. Bladmuziek voor blokfluitensemble en voor clavecimbel of ander klavierinstrument daterende vanaf de barok tot gisteren.

Meteen naar Post Petrucci

This site contains free sheetmusic:

1. Polyphone vocal and instrumental pieces from the Renaissance transcribed for harpsichord, organ or harp (included the diatonic or Celtic harp); some pieces are originally meant or suitable for the lute; a number of works has been given in score for ensembles with  separate voices and a number are presented with text and translation in English.

Directly to Renaissance sheet music

2. Gregorian plainchant in modern staff notation for recorder, other melody instrument or solo voice; translations have been added.

Directly to Gregorian chant

The Schola cantorum Gregoriana Assen with Arnold den Teuling, as conductor and recorder player (and webmaster of this site) made a cd in 2009 with 27 pieces, with the title Suaviter. Three of them are played on treble recorder by the conductor. You may listen to seven pieces in MP3 or MP4 here and here. The booklet contains some comments and the complete Latin texts. A translation is available for free, but only in Dutch. You will find more details on the page Gregorian chant in modern staff notation. The cd is available by remittance of 13 euro (within Europe) or 16 euro (outside Europe) on account number 3028 87954   J.E. Lutgert inz R.K. Zangkoor SCG, Assen, mentioning "cd" and your address. The IBAN/SEPA-number is NL18RABO0302887954, the BIC-number RABONL2U of the Rabobank. Send an e-mail to me, see the page Contact, to synchronise the payment and dispatch. The revenue has been entirely intended for a new organ in the parish church, as all production costs have been sponsored. But the Schola of course sings a capella.

You will find an interview with the conductor (in Dutch) during a rehearsal here.

 

3. Bicinia from Obrecht to Mozart, for recorders or other melody instruments, some of them with text and translation in English.

Directly to Bicinia

Sheet music dating from baroque until yesterday for recorder ensemble and for harpsichord or other keyboard instrument.

Directly to Post Petrucci

Geüpdatet/Updated 22-12-2014 Inleiding

Nederlands

Introduction

English

Nederlandse en tweetalige bladzijden

Inleiding Renaissance bladmuziek

Renaissance bladmuziek

Inleiding Gregoriaans

Gregoriaans in modern notenschrift

Bicinia van Obrecht tot Mozart

Post Petrucci

Middentoon-stemming

Verantwoording

Links

Curriculum en contact

Van de volgende renaissance componisten is muziek opgenomen:

Alle Gregoriaans vóór 1600 is

 • anoniem ; ik heb van elke modus een voorbeeld opgenomen, en verder de gehele cyclus rond kerstmis, daar deze qua stijl en beleving lenen voor uitvoering op blokfluiten.

Bicinia van de volgende componisten zijn opgenomen:

 • Jacob Obrecht
 • Johannes Ghiselin Verbonnet
 • Alexander Agricola
 • Josquin Desprez
 • Adriaen Valerius
 • Jan Pieterszoon Sweelinck
 • François Couperin
 • Georg Friedrich Händel
 • Johann Sebastian Bach
 • Wolfgang Amadeus Mozart

Op de pagina Post Petrucci staan edities en bewerkingen van composities van:

 • Henry Purcell
 • Louis Couperin
 • François Couperin
 • Johann Sebastian Bach
 • Georg Philipp Telemann
 • Georg Friedrich Händel
 • Carl Philipp Emanuel Bach
 • Franz Schubert
 • Mendelssohn
 • Satie
 • Pierre-Octave Ferroud
 • de eigenaar van deze website
Music by the following Renaissance composers has been included:

All Gregorian plainchant before 1600 is

 • anonymous ; I included an example of every modus, and the complete cycle around Christmas, because there style and expression are suitable  for performance by recorders.

