[./fusebox_long_2_colors_index.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
  
Genealogie van Johan Adolph TIELKEMEIJER
I. Johan Adolph TIELKEMEIJER, geb. DUITSLAND 1748, Winkelier, zn. van, tr.
   AMSTERDAM 16 mei 1775 Anna Maria Elisabeth BRINKMAN, geb. DUITSLAND
   1749, Huisvrouw, † AMSTERDAM 1791, dr. van.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Hendrik TIELKEMEIJER, geb. AMSTERDAM sept. 1775, † ald. 30 maart 1816.
2. Catharina TIELKEMEIJER, geb. AMSTERDAM sept. 1777, † ald. juni 1779.
3. Anna Maria Elisabeth TIELKEMEIJER, geb. AMSTERDAM juli 1779, begr. ald. 22
    maart 1780.
4. Coenraad, volgt  IIa.
5. Willem TIELKEMEIJER, geb. AMSTERDAM 1782.
6. Anna Maria TIELKEMEIJER, geb. AMSTERDAM aug. 1784, † ald. 25 jan. 1833, tr.
    AMSTERDAM 5 maart 1807 George Willem UHLENBROEK, ged. AMSTERDAM 3
    mei 1785, zn. van Johan Heinrig Christopher.
7. Jan Adolph, volgt  IIb.
8. Aldert Willem TIELKEMEIJER, geb. AMSTERDAM dec. 1788, † ald. 1791.

Notitie bij Johan Adolph: Is gekomen uit Duitsland vanuit de plaats Minden of Rheme nabij Osnabrück en vestigt zich in Amsterdam in de Jordaan.
Waar en wanneer Johan Adolph is overleden is tot nu toe onbekend.
Heeft gewoond op de Prinsengracht.
Ouders waren reeds overleden.
Notitie bij het huwelijk van Johan Adolph en Anna Maria Elisabeth: Is getrouwd in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
Notitie bij Jan Hendrik: Ongehuwd.
Notitie bij de geboorte van Jan Hendrik: Gedoopt door Pastor Willem Noordenhout.
Religie, Evangelisch-Luthers, Lutherse kerken.
Notitie bij de geboorte van Catharina: Gedoopt door Pastor Jan Hendrik Vorstius.
Notitie bij het overlijden van Catharina: Is begraven op het Karthuizer kerkhof bij AMSTERDAM.
Notitie bij de geboorte van Anna Maria Elisabeth: Gedoopt door Pastor Jan Hendrik Vorstius.
Notitie bij het overlijden van Anna Maria Elisabeth: Is begraven op het Karthuizer kerkhof bij AMSTERDAM.
Notitie bij de geboorte van Willem: Gedoopt door Pastor Ericus Fredericus Alberti.
Notitie bij de geboorte van Anna Maria: Gedoopt door Pastor Johannes Klap.
Religie, Evangelisch-Luthers, Lutherse kerken.
Notitie bij de geboorte van Aldert Willem: Gedoopt door Pastor Johannes Hamelau.
Religie, Evangelisch-Luthers, Lutherse kerken.
Notitie bij het overlijden van Aldert Willem: Is begraven op het Karthuizer kerkhof bij AMSTERDAM.

IIa. Coenraad TIELKEMEIJER, geb. AMSTERDAM 1781, Suikerraffinadeur,(1) †
      AMSTERDAM 22 okt. 1815, tr. AMSTERDAM 4 sept. 1807 Elizabeth HULK, geb.
      AMSTERDAM 1786, † BODEGRAVEN 3 aug. 1826, dr. van Abraham en
      Willemeijntje ter BEEST.
Uit dit huwelijk:
1. Johan Adolph, volgt  IIIa.
2. Jannetje TIELKEMEIJER, geb. AMSTERDAM 28 mei 1810, † ald. 4 jan. 1815.
3. Amalia Louisa TIELKEMEIJER, geb. AALSMEER 1812, tr. AMSTERDAM 24 juli
    1834 George Frederik WURTZ, geb. ´s-HERTOGENBOSCH 1799, Kunstschilder,
    zn. van Jacob en Anna Wilhelmina JACOT.
4. Willemina Maria TIELKEMEIJER, geb. AALSMEER 1812, † AMSTERDAM 24 dec.
    1814.
5. George Wilhelm, volgt IIIb.

Notitie bij de geboorte van Coenraad: Gedoopt door Pastor Johannes Hamelau.
Notitie bij de geboorte van Jannetje: Gedoopt door Pastor Johan Otto Meijer.
Religie, Hersteld Evangelisch-Luthers, Hersteld Ev-Luth kerk.

IIIa. Johan Adolph TIELKEMEIJER, geb. AMSTERDAM 20 febr. 1808, Biersteker, †
      KAMPEN 25 febr. 1873, tr. 1e LANGBROEK 15 sept. 1836(2) Maria van DIJK, geb.
      LANGBROEK 13 jan. 1814, † LEIDEN 16 nov. 1854, dr. van Willem en Gijsbertje
      WESTENING; tr. 2e LEIDEN 28 febr. 1855 Johanna Adriana van ES, geb.
      LEIJDERDORP 12 dec. 1823, † 11 maart 1900, dr. van Cornelis en Clasina
      PELLEGROM.
Uit het eerste huwelijk:
1. Elisabeth TIELKEMEIJER, geb. LANGBROEK 27 dec. 1836, † UTRECHT 12 juni
    1837.
2. Gijsbertje TIELKEMEIJER, geb. LEIJDERDORP 3 maart 1845, † ald. 30 juli 1845.
3. Gijsbertje TIELKEMEIJER, geb. LEIJDERDORP 3 mei 1846, † AMERSFOORT 7
    jan. 1925,(2) tr. KAMPEN 24 sept. 1868(3) Daniël Wilhelm JANUSCH, geb.
    ZWOLLE, zn. van Daniël Wilhelm en Karolina Friederika Dorothea HACKSTOK.
4. Elizabeth TIELKEMEIJER, geb. LEIJDERDORP 5 mei 1848, † LEIDEN 28 juni
         1849.
Uit het tweede huwelijk:
5. Cientje TIELKEMEIJER, † JUTPHAAS 21 juni 1860.
6. Cornelis, volgt IVa.
7. Elisabeth TIELKEMEIJER, geb. LEIDEN 4 sept. 1857, † ald. 2 okt. 1900, tr. 1878
    Anthony Abraham de GRAAF, geb. LEIDEN 22 okt. 1853, Behanger, zn. van
    Anthony Abraham en Wilhelmina HOUVAST.
8. Georg Wilhelm, volgt IVb.
9. Johan, volgt IVc.
10. Adolph, volgt IVd.
11. Antoon Louis TIELKEMEIJER, geb. IJSSELMUIDEN 28 febr. 1867,(4) †
      UTRECHT 23 febr. 1932.

