Archief

 

Het archief wordt nog aangevuld, over de volgende onderwerpen hebben we al informatie beschikbaar.

Amnesty-fietsroute 07-07-07

Amnesty International

Onder het motto "fietsen voor vrijheid, vrijheid om te fietsen" werd op 7 juli 2007 een fietstocht georganiseerd door Amnesty International, groepen Maarn-Maarsbergen en Driebergen-Doorn, met medewerking van de Fietsersbond. Kijk voor meer informatie op de eigen site.

Buitengebied

De komende jaren moet een groot aantal wegen in het buitengebied verkeersveiliger worden. De Fietsersbond heeft een groot aantal suggesties gedaan, die nu door de gemeente uitgewerkt worden. Een paar maatregelen zijn al uitgevoerd.

Fietsersbond geeft de fiets zijn plek op Driebergen-Zeist

Offensief "Houd de Fiets"

Op woensdag 3 december 2003 vroeg de Fietsersbond aandacht voor de belabberde stallingssituatie voor fietsers bij het station Driebergen-Zeist. In een persactie werd door directeur Ensink van de Fietsersbond een goede fietsenstalling onthuld.

Burgemeester Bloemen van Driebergen-Rijsenburg nam het rek in ontvangst en had een gloedvol betoog over het belang van een goede fietsenstalling. Lees verder.

De actie was onderdeel van de campagne "Houd de Fiets" die bedoeld is om het aantal fietsdiefstallen te verminderen. Door veel mensen wordt fietsdiefstal als grootste probleem gezien om niet te gaan fietsen. 

Driebergen op de Fietsbalans

Fietsbalans

De gemeente Driebergen is doorgelicht in de Fietsbalans, het vergelijkend onderzoek van de Fietsersbond naar de kwaliteit van het fietsen in Nederlandse steden. Lees meer.

Toeristische fietsroute-ontwikkeling

Op verzoek van de Wereldwinkels op de Heuvelrug ontwikkelde we aantrekkelijke verbindende toeristische fietsroutes.

Wegverbreding A12

De wegverbreding van de A12 ligt stil als gevolg van extra onderzoek naar de luchtkwaliteit. De Fietsersbond stuurde in 2004 een reactie op het ontwerp Wegaanpassingsbesluit.

Stationsgebied / Breullaan

Hoewel er geen sprake meer is van een grootschalige ingreep voor de HSL-oost, is eind 2004/begin 2005 het stationsgebied op de schop genomen. Door de aanpassingen zijn fietsers op de kruising met de Breullaan in de knel gekomen. Deze weg op de grens van Zeist en Driebergen is voor fietsers levensgevaarlijk

Fietsroute langs Driebergse sprengen

De jaarlijkse Koninginnedagroute leidde in 2005 langs de bedreigde Driebergse sprengen. Lees hier verder....

Winterprogramma

Om de donkere wintermaanden op de fleuren nodigden we Wereldfietser Bert Sitters uit om te komen verhalen over zijn fietstochten in Spanje.

Verkeerslichten

De afstelling van de verkeerslichten op de Hoofdstraat blijft een bron van ergernis, hoewel er al veel verbeterd is.

Scholen 

Normen en Waarden in het verkeer, schoolomgevingen als proeftuin?

Gratis bewaakte fietsenstalling op Koninginnedag een succes

De stalling was goed gevuld

De gratis bewaakte fietsenstalling bij de vrijmarkt voorzag in een behoefte. Lees meer over dit succes.

Damhertlaan

De Fietsersbond dacht kritisch mee over de reconstructie van de Damhertlaan. Het grootste deel van de werkzaamheden is inmiddels gereed. Lees hier verder....

Politieke fietsbeloften

Welke beloften maakten de politieke partijen in 2006 voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug? Het antwoord leest u in de verkeersparagrafen van de verkiezingsprogramma's.

Fietser laat je zien!

Ilichtedere winter doen we mee aan Fietsverlichtingsacties die door de politie ondersteund worden.