Bicinia of the following composers have been included:

 • Jacob Obrecht
 • Johannes Ghiselin Verbonnet
 • Alexander Agricola
 • Josquin Desprez
 • Adriaen Valerius
 • Jan Pieterszoon Sweelinck
 • François Couperin
 • George Friderick Handel
 • Johann Sebastian Bach
 • Wolfgang Amadeus Mozart

On the page Post Petrucci you will find editions and arrangements of compositions by:

 • Henry Purcell
 • Louis Couperin
 • François Couperin
 • Johann Sebastian Bach
 • Georg Philipp Telemann
 • George Frederick Handel
 • Carl Philipp Emanuel Bach
 • Franz Schubert
 • Mendelssohn
 • Satie
 • Pierre-Octave Ferroud
 • the owner of this site
English and bilingual pages

Introduction to Renaissance sheet music

Renaissance sheet music

Introduction to Gregorian chant

Gregorian chant in modern staff notation

Bicinia from Obrecht to Mozart

Post Petrucci

Mean tone temperament

Acknowledgments

Links

Curriculum and contact

De site is genoemd naar Ottaviano Petrucci di Fossombrone, 1466-1539, papiermaker, drukker en uitgever. Hij was de eerste muziekuitgever, Venetië 1501.

Het vignet op deze site is getekend naar het watermerk in zijn papier. Een facsimile van Harmonice Musices Odhecaton Canti A uit 1501, de uitgave die voor deze website het belangrijkst is, vindt u hier.

De laatste wijzigingen van elke pagina is vet gedrukt):

Op de pagina Curriculum en contact heb ik een blokfluitkwartet "IJmuiden 1953" geplaatst, door mij gecomponeerd op basis van straatroepen en andere geluiden uit IJmuiden waar ik in de jaren 50 een paar jaar heb gewoond.

De belangrijkste handschriften met Gregoriaanse neumen uit de Stiftsbibliotek van Sankt-Gallen (CH) in facsimile op de site van het project Codices Electronici Sangallenses. Ook het cruciale handschrift uit Montpellier staat in facsimile op internet, eveals handschriften uit Laon (F). De links met uitleg staan op  de pagina Inleiding Gregoriaans. U vindt daar ook een link naar het complete Liber usualis, zowel in kwadraat- als in moderne notatie.

De pagina Inleiding is aangevuld met afbeeldingen van het oudste clavecimbel op een altaarstuk uit Minden (D) van 1425, een uiteenzetting over het handschrift van Henricus Arnault de Zwolle, ca 1440. met afbeelding, en een afbeelding van een clavecytherium op een schilderij van Geertgen tot Sint-Jans, ca 1480/90, uit het Museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam.

Op 12 januari 2013 toegevoegd op de pagina Renaissance bladmuziek Josquin des Prez De tous biens playne voor 4 instrumenten ATBB of 4 blokfluiten SATT en ATBB, en transcripties voor klavierinstrument en voor klavierinstrument met pedaal of soloinstrument.

Op 8 maart 2013 toegevoegd op de pagina Bicinia van Obrecht tot Mozart Mozart, Duetto I voor viool en altviool in G KV 423, bewerkt voor alt- en tenorblokfluit.

Op 12 maart 2013 heb ik een aantal bijzonderheden toegevoegd over Sweelinck's Rimes Françoises et Italiennes op de pagina's Bicinia van Obrecht tot Mozart en Renaissance bladmuziek, en over de herkomst van Henry Purcell's Chaconne op de pagina Post Petrucci.

Op 29 maart 2013 toegevoegd op de pagina Renaissance bladmuziek Josquin des Prez Fors seullement , twee vierstemmige bewerkingen van een compositie van Ockeghem, met transcripties voor klavierinstrument of harp en voor blokfluiten AATB resp. ATTB, en A l'ombre d'ung buissonet au matinet voor drie instrumenten (blokfluiten ATB) en transcriptie voor klavierinstrument. Op 31 mei 2013 is van dit laatste werk de tekst met Nederlandse en Engelse vertaling toegevoegd.

Op dezelfde datum en dezelfde pagina Domenico Maria Ferrabosco Io mi son giovinetta, editie come stà and alla quarta bassa voor vier stemmen of instrumenten, met transcripties voor klavierinstrument of harp en blokfluiten SATB.

Op 30 mei 2013 toegevoegd op de pagina Bicinia van Obrecht tot Mozart Mozart, Duetto II voor viool en altviool in G KV 424, deel 1 en 3 bewerkt voor alt- en tenorblokfluit, 2de tenorblokfluit ad libitum, en deel 2 voor alt, tenor en basblokfluit.

Op 5 juni 2013 toegevoegd op de pagina Renaissance bladmuziek Josquin des Prez En l'ombre d'ung buissonnet tout au loing d'une rivyere, voor 3 stemmen of instrumenten, S A/T B , met een transcriptie voor 3 blokfluiten SA/TB en voor klavierinstrument of harp, met Franse tekst en vertaling in Nederlands en Engels.

