Home OTTAVIANO PETRVCCI
Image2.gif (125078 bytes) Deze website bevat gratis bladmuziek:

1. Polyfone vocale en instrumentale werken uit de Renaissance getranscribeerd voor clavecimbel, orgel of harp (ook de diatonische of kleine harp); enkele stukken zijn bestemd of geschikt voor de luit; van een aantal werken is een partituur toegevoegd voor gebruik door een ensemble, en een aantal is voorzien van tekst en Nederlandse vertaling.

Meteen naar Renaissance bladmuziek

2. Gregoriaans in modern notenschrift voor blokfluit, ander melodie-instrument of solo-zang; vertalingen zijn aanwezig.

Meteen naar Gregoriaans

De Schola cantorum Gregoriana Assen heeft in 2000   onder leiding van Arnold den Teuling, dirigent, blokfluitist en webmaster van deze site, een cd gemaakt met 27 Gregoriaanse gezangen, onder de titel Suaviter. Drie ervan worden op altblokfluit uitgevoerd door de dirigent.  Zeven stukken in MP3 of MP4 kunt u  hier en hier beluisteren. Het bijbehorende boekje bevat een toelichting en de volledige teksten. Een Nederlandse vertaling is gratis verkrijgbaar. Meer details vindt u op de pagina Gregoriaans in modern notenschrift. De cd is verkrijgbaar door overmaking van 13.50 euro binnen Nederland, (inclusief verzendkosten) op bankrekening 3028 87954   van J.E. Lutgert inz R.K. Zangkoor SCG te Assen onder de vermelding "cd" en vooral ook uw adres. Vanuit het buitenland kost de cd 18 euro. Het IBAN/SEPA-nummer is NL18RABO0302887954, het BIC-nummer  RABONL2U van de Rabobank. Stuur mij een e-mail, adentequling@planet.nl, delete de anti-spam  q voor de verzending, om de betaling en de verzending gelijk op te laten lopen.

Een interview met de dirigent tijdens een repetitie vindt u hier.

3. Bicinia van Obrecht tot Mozart, voor blokfluiten of andere melodie-instrumenten, sommige met tekst en Nederlandse vertaling. 

Meteen naar Bicinia

4. Bladmuziek voor blokfluitensemble en voor clavecimbel of ander klavierinstrument daterende vanaf de barok tot gisteren.

Meteen naar Post Petrucci

This site contains free sheetmusic:

1. Polyphone vocal and instrumental pieces from the Renaissance transcribed for harpsichord, organ or harp (included the diatonic or Celtic harp); some pieces are originally meant or suitable for the lute; a number of works has been given in score for ensembles with  separate voices and a number are presented with text and translation in English.

Directly to Renaissance sheet music

2. Gregorian plainchant in modern staff notation for recorder, other melody instrument or solo voice; translations have been added.

Directly to Gregorian chant

The Schola cantorum Gregoriana Assen with Arnold den Teuling, as conductor and recorder player (and webmaster of this site) made a cd in 2009 with 27 pieces, with the title Suaviter. Three of them are played on treble recorder by the conductor. You may listen to seven pieces in MP3 or MP4 here and here. The booklet contains some comments and the complete Latin texts. A translation is available for free, but only in Dutch. You will find more details on the page Gregorian chant in modern staff notation. The cd is available by remittance of 18 euro (within Europe or outside Europe) on the account of  J.E. Lutgert inz R.K. Zangkoor SCG, Assen, mentioning "cd" and your address. The IBAN/SEPA-number is NL18RABO0302887954, the BIC-number RABONL2U of the Rabobank. Send an e-mail to me, adentequling@planet.nl, delete the spam preventing q before sending, to synchronise the payment and dispatch.

You will find an interview with the conductor (in Dutch) during a rehearsal here.

3. Bicinia from Obrecht to Mozart, for recorders or other melody instruments, some of them with text and translation in English.

Directly to Bicinia

Sheet music dating from baroque until yesterday for recorder ensemble and for harpsichord or other keyboard instrument.

Directly to Post Petrucci

GeŘpdatet/Updated 01-06-2018 Inleiding

Nederlands

Introduction

English

Nederlandse en tweetalige bladzijden

Inleiding Renaissance bladmuziek

Renaissance bladmuziek

Inleiding Gregoriaans

Gregoriaans in modern notenschrift

Bicinia van Obrecht tot Mozart

Post Petrucci

Middentoon-stemming

Verantwoording

Links

Curriculum en contact

Van de volgende renaissance componisten is muziek opgenomen:

Alle Gregoriaans vˇˇr 1600 is

 • anoniem ; ik heb van elke modus een voorbeeld opgenomen, en verder de gehele cyclus rond kerstmis, daar deze qua stijl en beleving lenen voor uitvoering op blokfluiten.

