Hoofdmenu 
                          
       >>>  STAMBOOM CHRISPIJN  <<<
       (Crespin,Crispijn,Chrispijn,Crispin)
----------------------------------------------------------------
1
 Aernout Crespin, geb. ca 1610 bij Luik (Belgi?),tr.
          Leiden op 13-7-1631 met
 Anna Thomasdochter, geb. ca 1610 bij Luik, overl.
           Leiden tussen 1641 en 1654.
             Kinderen: 
           Aernout   ged. Leiden (21-1-1635?) 2-1 x
           Cateline  ged.  "  20-7-1636   2-2 d
           Catelijne  ged.  "  13-8-1637   2-3
           Anna    ged.  "  14-7-1638   2-4 a
           Passchier  ged.  "   7-8-1639   2-5 x
           Abraham   ged.  ?         2-6
           Lefant   ged. Leiden 10-11-1641  2-7
     Hij huwt voor de tweede te Leiden op 6-6-1653
     met
 Caterina Jansdochter Morrel (Moureau), begr. Leiden
       (12-2-1666?), wed. van Michiel Vivree.
             Kinderen: 
          Caterina  ged. Leiden 25-10-1654  2-8 b
          Caterina  ged.  "   28-1-1657  2-9
          Johannes  ged.  "   7-7-1658  2-10 c
          Marijtje  ged.  "   31-8-1659  2-11
          Johannes  ged.  "   3-9-1662  2-12
          Elisabeth  ged.  "   13-1-1664  2-13
     a: overleden op 24-5-1731 (93 j. oud),
       zuster van Sara.
---------------------------------------------------------------- 
2-1 (1)
  Aernout Crespin, geb. (Leiden 21-1-1635), tr.
          Leiden 22-8-1653 met
  Sara le Noir, geb. Calis ca 1635.
                kinderen: 
             Anna  ged. Leiden 3-10-1655 3-16 a
             Abraham ged.  "   30-9-1657 3-17 x
             Isaak  ged.  "   31-1-1660 3-18 b
             Jacob  ged.  "   22-5-1661 3-19 x
             Isaak  ged.  "  31-12-1663 3-22 x
             Anna  ged.  "   4-4-1666 3-20 x
             Andries ged.  "   13-2-1669 3-21
---------------------------------------------------------------- 
2-5 (1)
  Passchier Crespin, ged. Leiden (27-8-1639?),
          greinwerker, otr. te Leiden
          18-6-1670 en huwt Alphen a/d
          Rijn 6-7-1670 met
  Sara Ferre(t), ged. Leiden 1-1-1637, huwt eerder
          Leiden 14-2-1655 met Jan Jacobz van
          Steenevelt, geb. Leiden. (7 kind.)
               Kinderen: 
             Elias   ged. Leiden 23-7-1671 3-1 x
             Sara   ged.  "  29-12-1672 3-2
             Passchier ged.  "   2-9-1674 3-3
             Aernout  ged.  "   25-2-1677 3-4 x
             Abraham  ged.  "   9-6-1680 3-5
         Hij heeft voor de huwelijk op St.
         Aechtenstraat te Leiden gewoond
         en ze op Doelgracht te Leiden.
---------------------------------------------------------------- 
3-1 (2-5)
  Elias Passchiersz. Crispijn, ged. Leiden 23-7-1671,
             greinwerker, begr. Leiden
             24/11-1/12-1742,tr. Leiden
             7-8-1693 met
  Christina Wintheuvel, geb. ca 1675 Duisburg
        (D, Nordrhein-Westfalen of B,
        Brabant, begr. Leiden 28/9-5/10-1726.
             Kinderen: 
           Passchier  ged. Leiden 31-10-1696  4-1 a
           Hermanus  ged.  "   1-6-1698  4-2
           Sara    ged.  "  16-10-1701  4-3
           Suzanne   ged.  "   27-1-1704  4-4
           Jan     ged.  "   6-12-1705  4-5
           Katrijntje ged.  "   19-1-1707  4-6
           Passchier  ged.  "  30-10-1710  4-7 x
      Hij huwt voor de tweede keer te Leiden
      7-7-1730 met
  Rachel Simon, geb. Leiden, tr.1 Leiden 21-11-1682 met
         Willem Makelie, geb. Valencijn
----------------------------------------------------------------
3-4 (2-5)
  Aernout Crispin, ged. Leiden 25-2-1677, tr.
         Leiden 25-3-1702 met
  Barber Caspers, geb. Leiden, overl. tussen
          1702 en 1708, tr. eerst te
          Leiden 2-8-1673 met Dirk Volkerts,
          geb. Heereveen
        Hij hertrouwt op 1-6-1708 met
  Cornelia van Houtte, ged. Delft 22-10-1690
              kinderen: 
             Passchier ged. Leiden 20-3-1709  4-8 a
             Sara    "  Delft 6-11-1710 4-65 x
             Passchier "   "  3-11-1711 4-63
             Kristina  "   "  17-5-1713 4-64
             Korstyaan "   " 26-10-1718 4-66
----------------------------------------------------------------
3-17 (2-1)
   Abraham Crespin, ged. Leiden 30-9-1657, tr.
           Leiden 6-3-1682 met
   Annetje Pietersdr Nivaar, geb. Leiden.
              kinderen: 
            Sara   ged. Leiden 29-7-1682 4-67 x
            Pieter  ged.  "   5-1-1684 4-40 b
            Elisabeth ged.  "   1-2-1685 4-41 x
            Aernout  ged.  "   16-1-1687 4-68 x
            Anna   ged.  "   12-6-1689 4-42 x
            Pieter  ged.  "   13-9-1690 4-43 d
            Abraham  ged.  "   6-4-1692 4-44 a
            Annetie  ged.  "  21-11-1694 4-45
            Pieter  ged.  "   13-1-1697 4-46 c
            Pieter  ged.  "   24-7-1698 4-47
            Jannetie ged.  "   2-9-1700 4-48 x
            a: op 1e Paasdag.
      Annetje Nivaar en Maria Nivaar (3-19) zijn 
      beide zusters.
----------------------------------------------------------------
3-19 (2-1)
   Jacob Crespin, ged. Leiden 22-5-1661, begr.
        Leiden 1-8-1737,tr. Leiden
        17-3-1684 met
   Maria Nivaar, geb. Leiden, begr. Leiden 2-9-1694.
              kinderen: 
            Elisabeth ged. Leiden 23-7-1684 4-49 a
            Sara    ged.  "   12-8-1685 4-50 x
            Elisabeth ged.  "   8-1-1687 4-51 x
            Aernout  ged.  "   6-10-1688 4-52 b
            Anna    ged.  "   3-9-1690 4-53
            Aernout  ged.  "   19-7-1693 4-54 
      Hij hertrouwt te Leiden op 5-5-1697 met
   Catharina Jansdochter, geb. Delft. Ze trouwde
         eerst te Leiden 3-8-1680 met Willem
         Ruth, (1k.),wednr. van Catharijna Andries.
         Ze trouwde voor de tweede keer Leiden
         21-6-1681 met Pieter Pons (4k.).
              kinderen: 
            Agnetie   ged.  "  27-9-1699 4-56
      Maria Nivaar en Annetje Nivaar (3-17)
      zijn beide zusters.
     a: overl. voor 1687  b: overl. voor 1693
----------------------------------------------------------------    
3-20 (2-1)
   Anna Crespin, ged. Leiden 4-4-1666, tr. Leiden
          27-6-1688 met
   Jacobus Thijsse, geb. Leiden. (2 kinderen: Sara
         geb. 1681? en Anna geb. 1691 (+/-1)).
       Ze hertrouwt te Leiden op 31-10-1698 met 
   Guiljaen van Houten, geb. Leiden, lakenwerker.
          kind: Susanna ged. Leiden 22-11-1701
---------------------------------------------------------------- 
3-22 (2-1)
   Isaak Crespin, ged. Leiden 30-12-1663,
        begr. Leiden september 1734, tr.
        Leiden 10-5-1687 met
   Sara Montagne, ged. Leiden 11-7-1660, overl,
          in 1700 (+/-1).
              Kinderen :
            Aernout  ged. Leiden 15-2-1688 4-57
            Daniel   "   "  30-10-1689 4-58
            Abraham  "   "   9-9-1691 4-59 a
            Abraham  "   "   16-9-1692 4-60 b
            Abraham  "   "   14-3-1694 4-69
            Sara    "   "  18-11-1696 4-61 x
            Catharina "   "   15-9-1699 4-62 x
      Hij hertrouwt Leiden 9-10-1700 met
      Lijsbeth de Dansert, overl. Leiden
      11/18-4-1750.
        Kind:   Sara  ged. Leiden 27-7-1701 4-63
----------------------------------------------------------------    
4-7 (3-1)
  Passchier Chrispijn, ged. Leiden 30-10-1710,
          begr. Leiden Maart/ April 1788,
          tr. Leiden 6-6-1729 met
  Geertruy van Heusden, ged. Leiden 25-2-1711,
           overl. Leiden in Maart 1785.
              Kinderen: 
            Christina ged. Leiden 12-9-1730 5-3 b
            Elias   ged.  "   6-6-1734 5-4 x
            Anna    ged.  "   7-10-1736 5-5 x
            Willem   ged.  "   8-1-1739 5-6 a
            Willem   ged.  "   11-9-1740 5-7 c
            Willem   ged.  "  21-12-1741 5-8 x
            Lammert  ged.  "   25-6-1744 5-9 x
            Simon   ged.  "   11-9-1746 5-10 x
            Passchier ged.  "   19-9-1748 5-11 d
            Christina ged.  "   31-1-1751 5-12 x
            Paulus   ged.  "   3-10-1752 5-13
      Hij heeft voor de huwelijk op Langegracht
      en ze op Middelstegracht te Leiden gewoond.
