Gezondheid

Gezondheid is in de fokkerij erg belangrijk, de gezondheidsstatus van ons     bedrijf is dan ook hoog te noemen!

 

Ons bedrijf is :

 

ˇ Rotkreupel vrij

ˇ Zwoeger vrij sinds 1993

ˇ Scrapie onverdacht sinds 1997

ˇ Scrapie resistent certificaat waardig sinds augustus 2003

Ons adres:

Familie Til

Zomerweg 56

6996 DT  Drempt

Telefoon: 06 201 44 291

 E-mail: fam.til@planet.nl

 

SWIFTERFOKBEDRIJF 8608