Notitie bij de geboorte van Johan Adolph: Gedoopt door pastor Jan Coenraad Jacobi.
Religie, Hersteld Evangelisch-Luthers, Hersteld Ev-Luth kerk
Notitie bij Elisabeth: Kwam in AMSTERDAM wonen op 19 mei 1874.
Vorige woonplaats was LEIDEN.
Verhuisd uit AMSTERDAM op 09-02-1875 naar LEIDEN.

IVa. Cornelis TIELKEMEIJER, geb. LEIDEN 24 febr. 1856, Smid, † HOUTEN 5 juli
       1941,(2) tr. LEIDEN 26 april 1882 Magdalena HORREE, geb. LEIDEN 11 april
       1856, Huisvrouw, † AMSTERDAM 22 febr. 1917, dr. van Jan en Jansje
       BRONKHUIJSE.
Uit zijn huwelijk:
1. Johan Adolph TIELKEMEIJER, geb. LEIDEN 11 febr. 1883, † ald. 29 mei 1883.
2. Jan Adolf, volgt Va.
3. Cornelis, volgt Vb.

Va. Jan Adolf TIELKEMEIJER, geb. LEIDEN 19 febr. 1884, Fabrikant kinderwagens,
       tr. UTRECHT 9 juni 1909(2) Johanna Christina SPIES, geb. UTRECHT,
       Huisvrouw, dr. van Jan en Cornelia NIJBORG.
Uit dit huwelijk:
1. Jan, volgt VIa.
2. Joop, volgt VIb.
3. Cornelia TIELKEMEIJER.
4. Magdalena TIELKEMEIJER.
5. Annie TIELKEMEIJER.
6. Cornelis, volgt VIc.

Notitie bij Jan Adolf: Heeft samen met zijn broer Cornelis (1886) een kinderwagen fabriek opgericht met de naam "GETA" op de Oudezijds Voorburgwal hoek Blauwlakensteeg te AMSTERDAM.
GETA betekent: GEbroeders Tielkemeijer AMSTERDAM.

VIa. Jan TIELKEMEIJER.
Uit zijn relatie met Immetje SMIT, dr. van:
1. Wieger TIELKEMEIJER.
2. Maartje Immetje TIELKEMEIJER.
3. Jan Adolf, volgt VIIa.

VIIa. Jan Adolf TIELKEMEIJER, geb. AMSTERDAM 6 okt. 1939, Interne postbesteller,
        tr. AMSTERDAM 15 dec. 1965 Tini Marie van ZALINGE, geb. AMSTERDAM 1
       dec. 1944, dr. van Cornelis en Engeltje PLOOIJER.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Cornelis TIELKEMEIJER, geb. AMSTERDAM 21 okt. 1968, Leerling kok.
2. Yvonne TIELKEMEIJER, geb. AMSTERDAM 13 juli 1970, Administratief
    medewerkster.

VIb. Joop TIELKEMEIJER.
Uit zijn relatie met Jetty ZEGWAARD, dr. van:
José TIELKEMEIJER.

Notitie bij Joop: Woont in Zuid Afrika.

VIc. Cornelis TIELKEMEIJER, geb. 1 april 1919, tr. 29 aug. 1946 Wilhelmina
       Cornelia SCHOUTEN
, geb. 1 febr. 1919, dr. van.
Uit dit huwelijk:
1. Willem Cornelis TIELKEMEIJER, geb. AMSTERDAM 24 nov. 1947, Organisatie
    adviseur, tr. 1e VLEUTEN 24 aug. 1972 (door echtsch. ontbonden april 1981) Ingrid
    Charlotte HOLLATZ
, geb. 1 aug. 1951, dr. van; tr. 2e VINKEVEEN 17 aug. 1984
    Johanna Maria Adriana PASSON, geb. ´s-HERTOGENBOSCH 30 dec. 1959,
    Logistiek manager, dr. van Thomas Martinus Johannes en Maria Wilhelmina
    HENSKENS.
2. Anna Rose TIELKEMEIJER, geb. AMSTERDAM 1 juni 1953.