     Begr. Leiden a:september 1739; d: januari 1782
----------------------------------------------------------------    
4-41 (3-17)
   Elisabeth Crespin, ged. Leiden 1-2-1685,
          begr. Leiden september/ oktober
         1744, tr. Leiden 26-1-1714 met
   Gerrit Peters, geb. Cleef, overl. tussen
        1718 en 1729.
        kind: Anna Catharina ged. 1718(+/-1)
       Ze verhuisde op 28-1-1714 naar Cleef.
       Ze hertrouwt te Leiden op 14-5-1729 met
   Jan Delmershorst, geb. Rotterdam, overl. voor 1745.
---------------------------------------------------------------- 
4-42 (3-17)
   Anna Crespijn, ged. Leiden 12-6-1689,
          overl. verm. Leiden 12-4-1732, tr.
          Leiden 22-4-1729 met
   Pieter Tasseron, geb. Leiden 6-10-1706, tr.1 Leiden
         19-10-1731 met Maria van Roon (3 kind.)
      Geen kinderen.
---------------------------------------------------------------- 
4-48 (3-17)
   Jannetie Crespin, ged. Leiden 2-9-1700,
        begr. Leiden Okt. 1781, tr. Leiden
        op 28-4-1730 met
   Abram v/d Walle, ged. Leiden 14-1-1703
    kinderen: Johanna Maria ged. Leiden 25-04-1731
         Elisabeth   "   "  27-04-1732
         Sara      "   "  12-08-1733
        Ze hertrouwt Leiden 20-1-1736 met
   David Baviere, begr. Leiden 3/10-1-1750,
          wednr. van Gretie Witveld.
----------------------------------------------------------------
4-50 (3-19)
   Sara Chrispijn, ged. Leiden 12-8-1685, begr.
        Leiden November 1748, tr. Leiden
        1-5-1718 met
   Frans van Laken, ged. Leiden 2-2-1689, overl.
        juni 1722, tr.1 Leiden 9-1-1712 met
        Neeltje van der Swart, ged. Katwijk
        18-3-1691, begr. nov./dec. 1716
        (4 kind.)
    kinderen: Frans ged. Leiden  21-02-1720 x
         Jacobus "  "    17-12-1721 a
        Ze hertrouwt te Leiden op 25-9-1723
        ** met
   Laurens van Eck, wed. van Elisabeth Jacob
            kinderen niet gevonden
       **Haar schoonmoeder, die ze mee bracht was
        Catharina Jansdochter (zie 3-19)
        a begr. dec. 1721
----------------------------------------------------------------
4-51 (3-19)
   Elisabeth Chrispijn, ged. Leiden 8-1-1687,
         begr. November 1728, tr. Leiden
         7-2-1717 met
   Cornelis Slingerland, ged. Leiden 2-11-1696,
         begr. Februari 1769, Hij hertrouwt
         Leiden op 24-07-1729 met Sara Dirkx
         van der Trap (6 kind.).
       kinderen: Johannes ged. Leiden 27-12-1719
            Johanna  "   "  05-10-1721
            Jacobus  "   "  22-06-1723
----------------------------------------------------------------
4-61 (3-22)
   Sara Crespin, ged. Leiden 18-11-1696, begr.
         Leiderdorp 29-6-1728, tr. Leiden
         31-5-1715 met
   Elias de Reus, Hij hertrouwt met Helena Monfoort. 
          kind: Abraham ged. Leiden 12-3-1716
----------------------------------------------------------------
4-62 (3-22)
   Catharina Crespin, ged. Leiden 15-09-1699,
         begr. Leiderdorp 26-11-1771,tr.
         Leiden op 27-4-1731 met
   Paulus Jansz. van Breemen, ged. Leiden
         30-1-1704, begr. Leiden april/mei
         1750, 1e huw. Leiden 6-5-1729 met
         Johanna van de Linden, geb.
         Deventer (2 kind.).
       Kinderen:
       Katharina ged. 3-1-1734
      * Johannes ged. 21-07-1737, begr. 12-10-1737
      * Isaac ged. 21-07-1737  , begr. 28-09-1737
     Sara ged. 27-11-1738 en overl. Leiden 3-9-1820
          * tweelingen
----------------------------------------------------------------
4-65 (3-4)
   Sara Crispijn, geb. Delft, begr. Delft
          20-3-1782, otr. Den Haag
          31-1-1740 met
   Cornelis van Os, geb. Den Haag, overl. voor 1782
----------------------------------------------------------------
4-67 (3-17)
   Sara Crispin, ged. Leiden 29-7-1682, overl.
        tussen 1723 en 1728, tr. met
   Adrianus van Santwijk, geb. Tiel, overl.
        tussen 1723 en 1728.
         kind: Adrianus, geb. Leiden 16-7-1710 a
     a: Hij heeft in kinderhuis gezeten en
       hij trouwde Leiden 27-4-1736 met
       Elisabeth Bertman.( ca 8 kinderen
       w.o. drielingen en tweelingen).Z'n
       oom Arnoldus Crispijn was getuige.
----------------------------------------------------------------
4-68 (3-17)
   Aernout Crespin, ged. Leiden 16-1-1687,
       begr. Leiden 30/6-7/7-1759, tr.
       Leiden op 10-6-1712 met
   Susanna Liber, geb. te Leiden.
      Hij hertrouwt Leiden 20-10-1713 met
   Geertruyd Lemmens, geb. Urmont.
      Hij trouwde voor de derde keer
      Leiden 7-1-1734 met
   Maria Wakkee, geb. Leiden RK 26-2-1695
      Hij trouwt voor de vierde keer
      Leiden 16-2-1758 met
   Maria v/d Kelk, geb. Leiden.
      Hij was getuige bij het trouwen
      van z'n neef Adrianus van Santwijk,
      ged. 16-7-1710 (zie 4-67)
---------------------------------------------------------------- 
5-4 (4-7)
  Elias Chrispijn, ged. Leiden 6-6-1734, begr.
       Leiden 29 jan/ 5 feb.1780, Hij
       ondertrouwt op 173-1741 met Geertruyt
       Hosberg, maar het huwelijk ging niet
       door vanwege vele ruzies met elkaar
       op 12-10-1741.
       N.B. Elias was toen 7 jaar oud!?
       Hij huwt dan Leiden 3-1-1755 met
  Lijsbeth Kossee, ged. Leiden 12-8-1731.
         kind:    Aaltje ged. Leiden 27-7-1756 6-49 x
      Hij hertrouwt te Leiden op 25-1-1771 met
  Ida Laggalie, ged. Leiden 4-9-1738, overl. Leiden
         15-8-1812,wed. van Christiaan Dissel.
               Kinderen: 
              Getruida ged. Leiden 17-2-1773 6-1 a
              Grietje ged.  "  10-7-1774 6-2 x
              Gertrui ged.  "   8-9-1776 6-3
----------------------------------------------------------------
5-5 (4-7)
  Joanna Chrispijn, ged. Leiden 7-10-1736, begr.
         Leiden 9/8-16/8-1788, tr. Leiden
         17-1-1762 met
  Jacobus Smit, ged. Leiden 26-11-1733, overl.
         Leiden 27-12-1808, droogscheerder.
     kinderen ged. Leiden: Johannes  25-04-1762
                 Passchier 17-05-1763
                 Klaartje  26-08-1764
                 Johannes  19-12-1765
                 Catharina 08-06-1767
                 Hanna   02-11-1768
                 Johannes  07-11-1769
                 Johanna  24-11-1771
                 Magdalena 22-05-1774
                 Geertruid 21-02-1776
                 Geertruy  30-07-1778
                 Geertrui  22-04-1781
----------------------------------------------------------------
5-8 (4-7)
  Willem Chrispijn, ged. Leiden 21-12-1741, begr.
         Leiden Juni 1800, tr. Leiden
         25-04-1766 met
  Grietje Geenhaar (Geerhar), geb. Leiden,overl.
            tussen 1781 en 1800
               Kinderen: 
             Gertruida ged. Leiden 19-3-1767 6-4 x
             Neeltje  ged.  "  27-4-1769 6-5
             Passchier ged.  "   6-4-1773 6-6
             Grietje  ged.  "   1-1-1775 6-7 x
             Dirk   ged.  "  26-4-1778 6-8 a
             Willema  ged.  "   9-5-1781 6-9 b
  a: overleden op 15-12-1798. b: overleden op 13-10-1787.
----------------------------------------------------------------
5-9 (4-7)
  Lammert Chrispijn, ged. Leiden 25-6-1744, tr.
            Leiden 31-10-1766 met
  Elisabeth Swars, overl. Leiden
           Kinderen: 
         Gertruida    ged. Leiden 16-4-1767 6-43
         Hendrik Lambert  "   "  23-8-1772 6-44 x
      Hij hertrouwt te Leiden op 15-11-1782 met
  Hester van Polanen.
              Kinderen: 
             Lenamarie ged. Leiden 7-8-1783 6-45 x
             Lambert  ged.  "   7-4-1785 6-46 x
             Hester  ged.  "  21-9-1788 6-47 a
      Hij trouwt voor de derde keer met
  Jannetje v/d Rijden.
         Kind: Hester  ged. Leiden 4-5-1806 6-48 x
              a: overleden op5-11-1791.
----------------------------------------------------------------
5-10 (4-7)
   Simon Chrispijn, ged. Leiden 11-9-1746, begr.