Bicinia van de volgende componisten zijn opgenomen:

 • Jacob Obrecht
 • Johannes Ghiselin Verbonnet
 • Alexander Agricola
 • Josquin Desprez
 • Adriaen Valerius
 • Jan Pieterszoon Sweelinck
 • Franšois Couperin
 • Georg Friedrich Hńndel
 • Johann Sebastian Bach
 • Wolfgang Amadeus Mozart

Op de pagina Post Petrucci staan edities en bewerkingen van composities van:

 • Henry Purcell
 • Louis Couperin
 • Franšois Couperin
 • Johann Sebastian Bach
 • Georg Philipp Telemann
 • Georg Friedrich Hńndel
 • Carl Philipp Emanuel Bach
 • Franz Schubert
 • Felix Mendelssohn
 • CÚsar Franck
 • Eric Satie
 • Pierre-Octave Ferroud
 • de eigenaar van deze website
Music by the following Renaissance composers has been included:

All Gregorian plainchant before 1600 is

 • anonymous ; I included an example of every modus, and the complete cycle around Christmas, because there style and expression are suitable  for performance by recorders.

Bicinia of the following composers have been included:

 • Jacob Obrecht
 • Johannes Ghiselin Verbonnet
 • Alexander Agricola
 • Josquin Desprez
 • Adriaen Valerius
 • Jan Pieterszoon Sweelinck
 • Franšois Couperin
 • George Friderick Handel
 • Johann Sebastian Bach
 • Wolfgang Amadeus Mozart

On the page Post Petrucci you will find editions and arrangements of compositions by:

 • Henry Purcell
 • Louis Couperin
 • Franšois Couperin
 • Johann Sebastian Bach
 • Georg Philipp Telemann
 • George Frederick Handel
 • Carl Philipp Emanuel Bach
 • Franz Schubert
 • Felix Mendelssohn
 • CÚsar Franck
 • Eric Satie
 • Pierre-Octave Ferroud
 • the owner of this site
English and bilingual pages

Introduction to Renaissance sheet music

Renaissance sheet music

Introduction to Gregorian chant

Gregorian chant in modern staff notation

Bicinia from Obrecht to Mozart

Post Petrucci

Mean tone temperament

Acknowledgments

Links

Curriculum and contact

De site is genoemd naar Ottaviano Petrucci di Fossombrone, 1466-1539, papiermaker, drukker en uitgever. Hij was de eerste muziekuitgever, VenetiŰ 1501.

Het vignet op deze site is getekend naar het watermerk in zijn papier. Een facsimile van Harmonice Musices Odhecaton Canti A uit 1501, de uitgave die voor deze website het belangrijkst is, vindt u hier.

De laatste wijzigingen van elke pagina is vet gedrukt):

Op de pagina Curriculum en contact heb ik een blokfluitkwartet "IJmuiden 1953" geplaatst, door mij gecomponeerd op basis van straatroepen en andere geluiden uit IJmuiden waar ik in de jaren 50 een paar jaar heb gewoond.

De belangrijkste handschriften met Gregoriaanse neumen uit de Stiftsbibliotek van Sankt-Gallen (CH) in facsimile op de site van het project Codices Electronici Sangallenses. Ook het cruciale handschrift uit Montpellier staat in facsimile op internet, eveals handschriften uit Laon (F). De links met uitleg staan op  de pagina Inleiding Gregoriaans. U vindt daar ook een link naar het complete Liber usualis, zowel in kwadraat- als in moderne notatie.

De pagina Inleiding is aangevuld met afbeeldingen van het oudste clavecimbel op een altaarstuk uit Minden (D) van 1425, een uiteenzetting over het handschrift van Henricus Arnault de Zwolle, ca 1440. met afbeelding, en een afbeelding van een clavecytherium op een schilderij van Geertgen tot Sint-Jans, ca 1480/90, uit het Museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam.