Vb. Cornelis TIELKEMEIJER, geb. LEIDEN 31 jan. 1886, Fabrikant kinderwagens, †
       NIEUW LOOSDRECHT 2 april 1976, begr. HUIZEN 7 april 1976, tr. 1e
       AMSTERDAM 2 maart 1911 Lijsje WAKKER, geb. AMSTERDAM 31 juli 1887,
       Huisvrouw, † HUIZEN 29 april 1945, dr. van Jan en Marretje BAAS; tr. 2e HUIZEN
      1946 Elisabeth de GRAAF, geb. GORINCHEM 19 april 1891, Huisvrouw, †
      LEUSDEN 6 nov. 1984, begr. HUIZEN 10 nov. 1984.
Uit het eerste huwelijk:
1. Cornelis, volgt VId.
2. Jan, volgt VIe.
3. Jan Adolf, volgt VIf.
4. Marretje TIELKEMEIJER, geb. AMSTERDAM 28 jan. 1917, Huisvrouw, † HUIZEN
    17 juni 2004, tr. HUIZEN 23 dec. 1936 Harmen BOUT, geb. HUIZEN 10 april 1910,
    ged. BUSSUM 23 dec. 1936, Spuiter, † HUIZEN 9 juni 1984, zn. van Jan en Nelletje
    DOORN.
5. Magdalena TIELKEMEIJER, geb. AMSTERDAM 23 nov. 1920, Huisvrouw, †
    DORDRECHT 2 aug. 1975, tr. HUIZEN 7 okt. 1948 Cornelis BONEVELD, geb.
    MARKEN 18 sept. 1918, Rijkspolitie te water, † DORDRECHT 20 nov. 1986, zn. van.
6. Bertus, volgt VIg.

Notitie bij Cornelis: Heeft samen met zijn broer Jan Adolf (1884) een kinderwagenfabriek opgericht met de naam "Geta"op de Oudezijds Voorburgwal hoek Blauwlakensteeg te AMSTERDAM.
Geta betekent: GEbroeders Tielkemeijer AMSTERDAM.
Is in HUIZEN, na de tweede wereldoorlog, gestart met een kinderwagenfabriek met merknaam "Irene".
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Elisabeth: Huwelijk was kinderloos.
Notitie bij het overlijden van Cornelis: Is begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Ceintuurbaan in HUIZEN
Notitie bij het overlijden van Marretje: Is begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Naarderstraat in HUIZEN.
Notitie bij het overlijden van Magdalena: Is begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Nassauweg in
        DORDRECHT.

VId. Cornelis TIELKEMEIJER, geb. AMSTERDAM 8 dec. 1911, Fabrikant
        kinderwagens, † NAARDEN 19 nov. 1983, gecrem. UTRECHT 24 nov. 1983, tr.
        HUIZEN 13 mei 1936 Ada BLOK, geb. ´s-GRAVEMOER 17 jan. 1915, Huisvrouw,
       † HUIZEN 25 dec. 2004, gecrem. BILTHOVEN 30 dec. 2004, dr. van Pieter en
       Jenneke PRINS.
Uit dit huwelijk:
1. Jenneke TIELKEMEIJER, geb. NAARDEN 10 maart 1937, ged. SLOTERDIJK
    AMSTERDAM-W 23 jan. 1944, Huisvrouw, † RIJSBERGEN 26 febr. 1984, gecrem.
    BREDA 2 maart 1984, tr. HUIZEN 1 aug. 1963 Jacobus Johannes Maria EMMEN,
    geb. DONGEN 13 nov. 1943, Douane ambtenaar, zn. van Hubertus Cornelis en
    Johanna GOVERS.
2. Cornelis Pieter, volgt VIIb.
3. Jan Adolf TIELKEMEIJER, geb. AMSTERDAM 23 aug. 1942, ged. SLOTERDIJK
    AMSTERDAM-W 23 jan. 1944, Kleding exploitant, † ALMERE 27 jan. 2004,(5)
    gecrem. LELYSTAD 2 febr. 2004,(5) tr. PRAAG 20 juni 1968 Jana PAZDEROVÁ,
    geb. PRAAG, Huisvrouw, † ALMERE 27 jan. 2004,(5) gecrem. LELYSTAD 2 febr.
    2004,(5) dr. van.

Notitie bij het overlijden van Cornelis: Is overleden aan longkanker in het Diakonessenziekenhuis te NAARDEN.
Is gecremeerd in het crematorium "Daelwijck" te UTRECHT.
Notitie bij de geboorte van Jenneke: Is gedoopt in de Jeruzalem kerk van de Nederlands Hervormde Gemeente.
Notitie bij het overlijden van Jenneke: Is overleden als gevolg van een auto ongeluk in RIJSBERGEN.
Notitie bij Jan Adolf: Heeft samen met zijn vrouw een Import- en Export-zaak onder de naam TIPAZ.
Notitie bij de geboorte van Jan Adolf: Is gedoopt in de Jeruzalem kerk van de Nederlands Hervormde Gemeente.
Notitie bij het overlijden van Jan Adolf: Is gecremeerd in het crematorium "Olandhorst" te LELYSTAD.

VIIb. Cornelis Pieter TIELKEMEIJER, geb. HUIZEN 18 sept. 1940, ged. SLOTERDIJK
        AMSTERDAM-W 23 jan. 1944, Gepensioneerd, tr. HUIZEN 18 juli 1963 Aafke
        PLUISTER
, geb. AMSTERDAM 14 sept. 1938, ged. HILVERSUM 27 okt. 1946,
        Huisvrouw, † HUIZEN 2 juli 1999, gecrem. UTRECHT 7 juli 1999, dr. van Abel
        Gerard Henri Willem en Louise Suzanna Clara van den BERGH.
Uit dit huwelijk:
1. Simone Jolanda TIELKEMEIJER, geb. HUIZEN 26 mei 1964, Filiaal beheerster, tr.
    ALMERE 5 maart 1992 (door echtsch. ontbonden AMSTERDAM 19 sept. 1996) Zein
    El-Din Bedir El-Hassanein HUSSEIN
, geb. DAKAHLIA, ( EGYPTE ) 31 jan. 1963,
    Horeca medewerker, zn. van Mohammed en Sikina HASSANEIN.
2. Ellen Brigitte TIELKEMEIJER, geb. LAREN (N.H.) 27 april 1966, Administratief
    medewerkster, tr. NIEUW LOOSDRECHT 4 okt. 2002 Petrus Wilhelmus Johannes
    de BRUIN
, geb. 14 nov. 1966, zn. van Gerardus Johannes en Johanna Alberta
    LEENHOVEN.
3. Robin Eric TIELKEMEIJER, geb. HUIZEN 1 okt. 1968, zonder beroep.
4. Erik René, volgt VIII.

