Hoofdmenu
        >>> STAMBOOM CHRISPIJN/KRISPIJN <<<
            (tweede stamboom)
        (Chrispijn-Crispijn-Crispin-Krispijn)
--------------------------------------------------------------------
10 Jan (Jean) Crispijn, geb. Nivelle(B), overl. tussen 1668
           en 1682, drapier, tr. Leiden 2-4-1668
           met
  Christina Cleas Nachtegaal, geb. Leiden. Ze hertrouwt te
           Leiden op 28-3-1682 met Michiel Giljaard
           (Giljaert)
           kind: Jan ged. Leiden 03-07-1670    11-1 x
--------------------------------------------------------------------
11-1 (10)
   Johannes Crispin, ged. Leiden 3-7-1670 , begr. Leiden
            juni 1747, wolspinder, tr. te Leiden
            22-11-1692 met 
   Lijsbeth Jans Doubaer, geb. Leiden(R.K.) 20-10-1671,
            overl. tussen 1707 en 1709.
            Kinderen: 
            Johannes   ged. Leiden 25-8-1693 12-1 x
            Marie     ged.  "   2-9-1695 12-2 v
            Elisabeth   ged.  "  21-11-1696 12-3 a
            Anna     ged.  "   31-3-1698 12-4 x
            Bartholomeus ged.  "  15-11-1699 12-5 x
            Christiaan  ged.  "   4-4-1701 12-6
            Matthijs   ged.  "   28-3-1702 12-7 x
            Joanna    ged.  "   3-4-1704 12-8
            Simon     ged.  "   25-2-1706 12-9 x
            Henricus   ged.  "  15-10-1707 12-10
         Hij hertrouwt te Leiden 13-4-1709 met
   Marijtje Jans ten Hage, geb. Leiden, overl. tussen
         1710 en 1715. Eerder gehuwd te Leiden
         24-12-1694 met Philibert Jansz, geb.
         Mechelen (getrouwd geweest te Leiden).
         23-1-1689 met Janneke Harmen, geb. Leiden.
         Philibert en Marijtje hebben 4 kinderen. 
               Kinderen:
               Elisabeth ged. Leiden 9-2-1710 12-18 x
     Hij trouwde voor de derde keer te Leiden 28-9-1715
         met
   (Joh)anna Pieter de Bruin (*), geb. Leiden, overl. na
          1749, eerder getrouwd te Leiden 30-1-1706
          met Jacob Peckhoorn (Peekhhoorn), geb.
          Leiden, begr. Leiden Maart/April 1713.
          Kind: Jacob, begr. Leiden Mei 1716.
             kinderen:
            Angelus  ged. Leiden 11-12-1716   12-11
            Agneta   ged.  "  15-11-1717   12-12 x
            Johannes  ged.  "   6-7-1719   12-13 x
            Catharina ged.  "   25-2-1721   12-14 a
            Marie   ged.  "   9-7-1723   12-15 x
            Martinus  ged.  "  25-12-1725   12-16
            Catharina ged.  "   24-2-1727   12-17 x
     (*) ook genoemd: Anna Jans (!?)
       Zie bij 12-18(** en ***)
        "  " 12-4 en 12-12
      a: overl. voor 1728
--------------------------------------------------------------------
12-1 (11-1)
   Johannes Crispin, ged. Leiden 25-8-1693, begr. Leiden
          10/17-8-1771, tr. te Leiden op 1-8-1717
          met
   Sybilla Tendelo, geb. Leiden, begr. Leiden 9/16-7-1763.
              Kinderen: 
             Elisabeth ged. Leiden 9-5-1718  13-1
             Johannes  ged.  "  15-8-1719  13-2
             Catharina ged.  "  16-2-1721  13-3
             Maria   ged.  "  14-2-1722  13-4 x
             Margaretha ged.  "   2-3-1724  13-5 x
             Alida   ged.  "  11-1-1726  13-6
             Joanna   ged.  "  22-6-1727  13-7
             Gerrit   ged.  "  28-1-1731  13-8 x
             Jannetje  ged.  “        13-32 x
--------------------------------------------------------------------
12-2 (11-1)verm.
   Maria Crispijn, ged. Leiden 2-9-1695, begr. Leiden
           December 1753, tr. Leiden (R.K.)