Op 18 juni 2013 toegevoegd op de pagina Renaissance bladmuziek Josquin des Prez Hélas madame, voor 3 instrumenten,  S/A TB , met een transcriptie voor 3 blokfluiten ATB en voor klavierinstrument of harp.

Op 20 juni 2013 toegevoegd op de pagina Renaissance bladmuziek Josquin des Prez Mon mary m'a diffamée, met tekst, noten en Engelse vertaling, editie come stà voor 3 stemmen of instrumenten STB, editie alla quinta bassa voor 3 stemmen of instrumenten ATB, transcriptie voor 3 blokfluiten ATB en voor klavierinstrument of harp.

Op 29 augustus 2013 toegevoegd op de pagina Renaissance bladmuziek Josquin des Prez Le Villain, editie come stà voor 4 instrumenten STTB,  transcriptie voor 4/5 blokfluiten S/ATTB en voor klavierinstrument of harp.

Op 21 september 2013 toegevoegd op de pagina Renaissance bladmuziek Josquin des Prez Madame hélas, voor 3 instrumenten, met een transcriptie voor 3 blokfluiten SAB en voor klavierinstrument of harp.

Op 15 oktober 2013 toegevoegd op de pagina Bicinia van Obrecht tot Mozart G.F. Händel, Sonate voor twee altblokfluiten, het eerste deel met bas of basso continuo ad libitum, HWV 405, uit een manuscript van het Fitzwilliam Museum te Cambridge. De complete sonate met critische noten en een arrangement van het slot van de ouverture van Händel's opera Il trionfo del Tempo e del Disinganno staat voor blokfluiten AAB op de pagina Post Petrucci.

Op 14 december 2013 toegevoegd op de pagina Bicinia van Obrecht tot Mozart J.S. Bach, een bewerking voor altblokfluit en basinstrument van het deel Tempo di Gavotta uit clavecimbelpartita nr 6, BWV 830, geïnspireerd op BWV 1019a, een alternatief deel van vioolpartita nr. 3.

Op 14 december 2013 toegevoegd op de pagina Post Petrucci Ut queant laxis, een hymne uit de 10de eeuw, met een anonieme vierstemmige zetting ervan uit de 16de eeuw, die geen rekening hield met de solmizatie-syllaben van het oorspronkelijke stuk, met een reconstructie van een vierstemmige versie die dat in de tenor wel doet. De vierstemmige zetting komt uit Glareanus' Dodecachoron.

Op 28 januari 2014 toegevoegd op de pagina Post Petrucci Pierre-Octave Ferroud, Pas redoublé, gearangeerd voor 4 en voor 5 blokfluiten, SSAB en SSATB.

Op 23 maart 2014 toegevoegd op de pagina Renaissance bladmuziek Josquin des Prez (?) Leal schray tante, transcripties voor 4 blokfluiten ATTB en voor klavierinstrument, uit de Tabulatuur van Clemens Hör, en op 26 maart 2014 transcripties van twee stukken zonder tekst voor clavecimbel of harp en voor 4 blokfluiten resp. ATTB and STTB.

Op 5 april 2014 toegevoegd op de pagina Renaissance bladmuziek Alonso Mudarra, ca 1520 - Sevilla 1580, Fantasia que contrahaze la harpa en la manera de Luduvico (nr 10), Fantasie die de harp in de trant van Ludovico imiteert, uit Tres libros de musica en cifras para vihuela, Sevilla 1546, getranscribeerd uit de luittabulatuur  naar twee gewone notenbalken en gearrangeerd voor harp of klavierinstrument, en  Tiento Cifras para harpa y organo (nr. 9), Prelude "Becijfering voor harp en orgel", als laatste stuk opgenomen na boek III van de Tres libros (1546), getranscribeerd en geïnterpreteerd voor harp en klavierinstrument.

Op 24 april 2014 toegevoegd op de pagina Bicinia van Obrecht tot Mozart 27 Duos by Josquin Desprez or not, 27 duo's uit verschillende handboeken en bloemlezingen uit de 16de eeuw, afkomstig uit meer omvangrijke werken. Van elk duo bevat de verzameling de orginele partituur voor twee stemmen of instrumenten, een transcriptie voor blokfluiten en voor klavierinstrument of harp. Niet alle duo's zijn authentiek, vandaar de toevoeging "or not".

