De naschoolse opvang

Iedere woensdag middag biedt de Wilgenhof naschoolse opvang voor kinderen/jongeren
met een beperking.
Het is de bedoeing dat de kinderen lekker kunnen spelen.

Deze opvang heeft ook tot doel om de thuissitatie te ontlasten.
Het samenleven met een kind met een beperking kost veel energie en
vraagt veel aanpassingen.

Een korte adempauze is dan zeer welkom.

Er zijn veel leuke activiteiten op de boerderij.
Bijvoorbeeld het verzorgen van de dieren. Er is veel ruimte om te spelen.
Ook hebben we binnen activiteiten zoals knutselen, computeren en spelletjes doen.