H a r r y -- v a n -- d e r -- V e n

s c h i l d e r
------ s c h r i j v e r


    Home -------- Informatie -------- Schilderen -------- Schrijven-------- Nieuw
     

 

Nieuw

Met enige regelmaat verschijnt hier een nieuw aforisme, gedicht of een andere tekst.
Het kan ook zijn dat een tekst gewijzigd wordt of vervalt.

Aldus groeit een verzameling die uiteindelijk leidt tot een nieuwe uitgave, waarvan het ontstaan voortdurend te volgen is.


 
N i e u w

Al die baarden tegenwoordig, ik krijg er een sik van

 

 

Eerdere teksten:

"Basic Instinct", is dat niet die film met die mislukte kleermakerszit?

Ik ruik mensenvrees

Hij keek in de spiegel... Ha, eindelijk een vertrouwd gezicht.


vuur is warmte
water is nattigheid
tijd is zwaartekracht

Ik heb hier een boom ontdekt met ronde oranje vruchten, zo groot als tennisballen, die naar sinaasappellimonade smaken.

Ik zat maar een beetje in het water te staren naar een soort schaatsende watervlo, en dacht:
O krinkelende winkelende waterding
met 't zwarte kabotseken aan...

shit!, ook al weer eerder bedacht en in een of ander prematuur flutgedicht gezet.
Ik wou dat die lui nou eens niet alles opschrijven wat ze zich in een sentimentele bevlieging allemaal in hun hoofd halen.
Ooit een winkelende watervlooi gezien?

Die Beethoven was ook nog eens een knappe helderziende. Je vraagt je af hoe zo'n man meer dan een eeuw van tevoren wist dat hij een herkenningstune voor 'De Langste Dag' moest schrijven. En hem dan ook nog eens op tijd afhebben!

 

 

    © Harry van der Ven 2015
Alle afbeeldingen en (delen van de) teksten zijn eigendom van de kunstenaar en mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en/of de uitgever.