           11-2-1719* met
   Anthonius Rombergh, ged. Leiden RK Appelmarkt 20-7-1688,
             tr. Leiden 23-12-1713 met Maria 
             de Gruyter, overl. 1717(+/-1) (2k.).
              kinderen ged. Leiden:
                 Antonius 25-12-1718
                 Angela  05-02-1720
                 Hubertus 21-03-1722
                 Petrus  18-01-1726
                 Antonius 02-05-1728
       * getuige: h'r beh.moeder is Anna Jans
--------------------------------------------------------------------
12-4 (11-1)
   Anna Crispijn, ged. Leiden 31-3-1698, tr. (*3)
            Leiden 8-9-1731 met
   Elias Brouwer, geb. Leiden 27-11-1703, tr.1 Leiden
          15-4-1724 met Grietje Beenhouwer, geb.
          Leiden, tr.3 Leiden 13-9-1732 met
          Marijtje Jans van den Berg, geb. Leiden;
          tr.4 Leiden 2-7-1740 met Elisabeth Jans,
          geb. Leiden.
          kind: Jannetie ged. Leiden 20-7-1732
      (*3) h'r moeder is Anna Jans
--------------------------------------------------------------------
12-5 (11-1)
   Bartholomeus Crispijn, ged. Leiden 15-11-1699, begr.
           Leiden juni/juli 1759, lakenwerker,
           tr. Leiden 23-1-1724 met
   Neeltie Brouwer, geb. Nieuwkoop, ged. Zevenhoven
           31-8-1707, begr. Leiden November 1765
               Kinderen: 
              Johannes ged. Leiden 22-10-1724 13-9 x
              Abraham  ged.  "   11-9-1727 13-10
              Catrijn  ged.  "  11-12-1729 13-11 x
              Grietje  ged.  "   5-3-1732 13-12 x
              Daniel  ged.  "   8-8-1734 13-13 a
              Jacob   ged.  "   20-3-1737 13-14 x
              Daniel  ged.  "   20-3-1740 13-15 b
              Marie   ged.  "   9-9-1742 13-16 c
    begr. Leiden: a:1739; b:1744; c:1744
--------------------------------------------------------------------
12-7 (11-1)
   Matthijs (Dik) Crispin, ged. Leiden 28-3-1702, tr.
               Leiden 14-11-1722 met
   Rachel Simonsdochter Serwouters, 
            Kind: Henk   ged. Leiden 7-1-1724 13-17
        Hij tr. voor de tweede keer te Leiden
        9-9-1724 met
   Marijtje van Es (Nes)
           Kind: Johannes ged. Leiden 12-7-1725  13-18 
        Hij tr. voor de derde keer te Leiden 
        18-8-1725 met
   Anna Witman, geb. Leiden. Eerder getrouwd te Leiden
         27-1-1714 met Jan van der Pijl, geb. Leiden.
               Kinderen: 
              Anna   ged. Leiden 21-5-1726  13-19 x
              Helena  ged.  "   9-9-1728  13-20 a
              Joannes  ged.  "  19-4-1732  13-21 b
              Joanna  ged.  "   7-7-1734  13-22
    begr. Leiden a: in 1731; b: in 1736
--------------------------------------------------------------------
12-9 (11-1)
   Simon Crispijn, ged. Leiden 25-2-1706, overl. Leiden
           31-8-1799, dekenwerker, tr. Leiden
           15-9-1726 met
   Jannetie van der Kast, ged. Leiden 23-10-1701, overl.
     (van der Koes)  Leiden 5-9-1789.
               Kinderen: 
            Johannes   ged. Leiden 13-5-1727 13-23 x
            Leendert    "   "  11-11-1728 13-24 x
            Marie Joanna  "   "   4-1-1731 13-25
            Lijsbeth    "   "   22-2-1733 13-26 a
            Marie     "   "   22-5-1735 13-27 x
            Cornelis    "   "   1-9-1737 13-28 x
            Jannetie    "   "  26-12-1739 13-29 x
            Anna      "   "  29-11-1742 13-30 b
            Cornelia    "   "   18-7-1745 13-31 x
    begr. Leiden: a:1741; b:1749
--------------------------------------------------------------------
12-12 (11-1)
   Niesje Crispijn, geb. Leiden 15-11-1717, begr.
            Leiden 16/23 Mei 1801 (**), tr.