Op 9 september 2014 geplaatst op de pagina Gregoriaans in modern notenschrift de dagmis van Kerstmis in transcriptie volgens de neumen van Laon en Sankt-Gallen, Introitus Puer natus est, Graduale Viderunt omnes, Alleluia Dies sanctificatus, Offertorium Tui sunt caeli, Communio Viderunt omnes, met Latijnse tekst en vertaling in Nederlands en Engels.

Op 13 februari 2015 toegevoegd en op 4 april 2015 aangevuld met de Franse tekst en vertaling op de pagina Renaissance bladmuziek Roelkin (= Rudolphus Agricola?) Et trop penser (Te veel nadenken), een vergelijkende editie uit vier manuscripten, met een moderne editie en transcriptie voor 3 blokfluiten SA/TB en voor klavierinstrument of harp, met critisch commentaar. De naam van de componist is onjuist gespeld in het belangrijkste manuscript , nl. als Bosfrin, alweer de letter k gemist, en de R kan als B gelezen zijn.

Eveneens op 13 februari 2015 toegevoegd op de pagina  Renaissance bladmuziek Raulin, .N.L.CROI voor 3 instrumenten (niet geschikt voor blokfluiten) met klavier transcriptie, en Je suis trop jeunette (Ik ben te piepjong), voor 4 instrumenten; dit is genoteerd met hoge sleutels en wordt daarom in twee versies gegeven, de genoteerde toonhoogte en een kwart lager. Versies voor SAAT, ATTB en klavierinstrument of harp. Beide stukken met critisch commentaar, en bij .N.L.CROI een corrupte Franse tekst. Op 13 maart bovendien toegevoegd Veu que tant de vous, (ik zou willen dat zoveel van u...), versies voor 3 instrumenten, klavierinstrument of harp en blokfluiten ATB, een kwart lager vanwege de toonomvang.

Op 13 maart 2015 toegevoegd op de pagina  Renaissance bladmuziek Petrus Elinc Adieu natuerlic leven mijn, met tekst en kritisch commentaar, voor 3 zangers of voor instrumenten, met versies voor blokfluiten STT en klavierinstrument of harp, en: Dat ic mijn lijden aldus helen moet, met tekst en kritisch commentaar, voor 3 zangers of voor instrumenten, met versies voor blokfluiten SAT en klavierinstrument of harp, en: Hoert hier mijn lieve gheselle, met kritisch commentaar, voor 3 instrumenten, met versies voor blokfluiten SAT en klavierinstrument of harp, en: Verlanghen ghij doet mijnder herten pijn, met tekst en kritisch commentaar, voor 3 zangers of voor instrumenten, met versies voor blokfluiten SAT en klavierinstrument of harp.

Op 11 april 2015 toegevoegd op de pagina Renaissance bladmuziek Raulequin de Mol , Ave decus virginum, motet for 4 stemmen, blokfluiten of andere instrumenten SATB en versie voor klavierinstrument of harp, met kritische noten, tekst en Engelse vertaling

Op 6 oktober 2015 toegevoegd op de pagina Post Petrucci CÚsar Franck, Prelude Op. 18, arrangement voor clavecimbel.

Op 5 november 2015 toegevoegd op de pagina Renaissance bladmuziek  Antonio de Cabezˇn , Ad Dominum cum tribularer, 4-stemmige fuga met sopraanpartij, versies voor klavierinstrument met alleen manuaal of harp, vooor orgel met pedaal, voor 5 blokfluiten AAATB of ATTTB, voor solo instrument of stem met Latijnse tekst en klavierinstrument of harp.

Op 26 en 27 december 2015 toegevoegd op de pagina  Renaissance bladmuziek Antonio de Cabezˇn, uit Obras de musica para tecla, arpa y vihuela, Madrid 1578, Comienšan las canciones glosadas y motetes a quatro, 18 polyfone stukken van diverse componisten, bestemd voor klavierinstrument en harp, en van diminuties en versieringen voorzien door Antonio de Cabon en zijn zoon Hernando, met een versie voor blokfluitkwartet of andere instrumenten.

Op 22 april 2016 toegevoegd op de pagina Post Petrucci G.F. Hńndel, Concerto grosso opus 3 nr 1, gearrangeerd door Jan Kok en mij voor 5 blokfluiten in wisselende combinaties voor elk van de drie delen. Het bestaande arrangement voor 4 blokfluiten is in deel 3 gecorrigeerd.