           Leiden 31-8-1799,
           tr. Leiden 1-7-1773 met
   Lena van Dissel, ged. Leiden 9-1-1752, overl.
           Leiden september 1784.
             Kinderen: 
            Passchier ged. Leiden 21-4-1774 6-12 a
            Christiaan ged.  "   23-1-1776 6-13 x
            Gertruida ged.  "   4-4-1778 6-14 b
            Annemarie ged.  "  19-10-1780 6-15 x
            Kaatje   ged.  "   7-8-1783 6-16 x
        Hij hertrouwt Leiden 2-6-1786 met
   Pieternella van Santen.
        Kind: Gertrui  ged. Leiden 19-10-1788 6-17 c
      Hij heeft voor de huwelijk op Kerkplein
      aan de Loodskerk en ze op Langegracht te
      Leiden gewoond.
      Na de huwelijk woonden beide op
      Langegracht gewoond.
      overleden: a: 8-4-1775; b: 22-4-1780;
            c:nov. 1790
----------------------------------------------------------------
5-12 (4-7)
   Christina Chrispijn, ged. Leiden 31-1-1751, tr.
             Leiden op 5-11-1772 met
   Philipus Koster, ged. Leiden 18-1-1748
       kinderen ged. Leiden: Geertruy 05-01-1773
                  Suzanna  21-05-1774
                  Passchier 28-02-1776
                  Huibert  29-03-1778
                  Christina 20-03-1783
----------------------------------------------------------------
6-2 (5-4)
  Grietje Chrispijn, ged. Leiden 10-7-1774, overl.
          Leiden 19-1-1847, tr. Leiden
          12-12-1806 met 
  Johannes de Groot, geb. Leiden 1785(+/-1), overl.
          Leiden 29-6-1826, klerk in de bank
          van Leeuwen.
        kinderen geb. Leiden:
   N.N. 21-11-1813, overl. 21-11-1813
   Elisabeth Margaretha 30-12-1814, overl. 8-5-1816
   Gerardus 25-2-1816
   Johanna Maria 13-6-1817, overl. 1-12-1817
----------------------------------------------------------------
6-4 (5-8)
  Gertruida Chrispijn, ged. Leiden 19-3-1767, tr.
             Leiden 21-1-1789 met
  Hendrik de Wingert, geb. Leiden, timmerman 
       kinderen: Pieter  ged. Leiden 9-11-1788 x
            Willemina "   "  13-3-1791
            Hendrik  "   "   4-4-1793
      Ze hertrouwt te Leiden op 15-5-1795 met 
  Pieter v/d Bosch, ged. Leiden 30-1-1766
       kinderen: Dina ged. Leiden 27-12-1795 x
            Frans "  Schiedam 1800 (+/-1) x
               en overl. Delft 30-7-1840
----------------------------------------------------------------
6-7 (5-8)
  Grietje Chrispijn, ged. Leiden 1-1-1775, tr.
            Leiden 5-6-1795 met
  Willem Bouwer, geb. Neuwiedt (D), overl. Leiden
      kind: 
         Willemina  ged. Leiden 10-7-1796
         Dirk Willem "  (Kampen?) ca 1800
----------------------------------------------------------------
6-13 (5-10)
   Christiaan Chrispijn, ged. Leiden 23-1-1776,
          overl. Leiden 23-8-1842, tr.
          Leiden 17-8-1797 met
   Jannetje Frankhuyzen, ged. Leiden 25-7-1773,
            overl.Leiden 18-12-1852.
             Kinderen: 
            Simon   ged. Leiden 12-7-1798 7-11 x
            Jacoba   ged.  "   30-1-1800 7-12 x
            Lenamarie ged.  "   6-12-1801 7-13 x
            Andries  ged.  "   23-1-1804 7-15 a
            Andries  ged.  "   5-5-1805 7-16 x
            Jannetje  ged.  "   29-8-1807 7-17 x
            Pieter   ged.  "   4-9-1809 7-18 x
            Jacob   ged.  "   10-8-1810 7-19
            Christiaan ged.  "  29-11-1811 7-20 x
            Jacques  geb.  "   9-8-1818 7-36 x
     Ze heeft voor de huwelijk op Oostvoldersteeg
     te Leiden gewoond.
            a: overl. voor 1805
----------------------------------------------------------------
6-15 (5-10)
   Annemarie Chrispijn, ged. Leiden 19-10-1780,
         overl. Leiden 4-4-1832, huwt
         Leiden 16-8-1799 met
   Abram Brouwer, ged. Leiden 13-11-1776, overl.
         Leiden 23-9-1828, wever.
     kinderen geb. te Leiden (voor 1812 =ged.)
         Bartholomeus 22-06-1800
         Simon    25-03-1802
         Abraham   26-04-1804
         Johannes   06-11-1808
         Christiaan  28-04-1811
         Christiaan  09-01-1814; overl. 2-9-1817
         Bartholomeus 23-01-1816
         Anna Maria  10-09-1818
         Catharina   13-10-1820; overl. 18-12-1821
         Christiaan  05-10-1823; overl. 24-3-1824
----------------------------------------------------------------
6-16 (5-9)
   Katharina Chrispijn, ged. Leiden 7-8-1783,
           tr. Leiden 29-1-1808 met
   Jan v/d Zanden, ged. Leiden 6-10-1782
        kinderen ged. Leiden:
           Johannes    23-7-1808
           Lena Catharina 3-9-1809
           Lena Catharina 16-9-1810
           Johannes    29-9-1811
      Daarna zijn ze naar Amsterdam verhuisd op
      27-9-1812
----------------------------------------------------------------
6-44 Hendrik Lambertus Chrispijn, ged. Leiden
          23-8-1772, overl. na 1833*, tr.
          Leiden 14-7-1796 met
   Catharina van Haarlem, ged. Leiden 13-5-1770,
          overl. tussen 1814 en 1834
             Kinderen: 
            Christina ged. Leiden 18-12-1796 7-1 x
            Lammert  ged.  "   3-2-1799 7-2
            Henk    ged.  "   3-5-1801 7-3 a
            Hendrik  ged.  "   17-2-1803 7-14
            Passchier ged.  "   20-7-1806 7-4 b
            Elisabeth ged.  "   12-5-1808 7-5
            Abraham  geb.  "   8-2-1812 7-6 c
            N.N     "   "   29-6-1814 7-35 d
   a: overleden op 22-8-1801. b: overleden op 29-11-1806.
   c: overleden op 8-9-1813. d: overleden op 29-6-1814.
   * Hij stond in de lijst "huiszittenhuizen 1803-1870"
    te Amsterdam. Hij is 61 jaar oud.
----------------------------------------------------------------
6-45 (5-9)
   Lenamarie Chrispijn, ged. Leiden 7-8-1783,
         overl. Leiden 21-10-1849,tr.
         Leiden 20-4-1809 met
   Andries Elkerbout, geb. Leiden, overl. Leiden
            28-7-1846
   kinderen geb. te Leiden: Lena Maria 21-4-1815
                Marie   23-8-1820
----------------------------------------------------------------
6-46 (5-9)
   Lambert Chrispijn, ged. Leiden 7-4-1785,
        overl. Leiden 18-4-1852, huisverwer,
        tr. met
   Agatha Pikaar, ged. Leiden 23-12-1781, overl.
         Leiden 26-7-1837
             Kinderen:  
            Lambertus geb. Leiden 14-08-1809 7-33 d
            Abraham  geb.  "  19-02-1811 7-34 b
            Helena  geb.  "  13-11-1812 7-7 x
            Agatha  geb.  "   8-9-1817 7-8 a
            Lambertus geb.  "   5-8-1819 7-9 x
            Agatha  geb.  "   25-4-1822 7-10 c
      Hij hertrouwt te Leiden op 14-12-1837 met
   Wilhelmina Francisca van Duuren, ged. Leiden
          20-2-1785, overl.Leiden 11-1-1844,
          naaister
      Hij trouwt voor de derde keer Leiden
      8-8-1845 met
   Catharina Wilhelmina Klerk, ged. op 19-9-1798,
           wed. van Johannes Jacobus Pikaar.
      overleden te Leiden: a:14-12-1817 (+/-1),
     b: 22-10-1833, c: 12-6-1824, d:16-11-1809
----------------------------------------------------------------
6-48 (5-9)
   Hester Chrispijn, ged. Leiden 4-5-1806,
         werkster en dienstbode en
         koloniste te Ommeschans in 1847.
         Ze heeft 2 onechte kinderen:
    Hendricus geb. Leiden 12-1-1834 en overl. 1-11-1852
    Jannetje geb. Leiden 8-3-1837 en overl. 15-10-1847
    De vader bleek te zijn: Arie Binnendijk, kurassier.
    Ze trouwt later 7-10-1859 Leiden met
   Hendrik Sollie, geb. 8-3-1813, oppasser.
        Bij geboorte is zijn achternaam Serlier.
---------------------------------------------------------------
6-49 (5-4)
   Aaltje Chrispijn, ged. Leiden 27-7-1756.
         Ze heeft een onecht kind genaamd Elias
         Chrispijn, gedoopt Leiden 27-7-1780.
         In doopboek staat: Isaac Stevens als
         vader opgegeven. Elias stierf echter
         op 12/19 aug. 1780.
----------------------------------------------------------------
7-1 (6-44)
  Christina Chrispijn, ged. Leiden 18-12-1796,
         overl. Leiden 15-3-1861, steen-
         bakster, tr. Leiden 1-2-1821 met
  Zeger de Fijt, geb. Leiden 28-1-1798, schrob-
         belaar.
