Start Omhoog Zoek in onze side De Porfyrie Pagina Inhoud

Porfyrie symptomenlijst

Porfyrie symptomenlijst (Algemeen)

Bron: Our Times Volume 7, No.6, June 1996 issue pages 20-21, and Chemical Exposure and Human Health.

Deze symptomenlijst geeft een niet volledig beeld van symptomen die bij porfyrie voor kunnen komen, deze symptomen gelden dan ook niet voor één porfyriesoort, het ene symptoom komt bijvoorbeeld wel voor bij AIP en niet bij EPP en andersom. Porfyrie kan de meest vreemde symptomen geven, zelfs symptomen die nooit beschreven zijn. Daarom kan deze lijst niet alles weergeven.

ABDOMINAL PAIN (pijn in de onderbuik)

ABDOMINAL TENDERNESS (gevoeligheid bij de buik)

ACROSCLEROSIS  (ziekelijke verharding van weefsel van de uitstekende              lichaamsdelen, neus, onderkaak, oren, handen, voeten)

ALOPECIA (haaruitval)

AMENIA; hypochromic (te laag hemoglobinegehalte der erytrocyten), microcytic (erytrocyten met te grote afmetingen)

AMENORRHEA (afwezigheid of onderdrukking van de menstruatie)

ANEMIA, haemolytic (bloedarmoede)

APHONIA (stemverlies, stoornis aan stembanden)

APPETITE, loss of (verlies van eetlust)

BACK PAIN (rugpijn)

BEHAVIORAL CHANGES (gedragsveranderingen)

BLADDER DISTENSION (opzwelling van de blaas)

BOWEL INCONTINENCE (incontinentie van de darmen)

BREAST SECRETIONS (borst afscheiding)

CARBOHYDRATE CRAVING (hevig verlangen naar koolhydraten)

CARDIAC ARREST (hart stopping)

CENTRAL NERVOUS SYSTEM LESIONS (letsel aan het centrale zenuwstelsel)

CHEST PAIN (borstpijn)

COMA (coma)

CONFUSION (verwarring)

CONJUNCTIVITIS (bindvlies ontsteking)

CONSTIPATION (verstopping)

CORNEAL INFLAMMATION (hoornvlies ontsteking)

DELIRIUM (ijltoestand, ijlkoorts)

DEPRESSION (depressie)

DIARRHEA (diarree)

DISORIENTATION (desorientatie, verwarring)

DYSPHAGIA (slikstoornis, bemoeilijkt slikken)

EXTREMITIES BECOME PAINFUL (pijnlijke handen en voeten)

FACIAL HAIR, excessive (te veel gezichtshaar)

FATIGUE (vermoeidheid)

FECAL IMPACTION (ontlastingdruk)

FEVER (koorts)

FOOT DROP (voet niet recht kunnen houden)

GAG REFLEX, depressed (kokhalzen)

GASTROINTESTINAL SPASMS (maag/darm krampen)

HALLUCINATIONS (hallucinaties)

HYPERPIGMENTATION (te veel pigmentkleuring)

HYPERTENSION  (hoge bloeddruk)

HYPERTRICHOSIS, mild (overmatige haargroei)

HYPOESTHESIA (afgestompte gevoeligheid voor aanraking)

HYPONATReMIA (te laag natriumgehalte in het bloed)

HYPOTENSION, postural (verlaging van de bloeddruk bij rechtopgaande houding)

ILEUS (onvermogen van de darm om faeces af te voeren)

INSOMNIA (slapeloosheid)

IRRITABILITY (prikkelbaarheid in de zin van overgevoelig zijn voor prikkels van buitenaf)

JAUNDICE (geelzucht)

JOINT PAINS OR STIFFNESS (gewrichtspijn of stijfheid)

LIMB STIFFNESS (stijfheid van de ledematen)

MENSTURATION OFTEN EXACERBATES SYMPTOMS (menstruatie verergert de symptomen)

MOOD CHANGES (stemmingswisselingen)

MUSCLE CRAMPS (spier krampen)

MUSCLE PAIN OR STIFFNESS (spierpijn of stijfheid)

NAUSEA (misselijkheid)

NERVE PALSY; (zenuw verlamming met betrekking tot het verlengde merg, gezicht en driehoeksspier) accessory, bulbar, facial, hypoglossal, trigeminal (Verlies van gewaarwording. De onmogelijkheid om te bewegen of de beweging te controleren)

NIGHTMARES (nachtmerries)

ORGANIC BRAIN SYNDROME (organisch psychosyndroom, psychisch manifestaties als gevolg van een lichamelijke aandoening)

PANIC ATTACKS (paniek aanvallen)

PARALYSIS, partial (gedeeltelijke verlamming)

PARALYSIS, temporary (tijdelijke verlamming)

PARESTHESIA (stoornis in de gevoelswaarneming waarbij, zonder dat er sprake is van  prikkelingen; kriebelingen, jeuk of tintelingen worden waargenomen)

PERIPHERAL MOTOR DEFICITS (perifere motorische gebreken)

PERIPHERAL NEUROPATHY (perifere zenuwaandoening, niet ontstekingachtige aandoeningen van het zenuwstelsel)

PHOTOSENSITIVITY (porfirienes in contact met zonlicht geven neurologische en/of huidproblemen)

POLYNEUROPATHY (min of meer symmetrische, meestal geleidelijk verergerende degeneratieve aandoening van een aantal perifere zenuwen tegelijk)

PSYCHOSIS (psychose)

RESTLESSNESS (onrust)

RESPIRATION, decreased (verminderde ademhaling)

RESPIRATORY PARALYSIS (verlamming van de ademhaling)

RETINAL ARTERY SPASM (netvlies slagader kramp)

SEIZURES (convulsions) (aanvallen van kramp)

SENSORY DISORDERS (zintuigelijke wanorde)

SKIN LESIONS, BLISTERS OR ULCERS (huidletsel, blaren en zweren)

SWEATING, profuse (overvloedig zweten)

TACHYCARDIA (heart rate of over 100 beats per minute) (snel kloppen van het hart)

TENDON REFLEXES ABSENT OR DEPRESSED (peesreflexen afwezig of onderdrukt)

TREMORS ( trillingen, onwillekeurige ritmische bewegingen)

URINARY INCONTINENCE (urine incontinentie)

URINE, CHANGE IN COLOR OF (usually red, brown or green) (verkleuren van urine)

URINE RETENTION (ophouden van urine)

URINE FORMATION, absence of  (Oliguria) (verminderde of geen uitscheiding van urine)

VISION, changes in (veranderingen in zicht)

VOICE, weakness (zwakheid van de stem)

VOMITING (overgeven)

WEAKNESS (zwakte)

WRIST DROP (pols niet recht kunnen houden)

 

REFERENCES:

MG Perlroth: “The Porphyrias”, Scientific American, January 1988:1-12.

JR Bloomer, HL Bonkovsky: “The Porphyrias”, DM Disease-A-Month, January 1989:5-54.

“Implications of Porphyria in the MCS Community: An international Teleconference” sponsored by CIIN and EARN,  February 5, 1996.

AR Nath at al: “Editorial: Porphyrias and Neurological  Disease”, JAPI (1988),36 (10):581-582.

CL Thomas (Ed), Taber’s Cyclopaedic Medical Dictionary, 16th Edition 1989, F.A. Davis Company, Philadelphia, PA.

 

 

Start Zoek in onze side De Porfyrie Pagina Inhoud