Mijn gehele opleiding vond plaats te Amsterdam.
      Als 4-jarige ging ik naar de 'kakschool', gevestigd in het parochiehuis van de RK kerk in de Chasséstraat.
      Na deze met 'goed gevolg' doorlopen te hebben volgde in 1948 de kleuterschool in de Wassenaar van Obdamstraat, die geregeerd werd door zusters.
      In 1950 ging ik naar de St. Leoschool in de Cornelis Dirkstraat, een lagere school bestuurd door broeders en een enkele meester.
      In 1956 volgde het Gymnasium. Hoewel ik toelatingsexamen gedaan had voor het Ignatius College, moesten alle kandidaten buiten een bepaalde stadsgrens naar een nieuwe school in Amsterdam West, het Pius X Lyceum aan de Jan Tooropstraat. Dit was een gemengde school, die opgezet was volgens het moderne Dalton systeem.
      Na een doublure in de 5e klas deed ik op 24, 25, 26 en 27 juni 1963 eindexamen en behaalde het diploma Gymnasium-ß.
      Na het eindexamen werd ik gelijk opgeroepen om mijn dienstplicht te vervullen.
      Als rekruut van lichting 63-5 (2 oktober 1963) werd ik gelegerd in Ossendrecht bij de LUA (Luchtdoel Artillerie). Nog gedurende mijn specialistische opleiding, die ik deels in Ossendrecht en deels in Breda volgde, en waarvoor ik werd beëdigd, maakte men bekend, dat de afdeling parate troepen van de LUA opgeheven zou worden. Na nog een paar maanden doelloos in Den Bosch doorgebracht te hebben volgde het groot verlof na elf maanden diensttijd.
      Ik kon direct mijn studie aanvangen (1964) aan de Universiteit van Amsterdam, nl. Fysische Geografie. Ik ben ontgroend bij Studentenvereniging "Thomas", en werd lid van de Amsterdamse Fysisch- Geografische Studenten Vereniging "Lulofs".
      Een jaar later slaagde ik voor het propedeutisch examen.
      Onderdeel van de studie vormde het zgn. veldwerk, hetgeen ik uitvoerde in Zuid Limburg (1e jaar), Midden Frankrijk (2e jaar) en Zuid Frankrijk (3e jaar).
      Ik heb deze universitaire studie niet voltooid. Enerzijds werd dat veroorzaakt door het beperkte toekomst perspectief voor fysisch geografen. Anderzijds was van invloed het feit dat ik mijn toekomstige vrouw had leren kennen, en de aandacht voor de studie verflauwde.
      Ik stopte met de studie, en solliciteerde bij IBM. Daar werd ik aangenomen als Systems Engineer Trainee en begon mijn loopbaan op 11 september 1967 te Uithoorn.
      Els en ik stapten op 8 december 1967 in het huwelijksbootje.
      We gingen inwonen bij familie (fam. Roest) op de Admiraal de Ruijterweg 173 huis, waar in 1968 onze eerste dochter, Irene, werd geboren.
      Dankzij IBM kregen wij in de loop van 1968 een prachtige flat in Uithoorn, Brusselflat 102. Daar kwam Yvonne, onze tweede dochter, ter wereld in 1970.
      Na een overplaatsing naar Rotterdam verhuisden we naar een eengezins-woning in Alphen aan de Rijn, Wikkestraat 40.
      Toen ik in 1974 overgeplaatst werd naar het oosten van het land, besloten we centraal te gaan wonen zodat dit de laatste verhuizing zou zijn. We kochten een nog te bouwen huis in Zeist, Couwenhoven 6126.
      Mijn loopbaan bij IBM verliep als volgt. Op 1 januari 1969 werd ik bevorderd tot Associate Systems Engineer, op 1 oktober 1971 tot Systems Engineer, 1 april 1975 tot Advisory Systems Engineer, 1 november 1980 tot Systems Engineering Manager en op 1 juli 1986 tot Senior Systems Engineering Manager. Ik heb altijd funkties vervuld binnen de Marketing Organisatie. Daar 'job rotation' bij IBM hoog in het vaandel stond, heb ik in verschillende rollen gewerkt in verscheidene verkoopkantoren en stafafdelingen, zowel als professional als in management posities.
      Tijdens mijn IBM carrière kreeg ik verscheidene Awards.
      Bij mijn 25-jarig jubileum ontving ik, naast het traditionele horloge, het vererend getuigschrift van de 'Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel".
      Ik ben bij IBM werkzaam geweest tot 1 januari 1995. Ik heb toen gekozen voor een afvloeiingsregeling i.v.m. herstructurering binnen IBM. Op mijn 55e verjaardag is mijn vervroegd pensioen gestart.
      Mijn belangrijkste hobby's zijn genealogie, fotografie en film, antiek (vooral klokken en barometers), en sinds 1990 ook jacht en wildbeheer. Voor deze laatstgenoemde hobby (een levenswijze volgens mijn neef Jaap), die voortvloeide uit liefde voor de natuur, die ik al van kind af koester, heb ik ook bestuursfuncties vervuld. Vanaf 1993 ben ik secretaris (en mede-oprichter) van wildbeheereenheid 'Noorder-Koggenland e.o.', en sinds 1995 secretaris van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging, regio Noord-Holland.
      In 1988 kochten we een stuk grond in het hartje van de Ardennen. Daarop hebben we in 1989 een chalet laten bouwen naar eigen ontwerp. De naam van dit huis is 'de eekhoorn'.
In 1999 hebben we een nieuw huis laten bouwen met prachtig uitzicht op bossen en een vallei. Dit huis heet "Drie la Spèche". Al eeuwen lang wordt de plek waar het op staat zo genoemd. Het betekent: "achter het dichte bos".
opleiding


reünie 9-10-2004

militaire dienst


universiteitIBM

huwelijk
woonplaatsen

vervroegd pensioen

hobbies


bestuursfuncties
Ardennen

Navigatiebalk:
   Homepage     Achtergrond
WEBSITE VAN TON VERMAAS
Biografie