De auto als moordwapen

Jaar op jaar wijzen statistieken uit dat de auto veruit het grootste aandeel heeft in de hoeveelheid geweld op straat.
Jaarlijks een kleine duizend doden en tienduizenden gewonden.
Desondanks draait het in het debat over de veiligheid op straat vooral om ontspoorde jongeren vaak zonder auto als oorzaak van de verloedering van normen en waarden.
Gelukkig ziet de Kamer thans in dat ook de auto een prominente plaats verdient in het normen - en waardendebat en wel door hardrijders lik op stuk te willen geven.
Terecht, want te hard rijden is een belangrijke oorzaak van veel ongelukken vooral in de bebouwde kom.

( S ) - amen.
 
 
 
 


 

http://home.planet.nl/~verbe326/rotonde.htm