Wensen en knelpunten

Helaas is de situatie voor fietsers nog lang niet orde, we hebben nog heel wat te wensen. Veel klachten worden in het nationale meldpunt van de Fietsersbond aangebracht. Daarnaast hebben we wensen per email of brief ontvangen., die staan hier. Verder hebben we in 2002 het onderzoek "Fietsbalans" uit laten voeren in Driebergen. Het resultaat was een 10-puntenlijst. Bij de gemeente brengen we deze wensen onder de aandacht, soms voeren we actie om ons doel te bereiken.Ga naar de balanspunten Een aantal aanbevelingen hebben inmiddels tot resultaat geleid. Zo is de voorrang op rotondes uniform aangepakt en is de bewaakte stalling bij het station verbeterd. Er blijft echter nog veel te wensen.

 

Maar ook uw suggestie is welkom. Laat het ons weten, wij kunnen het bij de gemeente aankaarten. Stuur ons een mailbericht met een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de situatie. Zo mogelijk publiceren uw vragen en opmerkingen ook op deze site. Hieronder een bloemlezing.

 

Mijn suggesties

20 september 2002

 1. Traay komend vanuit Austerlitz, van bebouwde kom tot afslag Willem van Abcoudelaan. Hier houdt het fietspad op, je moet de weg op terwijl auto's uit beide richtingen vaak 80 rijden en ook regelmatig elkaar inhalen;
 2. Algemeen noord-zuid: de Traay is m.n. voor kinderen gevaarlijk terwijl de volgende veilige route ver naast het centrum en scholen (zonneheuvel en dolfijn) uitkomt (gezichtslaan- seminariepark). Het gevolg is dat iedereen over de stoep van de Beaufortlaan plotseling op het fietspad van de Arnhemnse Bovenweg terecht komt.
 3. kruising Hoofdstraat bij Park Seminarie als je wil doorsteken naar het Jagerspad. Dan moet je of aan de verkeerde kant van de weg gaan rijden, of op twee stoplichten wachten;
 4. Hoofdtraat komend uit Driebergen linksaf naar station en door naar de fietsenstalling. Grote verwarring door bussen, taxi's, afhalers, fietsers uit Zeist;
 5. vanuit station naar fietspad Park Beerschoten-W, richting Arnhemse Bovenweg (logische verbinding voor station naar Driebergen-Noord. Dit kan niet legaal gedaan worden. Je rijdt of tegen de fietsersrichting in, of moet gevaarlijk oversteken vanaf de linkerkant weg;
 6. Loolaan naar fietspad richting Odijk (langs A12). Fietserstrook Loolaan bezet door automobilisten wachtend op stoplicht rechtsaf zodat je of over de stoep moet, of aan moet sluiten bij naar rechtsafslaand verkeer en daar naar links tussendoor moet om op de juiste fietsstrook terecht te komen. Vervolgens moet je oversteken en rechtsaf tegen andere fietsers komend van station in rijden op een smal fietspad;
 7. Rijsenburgse laan kruising Hoendersteeg-fietpad. Gevaarlijke vernauwing met automobilisten die er net iets eerder doorwillen, en moeilijk rechts afslaan voor fietsers.

[bekijk onze oplossing]

 

De paden tussen Goyerdijk en wetering

5 september 2002

Een paar jaar geleden verdween het straatnaambord Veensteeg. Niemand weet waarom en hoe. De Veensteeg zelf, een pad tussen Gooijerdijk en Langbroekerdijk dat Driebergen eeuwenlang verbond met Werkhoven en zelfs door Spakenburgse visverkopers gebruikt werd om hun waar tot aan de Kromme Rijn te brengen, was toen al grotendeels ter ziele want ergens in de zeventiger jaren afgesloten door mensen die onduidelijke dingen deden langs de Veense steeg en daar geen pottenkijkers bij dulden. En door een agrarier die de rest van pad gewoon beplantte met nog meer mais. Iedereen vindt dat de Veensteeg terug moet, maar niemand doet wat, ook de gemeente niet, ondanks grote woorden.

