Successen

 

Wat hebben we in de afgelopen jaren bereikt? Het overzicht hier onder is natuurlijk niet volledig op het conto van de Fietsersbond te schrijven. Ook andere organisaties hebben een steentje bijgedragen en het is natuurlijk grotendeels de gemeente die voor de uitvoering heeft gezorgd.


Stationsomgeving

Door vaak om aandacht te vragen bij de gemeente, worden er nu serieuze pogingen ondernomen om de fietsenstalling bij het station te verbeteren. De bewaakte stalling is verbeterd: vanaf februari 2004 zijn de openingstijden 's avonds wat verruimd en is U-Stal de beheerder van de stalling. Ook aan de onbewaakte stallingen zijn verbeteringen doorgevoerd. De klemmen en overkapping zijn vernieuwd en veel sociaal veiliger. Het aantal klemmen is flink uitgebreid, met name aan de Odijkerzijde en het verlengde perron.

Het aantal diefstallen van fietsen neemt hierdoor sterk af, bekijk de cijfers.

 


Alle rotondes voorrang

Na een aanbeveling om de voorrang voor fietsers op alle rotondes uniform te maken, zijn imiddels ook de rotondes van de Hoofdstraat-Akkerweg en de Faunalaan-Hoendersteeg voorzien van haaientanden en voorrangsborden ten gunste van fietsers. Hiermee hebben alle Driebergse rotondes voorrang voor fietsers.

Succes: rotonde Hoofdstraat-Akkerweg aangepast, fietsers in de voorrang. Succes: Faunalaan-Hoendersteeg aangepast, fietsers in de voorrang.


Aanleg rotonde Loolaan

De rotonde Loolaan-Arnhemse Bovenweg is aangelegd als rotonde in Driebergen met vrijliggende fietspaden en het fietsverkeer in de voorrang. Bij de reconstructie van de Arnhemse Bovenweg en de kruising met de Loolaan is er vanuit verkeersveiligheidsoverwegingen voor gekozen om een rotonde aan te leggen. De boom die eerst aan de rand van de kruising stond is als middelpunt genomen, wat een prachtig gezicht geeft. Wel kunnen automobilisten op de Bovenweg richting Zeist bijna rechtdoor rijden, waardoor de snelheid niet maximaal wordt geremd. Ook zijn er fietsers die tegen de richting in fietsen, hoewel dit eigenlijk niet de bedoeling is. Toch is de situatie een heel stuk verbeterd, met name omdat het overzicht op de kruisende wegen enorm vergroot is.

Succes: rotonde Loolaan-Arnhemsebovenweg

 


Jagerspad

Met het fietpad Jagerspad is een kortsluiting in een noord-zuid fietsroute door Driebergen gereed gekomen. De route is een goede verbinding naar de 2 er aan gelegen scholen. Het is echter niet de kortste route naar het winkelcentrum en wordt hierdoor niet optimaal benut. Verder heeft het nog even geduurd voordat automobilisten de voorrang bij de kruising Drieklinken begrepen. Uiteindelijk is de situatie aangepast met doorlopend verhoogd asfalt. De scherpe drempel, die voor sommige automobilisten erg uitdagend was, maar erg oncomfortabel voor fietsers en automobilisten, is inmiddels opnieuw aangepast. Hiermee is het fietspad een hele verbetering met de situatie zoals die daarvoor was. Jammer dat bij de herinrichting van de Damhertlaan, waar fietsers ook voorrang hebben gekregen, toch weer wat mis is gegaan in de detaillering.

Jagerspad als belangrijke schoolroute

Succes: Voorrangsfietsroute Jagerspad. Klik voor meer.


Welkom - Afdeling - Wensen - Successen - Actueel - Archief - Driewieler - Toeristisch fietsen - Dagelijks fietsen - Verbindingen - Colofon