Notitie bij Cornelis Pieter: Roepnaam Kick is een vernoeming naar buurman Kick Berg die woonde op de Crailoseweg 4 te Huizen.
Notitie bij de geboorte van Cornelis Pieter: Kick is geboren op de Crailoseweg 2 in HUIZEN.
Is gedoopt in de Jeruzalem kerk van de Nederlands Hervormde Gemeente te AMSTERDAM.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis Pieter en Aafke: Kick en Aafke zijn verloofd op 25-12-1959.
Notitie bij de geboorte van Simone Jolanda: Simone is geboren op de Ruijterstraat 56 in HUIZEN.
Notitie bij de geboorte van Ellen Brigitte: Ellen is geboren in het Sint Jans ziekenhuis te LAREN.
Notitie bij de geboorte van Robin Eric: Is geboren op de Valkenaarstraat 7 in HUIZEN.

VIII. Erik René TIELKEMEIJER, geb. LAREN (N.H.) 30 nov. 1970, Postkamer
      medewerker, reg. partnerschap HUIZEN Mariska THIEL, geb. LAREN (N.H.) 28
      sept. 1971.
Uit dit partnerschap:
Eline TIELKEMEIJER, geb. BLARICUM 19 dec. 2005.

Notitie bij de geboorte van Erik René: Erik is geboren in het Sint Jans ziekenhuis te LAREN.
Notitie bij de geboorte van Eline: Eline is geboren in ziekenhuis Gooi Noord te Blaricum.

VIe. Jan TIELKEMEIJER, geb. AMSTERDAM 6 juni 1913, Fabrikant kinderwagens, †
       AMSTERDAM 10 sept. 1992, tr. HUIZEN 15 maart 1939 Pieternella BLOK, geb.
       ´s-GRAVEMOER 21 aug. 1916, Huisvrouw, † AMSTERDAM 1 okt. 2002, dr. van
       Pieter en Jenneke PRINS.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Jenneke TIELKEMEIJER, geb. HUIZEN 22 okt. 1940, ged. AMSTERDAM
    23 jan. 1944, Bejaarden verzorgster, † AMSTERDAM 15 juni 1996, gecrem.
    OSDORP 19 juni 1996.
2. Jenneke Elisabeth Pieternella TIELKEMEIJER, geb. AMSTERDAM 14 mei 1947,
    Treindienstleidster N.S.
3. Jan TIELKEMEIJER, geb. AMSTERDAM 22 dec. 1948, Bank employe, †
    AMSTERDAM 12 juli 2007, gecrem. ZAANDAM 19 juli 2007.(6)
4. Pieter Cornelis, volgt VIIc.
5. René, volgt VIId.

Notitie bij het overlijden van Jan: Is begraven op Begraafplaats Vredenhof in AMSTERDAM.
Notitie bij de geboorte van Elisabeth Jenneke: Is gedoopt in de Jeruzalem kerk van de Nederlands Hervomde
        Gemeente.
Notitie bij het overlijden van Elisabeth Jenneke: Is plotseling in haar slaap overleden.
Notitie bij het overlijden van Jan: Crematie heeft plaatsgevonden in crematorium Zaanstad, Wibautstraat 282 te
        Zaandam.

VIIc. Pieter Cornelis TIELKEMEIJER, geb. AMSTERDAM 2 jan. 1951, Automonteur, †
        AMSTERDAM 25 nov. 1994, tr. AMSTERDAM 18 april 1974 Willy A.S. de BOER.
Uit dit huwelijk:
1. Lars TIELKEMEIJER.
2. Sander TIELKEMEIJER.

Notitie bij het overlijden van Pieter Cornelis: Crematie heeft plaatsgevonden in crematorium Westgaarde, Ookmeerweg 275 te Amsterdam.

VIId. René TIELKEMEIJER, geb. AMSTERDAM 15 sept. 1953, Vrachtwagenchauffeur.
Uit zijn relatie met Tini:
Linda TIELKEMEIJER.

VIf. Jan Adolf TIELKEMEIJER, geb. AMSTERDAM 14 okt. 1914, Fabrikant, †
      NAARDEN 4 febr. 1980, begr. HUIZEN, tr. HUIZEN 17 dec. 1940 Aaltje BOOR, geb.
      HUIZEN 7 aug. 1914, Lerares, † HUIZEN 12 nov. 1970, dr. van Willem en Geertje
      REBEL.
Uit dit huwelijk:
1. Clara Geertje Cornelia TIELKEMEIJER, geb. HUIZEN 17 mei 1947, Inkoopster /
    Cassière, tr. HUIZEN 2 mei 1978 Dirk KOS, geb. HUIZEN 10 juli 1938, Groenteboer,
    † HUIZEN 25 dec. 1990, zn. van Izaak en Petronella BRASSER.
2. Lijsbeth Willemien Aaltje TIELKEMEIJER, geb. HUIZEN 17 mei 1947, Directeur
    B.V. Irene shop, tr. HUIZEN 6 dec. 1973 Willem GRIMBERGEN, geb. AMSTERDAM
    1 mei 1936, zn. van Willem en Maria Louise Hillegonde TIER.

Notitie bij het overlijden van Jan Adolf: Is begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Naarderstraat in HUIZEN.
Notitie bij de geboorte van Clara Geertje Cornelia: Tweelingzuster van Lies.
Notitie bij het huwelijk van Clara Geertje Cornelia en Dirk: Kerkelijk huwelijk heeft plaatsgevonden in de "Oude Kerk" te
        HUIZEN.
Notitie bij de geboorte van Lijsbeth Willemien Aaltje: Tweelingzuster van Clara.