            Leiden (*4) 2-10-1744 met
   Steven Brakel, ged. Leiden 24-8-1723, begr. Leiden
            10/17 maart 1792.
       kind: Jacomijntje ged. Leiden 11-5-1745
   (**) genoemd: Angenietje. (*4) h'r moeder is Anna Jans
--------------------------------------------------------------------
12-13 (11-1)
   Johannes Crispijn, ged. Leiden 6-7-1719, overl.
           verm. 1746/47, tr. Leiden
           26-7-1742 met
   Jannetje van Dalen, ged. Leiden 15-3-1724, overl.
             18/25-6-1746
            kinderen:
                Johannes ged. Leiden 1-3-1744 13-33
                Isabella "   "  1-3-1746 13-34
--------------------------------------------------------------------
12-15 (11-1)
   Maria Krispijn, ged. Leiden 9-7-1723, begr. Leiden
           20/27 feb. 1802, tr. (*) Leiden 
           15-8-1749 met
	Jan Borlevie, ged. Leiden 17-10-1723, overl.
    (Borneviel)  tussen 1755 en 1769
       Kinderen: Jan  ged. Leiden 12-10-1745
            Jan   "   "   25-06-1750
            Pieter "   "   31-10-1752
            Jan   "   "   06-04-1755
        Ze hertrouwt(**) te Leiden 19-5-1769 met
   David Oliver, ged. Leiden 19-11-1690, wed. van Sibilla
          de Hoet. (5 k. ged. Leiden 1746 - 1734).
        (*) getuige is h'r moeder Anna de Bruyn.
        (**) getuige is h'r zuster Niesje Chrispijn
--------------------------------------------------------------------
12-17 (11-1)
   Catharina Crispijn, ged. Leiden 24-2-1727, begr.
             Leiden nov. 1805, tr. Leiden
             20-7-1759 met
   Jacobus Koevee, geb. Leiden, overl. voor 1805.
            eerder gehuwd te Leiden
            29-04-1746 met Neeltje van Runt,
            geb. Elst (Gld). 4 kinderen.
        kinderen ged. Leiden:
            Jacoba  23-09-1760
            Johanna  13-06-1762
            Catrina  12-01-1764
            Maria   17-04-1766
            Elisabeth 29-06-1768
            Jacobus  04-06-1770
--------------------------------------------------------------------
12-18 (11-1)
   Elisabeth Crispijn, ged. Leiden 9-2-1710, begr.
             Leiden 6/13 Jan 1770, tr.
             Leiden 17-12-1729 ** met
   Stoffel van Hillenaar, geb. ..., wed. van Dirkje
             van de Palm.Kind: Jacobus
             ged. Leiden 25-7-1721 en overl.
             Leiden 10-1-1742.
       Kinderen: ged. Leiden: Joseph  1-11-1730
                   Anna   1-5-1732
                   Marijtje 28-9-1734
        Ze hertrouwt te Leiden 26-8-1735 *** met
   Abraham van Delden, ged. verm. Leiden (Mare kerk)
            24-12-1684 en begr. Leiden 
            13/20-5-1741. Hij was eerst
            getrouwd op 1-5-1706 met Alaert
            (Alard) Temmetje Pieters, ged.
            Leiden 16-8-1682 en begr. 
            21/28-7-1731 (4 kinderen).
        Ze trouwde voor de derde keer Leiden 
        20-11-1757 met
   Christiaan (van) Steenstraten, ged. Leiden 17-2-1724,
           overl. Leiden 7-5-1787, turfvolder,
           tr.2 Leiden 1-12-1771 met Geertrui 
           Blijleven, ged. Leiden 26-12-1738 en
           overl. 2-2-1788.
    ** getuige is Anna de Bruyn.
    *** getuige is haar stiefmoeder Anna Jans.
--------------------------------------------------------------------
13-4 (12-1)
   Maria Crispin, ged. Leiden 14-2-1722, Begr. Leiden
          juni 1802, tr. Leiden 29-5-1745 met
   Jacobus Hanot, geb. Leiden, overl. na 1802
           kinderen ged. Leiden (R.K.)
             Maria  10-09-1745
             Joanna  06-07-1748
             Caatje  06-07-1750
             Joannes 30-07-1752
             Jacobus 17-09-1755
             Jannetje 17-02-1758
             Lijsje  25-04-1760
             Joannes 21-06-1761
             Elisabet ..-..-1765
-------------------------------------------------------------------
13-5 (12-1)
   Margaretha Crispin, ged. Leiden 2-3-1724, begr.
