Logeren op de Wilgenhof

De Wilgenhof biedt weekend opvang aan kinderen/jongeren met een
vorm van autisme. Meestal wonen de kinderen nog thuis.

Ook bij deze opvang is een van de doelstellingen de thuissituatie te ontlasten.
Een ander doel is dat deze kinderen een leuke tijd op de boerderij hebben.

Zo biedt onze boerderij rust en regelmaat. En natuurlijk zijn er net als bij de
naschoolse opvang veel leuke activiteiten.

Verder zijn er altijd dezelfde professionele begeleiders aanwezig. Op deze manier
wordt structuur en veiligheid van de kinderen gewaarborgd en is er gelegenheid
om een band met de kinderen op te bouwen.