Informatie over de zelfconfrontatiemethode (ZKM)

 

De ZKM is een wetenschappelijk goed onderbouwde en in de praktijk uitvoerig beproefde methode. Doel is het vergroten en verdiepen van het inzicht van de cliënt in zichzelf, de eigen motieven en de levensloop en/of loopbaan. Dit vanuit de context van de actuele situatie en vraag. Een en ander versterkt het zelfsturend vermogen: het stelt de cliënt in staat om gefundeerde, eigen beslissingen te nemen en deze uit te voeren.

 

De ZKM wordt meestal toegepast in de vorm van drie gesprekken.

 

In het eerste gesprek vindt een systematische inventarisatie plaats van ‘waardegebieden’. Hierbij gaat het om van alles wat voor de cliënt belangrijk is, bijvoorbeeld bepaalde herinneringen, mensen, taken, dromen, angsten, doelen, wensen…. De adviseur structureert en stimuleert het gesprek aan de hand van een set vragen, maar de cliënt is vrij om te bepalen wat hij/zij ter sprake brengt. Al naar gelang de doelstelling van de cliënt kunnen bepaalde aspecten van leven of loopbaan centraal gesteld worden.

De waardegebieden worden vastgelegd in de vorm van een verzameling kernachtige zinnen, die de cliënt zelf formuleert, daarbij geholpen door de adviseur.

Tussen het eerste en tweede gesprek brengt de cliënt aan de hand van een standaardlijst en een cijferwaardering de gevoelens bij de waardegebieden in kaart. De adviseur analyseert de door de cliënt ingevulde cijfers met behulp van hiervoor speciaal ontwikkelde software.

 

In het tweede gesprek worden de analyseresultaten besproken. Het accent ligt hierbij op het ontdekken van tot dusver verborgen betekenissen en samenhangen. Bijvoorbeeld de motieven achter een ongewenste gewoonte worden duidelijk. Of de achtergrond van tegenstrijdige wensen of behoeften. Of een keuze wordt mogelijk voor de oplossing van een dilemma.

Doorgaans (afhankelijk van de vraagstelling van de cliënt) wordt op basis van de verkregen inzichten een concreet actieplan opgesteld.

 

In het derde gesprek wordt bezien hoe de uitvoering van de plannen verloopt en hoe de cliënt verder gaat.

 

Het eerste gesprek duurt doorgaans ongeveer vier uur. Het tweede gesprek vindt plaats ongeveer twee weken na het eerste en neemt circa twee uur in beslag. Het derde gesprek is na bijvoorbeeld drie maanden en duurt één à twee uur.

Desgewenst kunnen afspraken gemaakt worden voor voortgezette coaching.

 

Resumé kenmerken ZKM:

1.        wetenschappelijk onderbouwd

2.        gestructureerde methode met aangetoonde effectiviteit

3.        schakelt verstand èn gevoel in

4.        levert dieper inzicht op in zelf, eigen functioneren en onderliggende motieven

5.        vergroot het vermogen tot zelfsturing

 

Luken Loopbaan Consult biedt niet langer ZKM begeleiding.

De site https://www.zkmvereniging.nl biedt nadere informatie over de methode en over begeleidingsmogelijkheden..

 

Terug naar beginpagina

Verder naar volgende pagina