     Ze hertrouwt te Leiden 29-6-1837 met
  Gerrit de Wolf, geb. Leiden 4-12-1791, sjouwer
       en spinner. Hij trouwde eerder Leiden
       12-12-1816 met Maria Jacoba Sterkeman
       (9 kinderen, geb. 1817-1832), geb.
       1795(+/-1) en overl. Leiden 10-11-1832
      kinderen  geb. te Leiden:  overl. te Leiden:
   van 1e man: Isaac   2-4-1821
         Hendrik  21-10-1822    27-11-1847
         Zeger   12-11-1824    25-8-1832
         Matthijs  24-1-1827    5-5-1829
         Willem   2-1-1830     22-2-1830
         Jan    2-1-1830     8-6-1861
         Zeger   10-10-1832    16-6-1850
   van 2e man: Elisabeth 1-7-1837     20-12-1840
         Adolf   8-5-1839
         Clasina  23-4-1842
----------------------------------------------------------------
7-5 (6-44)
  Elisabeth Chrispijn, ged. Leiden 12-5-1808, huwt met
  Tijs Ruitenberg, overl. tussen 1842 en 1864
         kind: Catharina geb. Amsterdam 6-11-1842
    Dit echtpaar stond in de lijst van "huiszittende
    1803-1870 te Amsterdam
----------------------------------------------------------------
7-7 (6-46)
  Helena Chrispijn, geb. Leiden 13-11-1812,
   (Lena Maria)   dienstbode,overl. verm. Leiden
           20-4-1863,tr. Leiden 
           13-7-1837 met
  Jacobus Lasschuyt, geb. 14-3-1812, grijnwever.
      kinderen geboren te Leiden:
       Cornelia  10-06-1838
       Jacobus  15-08-1840
       Lena Maria 04-12-1842
       Abraham  21-08-1844 en overl. 24-09-1844
       Agatha   08-11-1845 "  "  07-09-1847
       Agatha   23-04-1849
       Lambertus 28-02-1852 "  "  17-02-1854
-------------------------------------------------------------
7-9 (6-46)
  Lambertus Chrispijn, geb. Leiden 5-8-1819, overl.
           tussen 1865 en 1903, kabinewerker,
           tr. Leiden 24-9-1856 met
  Maria Bon, geb. Leiden 5-12-1826, dienstbode.
           Kinderen: 
         Agatha      geb. Leiden 11-3-1857 8-1 a
         Petronella Maria geb.  "  26-10-1859 8-2 x
         Marie      geb.  "   29-4-1862 8-3 x
         Lambertus    geb.  "   26-3-1869 8-4 x
         Lenamarie    geb.  "   13-1-1865 8-5 x
           a: overl. Leiden 26-9-1859
----------------------------------------------------------------
7-11 (6-13)
   Simon Chrispijn, ged. Leiden 12-7-1798,
         overl. Leiden 20-4-1861, wever,
         tr. Leiden 14-11-1816 met
   Hendrica Boon, ged. Leiden 25-1-1795, overl.
         Leiden 17-12-1858, spinster.
             Kinderen: 
            Christiaan geb. Leiden 12-9-1817 8-6 a
            Christiaan geb.  "   23-6-1819 8-7
            Jannetje  geb.  "  28-10-1826 8-8 x
       nog 2 doodgeboren op 21-2-1831 en 15-1-1833
----------------------------------------------------------------
7-12 (6-13)
   Jacoba Chrispijn, ged. Leiden 30-1-1800, overl.
          Leiden 29-3-1865, naaister,
          tr. Leiden 28-12-1826 met
   Pieter Elswider, geb. Leiden 4-3-1804, overl.
          Leiden 6-11-1870, vachtblotersknecht.
            kinderen geboren te Leiden:
    Jannetje 23-02-1830 en overl. 23-09-1833
    NN    15-03-1834 "  "  15-03-1834
    Jacques  20-07-1835
    Frans   21-09-1838 "  "  04-12-1838
    Jacoba  29-12-1839 "  "  19-07-1840
    Jacoba  17-04-1842
    Pieter  14-02-1847
----------------------------------------------------------------
7-13 (6-13)
   Lenamarie Chrispijn, ged. Leiden 6-12-1801,
    (Helena)    overl. Zoeterwoude 2-11-1862,
           dienstbode, tr. Leiden
           15-10-1824 met
   Jacobus Wijlings, geb. Leiden 20-7-1800,
          overl. 16-7-1849 te Leiden,
          tuinman.
     Kinderen:   geb. Leiden   overl. Leiden
      N.N.     3-9-1826     13-9-1826 
      Gerrit    28-12-1827 (*)
      Christiaan  4-12-1830     15-11-1853
      Helena Maria 11-3-1833     30-12-1836
      Catharina   22-6-1835     5-7-1835
      Jacobus    19-11-1836    13-10-1846
      Hendrik    2-10-1839     13-12-1840
      Jan Willem  12-1-1843     11-7-1849
      Lena Maria  20-10-1845    14-5-1846
       (*) gehuwd op 3-9-1852 met Abigel Piket
         geb. 1830(+/-1)
----------------------------------------------------------------
7-16 (6-13)
   Andries Chrispijn, ged. Leiden 5-5-1805,
          overl. Leiden 13-2-1868, sjouwer,
          tr. Leiden 15-10-1829 met
   Maria Jacoba Smittenaar, ged. Leiden 8-10-1810,
          overl. Leiden 13-7-1875 in Voldersgracht.
          Koffieverkoopster.
         Kinderen: 
       Maria Jacoba    geb. Leiden 12-11-1829 8-9 a
       Christiaan      "   "   21-2-1832 8-10 b
       Maria Jacoba Sophia "   "   8-10-1834 8-11 x
       Christiaan      "   "   23-8-1837 8-12 x
       Jacobus Pieter    "   "   4-10-1840 9-26 c
       Johanna Catharina  "   "   1-8-1842 8-13 x
       Laurens       "   "   25-9-1845 8-17 d
       Jacob        "   "   19-9-1848 8-14 e
       Gerritje       "   "   22-8-1850 8-15 x
       Johannes Jacobus   "   "   24-6-1855 8-16 x
   overleden te Leiden:
   a: 6-5-1830. b: Leiden 20-3-1834. c: 25-2-1841
   d: 3-7-1847. e: overl. Leiden 28-7-1849.
     Nog 2 kinderen, geb. op 24-1-1831 en
     25-1-1831. Beide overleden op dezelfde dag.
     Ze hebben op Brandewijnsgracht en Koolstraat
     te Leiden gewoond.
----------------------------------------------------------------
7-17 (6-13)
   Jannetie Chrispijn, ged. Leiden 29-8-1807, tr.
             Leiden 15-3-1827 met
   Marcelis de Huu, geb. Leiden 29-8-1805, overl.
           Leiden 17-7-1849, grijnwever
      kinderen geboren te Leiden:
     Matthijs     23-05-1827 en overl. 09-05-1847
     Christina     14-12-1828 "  "  07-03-1832
     Johannes Adrianus 08-04-1831 x
     Jansje      30-04-1833 "  "  19-06-1853
     Francina     04-01-1836 x
     Christina     17-05-1839 "  "  01-06-1839
     Maria       07-04-1841 x
     Marcelis     21-08-1846 "  "  05-??-1847
     Jacoba Maria   17-03-1849 x
    Ze hertrouwt Leiden 26-5-1854 met
   Hendrik Trouwee, geb. Leiden 3-8-1810,
       rijstpelder, wednr. Van Judith van Eijk
----------------------------------------------------------------
7-18 (6-13)
   Pieter Chrispijn, geb. Leiden 4-9-1809, tr.
            Brielle 24-1-1846 met
   Maria Helena Corduener, geb. Jabeek 9-10-1815
    Kind: Jan Arnold Cornelis geb. Maastricht 1848 (+/-1) a
        a: overl. Breskens 25-9-1851
----------------------------------------------------------------
7-20 (6-13)
   Christiaan Chrispijn, geb. Leiden 29-11-1811,
          overl. Leiden 22-11-1870, tr.
          Leiden 11-08-1836 met
   Cornelia Elisabeth Thiel, geb. Leiden 23-1-1814,
             overl. tussen 1870 en 1874
         Kinderen: 
       Christiaan     geb. Leiden  5-9-1837 8-39 a
       Catharina Elisabeth geb.  "  28-11-1838 8-40 b
       Chris. Johan    geb.  "   27-5-1841 8-41 c
       Willem Frederik   geb.  "   1-12-1843 8-42 f
       Simon        geb.  "   11-9-1846 8-43 d
       Ezechiel      geb.  "   5-1-1850 8-44 x
       Simon        geb.  "   18-2-1853 8-45 e
       Catharina Cornelia geb.  "   30-3-1856 8-47 v
    overleden te Leiden:
    a: 14-9-1837 ; b: 13-1-1842; c: 22-8-1862 ;
    d: 25-11-1846; e: 25-12-1853; f: 2-10-1874
----------------------------------------------------------------
7-36 (6-13)
   Jacques Chrispijn, geb. Leiden 10-8-1818,korenmole-
           naarsknecht,overl. Leiden
           19-10-1887, tr. Leiden 17-12-1840 met
   Maria Keerveer, geb. Leiden 25-1-1820, broodlijster
              Kinderen: 
            Johannes  geb. Leiden  6-3-1841 8-18 x
            Dina    geb.  "  11-11-1843 8-19 x
            Maria   geb.  "   29-5-1848 8-20 x
            Jacques  geb.  "   25-6-1851 8-21 x
            Jannetje  geb.  "   23-3-1855 8-22 b
            Christina geb.  "   5-10-1857 8-23 c
            Jannetje  geb.  "   16-5-1861 8-24 x
            N.N.    geb.  "   15-4-1846 8-46 a
  a: overl. Leiden 15-4-1846. b: overl. Leiden 5-10-1859
  c: overl. 23-2-1873
----------------------------------------------------------------
8-2 (7-9)
  Petronella Maria Chrispijn, geb. Leiden 26-10-1859,
         overl. Leiden 30-10-1906, tr.