VIg. Bertus TIELKEMEIJER, geb. NAARDEN 13 okt. 1923, ged. HUIZEN, Spuiter, †
       HUIZEN 28 aug. 2006,(6) tr. HUIZEN 15 sept. 1948 Gijsbertje VISSER, geb.
       HUIZEN 15 juni 1921, Huisvrouw, dr. van Jan en Elbertje de GROOT.
Uit dit huwelijk:
1. Jan, volgt VIIe.
2. Cornelis, volgt VIIf.
3. Elly TIELKEMEIJER, geb. NAARDEN 3 juni 1957, ged. HUIZEN, Huisvrouw.

Notitie bij het overlijden van Bertus: Is begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Ceintuurbaan.
Notitie bij de geboorte van Elly: Gedoopt in de "Nieuwe Kerk" aan de Nieuwe Kerklaan te HUIZEN.

VIIe. Jan TIELKEMEIJER, geb. HUIZEN 8 sept. 1950, tr. HUIZEN 15 febr. 1974 Evertje
        KOS
, geb. HUIZEN 8 mei 1954, dr. van.
Uit dit huwelijk:
1. Robert Jan TIELKEMEIJER, geb. LAREN (N.H.) 8 juni 1979.
2. Sander Matthijs TIELKEMEIJER, geb. LAREN (N.H.) 25 aug. 1980.

VIIf. Cornelis TIELKEMEIJER, geb. HUIZEN 15 mei 1953, Calculator, tr. HUIZEN 11
       mei 1977 Adriana VISSER, geb. HUIZEN 19 aug. 1954.
Uit dit huwelijk:
1. Richard TIELKEMEIJER, geb. NAARDEN 10 maart 1980.
2. Arthur TIELKEMEIJER, geb. NAARDEN 17 maart 1985.

Notitie bij de geboorte van Cornelis: Gedoopt in de "Nieuwe Kerk" aan de Nieuwe kerklaan in HUIZEN.

IVb. Georg Wilhelm TIELKEMEIJER, geb. LEIDEN 29 sept. 1858, Huisverver, †
        UTRECHT 5 sept. 1908, tr. LEIDEN 12 aug. 1885 Elisabeth SIJPESTIJN, geb.
       1858, dr. van Albertus en Anna SCHMITZ en wed. van George Wilhelm
       TIELKEMEIJER (IIIb).
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis TIELKEMEIJER, Laborant.
2. Sjaan TIELKEMEIJER.
3. Elisabeth TIELKEMEIJER.
4. Johan Adolph, volgt Vc.
5. Adriana TIELKEMEIJER, geb. LEIDEN 25 aug. 1889.

Notitie bij Cornelis: Hij was ongehuwd.
Notitie bij Sjaan: Zij was ongehuwd.
Notitie bij Elisabeth: Zij was ongehuwd.

Vc. Johan Adolph TIELKEMEIJER, geb. LEIDEN 23 juli 1888, Tuinder, tr. ´s-HEER
      ARENDSKERKE 14 jan. 1915(7) Elisabeth Maatje SMIT, geb. ´s-HEER
      ARENDSKERKE, dr. van Jacob en Maria NIEUWENHUIJZE.
Uit dit huwelijk:
1. Willem Johan, volgt VIh.
2. Elisabeth TIELKEMEIJER.
3. Jacob, volgt VIi.
4. Johan Adolph, volgt VIj.
5. Marius TIELKEMEIJER, geb. 1927, † ´s-HEER ARENDSKERKE 28 dec. 1954.

Notitie bij Johan Adolph: Verhuisd uit UTRECHT naar ´s Heer ARENDSKERKE en was tuinder op een eigen bedrijf.
Notitie bij het overlijden van Marius: Door een schot uit een jachtgeweer omgekomen tijdens het schoonmaken van het
        geweer.

VIh. Willem Johan TIELKEMEIJER, tr. THOLEN 18 maart 1948 Cornelia SCHOT, dr.
       van.
Uit dit huwelijk:
1. Johan Adolf Cornelis TIELKEMEIJER, geb. GOES 10 sept. 1948.
2. Jan Willem TIELKEMEIJER, geb. GOES 12 maart 1952.

Notitie bij Johan Adolf Cornelis: Woont in ´s GRAVENPOLDER en heeft 2 kinderen.
Notitie bij de geboorte van Johan Adolf Cornelis: Han is geboren in de kraamkliniek van ziekenhuis Oostwal te GOES.
Notitie bij Jan Willem: Woont in ZEELAND en heeft 2 kinderen.
Notitie bij de geboorte van Jan Willem: Wim is geboren in de kraamkliniek van ziekenhuis Oostwal te GOES.

VIi. Jacob TIELKEMEIJER, geb. ´s-HEER ARENDSKERKE 28 april 1917, †
      MAASSLUIS 10 juni 1992, tr. HILVERSUM 6 okt. 1943 Neeltje Hermina FOKKENS,
      geb. WASSENAAR 28 febr. 1920.
Uit dit huwelijk:
1. Nicolaas Johan Adolph TIELKEMEIJER, geb. ´s-GRAVENHAGE 5 nov. 1948,
    Jurist, tr. ROTTERDAM 27 dec. 1978 Adriana FRANK, geb. ROTTERDAM 27 jan.
    1950, Ambtenaar. [ROTTERDAM]
2. Marius Johan TIELKEMEIJER, geb. DORDRECHT 10 aug. 1958,
    Vermogensbeheerder, tr. MAASSLUIS 21 mei 1990 Benedicta van der LANS, geb.
    ´s-GRAVENHAGE 7 april 1963, Secretaresse / Dierenassistente, dr. van Petrus
    Leonardus en Josina STEUR.