Nieuwe fietsroute?

Op verzoek van een Fietsersbond-lid zochten we uit of het mogelijk is om een nieuwe fietsroute door Rijnwijck te realiseren.

Fietsen op de Traaij blijft toegestaan

Fietsen op de Traaij

Na herinrichting van de Traaij en vragen over het toestaan van fietsverkeer, heeft de gemeente een evaluatie gehouden. Fietsen in de straat blijft gewenst, om eenvoudig de winkels te bereiken en beide delen van het dorp met elkaar te verbinden. Het gebruik door bromfietsers blijft verboden en moet harder worden aangepakt. In het archief is het standpunt van de Fietsersbond terug te vinden om de Traaij open te houden.

Hoofdstraat 

De renovatie van de Hoofdstraat tussen Bosstraat en Traaij is gereed. Lees verder over de inzet van de Fietsersbond voor de herinrichting.

Met belgerinkel naar de winkel

Op zaterdag 18 september presenteerde de Fietsersbond de vele mogelijkheden om boodschappen met de fiets mee te nemen. De hele dag stonden we met een gratis bewaakte fietsenstalling en kraam op het parkeerterrein van Albert Heijn. Gelijktijdig hielden we een enquete naar de wensen van fietsers bij de te vernieuwen Albert Heijn. De resultaten stuurden we naar Albert Heijn en gebruikten we bij de beoordeling van het bouwplan. Inmiddels hebben we bezwaar gemaakt tegen het voorbereidingsbesluit, omdat de hoeveelheid ruimte om fietsen te stallen afneemt. Dit terwijl Albert Heijn met de verbouwing wil uitbreiden en de bestaande stallingen al te krap zijn.

Fiets huren

Het huren van een fiets op het station is een stuk eenvoudiger geworden door het nemen van de OV-fiets.

Scholen 

Normen en Waarden in het verkeer, schoolomgevingen als proeftuin?

"Houd de Fiets" ook op het Station

Onder deze titel was de Fietsersbond een offensief gestart. Ook in Driebergen werd actie ondernomen.

Na verbetering van de stalling, bleek deze al snel weer te krap. Lees verder voor alle cijfers. Hoewel gedupeerde eigenaren niet meer naar Utrecht hoeven om hun gedeporteerde fiets op te halen, is het wegslepen van fietsen bij een tekort aan stallingsruimte onrechtmatig.

Nadat we deze brief naar de gemeente stuurden en bij de raadscommissie aandrongen op meer ruimte en coulantie voor fietsers, hebben we een goed gesprek gehad met de verantwoordelijk wethouders.

Uiteindelijk werden nog wat klemmen bijgeplaatst op plekken waar fietsers hun fiets graag zetten.


Fietsroutes

Enkele in het verleden uitgebrachte fietsroutes hebben we ook in PDF-formaat beschikbaar:

7 Kernenfietsroute voor de Heuvelrugdagen 2007

7 Kernenfietsroute voor de Heuvelrugdagen 2007 (148 KB)

Route Koninginnedag 2005

Fietsroute
Koninginnedag 2005 (292 KB)

Koninginnedag 2004

Fietsroute
Koninginnedag 2004 (273 KB)

Koninginnedag 2003

Fietsroute
Koninginnedag 2003 (226 KB)

Fietspuzzeltocht Koninginnedag 2002

Fietspuzzeltocht
Koninginnedag 2002 (72 KB) en antwoorden

Fietsroutes tussen de Wereldwinkels 

Fietsroutes tussen de Wereldwinkels (403 KB)

 Klik naar Adobe Reader

 


Afdelingsblad


 Klik naar Adobe Reader


Voor 2006 bestond het werkgebied van de afdeling uitsluitend uit de gemeente Driebergen en heette het afdelingsblad Driewieler. Hieronder vindt u links naar de webweergaven van Driewielers uit de afgelopen 10 jaar.

driewieler


Afdeling - Blog - Archief - Colofon