         23-5-1884 met
  Willem van Sonsbeek,geb. 1-6-1861, schoenmaker.
        kind: Johanna Maria geb. Leiden 27-9-1886
       Ze hertrouwt Leiden 19-4-1899 met
  Nicolaas Mark
----------------------------------------------------------------
8-3 (7-9)
  Maria Crispijn, geb. Leiden 29-4-1862, overl.
         Leiden 6-2-1911, otr. Leiden
         16-5-1890 met
  David de Vos, geb. Leiden 12-3-1852, sorteerder.
           kind: David geb. Leiden 28-9-1891
         Ze hertrouwt te Leiden 12-4-1905 met
  Cornelis Petrus van Oyen
----------------------------------------------------------------
8-4 (7-9)
  Lambertus Chrispijn, geb. Leiden 26-3-1869,
         overl. Leiden 27-4-1911,
         timmerman, tr. Leiden 5-5-1898
         met
  Johanna Clasina Broekhuizen, geb. Leiden 1-2-1868
            Kinderen:   
            Maria    geb. Leiden 14-1-1899 9-1
            Clasina   "   "  29-10-1900 9-2
            Petronella  "   "   3-3-1902 9-3
            Alberta   "   "  25-11-1903 9-29
----------------------------------------------------------------
8-5 (7-9)
  Lena Maria Crispijn, geb. Leiden 13-1-1865, tr.
             11-3-1903 met
  Willem Neuteboom, geb. Leiden 1853(+/-1), wed.
           van Alida Kloos.
----------------------------------------------------------------
8-8 (7-11)
  Jannetje Chrispijn, geb. Leiden 28-10-1826, overl.
           Delft 1-1-1877, dienstbode.
      Ze heeft 2 onechte kinderen:
     Francicus Hendrik Chrispijn geb. Leiden 3-11-1856 9-4 x
     Simon       Chrispijn geb. Leiden 31-1-1860 9-5
      Ze trouwt later op 14-6-1871 te Leiden met
  Hendrik Vinkesteyn, geb. Leiden 29-3-1828, sjouwer,
           overl. Leiden 5-9-1895. Eerder
           getrouwd Leiden 29-4-1854 met
           Maria Stikkelorum, geb. Leiden
           20-8-1827 en overl. 16-2-1869.
           Hij trouwde voor de derde keer
           Leiden op 19-2-1879 met Jacoba
           van der Kleyn.
----------------------------------------------------------------
8-11 (7-16)
   Maria Jacoba Sophia Chrispijn, geb. Leiden
         8-10-1834, overl. Leiden 1-12-1904,
         tr. Leiden 10-10-1866 met
   Andries Elkerbout, geb. 27-1-1803, baardscheerder,
           tr.1e 15-2-1821 met Elisabeth
           Onvlee. geb. 12-6-1799 en overl.
           14-11-1862 (13 kinderen).
----------------------------------------------------------------
8-12 (7-16)
   Christiaan Chrispijn, geb. Leiden 23-8-1837,
          tr. Leiden 11-12-1861 met
   Johanna Kriek, geb. Leiden 19-..-1838, overl.
          tussen 1882 en 1901
             Kinderen: 
           Cornelia   geb. Leiden 9-4-1860  9-24
           Christiaan   "   "  4-10-1861 9-6 a
           Christiaan   "   "  3-10-1864 9-7 x
           Johanna    "   "  3-12-1867 9-8
           Marie     "   "  2-8-1862  9-9
           Paulus Pieter "   "  1-11-1869 9-10
           Johannes    "   "   3-8-1878 9-11 x
           Nicolaas    "   "  17-8-1874 9-12
           Pauline    "   "  29-5-1876 9-13 x
           Gerritje    "   "   7-2-1882 9-14 x
----------------------------------------------------------------
8-13 (7-16)
   Johanna Catharina Chrispijn, geb. Leiden
         1-8-1842, overl. Leiden 6-10-1902,
         tr. Leiden 31-3-1865 met
   Hendrik v/d Berg, geb. 1838(+/-1), overl. voor
         1902, sjouwer.
    Ze kreeg eerder een dochter Marie Chrispijn,
    geboren te Leiden op 15-2-1862 en overl. op
    24-2-1862
        kinderen: Hendrik geb. Leiden 30-4-1875
             Maria  "   "  3-11-1869
----------------------------------------------------------------
8-15 (7-16)
   Gerritje Chrispijn, geb. Leiden 22-8-1850,
        overl. Leiden 12-7-1904, tr. Leiden
        in 1876 met
   Johannes Nicolaas v/d Rijden, geb. Leiden 8-7-1850
     kinderen:
        Jannetje,     geb. Leiden 2-4-1873
        Jan Nicolaas    "   "   6-8-1875
        Johanna       "   "  10-4-1877
        Antonius      "   "   1-8-1883
        Pieter       "   "  15-1-1890
        Johannes Nicolaas  "   "  14-6-1892
      Ze hertrouwt te Leiden op 30-8-1899 met
   Rutgen Regeer, geb. Leiden 18-11-1857 en
          overl. Leiden 20-3-1940. Eerder
          getrouwd te Leiden 20-10-1880
          met Jannetje de Cler, geb. Leiden
          6-12-1856 en overl. op 11-6-1897.
----------------------------------------------------------------
8-16 (7-16)
   Johannes Jacobus Chrispijn, geb. Leiden
         24-6-1855, overl. Leiden 
         18-7-1914, tr. Leiden 9-10-1878
         met
   Elisabeth Maria Matters, geb. Leiden 28-12-1851,
         overl. na 1925.
            Kinderen: 
         Jacobus Johannes geb. Leiden 6-4-1877 9-15 x
         Hendrik     geb.  "  11-7-1879 9-16 x
         Maria      geb.  "  19-5-1882 9-30 x
         Andries     geb.  "  5-12-1884 9-17 x
         Elisabeth    geb.  "  3-12-1887 9-18
         Jannetje     geb.  "  6-11-1890 9-19 a
         Johannes Jacobus geb.  "  10-4-1895 9-20 x
       Ze hebben op Koolgracht/Koolstraat 8
       te Leiden gewoond.
         a: overl. Leiden 5-12-1894
----------------------------------------------------------------
8-18 (7-36)
   Johannes Chrispijn, geb. Leiden 6-3-1841, sigaren-
           maker, tr. Rotterdam 14-7-1869 met
   Maria Carolina Born, geb. Middelburg 1833
      Hij verhuist op 3-10-1869 van Leiden naar
      Rotterdam
----------------------------------------------------------------
8-19 (7-36)
   Dina Chrispijn, geb. Leiden 11-11-1843, overl.
          Oegstgeest 24-10-1891, tr. Leiden
          31-5-1865 met
   Abraham Koorenhoff, geb. Leiden 4-6-1844, overl.
          Leiden 26-2-1917, huisverver,
          fotograaf.
             kinderen:
        Abraham Hendrik geb. Leiden 22-5-1866
        Anna       "   "  30-5-1870
        Anna       "   "  24-2-1872  
----------------------------------------------------------------
8-20 (7-36)
   Maria Chrispijn, geb. Leiden 29-5-1848, tr.
           Leiden 30-7-1869 met
   Hendrik Willem van Wijk, geb. Leiden 10-3-1846.
         kinderen geb. Leiden:
        Johannes    13-9-1869
        Maria      11-3-1872
        Jacques     23-2-1874
        Hendrik Willem 9-12-1896
----------------------------------------------------------------
8-21 (7-36)
   Jacques Chrispijn, geb. Leiden 25-6-1851, overl.
          Leiden 24-9-1926, fotograaf, tr.
          Alkmaar 2-10-1879 met
   Teuntje Molenberg, geb. Amsterdam 7-6-1837,
          overl. Alkmaar 24-6-1919, wed.
          van P. Vlaanderen
       Kind: (*) Rijk geb in 1866 en overl. Alkmaar
          2-5-1882
      (*) verm. Uit 1e huwelijk van Teuntje?)
     Jacques vertrok op 22-11-1874 naar Alkmaar
     en keert op 4-3-1920 terug naar Leiden
----------------------------------------------------------------
8-24 (7-36)
   Jannetje Chrispijn, geb. Leiden 16-5-1861, begr.
           Leiden 28-9-1949, tr. Leiden
           17-9-1885 met
   Franciscus Petrus Kranenveld, geb. Leiden
           15-4-1861(+/-1), overl. Oegstgeest
           26-12-1916
----------------------------------------------------------------
8-44 (7-20)
   Ezechiel Chrispijn, geb. Leiden 5-1-1850, overl.
          Den Haag 31-12-1890, tr. Leiden
          7-11-1873 met
   Jacoba van Nieuwenhoven, geb. Leiden 6-10-1845
           Kinderen: 
          Christiaan   geb. Leiden  6-3-1875 9-21 a
          Cornelis    geb.  "   6-1-1877 9-22 d
          Christiaan   geb.  "   5-5-1881 9-23 b
          Jacoba Johanna " Den Haag 15-4-1883 9-25
          Elisabeth    "   "   1-9-1885 9-26 c
          Johanna     "   "  15-12-1887 9-27
          Christiaan   "   "  08-02-1890 9-28 x
    overl. a: Leiden 8-3-1875; b: Den Haag 21-9-1883;
       c:Den Haag 25-4-1888; d: Den Haag 21-9-1883
----------------------------------------------------------------
8-47 (7-20) (verm.) 