    (Grietie)    Leiden maart 1781, tr. Leiden 
             21-5-1746 met
   Gerrit Lut(te), ged. Leiden 14-4-1718(R.K), begr.
             Leiden in december 1786.
           kinderen ged. Leiden (R.K)
              Gerardus 28-03-1747
              Joannes  13-03-1749
              Gerardus 13-01-1751
              Maria   31-01-1754
              Antonia  09-12-1755
              Maria   13-03-1757
              Margrita 01-04-1759
              Maria   01-09-1763
              Wilhelmus 18-04-1766
--------------------------------------------------------------------
13-8 (12-1)
   Gerrit Crispin, ged. Leiden 28-1-1731, tr. Leiden
             13-9-1755 met
   Catharina Biljauw, ged. Leiden 3-8-1725.
              kinderen: 
              Elisabeth ged. Leiden 11-2-1756 14-1
              Johannes  ged.  "   2-3-1758 14-2 x
              Gerardus  ged.  "  10-4-1760 14-3 a
            a: begr. Leiden 1773
--------------------------------------------------------------------
13-9 (12-5)
   Johannes Crispijn, ged. Leiden 22-10-1724, tr. Leiden
            6-5-1747 met
   Catharina Philippo.
               kinderen: 
               Abraham ged. Leiden 30-6-1748 14-4
               Antja  ged.  "  8-11-1750 14-5
               Jannetje ged.  "  30-7-1752 14-6 x
--------------------------------------------------------------------
13-11 (12-5)
   Catharina Crispijn, ged. Leiden 11-12-1729, begr.
            jan. 1797, tr. Leiden 22-4-1769
            met
   Pieter Wassenberg, ged. Leiden 1-1-1740. Hij
           hertrouwde te Leiden 22-3-1799 met
           Susanna van Hemert, ged. Leiden
           3-4-1752
               kinderen ged. Leiden
                  Simon 16-04-1770 x
                  Freeza 18-05-1774
--------------------------------------------------------------------
13-12 (12-5)
   Grietje Crispijn, ged. Leiden 5-3-1732, begr.
           Leiden feb. 1782, tr. Leiden
           4-9-1761 met
   Thomas Blom, ged. Leiden 25-12-1738, overl. na 1782.
              kinderen ged. te Leiden
                  Johannes  13-06-1762
                  Neeltje  21-02-1764
                  Thomas   22-09-1765
                  Thomas   08-03-1767
                  Antonia  03-10-1769
--------------------------------------------------------------------
13-14 (12-5)
   Jacob Crispijn, ged. Leiden 20-3-1737, begr. Leiden
           23 feb/2 mrt 1805, dekenwerker,
           tr. Leiden 31-8-1759 met
   Anna Rigter, wed. van Jan van Egge.
          kinderen:                 
              Jacob   ged. Leiden 7-4-1760  14-7
              Adrianus ged.  "  13-12-1761 14-8
        Hij hertrouwt te Leiden op 19-1-1770 met
   Therese Pien, ged. Leiden 1-10-1738, overl. Leiden
            21-1-1808
              kinderen:  
               Maria  ged. Leiden  1-8-1770 14-9
               Pieter ged.  "  26-12-1771 14-10
               Simon  ged.  "   27-6-1773 14-11 b
               Jan   ged.  "   11-8-1774 14-12
               Sara  ged.  "   5-11-1775 14-13
               Grietje ged.  "   23-3-1777 14-14 a
               Grietje ged.  "   21-6-1778 14-15 x
     begr. Leiden a: 13-12-1777; b: in 1773
--------------------------------------------------------------------
13-19 (12-7)
   Jannetje Crispijn, ged. Leiden 21-5-1726, begr.
            Leiden juni 1802, tr. Leiden
            11-11-1758 met
   Philip van der Linden, ged. Leiden 1-1-1737
               kinderen ged. te Leiden
                  Cornelia 27-02-1759
                  Mathijs 03-10-1761
--------------------------------------------------------------------
13-23 (12-9)
   Johannes Crispijn, ged. Leiden 13-5-1727, tr. Leiden
     (Jan)      7-5-1746 met
   Maria Angelica Simons Bernard, ged. Leiden 4-7-1725
             kinderen:  
             Simon   ged. Leiden 22-9-1746 14-16 e
             Matthieu  "   "   31-3-1748 14-17
             Jannetje  "   "   30-3-1749 14-18 x
             Sibilla   "   "   9-8-1750 14-19 a
             Jan     "   "   12-8-1751 14-20 b
             Anna Maria "   "  26-10-1752 14-21 x
             Aaltje   "   "   23-2-1755 14-22 c
             Elsje    "   "   8-2-1759 14-23 d
     begr. Leiden: a:19/26-9-1750; b: 1751
      c: 1757; d: 1759; e: in 1747
--------------------------------------------------------------------
13-24 (12-9)
   Leendert Crispijn, ged. Leiden 11-11-1728, begr.
