Overlijden Waalwijk 1811-1921
Als eerste staat de overlijdensdatum vermeld. Daarna staat de achternaam plus
de voornaam en tussenvoegsels van de overledene. Na een spatie komt de leef-
tijd bij het overlijden. Een getal, bijvoorbeeld 52, stelt voor dat hij of zij op 52
jarige leeftijd is overleden. Een vermelding 0:132 stelt voor dat hij of zij 132
dagen oud is geworden. Hierna volgt of volgen de personen waarmee de overle-
dene gehuwd is of was. Na de komma komen de beide ouders van de overledene.
N.N. betekent dat dit gegeven niet in de akte staat en onbekend is.
Let op dat de schrijfwijze van een achternaam niet altijd hetzelfde is. Kijk verder
in de lijst als de achternaam op verschillende manieren voor kan komen.
Voor de letter C zie ook de letter K, en voor de letter S zie ook de letter Z.
Helaas is deze pagina nog niet gereed
De gegevens uit de door ons samengestelde lijsten mogen alleen gebruikt worden voor eigen genealogisch onderzoek
en hiermee samenhangende publicaties via familieboeken en artikelen in tijdschriften (met bronvermelding). Niets van
deze gegevens mag via druk, microfiche, digitale opslag of via andere manieren worden verspreid zonder schriftelijke
toestemming van de makers van deze site. Het is niet toegestaan alle gegevens (grotendeels complete lijsten) in eigen
bestanden te plaatsen en deze aan derden aan te bieden.