   Catharina Cornelia Chrispijn, geb.
        Leiden 30-3-1856(*), overl. Den Haag
        24-5-1883, ongehuwd
           kinderen:
   Cornelia Elisabeth Chrispijn geb. Den Haag 17-5-1883 9-31 a
   Karel Henricus Chrispijn   "  "  " 17-5-1883 9-32 b
   Hendrika Chrispijn      "   Leiden 12-2-1881 9-33
    (*) in archief Den Haag: geb. Leiden 31-3-1855
        overl. a: 1-6-1883; b: 5-6-1885
----------------------------------------------------------------
9-4 (8-8)
  Franciscus Hendrik Chrispijn, geb. Leiden
           3-11-1856, overl. Leiden
           ..-4-1918, behanger, tr. Leiden
           1-9-1880 met
  Martina Mathol, geb. Leiden 9-10-1855
         Kinderen: 
       Johanna Catharina  geb. Leiden  4-4-1882 10-1 x
       Fransciscus Hendrik geb.  "   3-7-1883 10-2 a
       Fransciscus Hendrik geb.  "   31-8-1884 10-3 x
       Jannetje      geb.  "   7-3-1886 10-4
       Martina Jacoba   geb.  "   22-5-1887 10-5 e
       Wiggert       geb.  "   30-1-1889 10-6 x
       Johannes Gijsbertus geb.  "   23-5-1890 10-32 x
       Jacoba       geb.  "   13-9-1891 10-31 x
       Dirk        geb.  "   in 1893  10-27 b
       Cecilia       geb.  "   30-1-1895 10-7 x
       Jacobus       geb.  "   21-2-1897 10-8
       Dirk        geb.  "   23-7-1898 10-9 d
       SimonHendik Fransc. geb.  "  30-12-1899 10-10 c
   Overl. te Leiden: 
   a: 6-10-1883; b: 7-4-1894 (11mnd).
   c: 8-6-1925; d: 7-9-1954; e: 22-2-1978 (ongehuwd).
----------------------------------------------------------------
9-7 (8-12)
  Christiaan Chrispijn, geb. Leiden 3-10-1864,
          beambte HYSM en later tuinman,
          tr. Leiden 2-2-1888 met
  Catharina v/d Laan, geb. Leiden 29-1-1866,
            overl. voor 1917
         Kinderen: 
      Christiaan      geb. Leiden 30-4-1889 10-11 a
      Catharina Johanna   "   "  14-12-1890 10-12 x
      Gijsbertus      "   "  21-1-1893 10-1  
      Gerardus       "   "  28-8-1894 10-14 x
      Johanna Jannetje   "   "   4-6-1896 10-15 x
      Christiaan      "   "  14-1-1898 10-16
      Paulina        "   "  10-1-1901 10-23 c
      Johannes       "   "  30-6-1903 10-24 b
      Geertruida      "   "  26-4-1905 10-25
      Johannes       "   "  13-7-1907 10-26 x
      Ze hebben gewoond op Prinsensteeg (1-1-1890);
      Spoorstraat 4 (13-2-1899) en Coronjestraat 8a,
      Oegstgeest.
      overl. te Leiden:
      b: 13-7-1904; c: 10-1-1919  
     Hij hertrouwt te Leiden 4-6-1924 met
  Antonia Petronella Maria Gaykema, geb. Leiden
           1869 (+/-1), Wed. van Leendert
           Gerard Aalbersberg
----------------------------------------------------------------
9-11 (8-12)
   Johannes Crispijn, geb. Leiden 3-8-1878,
            marinier, tr. Hellevoetsluis
            7-9-1905 met
   Geertje Kappers, geb. Mijnsheerenland 16-1-1882.
                 kinderen:
         Christiaan Pieter geb. Leiden 21-4-1906 10-28
         Gerrit Johannes  "   "  29-9-1907 10-29
         Johanna Geertje  "   "  22-2-1909 10-30
        Op 29-6-1912 vertrokken naar Rotterdam.
----------------------------------------------------------------
9-13 (8-12)
   Pauline Chrispijn, geb. Leiden 29-5-1876,
        ongehuwd zonder beroep.
          Ze had 2 kinderen: 
        Christaan Chrispijn geb. Leiden 26-2-1896 10-33 x
        Pauline Chrispijn  geb. Leiden 11-6-1901 10-34
      Wonende Leiderdorp, Leiden in het ziekenhuis
      24-2-1896, kind van het mamie: Christiaan.
----------------------------------------------------------------
9-14 (8-12)
   Gerritje Crispijn, geb. Leiden 7-2-1882, overl.
           Alphen 9-10-1906,tr. Leiden
           14-8-1901 met
   Nicolaas Gerrit Hendrik van Hest, geb. Leiden
          31-1-1877, klerenbleker en stuurman
        Op 20-7-1904 uit Leiden verhuisd naar
        Alphen a/d Rijn
----------------------------------------------------------------
9-15 (8-16)
   Jacobus Johannes Chrispijn, geb. Leiden 6-4-1877,
            overl. Leiden op 31-1-1957,
            tr. Leiden 7-8-1901 met
   Pieternella Christina Kooreman, geb. Leiden
            2-11-1876, overl. Leiden 
            8-4-1937.
           Kinderen: 
         Jacobus Johannes geb. Leiden 5-7-1902 10-17 x
         Suzanna Maria  geb.  "  24-8-1903 10-18 x
         Elisabeth Maria geb.  "  30-3-1905 10-19 x
         Adrianus     geb.  "  12-2-1907 10-20 x
         Pieter      geb.  "  14-1-1909 10-21 x
         Jannetje     geb.  "   3-5-1914 10-22 x
       Ze hebben op 3e Binnenvestgracht 19
       te Leiden gewoond.
       Zij heeft voor de huwelijk op Middelstegracht
       15 te Leiden gewoond.
----------------------------------------------------------------
9-16 (8-16)
   Hendrik Chrispijn, geb. Leiden 11-7-1879,
         overl. Leiden 8-2-1969, tr.
         Leiden 25-10-1905 met
   Apolonie Petronella Opdam, geb. Leiden 9-10-1879,
         overl. Leiden 24-8-1960
           Kinderen:
         Elisabeth Maria geb. Leiden 24-1-1906 10-36 x
         Christinanus              10-37 x
         J... J...               10-38 x
         M...                  10-39 x
         A... P...               10-40 x
         Andries     geb. Leiden 1-4-1916  10-41 x
         Petrus      "   "  2-6-1921  10-42 x
         Henk             1923/24  10-43 x 
----------------------------------------------------------------
9-17 (8-16)
   Andries Chrispijn, geb. Leiden 5-12-1884,
         overl. Leiden 27-6-1952, tr.
         Leiden 26-2-1908 met
   Johanna Francina Hamerling, geb. Leiden 1881(+/-1)
          dochter: Antonia           10-44 x
----------------------------------------------------------------
9-20 (8-16)
   Johannes Jacobus Chrispijn, geb. Leiden
         10-4-1895, tr. Leiden op 14-4-1920
         met
   Maria Jansen, geb. Leiden 1897(+/-1), begr.
          Leiden 5-11-1982
     verm. een kind: 
         Johannes Jacobus geb. Leiden 14-7-1921 10-45 x
----------------------------------------------------------------
9-28 (8-24)
   Christiaan Chrispijn, geb. Den Haag 8-2-1890,
              overl. Den Haag 7-4-1917,
              tr. Den haag 21-8-1912 met
   Aartje v/d Berkt, geb. Lunteren 31-5-1889, overl.
            Klerksdorp (Z-Afrika) 29-10-1960
             kinderen: 
       Cornelis Adriaan Frederik Christiaan
                geb. Den Haag 24-11-1912 10-35 x
       Jacoba Heintje  "  "  "  14-2-1915 10-44 a
       Lubertus     "  "  " 24-11-1916 10-46
      a: op 12-7-1934 uit Almelo naar Amsterdam
----------------------------------------------------------------
9-30 (8-16)
   Maria Chrispijn, geb. Leiden 19-5-1882, tr.
           Leiden 30-11-1904 met
   Lucas Klinkhamer, geb. Leiden 1879(+/-1).
----------------------------------------------------------------
10-1 (9-4)
   Johanna Catharina Chrispijn, geb. Leiden
         4-4-1882, overl. Leiden 15-3-1968,
         tr. Leiden 21-8-1907 met
   Pieter Dee, geb. Leiden 5-11-1881, overl. Leiden
         26-1-1965, scheepmaker
    kindern geb. Leiden: Johannes Franciscus 26-2-1913
               Martina Wilhelmina 19-9-1927
----------------------------------------------------------------
10-3 (9-4)
   Fransiscus Hendrik Chrispijn, geb. Leiden
         31-8-1884, overl. voor 1974,
         tr. Leiden 16-10-1912 met
   Wilhelmina Rutges, geb. 1887(+/-1), overl. Leiden
            11-6-1973
           kinderen:
            B... Th...            11-20 x
            F... H...            11-21 x
            P... A...            11-22 x
            M...               11-23 x
----------------------------------------------------------------
10-6 (9-4)
   Wiggert Chrispijn, geb. Leiden 30-1-1889,
         overl. na 1924, tr. met
   Geertruida Johanna Kolkman, geb. 1893(+/-1),
         overl. Voorschoten 21-12-1924
      kinderen: Frans           11-10
           Jani            11-11
           Wiggert          11-12
---------------------------------------------------------------
10-7 (9-4)
   Cecilia Chrispijn, geb. Leiden 30-1-1895, huwt met
   Tjeerd Segaar
     kind: 
   Elisabeth Martina (Tinie) geb. Leiden 10-4-1934
-----------------------------------------------------------------
10-12 (9-7)
   Catharina Johanna Crispijn, geb. Leiden
              14-12-1890, tr. met
   Jan van der Reijden, geb. Leiden 14-1-1890
    kinderen: 
      Adrianus  geb.   Zoeterwoude 12-10-1912
      Christiaan geb. Noordscharwoude 14-12-1916
     gewoond te hebben op Conserentiestraat 16,
     Noordscharwoude
----------------------------------------------------------------
10-14 (9-7)
   Gerardus Chrispijn, geb. Leiden 28-8-1894, tr.