             Leiden 3/10-2-1787, tr. Leiden
             7-11-1751 met
   Maria van de Reek, ged. Leiden 30-12-1722, overl.
             Leiden 26-10-1797.
          Kinderen: 
           Paulus     ged. Leiden 27-4-1752 14-26 x
           Jannetie    ged.  "  16-12-1753 14-27 x
           Herman     ged.  "   9-10-1755 14-28 a
           Leendert    ged.  "   3-11-1757 14-29 x
           Salomon     ged.  "   10-1-1760 14-30 x
           Maria Magdalena ged.  "   3-7-1766 14-31 x
           Magdalena    ged.  "   23-4-1769 14-32 b
    begr. Leiden a: in 1756; b: in 1773
--------------------------------------------------------------------
13-27 (12-9)
   Marie Crispijn, ged. Leiden 22-5-1735, overl. Leiden
           27-5-1812 (77 j. oud), tr. Leiden
           29-8-1767 met
   Johannes v/d Hoff, geb. Leiden 5-1-1738
     (Jan)     kind: Anna ged. Leiden 19-4-1768
--------------------------------------------------------------------
13-28 (12-9)
   Cornelis Crispijn, ged. Leiden 1-9-1737, overl. Leiden
             8-1-1821 (81 jaar!?), tr. Leiden
             2-8-1760 met
   Judith Wagemaker, ged. Leiden 9-12-1736 en begraven
            op 16/8-23/8-1800.
      kinderen niet gevonden in Leiden en L'dorp.*
        Hij hertrouwt te Leiden 22-1-1801 met
   Catharina van de Kunst, ged. Leiden 24-6-1744 en
            overleden op 2-7-1823.
         * Judith naar Leiderdorp op 25-2-1770
--------------------------------------------------------------------
13-29 (12-9)
   Jannetie Crispijn, ged. Leiden 26-12-1739, tr. Leiden
             1-8-1761 met
   Abram de Pree, geb. 1739(+/-1)
       Op 22-2-1779 vertrokken naar Amstelveen.
            kinderen geb. te Leiden:
      Abram   20-12-1761 | Catharina  29-12-1771
      Maria   26-01-1764 | Simon    23-08-1774
      Jannetje 21-11-1765 | Joanna Maria 16-02-1777
      Abraham  14-04-1768 | Claas    05-07-1778
      Catharina 05-09-1770 |
--------------------------------------------------------------------
13-31 (12-9)
   Cornelia Crispijn, ged. Leiden 18-7-1745, overl.
             Leiden 6-7-1816,tr. Leiden
             11-1-1765 met
   Robert Walle, geb. Leiden 26-12-1743, tr.2 Leiden
             1-5-1817 met Pieternella le
             Febre, wed. van W. Hogevorst.
       kinderen: Jan  ged. Leiden 20-5-1765
             Simon  "   "  24-3-1767
             Simon  "   "  12-6-1768
--------------------------------------------------------------------
13-32 (12-1)
   Jannetje Chrispijn, ged. Leiden, begr. Leiden maart
             1797, tr. Leiden 26-3-1757 met
   Hendrik Baars, geb. Leiden
         kinderen: 
           Joannes  ged. Leiden 16-5 1757
           Henricus  "   "   17-6-1759
           Franciscus "   "  23-10-1762
--------------------------------------------------------------------
14-2 (13-8)
   Johannes Chrispijn, ged. Leiden 2-3-1758, overl.
            Leiden juli 1803, tr. Leiden
            9-9-1786 met
   Elisabeth v/d Linden, geb. Leiden
          Kind: Gerard  ged. Leiden 16-7-1787 15-27
        Hij hertrouwt Leiden 15-3-1788 met
   Johanna Ros, ged. Leiden 29-5-1766, overl. Leiden
           28-9-1847.