Op 25 mei 2014 toegevoegd op de pagina Renaissance bladmuziek Josquin des Prez (?), twee stukken zonder tekst, één met de titel Schanson en één zonder titel. 4 stemmige stukken, een editie naar de manuscripten, en versies voor blokfluiten STTB en ATTB en voor klavierinstrument of harp.

Op 9 juni 2014 heb ik de pagina Gregoriaans in modern notenschrift verbeterd en aangevuld.

Op de zelfde dag heb ik op de pagina Post Petrucci toegevoegd Louis Couperin, 2e Carillons, editie voor orgel en transcriptie voor blokfluiten SSAB; op 26 juni heb ik beide versies verbeterd en er een versie voor blokfluiten ATTB aan toegevoegd.

Op 10 juli 2014 geplaatst en op 1 september 2014 verbeterd op de pagina Gregoriaans in modern notenschrift de dageraadsmis van Kerstmis in transcriptie volgens de neumen van Laon en Sankt-Gallen, Introitus Lux fulgebit, Graduale Benedictus, Alleluia Dominus regnavit, Offertorium Dominus enim firmavit, Communio Exsulta filia Sion, met Latijnse tekst en vertaling in Nederlands en Engels.

Op 9 september 2014 geplaatst op de pagina Gregoriaans in modern notenschrift de dagmis van Kerstmis in transcriptie volgens de neumen van Laon en Sankt-Gallen, Introitus Puer natus est, Graduale Viderunt omnes, Alleluia Dies sanctificatus, Offertorium Tui sunt caeli, Communio Viderunt omnes, met Latijnse tekst en vertaling in Nederlands en Engels.

Op 23 oktober 2014 toegevoegd op de pagina Post Petrucci twee sonatines van Georg Philipp Telemann, TWV 41:c2 voor altblokfluit, of fagot of cello, of viool alle met basinstrument, of voor clavecimbel, met een critisch commentaar, en TWV 41:a4 voor altblokfluit, of fagot of cello, of viool, alle met basinstrument, met een critisch commentaar, en een arrangement voor tenorblokfluit en basinstrument.

Op 8 december 2014 toegevoegd op de pagina Renaissance bladmuziek Josquin des Prez (?) Je me en Je n'ose plus, partituren en transcripties voor klavierinstrument of harp en voor drie blokfluiten STB, met kritisch commentaar. De partituur van Je n'ose plus is in twee versies, nl. come stà en alla quinta bassa, de twee transcripties zijn alleen alla quinta bassa.

Op 22 december 2014 toegevoegd op de pagina Renaissance bladmuziek Roelkin (= Rudolphus Agricola?) Zart reyne vrucht, 4 instrumenten SATB, editie volgens het manuscript, met transcripties voor 4 blokfluiten SATT en voor klavierinstrument of harp; Vrucht ende moet is gar da hin, 3 instrumenten STB editie volgens het manuscript, met transcripties voor blokfluiten STB en voor klavierinstrument of harp, en De tous biens playne, met de melodie van Hayne van Gizeghem als cantus firmus, voor luit of harp met ander instrument of klavierinstrument met twee manualen, en met transcriptie voor klavierinstrument met één manuaal; alle stukken zijn voorzien van een critisch commentaar; teksten zijn er niet bij overgeleverd.

The site has been named after Ottaviano Petrucci di Fossombrone, 1466-1539, paper maker, printer and publisher. He was the first music publisher, Venice 1501.

The image on this site has been drawn after the watermark in his paper. You will find a facsimile of his Harmonice Musices Odhecaton Canti A from 1501 here; this edition is the most important one for this website.

The last updates of every page are in bold type):

I included a recorder quartet "IJmuiden 1953" on the page Curriculum and contact. This composition has been based upon street cries and other street sounds from the fifties in IJmuiden where I used to live for several years. 

Facsimiles of the most important manuscripts with Gregorian neumes from the Monastery Library of Sankt-Gallen (CH) may be consulted on the site of the project Codices Electronici Sangallenses. The key manuscript from Montpellier is also on internet in facimile, as are manuscripts from Laon (F). You will find links with some explanation on the page Introduction to Gregorian chant. You will find  links to the complete Liber usualis there too, both in square notes and in modern notation.

