V E R B E R K  M E D I A T I O N


WAAR GAAT HET OM BIJ MEDIATION?


Wanneer u instemt met mediation geeft u aan dat uw standpunt onderhandelbaar is en dat u de wil heeft om een oplossing te zoeken die voor alle partijen aanvaardbaar is.
Mediation is besloten, vertrouwelijk, vrijwillig en informeel. In dit kader kan op een veilige manier over problemen worden gesproken.
 

Mediation is een methode van conflictoplossing zonder rechter. Conflictpartijen geven hun conflict niet uit handen, door een ander daarover te laten beslissen.

Met behulp van de mediator, lossen zij zelf op korte termijn hun conflict op. Daarbij streven zij naar een win-win situatie en het behoud van een werkbare relatie.
Zonder het eigen belang uit het oog te verliezen, zou ieder partij zich eens kunnen afvragen op welke voorwaarden hij de andere partij royaal tegemoet kan komen. Wanneer we de antwoorden van alle partijen naast elkaar leggen, helpt dat bij het vinden van een uitweg.

 

Bij mediation zijn er geen verliezers.


 

De mediator is geen rechter of arbiter die beslist wie gelijk heeft. Hij/zij fungeert als een strikt neutrale bemiddelaar tussen partijen. De mediator neemt geen standpunten in en draagt geen oplossingen aan.  Zijn belangrijkste taak bestaat erin de conflicterende partijen zodanig te begeleiden dat zij zelf de oplossing vinden, die voor beiden aanvaardbaar is.


 

Mediation is geen juridische procedure, maar een communicatieproces.

In de mediation wordt geen oordeel geveld. In de mediation gaat het om het op gang brengen van een gesprek tussen de conflictpartijen, met als wenselijke uitkomst een overeenstemming.
Bij mediation kom je in beweging, je verlaat je standpunt, benoemt je belangen, beweegt naar elkaar toe en doet handreikingen naar elkaar. Men luistert naar elkaar, neemt elkaar serieus en zoekt naar gezamenlijke belangen.
Mediation doe je niet om je gelijk te halen of om het onderste uit de kan.
Het is verstandig om in de aanloop naar de mediation geen confronterende acties te ondernemen, even pas op de plaats!

 

Zou de mediation niet slagen, dan is alles wat er tijdens de mediation is gedaan en gezegd vertrouwelijk/zelfs geheim en voor geen der partijen bruikbaar voor andere acties.
Door de strikte vertrouwelijkheid is het mogelijk om openhartig te spreken, zonder de dreiging van juridische consequenties.
Vanwege de vertrouwelijkheid kun je het achterste van je tong laten zien, je kwetsbaar opstellen; de ander zal daarvoor respect tonen.


 

Mediation is vrijblijvend, maar aan deze vrijblijvendheid komt een einde nadat afgesproken zaken schriftelijk zijn vastgelegd, bijvoorbeeld in een vaststellingsovereenkomst.

De mediation kan worden beëindigd met schriftelijke vastlegging van hetgeen is besproken. Beide partijen moeten dan instemmen met de tekst en bepaald kan worden of het document vertrouwelijk blijft tussen de twee partijen, of dat het openbaar stuk is, dat dan niet meer vrijblijvend is.


 

Wat betreft de vertrouwelijkheid/geheimhouding.
In feite komt het hier op neer dat geen partij mag verwijzen, op de eerste plaats naar wat een andere partij gedaan of gezegd heeft, en ook naar wat zij zelf in de mediation gedaan of gezegd hebben.
Na de mediation mag iedere partij zijn eigen inbreng in het openbaar herhalen, zonder verwijzing naar de mediation. (Dus niet: “In de mediation hebben wij al gezegd:……….)
Zelfs mag een partij ideeën van een andere partij overnemen en na de mediation als eigen idee naar buiten brengen, weer zonder verwijzing naar die andere partij of de mediation. Degene die het idee oorspronkelijk ter tafel bracht mag zich later daarvan distantiëren, als gevolg van de vrijblijvendheid. (Dus niet van: “Daar waren jullie het toch zelf mee eens”).
Wat reeds voor de mediation bekend was, wordt door de mediation niet vertrouwelijk.Bijgewerkt op: zondag 16 december 2007