ACHTERNAMEN                                                                          email:mailto:jm.verzwan@gmail.com

KWARTIERSTAAT  VERSTELLE - van der ZWAN
NRS            1 tot 951          952 tot 3701         3702 tot EIND

STAMBOMEN:   (zie uitleg bij onderaan)

CHRISPIJN                   CHRISPIJN / KRISPIJN               HEMBISE  (Embise)

VERSTELLE I               VERSTELLE II               van der ZWAN

Andere hobby's:     eurobiljet zoekt hit          

UITLEG (stambomen):

Om overzichtelijk te krijgen en sneller opzoeking wijkt de opbouw van de stamboom
af van de gebruikelijke standaardmethode, betreffende het nummeren.
Voor de oudste voorouders krijgt een nummer 10. Waarom 10? Omdat er mogelijk
is om later nog een ouder voorouders te vinden is. Deze krijgt dan het getal 9.
De getallen aan de linkerkant zijn van de echtparen en aan de rechterkant zijn de
kinderen van de betreffende echtparen.
Als voorbeeld: de oudste voorouders heeft een nummer 10. Hun kinderen hebben de
volgende getal 11 met volgnummer, dus 11-1, 11-2, 11-3, etc. De volgnummers
behoeven niet precies achter elkaar gezet worden, want wie weet of er later nog
meer kinderen in die volgende generatie gevonden worden. Staan er een "x" achter
de volgnummers (bijv. 11-8 x, 11-1 x, etc.) dan wil zeggen: Zie verder bij volgende
pagina's met hetzelfde nummers aan de linkerkant. (N.B. sommige volgende pagina's
zijn om een bepaalde reden niet toegevoegd).
De volgende generatie hebben dan getal 12. "v" achter de volgnummer betekent
hetzelfde als "x", maar dan vermoedelijk. De andere alfabetten zijn de noten met
of zonder vermelding aan het eind van de betreffende pagina's
Getallen tussen de haakjes achter paginanummer is de paginanummer van zijn of haar
ouders. bijv. 12-4 (11-2)

De stambomen CHRISPIJN en KRISPIJN / CHRISPIJN zijn van elkaar geen
familie, tot zover ik weet. De overgang van CRISPIJN naar KRISPIJN gebeurde
rond 1800. En van CRISPIJN naar CHRISPIJN begon bij nr. 14-2 en 15-18 (in stamboom
Krispijn / Chrispijn).

Er is geen aansluiting te vinden tussen twee families VERSTELLE ondanks
beide verre voorouders op ca 15 km van elkaar lagen in zuid-Beveland.

van der ZWAN is oorspronkelijk afkomstig uit Katwijk.

Daarnaast heb ik veel losse gegevens van de bovengenoemde namen.