Fietsveiligheid op de Langbroekerwetering

 

De gemeente is in 2003 gestart met het Duurzaam Veilig maken van de wegen in het buitengebied. Begonnen werd met het plaatsen van borden, maar daarmee wordt de veiligheid niet zo veel verbeterd. De Fietsersbond heeft een groot aantal suggesties om de verkeersveiligheid duurzaam te verbeteren.

Toeristische functie van de LangbroekerweteringAlgemeen geldt dat nagenoeg alle wegen in een stiltegebied liggen, dus wat minder autoverkeer is van harte welkom. Een algemene vermindering van het verkeer scheelt lawaai en komt de recreatieve fietser ten goede (Langbroekerdijk, Sterkenburgerlaan en Goyerdijk-oost zijn tegenwoordig onderdeel van de LF4). Bovendien wordt daarmee de provincie gedwongen om op haar provinciale wegen maatregelen voor de doorstroming te nemen. Lang niet al het autoverkeer in het gebied (volgens Duurzaam Veilig een "verblijfsgebied") heeft herkomst of bestemming in het gebied, maar sluipt om de files op de provinciale wegen te vermijden. En dan wordt er dus extra hard gereden. De meeste (dodelijke) ongevallen vinden niet plaats op de kruisingen, maar op de wegvakken. Dit duidt op te hoge snelheden en teveel verkeer op de smalle wegen. Snelheidsremming in de vorm van drempels is onbegonnen werk, je zou er om de 120m een moeten leggen, daar wordt je zelfs als fietser niet goed van. De Rijnseweg te Bunnik, het verlengde van de Langbroekerdijk, is op het randje qua aantal drempels.

Schets bosschages in bochten.Bosschages in of nabij de (flauwe) bochten tussen weg en water op de weteringen, om het gevoel van ruimte weg te nemen. Want een gevoel aan ruimte leidt tot hoge snelheden. Voor de Sterkenburgerlaan, Rijsenburgselaan en de Broekweg geldt juist het omgekeerde, daar wat groen wegnemen om het tunneleffect te verminderen. Dwars geplaatste bosschages in de bermen kunnen ook daar het gevoel van ruimte beperken. Wel opletten dat voetgangers in de bermen niet de weg op hoeven, dus de bosjes "om en om" plaatsen, dat is ook goed voor de sociale veiligheid van voetgangers.

Op de rechte stukken zou zo nu en dan een drempel kunnen. Strategisch plaatsen in verband met woningen, niet te dichtbij (lawaai, trillingen), niet te ver weg. Drempels met een sinusvorm in asfalt uitgevoerd zijn prima te nemen door landbouwverkeer. Want ook landbouwers rijden in hun buitenmaats grote voertuigen nu soms wel erg snel langs de toeristische fietsers. Drempels kunnen aangelegd worden al dan niet in combinatie met versmallingen, vergelijkbaar met die op de Rijnseweg. Geen voorrangssituaties toepassen, omdat dat uitnodigt tot hoge snelheden. Landschappelijk zijn versmallingen niet mooi (veel bebording en bebakening nodig), dus enige terughoudendheid is op z'n plaats.

Suggestiestrook op de wetering, bosschages beperken het doorzicht.Vervangen van de verzakte (en daardoor gevaarlijke) asfaltberm door grasbetonstroken, waardoor fietsers niet meer in de berm geduwd worden. Nu komt het regelmatig voor dat fietsers toch in de zeer ongelijke asfaltberm gaan fietsen, om twee auto's elkaar te laten passeren. Door fietsers hun plek op te laten eisen op de suggestiestroken moeten automobilisten rekening met hun houden. De Sterkenburgerlaan tussen Dwarsweg en Langbroekerdijk lijkt daar op, hoewel het asfalt daar wat smaller is en automobilisten dus sneller achter fietsers blijven hangen. De aansluiting tussen grasbeton en asfalt moet wel zorgvuldig gebeuren, om "tramrailseffecten" te voorkomen, daar zijn fietsers ook niet mee geholpen. Grasbetonstroken zijn op de Wetering en de Goijerdijk toe te passen, het huidige bermasfalt leidt hier tot schijnveiligheid. Op de Rijsenburgselaan lijkt het minder nodig, door de brede fietsstroken houden fietsers hun plaats wel. De weg is ook breed genoeg voor 2 automobilisten om elkaar te passeren, zonder bermschade (kuilen en brokkelend asfalt) te veroorzaken.

Versmalling van de Langbroekerdijk zou een prima snelheidsremmende maatregel kunnen zijn, zeker als het zeer onaantrekkelijk wordt om door de berm te crossen. Op strategische plaatsen passeerstroken, voor het overige betonblokken in de berm om het bermgebruik onmogelijk te maken. Op de Zuwe, richting Cothen/Werkhoven is het een en ander geprobeerd, maar gebruik van de berm is daar niet onmogelijk gemaakt. Door automobilisten wordt je er van de weg gesneden. Verder is er nog een behoorlijk tunneleffect aanwezig, wat versterkt wordt door de markering (doorgetrokken kantstreep). Als fietser voel je je daar niet prettig.

Overzichtskaart mogelijke kruispuntaanpassingenT-aansluitingen van wegen kunnen in een plateau uitgevoerd worden, dit wil de gemeente al doen op een paar plaatsen. Maar het zou nog mooier zijn als de "doorgaande" richting een bajonet te verwerken kreeg, waardoor de snelheid echt afgeremd wordt. In veel gevallen zal grond aangekocht moeten worden, wat kostbaar en tijdrovend is. Het is niet snel een optie, maar zeer de moeite waard omdat de snelheid echt geremd wordt. Wel opletten hoe de bajonet wordt vormgegeven. Links-rechts is veiliger dan rechts-links. In het plattegrondje is aangegeven welke kruisingen er in principe voor in aanmerking zouden kunnen komen (mits voldoende ruimte).
Het aanbrengen van kantmarkering kan snelheidsverhogend werken en de positie van de fietser onduidelijk maken. De huidige suggestiestroken op de wetering en de fietsstroken op de Rijsenburgerlaan (als je goed kijkt zijn er aan het begin fietssymbolen te zien, dat is het enige juridische verschil in uitvoering) voldoen redelijk. Kantmarkering in de vorm van een doorgetrokken streep is mogelijk als de berm van eerder genoemde grasbetonstenen is voorzien en de markering op ca 5-10cm vanaf de rand asfalt ligt. Een kantmarkering in de vorm van onderbroken strepen bij een asfaltverharding in de berm (zoals nu op de Goyerdijk ligt) is niet aan te raden, zeker oudere weggebruikers (zowel fietsers als automobilisten) weten dan niet meer waar de fietsers thuishoren. De doorgetrokken markering zoals die nu op de Goyerdijk in de gemeente Wijk bij Duurstede ligt voldoet. Hier ontbreekt een asfaltverharding in de berm en liggen op strategische plaatsen grasbetonstenen als passeerplaats, aangegeven met bordjes. Getuige de randschade wordt er ook wel op andere plaatsen gepasseerd.Sterkenburgerlaan: kantmarkering en te laag plateau.

Inmiddels is er ook al wat gebeurd, er is kantmarkering aangebracht en er zijn een paar plateau's en drempels aangebracht. Hierbij heeft de gemeente weer zitten slapen, de drempels zijn zo laag dat ze geen enkel afremmend effect hebben. Op de Rijsenburgselaan is ook nog het asfalt vernieuwd, waardoor automobilisten nog sneller rijden.

archief