In 1973 zijn we begonnen met het houden van schapen door 2 ooien en een ram te kopen. Door steeds de meeste ooi - lammeren aan te houden kregen we al snel een koppel van 10 schapen.

 

Doordat we graag stamboekfokker wilden worden hebben we begin jaren 80 onze hele koppel verkocht en zijn als het ware weer opnieuw begonnen. Ditmaal waren het Texelaars.

Echte Texelaars die rechtstreeks van Texel kwamen. In totaal 8 ooien met het bekende “Kikkert” - bloed.

We zijn uiteraard lid geworden van het Texelse schapenstamboek en fokten mooie schapen met een goede bespiering en een goed beenwerk.  

Ook hielden we weer de mooiste ooi - lammeren zelf zodat onze koppel wederom uitgroeide tot 12 ooien.

 Telkens als we weer aan een nieuwe ram toe waren kochten we een ram met goede bespiering en een goed beenwerk om de koppel op een goed niveau te houden of zelfs te verbeteren.

 

In 1986 zijn we lid geworden van het Swifter schapenstamboek. We hebben ons een Vlaams melkschaap ram gekocht en hiermee onze Texelse ooien  laten dekken.

Een nieuwe foklijn was het resultaat!

 

Tot op de dag van vandaag zijn we trots op de Swifter schapen zoals wij ze fokken.

 

 

Geschiedenis

Ons adres:

Familie Til

Zomerweg 56

6996 DT  Drempt

Telefoon: 06 201 44 291

 E-mail: fam.til@planet.nl

 

SWIFTERFOKBEDRIJF 8608