The page Introduction has been supplemented with images of the oldest harpsichord of an altar piece from Minden (Germany) from 1425, a note on the manuscript of Henricus Arnault de Zwolle, ca 1440, with image, and an image of a clavecytherium in a painting by Geertgen tot Sint-Jans, ca 1480/90, from the Museum Boijmans Van Beuningen at Rotterdam.

Added January 12th 2013 Josquin des Prez De tous biens playne for 4 instruments ATBB or 4 recorders SATT and ATBB, and transcriptions for keyboard instrument and keyboard instrument with pedal or solo instrument, on the page Renaissance sheet music.

Added March 8th 2013 Mozart, Duetto I for violin and viola in G Major KV 423, arranged for treble and tenor recorders, on the page Bicinia from Obrecht to Mozart.

I added some details on Sweelinck's Rimes Françoises et Italiennes on the pages Bicinia from Obrecht to Mozart en Renaissance sheet music and on the provenance of Henry Purcell's Chaconne on the page Post Petrucci on March 12th 2013.

Added March 29th 2013 Josquin des Prez Fors seullement , two four -part compositions based upon Ockeghem's piece, with transcriptions for keyboard instrument or harp and for recorders AATB and ATTB, and A l'ombre d'ung buissonet au matinet for three instruments (a.o. recorders ATB) with keyboard or harp transcription  on the page Renaissance sheet music. The text and translation in English and Dutch has been added on May 31th 2013.

Added on the same date and the same page Domenico Maria Ferrabosco, Io mi son giovinetta, edition come stà and alla quarta bassa for four voices or instruments, Italian text and translation in English, with transcriptions for keyboard instrument or harp and for recorders SATB.

Added May 30th 2013 Mozart, Duetto II for violin and viola in G Major KV 424, 1st and 3d movement arranged for treble and tenor recorders, second tenor recorder ad libitum, and 2nd movement for treble, tenor and bass recorders, on the page Bicinia from Obrecht to Mozart.

Added June 5th 2013 Josquin des Prez En l'ombre d'ung buissonnet tout au loing d'une rivyere, for 3 voices or instruments S A/T B, with transcriptions for 3 recorders SA/TB and for keyboard instrument or harp on the page  Renaissance sheet music. With the text in French and translations in English and Dutch.

Added June 19th 2013 Josquin des Prez Hélas madame, for 3 instruments S/A TB, with transcriptions for 3 recorders ATB and for keyboard instrument or harp on the page  Renaissance sheet music.

Added June 20th 2013 Josquin des Prez Mon mary m'a diffamée, for 3 instruments S/A TB, with text, comment and translation in English, edition come stà for 3 voices or instruments STB, edition alla quinta bassa for 3 voices or instruments ATB, transcriptions for 3 recorders ATB and for keyboard instrument or harp, on the page  Renaissance sheet music.

Added August 29th 2013 Josquin des Prez Le villain, for 4 voices or instruments STB, edition alla quinta bassa for 4 instruments ATTB, transcriptions for 4/5 recorders S/ATTB and for keyboard instrument or harp, on the page  Renaissance sheet music.

Added September 21st 2013 Josquin des Prez Madame hélas, for 3 instruments, with transcriptions for 3 recorders ATB and for keyboard instrument or harp on the page  Renaissance sheet music.

Added October 15th 2013 G.F. Handel, Sonata for two treble recorders, first part with bass or basso continuo ad libitum, HWV 405, edited from a manuscript in the Fitzwilliam Museum, Cambridge, on the page Bicinia from Obrecht to Mozart. I included the complete sonata with critical notes and an arrangement of the final section of the overture of Handel's opera Il trionfo del Tempo e del Disinganno for 2 treble recorders and bass recorder on the page Post Petrucci.

Added December 14th 2013 J.S. Bach, arrangement for treble recorder and bass instrument of the movement Tempo di Gavotta from harpsichord partita nr 6, BWV 830, inspired by BWV 1019a, alternative movement for violin partita nr. 3, on the page Bicinia from Obrecht to Mozart.

Added December 14th 2013 the 10th-century hymn Ut queant laxis with anonymous composition in four voices from the 16th century, that ignored the solmization syllables of the original piece, with a reconstruction of the four voiced piece with the right solmization syllables in the tenor, on the page Post Petrucci. The four voiced piece is from Glareanus's Dodecachordon.

Added January 28th 2014 Pierre-Octave Ferroud, Pas redoublé, arranged for 4 and 5 recorders SSAB and SSATB, on the page  Post Petrucci.