VIj. Johan Adolph TIELKEMEIJER, geb. ´s-HEER ARENDSKERKE 19 okt. 1922,
      Administrateur, tr. KRUININGEN 12 mei 1948 Cornelia Maria VISSCHER, geb.
     SCHORE 19 jan. 1923, dr. van Wouter en Leuntje CORNELISSE.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Leuntje TIELKEMEIJER, geb. GOES 1 juni 1949, ged. WAGENINGEN
    11 febr. 1972, Huisvrouw, tr. WAGENINGEN 11 febr. 1972 Elias HUIJGEN, geb.
    UITHOORN 8 maart 1947, ged. WAGENINGEN 11 febr. 1972, Adjunct Directeur
    Middelbare School., zn. van Elias en Willemina PELLEKAAN.
2. Wouter, volgt VIIg.
3. Johan Adolph, volgt VIIh.

VIIg. Wouter TIELKEMEIJER, geb. GOES 20 juni 1951, Officier van Justitie.
Uit zijn relatie met Loes VERSTEEGH:
Merel TIELKEMEIJER, geb. 11 nov. 1980.

Notitie bij Wouter: Schrijft phygologische misdaad romans onder pheudoniem Roel Bossink.

VIIh. Johan Adolph TIELKEMEIJER, geb. GOES 3 mei 1954, Dominee.
Uit zijn relatie met Corrie van ARKEL, geb. UITWIJK 8 nov. (jaar onb.) :
1. Steven TIELKEMEIJER, geb. 1979.
2. Jochem TIELKEMEIJER, geb. 1981.
3. Sanne TIELKEMEIJER, geb. 1981.

IVc. Johan TIELKEMEIJER, geb. UTRECHT 29 mei 1862, Spekslager, † 27 jan. 1933,
        tr. LEIDEN 19 aug. 1885 Geertrui van MASTRIGT, geb. LEIDEN 27 aug. 1862, †
       13 sept. 1932, dr. van Johannes Jacobus en Jansje NIEDERBERGEN.
Uit dit huwelijk:
1. Jansje TIELKEMEIJER, geb. LEIDEN 18 febr. 1888, tr. LEIDEN 3 dec. 1917
    Robertus Hendricus Agnes van SCHAIK, geb. DELFT 11 nov. 1881, zn. van
    Petrus Leonardus Franciscus en Elisabeth Hendrika Anna HOPMAN.
2. Geertruida TIELKEMEIJER, geb. LEIDEN 21 maart 1889.
3. Johanna Jacoba TIELKEMEIJER, geb. LEIDEN 23 jan. 1891, † ald. 13 febr. 1892.
4. Johan Adolph, volgt Vd.
5. Johanna TIELKEMEIJER, geb. LEIDEN 19 juli 1895.

Vd. Johan Adolph TIELKEMEIJER, geb. LEIDEN 29 jan. 1893, Slager, † LEIDEN 10
      nov. 1967, tr. LEIDEN 25 juli 1921 Cornelia van ECK, geb. LEIDEN 25 okt. 1897,
      dr. van.
Uit dit huwelijk:
1. Johan Adolf, volgt VIk.
2. Karel Nicolaas, volgt VI-l.
3. Johan TIELKEMEIJER, geb. LEIDEN 10 nov. 1926, † ald. 26 nov. 1926.

Notitie bij Johan Adolph: Door een maagzeer gestopt met het slagersvak en is toen kamers gaan verhuren.
Notitie bij het overlijden van Johan Adolph: Is begraven op begraafplaats "RIJNHOF" bij de Haagse Schouw.
Notitie bij het overlijden van Johan: Overleden in het Sint Elisabeth gesticht te LEIDEN.

VIk. Johan Adolf TIELKEMEIJER, geb. LEIDEN 26 april 1922, Vertegenwoordiger, tr.
       ´s-GRAVENHAGE 6 aug. 1958 Marie WAGNER, geb. ROTTERDAM 19 aug. 1923,
       Huisvrouw, † ´s-GRAVENHAGE 1 juni 1999, dr. van en Margaretha APPELDOORN.
Uit dit huwelijk:
1. Alexandra Margaretha TIELKEMEIJER, geb. ARUBA (Nederlandse Antillen) 17
    maart 1959, Galerie houdster op Landgoed De Haere. [OLST]
2. Johan Adolf TIELKEMEIJER, geb. LEIDEN 13 sept. 1962, Student Hogere
    Hotelschool.

Notitie bij Johan Adolf: Is op 36 jarige leeftijd getrouwd met Marie Wagner die toen weduwe was met 2 kinderen.

VI-l. Karel Nicolaas TIELKEMEIJER, geb. LEIDEN 22 nov. 1924, Gewestelijk
       verkoopleider bij Heineken, † 2000, tr. ZWIJNDRECHT 6 maart 1947 Nellie
       Klaziena JONGENEEL
, geb. HAARLEM 19 maart 1927, Huisvrouw, dr. van K. en
       P. van de WEG.
Uit dit huwelijk:
1. Karel Adolf Leendert TIELKEMEIJER, geb. LEIDEN 16 aug. 1947, Catering KLM,
    tr. HAARLEM 15 dec. 1974 Marja MENSING, dr. van.
2. Pieternella Cornelia TIELKEMEIJER, geb. AMSTERDAM 6 mei 1950,
    Administratief medewerkster, tr. HAARLEM Albert van VLIET, geb. HAARLEM 29
    juni 1952, zn. van.