             Leiden 8-2-1922 met
   Maria Neuteboom, geb. Leiden 1901 (+/-1)
----------------------------------------------------------------
10-15 (9-7)
   Johanna Jannetje Crispijn, geb. Leiden
       4-6-1896, tr. Leiden 30-5-1917 met
   Johannes Hendrikus Langezaal, geb. Leiden 1897 (+/-1)
-----------------------------------------------------------------
10-17 (9-15)
   Jacobus Johannes Chrispijn, geb. Leiden
        5-7-1902, overl. Leiderdorp 4-12-1973,
        huwt Sassenheim 10-5-1928 met
   Klazina Hendrika van Dorsten, geb. Sassenheim
                  20-4-1904
    (Cien)       Kind:
       Pieternella Christina geb. Leiden 23-3-1930 11-1 x
     Ze hebben gewoond te Leiden: Prinsenstraat,
     Poelgeeststraat, Sumatrastraat en te Leiderdorp:
     Hoofdstraat, Zijloordkade en Molenaarstraat.
----------------------------------------------------------------
10-18 (9-15)
   Suzanna Maria Chrispijn, geb. Leiden 24-8-1903,
          overl. Leiderdorp op 17-4-1976,
          tr. Leiden op 31-7-1929 met
   Simon Pieter van der Zwan, geb. Leiderdorp
          7-1-1904, overl. Leiderdorp
          26-6-1989
       kinderen:
         Kinderen:  
      Masje         geb. Leiderdorp 22-7-1931
      Pieternella Christina geb.   "   12-11-1933
      Jacobus Johannes   geb.   "   20-12-1935
      Rein         geb.   "    2-10-1938
      Ze hebben op Doeslaan5, Hoofdstraat,
      Hoogmadescheweg 8 en Zijloordkade 28
      te Leiderdorp gewoond.
         Hij heeft 11 kleinkinderen en
         5 achterkleinkinderen.
    Masje getrouwd met Jan Verstelle, geb. 6-3-1932
    Pieternella Christina getrouwd met Jan Borreman,
    geb. 13-12-1930 en overleden op 24-3-1995
    Jacobus Johannes getrouwd met Geertruyda van
    Galen, geb. 23-6-1940
    Rein getrouwd met Annie van Poelgeest, geb.
    29-5-1941
----------------------------------------------------------------
10-19 (9-15)
   Elisabeth Maria Chrispijn, geb. Leiden 30-3-1905,
           overl. Leiderdorp op 20-7-1966,
           tr. Leiden 9-4-1930 met
   Pieter van der Stel, geb. Zoeterwoude 30-11-1901,
           overl. Leiderdorp (30-8-1972?)
            Kinderen:  
         Annie     geb. Leiden 07-8-1931
         Elisabeth   geb.  "  27-4-1939 a
       Ze hebben op Nieuw Beestenmarkt 2 te Leiden
       en Mauritssingel te Leiderdorp gewoond.
    a: overl. Hoofddorp 13-8-1990 (begr. te Leiderdorp).
----------------------------------------------------------------
10-20 (9-15)
   Adrianus Chrispijn, geb. Leiden 12-2-1907,
        overl. Leiden 5-7-1958, tr. Leiden
        2-12-1936 met
   Mathilde Janssen.
          Kinderen: (Erna) geb. Leiden  ?   11-2
               J.. J.. geb.  "    ?   11-3
     Ze hebben op Roemervisserstraat te Leiden gewoond.
----------------------------------------------------------------
10-21 (9-15)
   Pieter Chrispijn, geb. Leiden 14-1-1909,
         overl. Leiden 16-11-1953, tr.
         Leiden 15-6-1932 met
   Lena Feynenbuik, geb. Leiden 25-2-1908,
         overl. Oegstgeest 13-4-1977.
        Kinderen: 
     Pieternella Christina   geb. Leiden   ?   11-4 x
     Hubertus          "   "   1938(+/-1)11-5 x
     Leny            "   "    ?   11-6 x
      Ze hebben op Ambonstraat te Leiden gewoond.
----------------------------------------------------------------
10-22 (9-15)
   Jannetje Chrispijn, geb. Leiden 03-05-1914,
        overl. Katwijk 20-11-1991, tr.
        Leiden 02-06-1937 met
   Hermanus Ravensbergen, geb. in 1912, overl. Leiden
               06-02-2009
              Kinderen: Ria   geb. Leiden 
                    Herman  geb.  "
                    Jannie  geb.  "
      Ze hebben op Roemervisserstraat en
      Montgomerystraat 9 te Leiden gewoond.
----------------------------------------------------------------
10-26 (9-7)
   Johannes Crispijn, geb. Leiden 13-7-1907,
         overl. Leiden 1-12-1999, tr.
         Leiden 25-11-1931 met
   Sara Schreuder, geb. , overl. voor 2000
            kinderen: C...(dochter)      11-8 x
                 J...           11-9 x
----------------------------------------------------------------
10-31 (9-4)
   Jacoba Chrispijn, geb. Leiden 13-09-1891, tr.
            Leiden 03-01-1917 met
   Theodorus Zonneveld, geb. Wassenaar 1895 (+/-1)
----------------------------------------------------------------
10-32 (9-4)
   Johannes Gijsbertus Chrispijn, geb. Leiden
          23-05-1890, overl. Rotterdam
          09-10-1975, tr. Alblasserdam
          11-02-1915 met
   Geertje Rietveld, geb. Willege-Langerak 04-02-1890,
          overl. Rotterdam 21-02-1974
          kinderen:
 Franciscus Hendrik    geb. Alblasserdam 11-04-1915 11-7 x
 Bart Jan         "  Leiden    11-05-1916 11-34 x
 Simon Hendrik Franciscus "   "     24-08-1917 11-35 a
 Herbert          "  Zelhem    06-01-1923 11-36 x
    a: overleden Rotterdam 31-03-1943
----------------------------------------------------------------
10-33 (9-13)
   Christiaan Chrispijn, geb. Leiden 26-2-1896,
          tr. Rotterdam 16-1-1924 met
   Jannetje Valkier, geb. Vlissingen 13-1-1904
             kinderen:
          Christiaan geb. Vlissingen 1-12-1924 11-15 x
          Johannes  "    "   10-1-1929 11-16 x
     Op 23 nov. 1935 vertrokken uit Vlissingen
     naar Leiden
----------------------------------------------------------------
10-35 (9-28)
   Cornelis Adriaan Frederik Christiaan Chrispijn
        (Kees)  geb. Deb Haag 24-11-1912, tr.
             Wierden 27-10-1938 met
   Jansje Vredenburg, geb. Wierden 28-2-1917, overl.
             Apeldoorn 13-2-2002
             kinderen:
       Christiaan Alex  geb.  Almelo 16-2-1939 11-28 x
       Sophia Gezina(Fia) "    "   27-9-1941 11-29 
       Jacoba Heintje(Cora)"    "   21-9-1944 11-30
       Hendrica Johanna  "    "   26-9-1948 11-31 x
       Aart        "  Den Haag  1-9-1950 11-32 x
       Hendricus Johannes geb. "  "  4-3-1960 11-33 x
----------------------------------------------------------------
10-36 (9-16)
   Elisabeth Maria Chrispijn, geb. Leiden 24-1-1906,
            tr. Leiden 31-8-1927 met
   Hendrik Gabriel Verhoogt, geb. Leiden 7-12-1904.
           Ze hertrouwt met
   ... Beuken
----------------------------------------------------------------
10-37 (9-16)
   Christianus Chrispijn, overl. Leiden 14-9-1990,
             tr. Leiden 18-8-1937 met
   Heintje Scheurwater, geb. 1913(+/-1), overl. Leiden
              28-12-1987
             kinderen:
              Plony            11-17 xa
              Truus            11-18 xb
              Ans             11-19 xc
         a: met Cees; b: met Ton; c: met Fred
----------------------------------------------------------------
10-38 (9-16)
   J... J... Chrispijn, tr. met
   A... Hofkens
----------------------------------------------------------------
10-39 (9-16)
   M... Chrispijn, tr. met
   A... de Wolf
----------------------------------------------------------------
10-40 (9-16)
   A... P... Chrispijn, tr. met
   J... Bavelaar
----------------------------------------------------------------
10-41 (9-16)
   Andries Chrispijn, geb. Leiden 1-4-1916,
        overl. Leiden 4-1-1990, tr. met
   J... C... Devilee
     kindern: H... C... J...            11-13 x
          W... J... M...            11-14 x
----------------------------------------------------------------
10-42 (9-16)
   Petrus Chrispijn, geb. Leiden 2-6-1921, overl.