             Kinderen: 
              Gerardus ged. Leiden 20-5-1789 15-1 x
              Elisabeth ged.  "  18-12-1790 15-2 x
              Catharina ged.  "  10-10-1792 15-3 a
              Joannes  ged.  "   24-1-1795 15-4
              Catherina ged.  "   27-4-1797 15-5 b
              Maria   ged.  "   30-8-1798 15-6 x
              Johannes ged.  "   27-3-1802 15-7 c
     begr. a: April 1793; b: Nov. 1797; c: Juli 1803
--------------------------------------------------------------------
14-6 (13-9)
   Jannetje Crispijn, ged. Leiden 30-7-1752, begr. Leiden 
            9-10-1832, tr. Leiden 7-1-1774 met
   Hendrik Boon.
       kind: Abram     ged. Leiden 24-2-1774
          Bartholomeus  "   "  18-6-1775
          Catharina   "   "  14-4-1779
          Johanna    "   "  10-1-1782
          Johannes    "   "  21-8-1785
          Abraham Pieter "   "  20-4-1788,
           overl. Veenhuizen (Norg) 13-1-1831,
           geh. met Maria Margaretha Engelen.
          Heydrijntje  "   "  25-1-1795,
            zie 7-11 van stamboom I
--------------------------------------------------------------------
14-15 (13-14)
   Grietje Crispijn, ged. Leiden 21-6-1778, overl.
    (Margaretha)   Leiden 7-11-1828, tr. Leiden
             31-3-1798 met
   Johannes Gregorius Hensing, ged. Bergen op Zoom (R.K.)
           15-2-1768, overl. Charleroi 5-4-1820,
           sergeant.
         kinderen:
           Francincus ged. Leiden 13-8-1798 x
           Joannes   "  Delft 12-11-1804
--------------------------------------------------------------------
14-18 (13-23)
   Jannetje Crispijn, ged. Leiden 30-3-1749, begr.
             Leiden Jan/Feb. 1788, tr. Leiden
             16-8-1771 met
   Thomas Kasijnen (Kosijne), ged. Leiden 23-9-1735,
     (Anthony)     overl. na 1788, tr.1 Leiden
             16-2-1765 met Aaltje Olivier
             geb. Leiden, wed. van Johannes
             van de Horst
       kinderen ged. Leiden 
           Lena    16-6-1773
           Johannes  6-11-1774
           Jan     2-06-1776
           Johanna   20-7-1777
           Jannetje  29-11-1778
           Anna Maria 1-11-1780
           Sara    30-10-1784
           Daniel   21-5-1786, geb. op18/5
--------------------------------------------------------------------
14-21 (13-23)
   Anna Marie Crispijn, ged. Leiden 26-10-1752, overl.
     (Marijtje)    Leiden 29-2-1820 (68 jaar), tr.
            Leiden 24-10-1777 met
   Gerrit Tegelaar, ged. Leiden
             kinderen ged. Leiden
                 Gerrit  04-01-1778
                 Maria   09-11-1779
                 Jacobus  29-07-1781
                 Johannes 10-08-1783
                 Katharina 10-04-1785
                 Sacharina 03-12-1786
                 Andries  01-03-1789
                 Jan    15-04-1792
                 Jacoba  01-06-1794
                 Gerardus 01-04-1798
--------------------------------------------------------------------
14-26 (13-24)
   Paulus Crispijn, ged. Leiden 27-4-1752, overl.
            Leiden 18-1-1844, tr. Leiden
            31-8-1776 met
   Elisabeth v/d Heyden, overl. tussen 1781 en 1785
       (Lijsje)      
            kinderen: 
               Johannes ged. Leiden 27-09-1778 15-8 a
               Paulus  "   "  29-04-1781 15-29 b
               Leendert "   "  19-12-1776 15-30 x          
        Hij hertrouwt te Leiden 7-4-1785 met
   Adriana Jonkers, geb. Leiden, overl. tussen 1786 en 1785.
            kinderen: 
            Johannes   ged. Leiden 18-01-1789 15-9 x
            Adriana Maria "   "  05-03-1786 15-27 x
       begr. Leiden a: Okt. 1783; b: Jan. 1783 
--------------------------------------------------------------------
14-27 (13-24)
   Jannetie Crispijn, ged. Leiden 16-12-1753, overl.
            Leiden 4-2-1823 (69 jaar), tr.