IVd. Adolph TIELKEMEIJER, geb. UTRECHT 2 febr. 1864, Kelner, † UTRECHT 31
       dec. 1904, tr. LEIDEN 4 mei 1887 Cornelia Petronella ROOZENDAAL, geb.
       LEIDEN 26 mei 1866, Huisvrouw, † UTRECHT 24 febr. 1943, begr. ZEIST 27 febr.
      1943, dr. van Cornelis en Cornelia Petronella van HEST.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana TIELKEMEIJER, geb. LEIDEN 17 juni 1887, † UTRECHT 29 jan. 1981.
2. Cornelia Petronella TIELKEMEIJER, geb. LEIDEN 12 juli 1888, † HILVERSUM 22
    april 1966, tr. SEMARANG Djawa-Tengah (NED. Indië) 28 sept. 1910 Henry Eduard
    Oscar van AMSTEL
, geb. UTRECHT 29 april 1886, † HILVERSUM 27 april 1959.
3. Jeanette TIELKEMEIJER, geb. LEIDEN 25 aug. 1889, Verpleegster, † De BILT 22
    juni 1975, tr. UTRECHT 20 okt. 1921 Willem Hendrik Benedit van BOVEN, geb.
    ROTTERDAM 27 febr. 1892, Technisch Hoofd-ambtenaar, † ROTTERDAM 25 febr.
    1955, gecrem. VELSEN, zn. van Kornelis Andries en Cornelia Jacoba van de
    PLASSCHE.
4. Elisabeth TIELKEMEIJER, geb. LEIDEN 24 febr. 1891, Verpleegster, †
    ´s -GRAVENHAGE 23 sept. 1983, begr. LOOSDUINEN 27 sept. 1983, tr.
    ROTTERDAM 29 juni 1929 Marinus Johannes SWAGERS, geb. UTRECHT 25 mei
    1885, Technisch ambtenaar N.S., † ´s-GRAVENHAGE 27 sept. 1959, zn. van
    Marinus Johannes en Anthonia HESTER.
5. Johan Adolph, volgt Ve.
6. Magdalena TIELKEMEIJER, geb. UTRECHT 26 okt. 1895, † ZEIST 16 sept. 1915.
7. Cornelis, volgt Vf.
8. Wilhelm, volgt Vg.
9. Marinus Nicolaas TIELKEMEIJER, geb. 1902, † UTRECHT 5 sept. 1909.

Notitie bij Adriana: Had een buitenechtelijk kind met de naam Adriana.
Notitie bij het overlijden van Adriana: Is overleden in Huize Transwijk aan de Lomanlaan 49 te UTRECHT.
Notitie bij Elisabeth: Kinderloos.
Notitie bij Magdalena: Was Tuberculose patient.

Ve. Johan Adolph TIELKEMEIJER, geb. LEIDEN 9 mei 1893, Chef monteur, tr.
      GORINCHEM 30 juni 1925 Catharina Cornelia DUIJNHOUWER, geb.
      GORINCHEM 1901, Huisvrouw, dr. van Adriaan en Pietje VERSTEEG.
Uit dit huwelijk:
Magdalena TIELKEMEIJER.

Vf. Cornelis TIELKEMEIJER, geb. UTRECHT 20 mei 1897, Hoofdredacteur Utrechts
      Dagblad, † UTRECHT 25 mei 1976, tr. VIANEN 23 juni 1925 Cornelia Willemijntje
      HARTMAN
, geb. VIANEN 7 maart 1901, dr. van.
Uit dit huwelijk:
Aletta Petronella TIELKEMEIJER, geb. 22 mei 1927, tr. 19 juli 1958 D.H. BRUTON, zn. van.

Vg. Wilhelm TIELKEMEIJER, geb. UTRECHT 14 dec. 1899, Rijwielhandelaar, †
       ´s-GRAVENHAGE 10 okt. 1961, tr. UTRECHT 17 sept. 1931 Adriana Hendrika
       KOK
, geb. UTRECHT 28 sept. 1906, Huisvrouw, † ZOETERMEER 19 mei 1992,
       begr. ´s-GRAVENHAGE 22 mei 1992, dr. van Petrus Johannes en Bartha Cunera
       Helena van WIERST.
Uit dit huwelijk:
1. Adolf, volgt VIm.
2. Bertha Helena Cunera TIELKEMEIJER, geb. ´s-GRAVENHAGE 29 okt. 1941.

VIm. Adolf TIELKEMEIJER, geb. UTRECHT 27 juli 1932, Adj. Onderofficier KLU, tr.
         VOORBURG 14 juli 1960 Cornelia Catharina van MEURS, geb. VOORBURG 6
         jan. 1935, Bejaarden helpster, dr. van Wilhelmus Hendrikus en Petronella
        VOGELAAR.
Uit dit huwelijk:
1. Adolf TIELKEMEIJER, geb. ´s-GRAVENHAGE 14 aug. 1961, † ald. 11 jan. 1966.
2. René, volgt VIIi.
3. Sandra TIELKEMEIJER, geb. SOEST 7 aug. 1970, Studente MEAO.

VIIi. René TIELKEMEIJER, geb. ´s-GRAVENHAGE 15 dec. 1966, Assistent
       Vestigingmanager, tr. AMERSFOORT 4 sept. 2002 Karin HOVESTAD, geb.
       SOEST 8 juli 1970.
Uit dit huwelijk:
Tim TIELKEMEIJER, geb. AMERSFOORT 23 jan. 2003.

IIIb. George Wilhelm TIELKEMEIJER, geb. AMSTERDAM 31 juli 1815, Boekverkoper,
      † ARNHEM 20 mei 1880, tr. 1e Elisabeth SIJPESTIJN, geb. 1858, dr. van Albertus
      en Anna SCHMITZ; zij hertr. LEIDEN 12 aug. 1885 Georg Wilhelm TIELKEMEIJER
     (IVb); tr. 2e ARNHEM 16 aug. 1839(1) Hendrica Johanna BREIJER, geb. ARNHEM
     22 nov. 1819, † ald. 23 okt. 1882, dr. van Jan Hendrik en Hendrica BROEKHUIJZEN.
Uit het eerste huwelijk:
1. George Wilhelm TIELKEMEIJER, geb. WASSENAAR 17 sept. 1891.(8)
2. Albertus, volgt IVf.
3. Elisabeth TIELKEMEIJER, geb. WASSENAAR 25 juli 1894.
Uit het tweede huwelijk:
4. Jan Hendrik, volgt IVe.
5. George Wilhelm TIELKEMEIJER, geb. AMSTERDAM 2 juli 1845, † ald. 15 febr.
    1850.
6. Hendrik Johannes TIELKEMEIJER, geb. AMSTERDAM 19 juni 1848, † ald. 9 febr.
    1850.
    Zijn dochter:
7. Anna TIELKEMEIJER, geb. LEIDEN 1887, † ald. 13 okt. 1967, tr. UTRECHT 9 sept.
    1920(2) Adrianus Hendrikus Cornelis Antonius de CORTIE, geb. WAALWIJK, zn.
    van Franciscus Johannes en Maria Anna KEMMEREN.

