De gegevens uit de door ons samengestelde lijsten mogen alleen gebruikt worden voor eigen genealogisch onderzoek
en hiermee samenhangende publicaties via familieboeken en artikelen in tijdschriften (met bronvermelding). Niets van
deze gegevens mag via druk, microfiche, digitale opslag of via andere manieren worden verspreid zonder schriftelijke
toestemming van de makers van deze site. Het is niet toegestaan alle gegevens (grotendeels complete lijsten) in eigen
bestanden te plaatsen en deze aan derden aan te bieden.
Als eerste staat de geboortedatum vermeld. Daarna staat de achternaam plus de
voornaam en tussenvoegsels. Na de komma komen de beide ouders.
Let op dat de schrijfwijze van een achternaam niet altijd hetzelfde is. Kijk verder
in de lijst als de achternaam op verschillende manieren voor kan komen.
Voor de letter C zie ook de letter K, en voor de letter S zie ook de letter Z.
Achterin kunt u nog een lijst met doodgeboren kinderen vinden.
Helaas is deze pagina nog niet gereed
Geboorten Waalwijk 1811-1921