            Leiden 22-5-1778 met
   Mattheus van Luyn, ged. Leiden 7-8-1749
           kinderen ged. Leiden
               Maria   15-10-1778
               Leendert 17-10-1779
               Maria   24-03-1782
               Simon   29-07-1784
               Jacobus  23-10-1785
               Hermanus 11-09-1787
               Jannetje 19-06-1789
               Debora  04-03-1792 x
--------------------------------------------------------------------
14-29 (13-24)
   Leendert Crispijn, ged. Leiden 3-11-1757, begr.
            Leiden mrt 1795, tr. Leiden 
            27-4-1782 met
   Elisabeth Massaar, overl. na 1795
     (Lijsje)
           Kinderen: 
           Magdalena Maria ged. Leiden 24-11-1782 15-10 b
           Mattheus    ged.  "   4-7-1784 15-11 x
           Maria Magdalena ged.  "   5-2-1785 15-28 x
           Elisabeth ged.  "   "  20-12-1787 15-12 a
           Elisabeth ged.  "   "  17-12-1789 15-13
           Leendert ged.  "   "   22-4-1792 15-14 x
           Jannetie ged.  "   "   1-8-1793 15-15
      a: overleden op 20-2-1788; b: in 1782/1783.
--------------------------------------------------------------------
14-30 (13-24)
   Salomen Crispijn, ged. Leiden 10-1-1760, overl.
            Leiden 2-3-1818, tr. Leiden
            18-4-1784 met
   Debora Polet, ged. Leiden 19-12-1762, overl.
           Zevenhoven 23-1-1821.
              Kinderen:
          Gertrui      ged. Leiden 4-9-1782 15-16 a
          Magdalena      "   "   4-9-1785 15-17 d
          Jacob        "   "  22-7-1787 15-18 x
          Leendert      "   "   1-3-1789 15-19
          Gertrui       "   "  16-9-1790 15-20 x
          Salomon       "   "   3-2-1793 15-21 b
          Antonie Hendrik   "   "  13-7-1794 15-22 c
          Debora       "   "  28-7-1796 15-23 x
          Maria        "   "   9-9-1798 15-24 x
          Jannetje      "   "  11-3-1802 15-25 x
          Antonie       "   "  19-5-1805 15-26 x
     a: uit het doopregister werd opgemaakt, dat de
      pater putativum van Gertrui Henk Poelman
      moet zijn geweest.
     b: overleden op 16-3-1793; d: begr. Feb. 1787
     c: overleden op 20-9-1794.
--------------------------------------------------------------------
14-31 (13-24)
   Maria Magdalena Crispijn, ged. Leiden 3-7-1766,
            overl. 14-7-1819(52 jaar), tr.
            Leiden 3-4-1788 met
   Nicolaas Seger (Segon), overl. na 1819
--------------------------------------------------------------------
15-1 (14-2)
   Gerardus Chrispijn, ged. Leiden 20-5-1789, overl.
     (Gerrit)    Leiden 29-4-1851, wever, tr.
             Leiden 7-4-1815 met
   Christina Bekkering, geb. Leiden, overl. Leiden
             25-8-1843, spinster.
         Kinderen: 
         Johannes Wilhelmus geb. Leiden 10-2-1817 16-1 x
         Maria Johanna    "   "   8-12-1819 16-2
         Johanna       "   "   16-3-1822 16-3 x
         Arnoldus       "   "   12-4-1825 16-4 a
         Henricus       "   "  29-11-1828 16-5 b
         Elisabeth anna    "   "   6-6-1832 16-6 x
         N.N.         "   "  17-5-1815 16-14 c
       overleden Leiden: a op 3-8-1849 ;
        b op 29-11-1828 ; c op 17-7-1815.
--------------------------------------------------------------------
15-2 (14-2)
   Elisabeth Chrispijn, ged. Leiden 18-12-1790, tr.
             Leiden op 20-12-1810 met
   Henk Bouman
          kind: N.N. geb. Leiden 10-1-1812 en
             overleden op dezelfde dag.
--------------------------------------------------------------------
15-6 (14-2)
   Maria Chrispijn, ged. Leiden 30-8-1798, overl.
           Leiden 24-10-1859, dienstbode, tr.