Notitie bij George Wilhelm: Woonde op de Vijgendam A28 te AMSTERDAM.
Verhuist uit de gemeente AMSTERDAM op 06-05-1865 naar UBBERGEN.
Notitie bij het overlijden van Anna: Begraven op begraafplaats "RIJNHOF" bij de Haagsche Schouw in LEIDEN.

IVe. Jan Hendrik TIELKEMEIJER, geb. AMSTERDAM 13 okt. 1840, Boekverkoper, †
       AMSTERDAM 6 dec. 1911, tr. AMSTERDAM 8 juni 1865 Sara DEELMAN, geb.
       AMSTERDAM 25 dec. 1841, † ald. 23 nov. 1903, dr. van Herman en Elisabeth
       UHLENBROEK.
Uit dit huwelijk:
Hendrika Johanna TIELKEMEIJER, geb. AMSTERDAM 19 sept. 1866, † ald. 29 okt. 1866.

Notitie bij Jan Hendrik: Woonde op de Vijgendam te AMSTERDAM.

IVf. Albertus TIELKEMEIJER, geb. WASSENAAR 16 dec. 1892, tr. UTRECHT 15 juli
      1920(2) Wilhelmina Petronella RIJNBERGEN, geb. UTRECHT 1902, dr. van
      Willem Jacobus en Elisabeth Petronella DOOL.
Uit dit huwelijk:
Elisabeth Petronella TIELKEMEIJER, geb. DELFT 16 juni 1924, † ald. 21 juni 1924.

IIb. Jan Adolph TIELKEMEIJER, geb. AMSTERDAM 1786, † ald. 16 april 1839, tr. 1812
     Catharina MENKE, geb. AMSTERDAM 1791, † HAARLEM 26 dec. 1853, dr. van
     Johan Herman en Antje BLIKSLAGER.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Hermanus TIELKEMEIJER, geb. AMSTERDAM 11 jan. 1814, † ald. 15 sept.
    1814.
2. Jan Herman Adolph, volgt IIIc.
3. Louis Adolph TIELKEMEIJER, geb. AMSTERDAM 10 aug. 1824, † ald. 5 dec. 1826.

Notitie bij de geboorte van Jan Adolph: Gedoopt door Pastor Johannes Klap.
Notitie bij Louis Adolph: Is overleden door de ziekte mazelen.

IIIc. Jan Herman Adolph TIELKEMEIJER, geb. AMSTERDAM 27 mei 1821,
      Suikerraffinadeur, † AMSTERDAM 12 mei 1891, tr. SOEST 12 april 1842(2)
      Hendrika Aleida WALRAVEN FISLER, geb. AMSTERDAM 13 aug. 1821, † ald. 12
      dec. 1890, dr. van Adrianus WALRAVEN en Catharina HOLLE.
Uit dit huwelijk:
Adolph Cato Adrianus, volgt IVg.

Notitie bij Jan Herman Adolph: Woonde in Amsterdam op de Singel maar heeft eerst op de Elandsgracht gewoond.
Is verhuisd vanuit Amsterdam naar Zeist op 07-04-1874 en daarna weer verhuisd naar Amsterdam.
Hij was amateurschilder van landschappen en was ook een goed ivoorsnijder.
Heeft tentoonstellingen in Amsterdam gehad in 1840, 1852 en 1853 van schilderijen en ivoorsnijwerk.

IVg. Adolph Cato Adrianus TIELKEMEIJER, geb. AMSTERDAM 7 nov. 1852, † EDE 7
       maart 1929, tr. TIEL 12 juli 1894(1) Jacoba van WESSEM, geb. TIEL, † ARNHEM
       20 mei 1940, dr. van Pieter en Pauline Jeanne ROCQUETTE.
Uit dit huwelijk:
1. Hermine Petronella TIELKEMEIJER, geb. AMSTERDAM 13 april 1895, begr. ald. 5
    april 1985,(9) tr. EDE 25 febr. 1926 Benjamin CSÁNKY, Predikant, zn. van.
2. Pauline Henriette TIELKEMEIJER, geb. AMSTERDAM 10 juni 1896, † 21 maart
    1968, begr. EDE 25 maart 1968, tr. EDE 12 sept. 1929 Marinus Johannes
    SCHAAP
, geb. 1881, † VELP 1 dec. 1961, zn. van.

Notitie bij Adolph Cato Adrianus: Woonde in Amsterdam op de Nes en Singel 48.
Is verhuisd vanuit Amsterdam naar Leijderdorp op 22-11-1872.
Notitie bij Hermine Petronella: In archief Amsterdam staat bij geboorte: 10-06-1896
Notitie bij het overlijden van Hermine Petronella: Is begraven op Begraafplaats De Nieuwe Ooster in AMSTERDAM.
Grafnummer: AA-76-22Y


Bronnen

1. Gelders Archief
2. Het Utrechts Archief
3. Historisch Centrum Overijssel
4. Burgelijke stand IJsselmuiden, geboorten 1860 - 1869
5. Politie ALMERE
6. Overlijdensbericht.
7. Zeeuws Archief
8. Gemeentearchief Wassenaar
9. Gemeente archief Amsterdam