Welkom bij zorgboerderij de Wilgenhof

Midden in het weidevogelgebied, even buiten Epe,
ligt de boerderij van de familie Verdonk.

De Wilgenhof is in 1998 gestart als kleinschalige zorgboerderij,
die zinvolle dagbesteding (werk) opmaat verzorgd aan mensen met een
beperking.Verder biedt de Wilgenhof naschoolse- en weekend
opvang voor jongeren met een vorm van autisme.

Lidy heeft een opleiding in de zorg genoten en heeft ruime ervaring met
mensen met een verstandelijke beperking.
Roel heeft inrichtingswerk, activiteitenbegeleiding en een
agrarische opleidinggenoten. En heeft inmiddels vele jaren ervaring in deze
verschillende werkgebieden.

Eigenwaarde staat voorop.
Elk mens heeft het recht om nodig te zijn.

Het werk wat we samen op de boerderij doen is duidelijk:
De continuïteit die het verzorgen van de kleine veestapel met zich meebrengt,
wordt afgewisseld met de seizoensgebonden activiteiten: Grond bewerken, zaaien,
grond verzorgen en oogsten.
Interesse van de 'hulpboer' staat hierbij voorop, zo houdt één van onze hulpboeren
b.v., op de computer de melklijsten bij.

Vijf hectare grond maken deel uit van de Wilgenhof,
met als commerciële tak de bloemenkwekerij, speciaal zonnebloemen. Daarbij
worden er een twintigtal geiten gemolken. Verder worden er pony's en paarden gefokt
en beleerd om ze als rijpaard te verkopen.