Zwarteweg, tussen Goyerdijk en LangbroekerweteringNu zag ik gisteren tot mijn grote schrik dat zo'n anderhalve kilometer verder een vrijwel identiek weggetje, de Zwarteweg, de vergetelheid in geduwd wordt. Het is eveneens een pad tussen Gooijerdijk en Langbroekerdijk, en verbindt de ongeplaveide Broekweg die begint bij aan het eind van het eerste deel van de Sterkenburgerlaan (door de woonwijk Sterkenburg, het tweede deel is het kaarsrechte stuk dat van Gooijerdijk voert naar het kasteel zelf) met de geplaveide Broekweg die begint nadat de Wetering met een bruggetje is overgestoken. Afijn, het was een mooi karrespoor dat de laatste jaren alsmaar woester werd. Nu is het straatnaambordje door iemand weggehaald en dreigen brandnetels en bramen de Zwarteweg op te slokken. In plaats van meer dwarsverbindingen tussen Gooij- en Langbroekerdijk, plan van gemeente en provincie, komen er dus steeds minder. Nog heel even en dan rest slechts het asfalt van Rijssenburgselaan en Sterkenburgerlaan. Het zou beter zijn voor iedereen wanneer de Veensteeg een fietspad wordt, en Zwarteweg en Kloosterpad (van Arca Pacis naar Langbroekerdijk) wandelpaden. Hoe krijg je dat voor elkaar. Naast het onvermijdelijke lobbyen bij aanwonenden, gemeente en provincie, wat totnogtoe weinig effect heeft gehad, is op die paden lopen en fietsen wellicht het meest effectief.

Dus hierbij de oproep: loop de paden plat, ook al staan er hekken en liggen er sloten of boeren en landheren voor.

[Zie voor meer informatie de website van stichting De Voetstap]

 

Commentaar op de Fietsbalans

Gelukwens dat Driebergen meedoet aan de Fietsbalans. Op zich vind ik het goed dat er een enquête is, maar deze is zo ongenuanceerd dat je met de opbrengst niet veel kunt doen. Wat zegt het nu eigenlijk of men tevreden of ontevreden is en wat kan het je schelen of het rapportcijfer een 5 of een 8 is.

Ik heb de enquête toch maar ingestuurd, maar wil wel mijn commentaar geven.

 1. Driebergen heeft, hoe kan het anders, betere voorzieningen dan bijvoorbeeld Den Haag. Dat spreekt vanzelf. Maar Driebergen is in mijn ogen ook fietsvriendelijker dan Zeist. Ik meet dat vooral af aan de stoplichten, die in Zeist zodanig zijn afgesteld dat je bij sommige altijd moet afstappen en dat je in alle gevallen pas na de auto's bediend wordt. Dat is in Driebergen niet het geval. Daarom ben ik gematigd positief over deze gemeente.
 2. Ik vind het fietspad dat bij het postkantoor uitkomt een treurige verspilling van geld die beter besteed had kunnen worden. De fietsstroken die nu opeens overal verschijnen zijn weer fraai, zij het dat het me op de Loolaan onduidelijk is waarom de kleuren zo fel moeten en waarom er bij de zijwegen al dat geel moet.Foutparkeren op de Hoofdstraat bij Rijsenburg.
 3. In het algemeen: laat de gemeente zich wapenen tegen alle bordjes. Het is idioot om borden te zetten dat je bij files de kruispunten vrij moet laten; vraag niet wat ze kosten!
 4. Een ergernis vind ik de smalle fietspaden langs de Hoofdstraat. Als je bijvoorbeeld van het Kerkplein naar de Rijckevorselstraat wilt, moet je voor die 100 meter tweemaal de zeer drukke Hoofdstraat oversteken. Als de fietspaden in beide richtingen bereden kunnen worden is er veel onnodig oversteken te voorkomen.
 5. Terugkerend naar het stoplichtenprobleem. Een grote wens is alle knoppen voor fietsers af te schaffen. En ten principale fietsers en bussen (waar mogelijk) altijd voorrang te geven.
 6. De Langbroekerdijk is nog steeds een belangrijk punt van aandacht. [zie ook onze suggesties]
 7. Waarom worden er in het weidegebied op voor de hand liggende plekken (zoals van (voormalig) Arca Pacis naar de Langbroekerdijk, of langs de spoorlijn naar Bunnik) geen fietspaden aangelegd?


