Afspraken bij de Wilgenhof

Als u of uw ondersteuner (telefonisch) contact opneemt met de Wilgenhof,
dan zal er eerst een orienteerend gesprek plaatsvinden.
Als daaruit blijkt dat de Wilgenhof u iets kan bieden dan wordt er een afspraak
gemaaktvoor een bezoek aan de boerderij.
Wanneer er besloten is om te werken op de Wilgenhof, dan worden de volgende
afspraken gemaakt:

-Of een proefperiode wenselijk is
-Welke dagdelen de cliënt wil en kan komen
-Bij arbeidstraining, naar welke doelen toegewerkt wordt
-De tijdsduur, voor een onbeperkte periode of voor bepaalde tijd
-Vakantiedagen
-Het afmelden bij afwezigheid
-Wie u begeleidt bij de activiteiten en hoeveel begeleiding wenselijk is
-Wanneer en hoe vaak evaluatie zal plaatsvinden en tussen welke partijen
-Of er eventueel rapportage van de dagbesteding zal zijn
-Zo ja door wie gemaakt
-Hoe de verzekeringen geregeld zijn
-Hoe de financieën geregeld zijn
-Al boven genoemde punten zullen in een overeenkomst beschreven worden

De kosten per client zijn verschillend.