Added March 23d 2014 Josquin des Prez (?) Leal schray tante, transcription for 4 recorders ATTB and for keyboard instrument from the Clemens Hör Tablature, and March 26th transcriptions of two untexted pieces for keyboard instrument or harp and for recorders resp. ATTB and STTB, on the page  Renaissance sheet music.

Added April 5th 2014 Alonso Mudarra, ca 1520 - Sevilla 1580, Fantasia que contrahaze la harpa en la manera de Luduvico (nr 10), Fantasia imitating the harp in the manner of Ludovico, from Tres libros de musica en cifras para vihuela, Sevilla 1546, transcribed from the lute tablature to standard notation in two staves for harp or keyboard instrument, and  Tiento Cifras para harpa y organo (nr. 9), Prelude "Figures for harp and organ", the last piece included after book III of the Tres libros (1546), transcribed and interpreted for harp and keyboard instrument from Mudarra's own tablature system, on the page  Renaissance sheet music.

Added April 24th 2014: 27 Duos by Josquin Desprez or not, 27 duos collected from different handbooks and florilegia from the 16th century, whose authors had chosen them from larger works. Every duo has been given in three versions: the orgiginal score for two voices or instruments, a transcription for recorders and a transcription for keyboard instrument or harp. Not all duos are authentic, therefore the extension of the title "or not". On the page Bicinia from Obrecht to Mozart.

Added May 25th 2014 Josquin des Prez (?) , two pieces without text, one with the title Schanson, and one without title on the page  Renaissance sheet music. They are in four voices, I included a new edition from the manuscripts, transcriptions for recorders STTB and ATTB and for keyboard instrument or harp.

Corrected June 9th 2014 the page Gregorian chant in modern staff notation.

On the same day I added Louis Couperin, 2e Carillons, edition for organ and transcription for recorders SSAB, on the page Post Petrucci; I corrected both versions and added a version for recorders ATTB on June 26th.

Added July 10th 2014 and corrected September 1st 2014 the Christmas Mass at dawn in a transcription according to the neums of Laon and Sankt-Gallen on the page Gregorian chant in modern staff notation, the Introitus Lux fulgebit, Graduale Benedictus, Alleluia Dominus regnavit, Offertorium Dominus enim firmavit, Communio Exsulta filia Sion, with Latin text and translation in English and Dutch.

Added September 9th 2014 the Christmas Mass by day in a transcription according to the neums of Laon and Sankt-Gallen on the page Gregorian chant in modern staff notation, the Introitus Puer natus est, Graduale Viderunt omnes, Alleluia Dies sanctificatus, Offertorium Tui sunt caeli, Communio Viderunt omnes, with Latin text and translation in English and Dutch.

Added October 23rd 2014 two sonatinas by Georg Philipp Telemann, TWV 41:c2 for alto recorder, or bassoon or cello, or violin, each with bass instrument, or harpsichord, with a critccal comment, and TWV 41:a4 for alto recorder, or bassoon or cello, or violin, each with bass instrument, with a critical comment, and an arrangement for tenor recorder and bass instrument on the page Post Petrucci.

Added December 8th 2014 Josquin des Prez (?)Je me and Je n'ose plus, original scores and transcriptions  for keyboard instrument or harp and for three recorders STB with critical comments, on the page  Renaissance sheet music . The score of Je n'ose plus has been included in two versions, come stà and alla quinta bassa, the two transcriptions alla quinta bassa only.

Added December 22nd 2014 Roelkin (= Rudolphus Agricola?) the following pieces on the page Renaissance sheet music :

Zart Reyne vrucht (Tender pure joy), for 4 instruments SATB, edition according to the manuscript with transcriptions for recorders SATT and for keyboard instrument or harp; Vrucht ende moet is gar da hin (Joy and emotion are all gone), for 3 instruments STB with transcriptions for recorders STB and for keyboard instrument or harp, and De tous biens playne, with Hayne van Gizeghem's tune as cantus firmus, for lute or harp and other instrument or keyboard instrument with two manuals, and with a transcription for one manual keyboard instrument. All pieces are provided with a critical comment but no text has been transmitted with them.

Stem uw instrument voor muziek voor 1700 bij  voorkeur in een middentoon- stemming. Klik hier voor een eenvoudige instructie. Tune your instrument for music before 1700 preferably to a mean tone temperament. Click here for a simple instruction.