            Leiden 28-3-1994,tr. met
   J... M... van Leeuwen
               kinderen:
               Hein    geb. 1950/51  11-24 x
               Marieke          11-25 xa
               Lisette          11-26 xb
               Pien           11-27 xc
       a: met G?; b: met Paul; c: met Paul
----------------------------------------------------------------
10-43 (9-16)
   Hendrik Chrispijn, geb. Leiden 12-7-1923, overl.
             Oegstgeest27-3-2005, tr. met
   Geertrui Suzanna Bey, geb. Leiden 29-11-1922,
             overl. Oegstgeest 14-3-2001
            kinderen:
                         Trudy 11-37 x
                         Henk  11-38 x
----------------------------------------------------------------
10-44 (9-17)
   Antonia Chrispijn, geb. Leiden 15-10-1910,overl.
             11-4-1990,huwt met
   L... van Es
             kinderen: Jannie en Gonnie
----------------------------------------------------------------
10-45 (9-20)
   Johannes Jacobus Chrispijn, geb. Leiden 14-7-1921,
            overl.Leiden 13-8-2005, tr. met
   Cornelia Cornelisse, geb. Leiden 20-2-1926, overl.
            Leiden 13-11-1998
           kinderen:
                         Hans  11-39 x
                         Joke  11-40 x
                         Mieke 11-41
-----------------------------------------------------------------
11-1 (10-17)
   Pieternella Chrispijn, geb. Leiden 23-3-1930, huwt met
   Krienus Vos, geb. 1928(+/-1), overl. s'Gravenzande
            16-3-1993
            kinderen:
            Carla
            Ronald
            Ren?
            Richard
            Claudia
            Roger
            Raymond
----------------------------------------------------------------
11-4 (10-21)
   Pieternella Christina Chrispijn, geb. Leiden,
          tr. met
   Bert van Nierop, geb. Leiden 7-6-1932, overl.
           Hoofddorp 16-12-2000
            kinderen: Henk, Lenneke en Wouter.
----------------------------------------------------------------
11-5 (10-21)
   Hubertus Chrispijn, geb. Leiden, 1938(+/-1),
             overl. Noordwijk 3-3-1991,
             tr. 14-6-1961 met
   Dicky Meyvogel
        kinderen: Peter              12-1 xa
             Jack              12-2 xb
             Anita              12-3 xc
             Monique             12-4 xd
  a: met Karin; b: met Ingrid; c: met Arco; d: met Jaap
----------------------------------------------------------------
11-6 (10-21)
   Leny Chrispijn, geb. Leiden, tr. met
   Jan van Biemen
            kinderen: Ellen en Nicolette
----------------------------------------------------------------
11-7 (10-32)
   Franciscus Hendrik Chrispijn, geb. Alblasserdam
            11-4-1915, chauffeur,
            overl. Amsterdam, tr. met
   Theodora Maria Antonia Heijnen, geb. Rotterdam
            27-10-1914
                kind: Frans geb. ca 1939 12-24 a
       a: overleden ca 1983 (ongehuwd)
----------------------------------------------------------------
11-8 (10-26)
   C... Crispijn, geb., tr. met
   J... Oosterhof, geb. 1926/27, overl. in 2004 (77jaar oud)
----------------------------------------------------------------
11-9 (10-26)
   J... Crispijn, tr. met
   C... W... Oliver
----------------------------------------------------------------
11-13 (10-41)
   H... C... J... Chrispijn, tr. met
   H... C... A... M... Zuidgeest
       kinderen: Raymond              12-5
             Michel              12-6
----------------------------------------------------------------
11-14 (10-41)
   W... J... M... Chrispijn, huwt met
   M... J... A... de Bruin
          kinderen: Ronald            12-7
               Marieke            12-8
----------------------------------------------------------------
11-15 (10-33)
   Christiaan Chrispijn, geb. Vlissingen 1-12-1924,
            overl. Leiden 24-1-1993, tr. met
   M... Th... Senior
            geen kinderen
----------------------------------------------------------------
11-16 (10-33)
   Johannes Chrispijn, geb. Vlissingen 10-1-1929,
            overl. Leiden 31-1-1998, tr.
            9-12-1952 met
   Cornelia Sofia Wilhelmina Schroder
            kinderen:
           Chris                12-9 xa
           Theodorus geb. Leiden 9-9-1955   12-10 x
           Wim                12-11 xc
     a: met Marry; c: met Marion
----------------------------------------------------------------
11-20 (10-3)
   B... Th... Chrispijn, huwt met
   N... de Vos
----------------------------------------------------------------
11-21 (10-3)
   F... H... Chrispijn, huwt met
   R... Akkerman
----------------------------------------------------------------
11-22 (10-3)
   P... A... Chrispijn, huwt met
   A... C... de Lezenne Coulander
----------------------------------------------------------------
11-23 (10-3)
   M... Chrispijn, huwt met
   ... de Jong
----------------------------------------------------------------
11-24 (10-42)
   Hein Chrispijn, geb. 1950/51, huwt met
   Jeanette ...
         kinderen: Rieneke           12-22 xa
              Annechen          12-23
         a: met Stephen
----------------------------------------------------------------
11-34 (10-32)
   Bart Jan Chrispijn, geb. Leiden 11-5-1916,
           overl. Rotterdam, huwt met
   Louisa Jacoba Kleij, geb. Rotterdam
         kinderen:
      Johannes Gijsbertus geb. Rotterdam 4-9-1946 12-26 x
      Louise Jacoba    "  (R'dam?) 7-1-1955 12-27 x
----------------------------------------------------------------
11-36 (10-32)
   Herbert Chrispijn, geb. Zelhem 6-1-1923, overl.
           Rotterdam 9-1-1982, tr. Rotterdam
           3-2-1949 met
   Huberdina Catharina van Seeters, geb. Rotterdam
           3-7-1928
         kinderen:
               Herbert  geb. 12-6-1949 12-28 x
               Elisabeth  "   5-4-1951 12-29 x
               Constance  "  31-10-1953 12-30 x
----------------------------------------------------------------
11-37 (10-43)
   Trudy Chrispijn, huwt met
   Theo ...
         kinderen: Theo en ellen
----------------------------------------------------------------
11-38 (10-43)
   Henk Chrispijn, huwt met
   Nicolien ...
           kinderen:
                        Esmeralda 12-31
                        Debby   12-32
----------------------------------------------------------------
11-39 (10-45)
   Hans Chrispijn, huwt met
   Annie van der Wiel, geb. 1949/50, overl. Katwijk
             10-1-2004
                     kind: Corine  12-33
----------------------------------------------------------------
11-40 (10-45)
   Joke Chrispijn, huwt met
   Kees Griffioen
----------------------------------------------------------------
12-10 (11-16)
   Theodorus Chrispijn, geb. Leiden 9-9-1955, overl.
     (Theo)    Leiden 26-6-2003, tr. Voorschoten
            12-11-1976 met
   Jeane Beatrix Elisabeth Lapré, geb. Medemblik
     (Sjaan)    11-11-1953
      gescheiden op 20-12-2001
           kinderen:
         Gaby Gabrielle     geb.  1-1-1985 13-7
         Joyce Desire Angelique "  17-10-1979 13-8
----------------------------------------------------------------
12-13 (11-28)
   Christiaan Adriaan Frederik Cornelis Chrispijn,
      (Chris)  geb. Apeldoorn 6-5-1965, tr. met
   Imy Bijzitter, geb. in 1961
----------------------------------------------------------------
12-17 (11-32)
   Adriaan Cornelis Chrispijn, geb. Apeldoorn
            25-3-1973, tr. Apeldoorn
            28-6-2002 met
   Diana Berkenbosch, geb. Apeldoorn 3-2-1975
----------------------------------------------------------------
12-26 (11-34)
   Johannes Gijsbertus Chrispijn, geb. Rotterdam
       (John)  4-9-1946, tr. 31-10-1991 met
   Maria Pieternella van Rooijen, geb. Rotterdam
            1-5-1957
        kinderen:
                  Robin geb. 25-4-1991 13-1
                  Manon "  24-11-1993 13-2
----------------------------------------------------------------
12-27 (11-34)
   Louise Jacoba Chrispijn, geb. (R'dam ?) 7-1-1955,
              huwt met
   Wout de Gans
          kind: Stefan geb. 31-8-1979
----------------------------------------------------------------
12-28 (11-36)
   Herbert Chrispijn, geb. 12-6-1949, tr. 5-6-1974 met
   Jolie Kievit, geb. 8-11-1953
        kinderen:
                 Jiska geb. 25-5-1977 13-3
                 Renske "   6-7-1979 13-4
                 Jorrit "  15-12-1982 13-5
       Na scheiding in 1990 hertrouwt hij
       te Papendrecht 15-6-1990 met
   Elvira Catharina de Jong, geb. Den Haag 28-1-1954
           kind: Peter Ferdinand geb. 2-9-1988 13-6
----------------------------------------------------------------
12-29 (11-36)
   Elisabeth Chrispijn, geb. 5-4-1951, tr. Rotterdam
             14-8-1973 met
   Willem Jan van der Steen, geb. 2-9-1947
         kinderen:
           Sandra geb. 5-11-1976
           Maaike "  13-1-1981
----------------------------------------------------------------
12-30 (11-36)
   Constance Chrispijn, geb. 31-10-1953, tr. Heenvliet
              10-10-1975 met
   Rudolf Johannes de Vos, geb. Medang 18-10-1950
          kinderen:
    Jelmer Klaas   geb. Dordrecht 26-4-1980
    Gijsbert Jaap   "  (idem?)  21-5-1981
    Sietske Margriet "  (idem?)  16-7-1984 
----------------------------------------------------------------