Mijn suggesties

Ik heb op dit moment niet een specifieke plek in mijn gedachten maar meerdere: namelijk al die plekken waar een fietser van rechts komt op een gelijkwaardige kruising en eigenlijk voorrang zou moeten hebben. Daar ik te kwetsbaar ben met fiets (en kinderen), 'neem ik dit recht niet'. Het lijkt er soms zelfs op of automobilisten nog even extra gas geven! Heel vervelend, ik zou graag willen dat de gemeente Driebergen nog eens extra aandacht aan dit fenomeen besteedt.

Een andere lastig punt geldt fietsers en voetgangers: De Melvill van Carnbeelaan kent geen aparte stroken voor fietsers en voetgangers. Alle moeten over dezelfde weg. Helaas rijdt men m.i. toch behoorlijk hard om prettig over deze weg te fietsen en te wandelen. Daarbij opgeteld de magere verlichting na zonsondergang: een automobilist ziet mij slecht (en ook de omgekeerde ervaring heb ik als ik eens sporadisch de auto gebruik : je ziet fietsers en voetgangers slecht). Reeds meerdere malen heb ik contact gehad met een gemeente ambtenaar over het veiliger inrichten van deze wijk, o.a. dmv. 30 km. De plannen vorderen, maar schieten niet echt op. Zou ook opnieuw op de gemeente agenda mogen.

[lees hier de stand van zaken]

 

Een ander lastig puntje: komende vanaf het postkantoor op de Hoofdstraat, richting Traay. Ter hoogte van de eerste afslag rechts (richting pompstation), gaat het fietspad over op een stukje weg en tevens buigt de weg iets. De weg wordt daar ook wat smaller, voordat je weer het fietspad op kunt. Ik vind het daar geen prettig punt om de weg op te moeten; weg smaller, er wordt hard gereden en je moet van alle kanten opletten waar verkeer vandaan komt.

[De weg is inmiddels vernieuwd, fietsers hebben een vrijliggend fietspad gekregen. Meldt ons of u er tevreden mee bent.]

 

Mijn wens: doorsteek van de Hoge Woerd naar de Tiendweg

20 februari 2002

Bij goed weer fiets ik naar mijn werk in Utrecht. Dan neem ik meestal de toeristische route langs de kromme Rijn. Iets langer maar veel mooier en rustiger. Wat ik altijd wel jammer vind is dat er geen doorsteek is van de Tiendweg over Landgoed Rijnwijck naar de Hoge Woerd. De Tiendweg loopt daar dood (hoewel er al wel een - onbewaakte - spoorwegovergang ligt. Komend vanuit Utrecht zie je Driebergen op een steenworp afstand liggen, maar dan moet je via Bunsinglaan weer richting Zeist. Nou ja, iets overdreven. Je komt uit tegenover Kerckebosch, maar gevoelsmatig is dat toch een stuk terug. Ik denk dat zo'n doorsteek toch gauw een kilometer of twee scheelt en - belangrijker - je kunt landelijk blijven fietsen totdat je in Driebergen arriveert.

[Lees hier onze actie]Welkom - Afdeling - Wensen - Successen - Actueel - Archief - Driewieler - Toeristisch fietsen - Dagelijks fietsen - Verbindingen - Colofon