H a r r y -- v a n -- d e r -- V e n

s c h i l d e r
------ s c h r i j v e r


    Home -------- Informatie -------- Schilderen -------- Schrijven -------- Nieuw
 
 
 

 

Schilderen

 

 

Na uiteenlopende activiteiten op het creatieve vlak (zie Informatie) volgde Harry van der Ven een gedegen kunstopleiding om zijn creatieve aspiraties goed tot uitdrukking te kunnen brengen.

Hij studeerde in 1983 af in de Vrije Beeldende Vormgeving (schilderen en grafiek) aan de Academie voor Industriële Vormgeving te Eindhoven.

De veelzijdigheid van de eindeloze variaties in waarnemingen en belevingen die het leven biedt vormt de voornaamste bron van inspiratie voor zijn creatieve werk. Met zijn werk wil hij een visueel beeld schetsen van de wereld om hem heen en van zijn beleving daarvan.

Zijn werk is mede beïnvloed door de spirituele kracht van de grote kleurvlakken van Mark Rothko. De verstilling die Rothko zo treffend verbeeldt, sluit echter niet aan bij de chaos die Harry van der Ven ervaart en boeit. Waar Rothko de geestelijke verstilling laat zien, toont Harry van der Ven vaak de chaos van het bestaan en de verschillende emoties die dat oproept.

 

Werkend met abstracties in het schilderen zoekt hij naar beelden, waarvan de zeggingskracht van kleur, vorm en techniek aansluit bij zijn belevingen.

Hij gebruikt de verf in dunne lagen over elkaar, zoals de complexe gelaagdheid van het leven, en benut de transparantie om tot díe kleur te komen die aansluit bij de emotie.

Daardoor is een oeuvre ontstaan van uiteenlopend werk, zij het allemaal binnen een eigen herkenbare stijl.

Het werk kan wild en energiek zijn; verstild en beschouwend, symboliserend, beschouwend of ontroerend en kent altijd een soort uitweg uit het werk. Een uitgang uit het thema, een weg uit het werk naar nieuwe ervaringen, naar de vrijheid.

 

Harry van der Ven signeert zijn werk ook wel als  haVen .
Hij exposeerde op diverse plaatsen (o.a. 's-Hertogenbosch, Eindhoven, Utrecht) en verkocht werk in binnen- en buitenland, ook via Internet. Zijn schilderijen bevinden zich in particulier bezit en in collecties van uiteenlopende organisaties. Sedert 1985 is permanent werk opgenomen in de collectie van Kunstuitleen Den Bosch (Stichting Kunstenaar & Konsument) te 's -Hertogenbosch: www.kunstuitleendenbosch.info

 

In 1997 maakte hij een uitstapje uit zijn schilderwerk met een serie portretten van Keith Richards. Keith complimenteerde hem door de catalogus van deze werken te signeren.

 

Van 1995 tot 1999 was hij de eerste voorzitter van de Gemeentelijke Kunstcommissie van Sint-Michielsgestel en ontwikkelde de blauwdruk voor het gemeentelijk kunstbeleid, dat het gemeentebestuur heden ten dage nog hanteert als de gemeentelijke beleidslijn.

 

bekijk hier de schilderijen

 

 

    © Harry van der Ven 2015
Alle afbeeldingen en (delen van de) boeken zijn eigendom van de kunstenaar en mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en/of de uitgever.