Op 17 januari 2017 toegevoegd op de pagina  Renaissance bladmuziek Antonio de Cabezˇn, uit Obras de musica para tecla, arpa y vihuela, Madrid 1578, Comienšan los motetes de a cinco y canciones glosados, 10 polyfone motetten van diverse componisten, bestemd voor klavierinstrument of harp, en van diminuties en versieringen voorzien door Antonio de Cabešon, met een versie voor blokfluitquintet of andere instrumenten. Op 19 juli 2017 toegevoegd 13 canciones en een fuga (tiento) voor klavierinstrument, en op 22 juli 2017 (correctie op 21 augustus 2017) de versie voor blokfluit of instrumenten.

Op 17 juli 2017 toegevoegd op de pagina Renaissance bladmuziek Adriaen Willaert , Qui la dira, en Orlande de Lassus/ Orlando di Lasso, Susanne ung jourarrangementen voor klavierinstrument of harp en voor blokfluitkwintet.

Op 27 december 2017 toegevoegd op de pagina Renaissance bladmuziek  Philippe Verdelot , Ardenti miei sospiri en Ultimi miei sospiri, arrangementen voor klavierinstrument of harp en voor blokfluitsextet of andere instrumenten (zonder tekst).

Op 1 januari 2018 toegevoegd op de pagina Renaissance bladmuziek Antonio de Cabezˇn, uit Obras de musica para tecla, arpa y vihuela, Madrid 1578, Comienšan las canciones glosadas y motetes a seys, 4 zesstemmige motetten en 2 madrigalen van Josquin en Verdelot, bestemd voor klavierinstrument of harp, en van diminuties en versieirngen voorzien door Antonio de Cabešon, met een versie voor 6 blokfluiten of andere instrumenten.

Op 3 juni 2018 toegevoegd op de pagina Renaissance bladmuziek Orlande de Lassus/ Orlando di Lasso: 6 motetten voor 3 stemmen of instrumenten, niet in de verzameling 1577, en: 7 motetten voor 3 stemmen, niet in de verzameling 1577, transcriptie voor klavierinstrument of harp.

The site has been named after Ottaviano Petrucci di Fossombrone, 1466-1539, paper maker, printer and publisher. He was the first music publisher, Venice 1501.

The image on this site has been drawn after the watermark in his paper. You will find a facsimile of his Harmonice Musices Odhecaton Canti A from 1501 here; this edition is the most important one for this website.

The last updates of every page are in bold type):

I included a recorder quartet "IJmuiden 1953" on the page Curriculum and contact. This composition has been based upon street cries and other street sounds from the fifties in IJmuiden where I used to live for several years. 

Facsimiles of the most important manuscripts with Gregorian neumes from the Monastery Library of Sankt-Gallen (CH) may be consulted on the site of the project Codices Electronici Sangallenses. The key manuscript from Montpellier is also on internet in facimile, as are manuscripts from Laon (F). You will find links with some explanation on the page Introduction to Gregorian chant. You will find  links to the complete Liber usualis there too, both in square notes and in modern notation.

The page Introduction has been supplemented with images of the oldest harpsichord of an altar piece from Minden (Germany) from 1425, a note on the manuscript of Henricus Arnault de Zwolle, ca 1440, with image, and an image of a clavecytherium in a painting by Geertgen tot Sint-Jans, ca 1480/90, from the Museum Boijmans Van Beuningen at Rotterdam.

Added September 9th 2014 the Christmas Mass by day in a transcription according to the neums of Laon and Sankt-Gallen on the page Gregorian chant in modern staff notation, the Introitus Puer natus est, Graduale Viderunt omnes, Alleluia Dies sanctificatus, Offertorium Tui sunt caeli, Communio Viderunt omnes, with Latin text and translation in English and Dutch.

Added February 13th 2015 and completed with the French text and translation on April 4th 2015 Roelkin (= Rudolphus Agricola?) Et trop penser (Thinking too much), a comparative edition from 4 manuscripts with a modern edition and transcription for 3 recorders SA/TB and for keyboard instrument or harp, with a critical comment,on the page Renaissance sheet music. Only a corrupt French text has been transmitted. The composer's name has been spelled wrongly in the main manuscript, Bosfrin, an evident reading error, again the k was missed, and the R was read as B.

