Rafael - school van athene


Een reisverslag van een tocht door de Centrale Andes van Peru. Waar nog maar kort geleden het Lichtend Pad heerste, domineren nu de puber-soldaten van Fujimori. De in koloniale stijl gebouwde en nauwelijks aangetaste steden als Ayacucho zijn evenwel zeer de moeite waard. 'Het trage licht valt zinloos zacht op de vervallen gevels.'
mei 1997

De Pin van het Moment. We leven in een staccato-maatschappij. Onze oude tijdsbeleving, waarin alle gebeurtenissen elkaar rustig en geleidelijk opvolgen, staat op de helling. Het tijdsbesef van 'na elkaar' heeft plaatsgemaakt voor een 'naast elkaar'. We gaan zappend door het leven.
Nietzsche beschreef al wat er mis is met deze hedendaagse mens: ze zijn als naieve dieren die maar wat voor zich uit grazen.
Filosofie Magazine, september 1996

Volgens sommigen wordt onze relatie tot de computer gekenmerkt door een haat/liefde verhouding. Wat wil zeggen dat we ofwel totaal van de computer houden, ofwel hem volledig afzweren en haten. Een tussenweg zou er niet zijn. Inderdaad kom je de beide polen vaak tegen. Beide houdingen zijn evenwel even stompzinnig te noemen en komen voort uit een fundamenteel gebrek aan inzicht in de techniek.
Intermediair, juli 1997 en voorjaar 1998

Televisie als een continu falen. Wie zich op een willekeurige televisieavond niet uit het veld laat slaan door de enorme hoeveelheid stompzinnigheid die in een soort getraumatiseerde herhalingsdrift over de kijker wordt uitgestort, ontdekt veel moois. In een feestelijke, hysterische overvloed trekt een ononderbroken defile van poppenkastfiguren langs het beeldscherm.
mei 1998

De Franse filosoof Derrida wordt terecht gezien als een van de belangrijkste representanten van het postmodernisme. Als zodanig is hij aan evenveel verkettering als rabiate bewondering onderhevig. Beide vaak ten onrechte. In dit stuk een kritische confrontatie van Derrida met Immanuel Kant, de grondlegger van de moderne esthetica.
Juni 1993

In het volgende, zeer uigebreide, artikel worden Nietzsche en Levinas met elkaar in verband gebracht, waar dat vreemd genoeg nog nauwelijks eerder is gedaan. Beider theorieen over het heden (het nu, het ogenblik) spelen hierin een belangrijke rol. Bij zowel Nietzsche als Levinas is het heden een oneindig klein moment met een oneindig grote waarde. 'In de afgrond boven het heden stoten we op de ernst van de oneindigheid.'
Afstudeerscriptie Universiteit van Amsterdam, faculteit Wijsbegeerte, voorjaar 1994

John Nash – Confucius op een go-bord. “Geestesziek is degene die vastgehecht zit aan een ander realiteitsniveau dan het niveau waar de meerderheid van de mensen aan vastgehecht zit”, in de woorden van LSD-gebruiker en vermaard psychoanalyticus Richard Alpert. Of, om met W.F. Hermans in zijn roman Conserve te spreken: “Krankzinnigheid is iets is wat alleen door zijn zeldzaamheid wordt bepaald. Als van honderd mensen er 95 krankzinnig zijn dan zijn niet die 95 krankzinnig, maar de vijf die het niet zijn.” Een uitgebreid essay over paranoia en de vermaarde wiskundige John Nash.
April 2002

De professor die alles beter wist. De vrije val van Piet Vroon. Het is vier jaar geleden dat psycholoog Piet Vroon een eind aan zijn leven maakte. Heel Nederland lag in de jaren negentig aan de voeten van de professor die alles beter wist. Maar uit het lood geslagen door de mediahype en persoonlijk gekwetst door alle kritiek raakte hij in een vrije val. Een reconstructie van Vroons neergang door Louis Hoeks.
Groene Amsterdammer, nr 6/2002

Den Haag, digitale heilstaat achter de duinen. Het is midden 2000. In de Verenigde Staten is de internetzeepbal al uiteengespat, in Nederland moet dat nog gebeuren. Politiek Den Haag is bevangen door de internetkoorts. De ene chatsessie met een minister wordt afgewisseld door weer een ambitieus plan dat de silicon polder op de kaart moet zetten. Het is aan de overheid om het internetgebruik te stimuleren, is de eensgezind luid doorklinkende boodschap. Een hype die getemperd dient te worden.
Het Parool, juni 2000