Added February 13th 2015 Raulin, .N.L.CROI for 3 instruments (not recorders) with keyboard transcription, and Je suis trop jeunette (I am too teeny young) for 4 instruments; the last piece has been notated with high clefs and is so given in two versions, the notated one and a fourth down, versions for SAAT and ATTB. Both pieces with critical comment and a corrupt French text with the first piece. Added besides March 13th Veu que tant de vous, (I wish that so much of you...), versions for 3 instruments, keyboard instrument or harp and recorders ATB, a fourth down for their compass. On the page Renaissance sheet music.

Added March 13th 2015 Petrus Elinc Adieu natuerlic leven mijn, (Farewell my natural life), with text and critical comment, for 3 voices or instruments, with versions for recorders STT and keyboard instrument or harp, and: Dat ic mijn lijden aldus helen moet, (that I must recover from my suffering this way), with text and critical comment, for 3 voices or instruments, with versions for recorders SAT and keyboard instrument or harp, and: Hoert hier mijn lieve gheselle, (Listen now my dear companion), with critical comment, for 3  instruments, with versions for recorders SAT and keyboard instrument or harp, and: Verlanghen ghij doet mijnder herten pijn, (Desire thou hurtest my heart), with text and critical comment, for 3 voices or instruments, with versions for recorders SAT and keyboard instrument or harp. On the page Renaissance sheet music.

Added April 11th 2015 Raulequin de Mol , Ave decus virginum, motet for 4 voices, recorders or other instruments SATB and version for keyboard instrument or harp, with critical comment,text and tramslation in English, on the page Renaissance sheet music.

Added October 6th 2015 CÚsar Franck, Prelude Op. 18, arranged for harpsichord, on the page  Post Petrucci.

Added November 5th 2015 Antonio de Cabezˇn , Ad Dominum cum tribularer, Fugue in 4 voices with soprano part, versions for keyboard instrument with only manuals or harp, for organ with pedals, for 5 recorders AAATB or ATTTB, and for solo instrument or voice with Latin text and keyboard instrument or harp Renaissance sheet music.

Added December 26th 2015 Antonio de Cabezˇn, from Obras de musica para tecla, arpa y vihuela, Madrid 1578, Comienšan las canciones glosadas y motetes a quatro, 18 polyphone pieces by several composers, transcribed for keyboard instrument or harp and provided with diminutions en ornaments by Antonio de Cabešon and his son Hernando, with a version for recorder quartet or other instruments, on the page Renaissance sheet music.

Added April 22nd 2016 G.F. Hńndel, Concerto grosso opus 3 nr 1, arranged by Jan Kok and me for 5 recorders in different combinations in the 3 parts, on the page  Post Petrucci. I repaired some errors in part 3 of the existing arrangement for 4 recorders.

Added January 17th 2017 Antonio de Cabezˇn, from Obras de musica para tecla, arpa y vihuela, Madrid 1578, Comienšan los motetes de a cinco y canciones glosados, 10 polyphone motets by several composers, transcribed for keyboard instrument or harp and provided with diminutions en ornaments by Antonio de Cabešon with a version for recorder quintet or other instruments, on the page Renaissance sheet music. Added July 19 2017 13 canciones and one fuga (tiento) for keyboard instrument. The version for recorders has been added July 22nd 2017 (corrected August 21st 2017).

Added July 2017 Adriaen Willaert , Qui la dira, and   Orlande de Lassus/ Orlando di Lasso, Susanne ung jour, arrangements for keyboard instrument or harp and for recorder quintet.

Added December 27th 2017 Philippe Verdelot , Ardenti miei sospiri and Ultimi miei sospiri, arrangements for keyboard instrument or harp and for six instruments, especially recorders (but without text), on the page Renaissance sheet music.

Added January 1st 2018 Antonio de Cabezˇn, from Obras de musica para tecla, arpa y vihuela, Madrid 1578, Comienšan las canciones glosadas y motetes a seys, 4  motets and 2 madrigals by Josquin and Verdelot, transcribed for keyboard instrument or harp and provided with diminutions en ornaments by Antonio de Cabešon, with a version for 6 recorders or other instruments, on the page Renaissance sheet music.

Added Jun 3rd 2018 Orlande de Lassus/ Orlando di Lasso: 6 Motets for three voices or instruments not in the collection 1577, and: 7 Motets for three voices, not in the collection 1577, intabulated for keyboard instrument or harp, on the page Renaissance sheet music.

Stem uw instrument voor muziek voor 1700 bij voorkeur in een middentoon- stemming. Klik hier voor een eenvoudige instructie. Tune your instrument for music before 1700 preferably to a mean tone temperament. Click here for a simple instruction.