           Leiden 13-6-1822 met
   Arnoldus de Haas, geb. 5-3-1798, werver.
          kinderen geb. te Leiden:
   Grietje    24-09-1822 | Henricus    22-05-1834
   Johannes   14-07-1825 | Elisabeth    07-06-1837 x
   Gerrit Joseph 29-09-1828 | Maria Christina 03-11-1839
   Maria     02-04-1832 b| Arnoldus    11-06-1843 a
        a: overl. Leiden 30-4-1845
        b: overl. Oegstgeest 18-3-1915
--------------------------------------------------------------------
15-9 (14-26)
   Johannes Chrispijn, geb. Leiden 18-1-1789, tr. Den
             Haag 11-11-1812 met
   Geertruide Antonia la Feber
             kinderen: 
        Paulus Johannes   geb. Den Haag 25-3-1814 16-32 x
        Johanna Adriana    "  "  " 17-11-1815 16-33
        Geertruid Anthonia  "  "  " (12-10-1818 16-15
        Johanna Catharina *  "  "  "  22-5-1828 16-16
      Hij is vertrokken op Juli 1864 naar Amsterdam met
      z'n 2 laatste kinderen.
        * ook wel Johanna Maria
--------------------------------------------------------------------
15-11 (14-29)
   Mattheus Chrispijn, ged. Leiden 4-7-1784, tr.
             Leiden 13-4-1809 met
   Geertrude Overdijk (Haverdijk).
              Kinderen: 
              Petrus   geb. Leiden 13-1-1812 16-7 x
              Leonardus geb.  "  23-11-1809 16-8 a
        Hij hertrouwt te Delft 16-10-1816 met
   Maria van Dam, geb. Leiden, overl. Delft 11-3-1827
              kinderen:
           Cornelia    geb. Delft 31-10-1816  16-25 b
           Maria Johanna  "   "  21-5-1818  16-26 x
           Elisabeth    "   "   9-8-1821  16-27 x
           Leendert     "   "  15-3-1824  16-28 c
           Nicolaas     "   "   1-3-1827  16-29 x
        Hij trouwde voor de derde keer te Delft 
        12-6-1833 met
   Geertruida Maria van Boekel, ged. Delft 18-12-1801,
           overl. Delft 11-3-1874
              kinderen:
           Geertruida   geb. Delft 19-3-1834  16-30 d
           Johannes     "   "   4-6-1836  16-31 x
    overleden: a:17-10-1810: b: Delft 14-11-1816;
          c: Delft 17-6-1828; d: Delft 25-3-1837
--------------------------------------------------------------------
15-14 (14-29)
   Leendert Krispijn, ged. Leiden 22-4-1792, overl.
           na 1836, arbeider, tr. Zegwaart
           12-11-1815 met
   Johanna den Drijver, geb. Loosduinen 12-12-1789,
          overl. Zegwaart 7-11-1833, dienstbaar.
            kinderen:
        Pieter      geb. Zegwaart 24-1-1816  16-17 x
        Elisabeth     "   "   12-4-1817  16-18 x
        Leendert      "   "   4-10-1819  16-19 x
        Jacobus      "   "   24-8-1821  16-20 x
        Marinus      "   "    4-2-1824  16-21 a
        Maria Magdalena  "   "    5-4-1825  16-22
        Willem       "   "   12-4-1828  16-23 x
        Sara        "   "   24-6-1832  16-24 b
       overl. Zegwaart: a:10-4-1824; b:30-12-1836
--------------------------------------------------------------------
15-18 (14-30)
   Jacobus Chrispijn, ged. Leiden 22-7-1787, overl.
           Leiden 7-11-1817, kleermakersknecht,
           tr. (datum niet bekend) met
   Jannetje van Leeuwen
         1 kind Salomon geboren op 10-10-1813 en
         overleden op op 16-1-1814 (3mnd).
       Hij hertrouwt te Leiden 17-11-1815 met
   Elisabeth Laterveer, ged. 29-5-1791, overl. Leiden
             3-10-1852,spinster. Ze hertrouwt
             Leiden 8-9-1825 met Johannes van
             Weeren.geb. Leiden 21-3-2796
           kind:  Salomon geb. Leiden 20-7-1816 16-9 x
--------------------------------------------------------------------
15-20 (14-30)
   Geertrui Crispijn, ged. Leiden 16-9-1790, tr. Katwijk
             27-9-1818 met
   Elias Herrewijn, ged. Katwijk a/d Rijn 6-8-1797,
            landbouwer, zoon van Elias
            en Pieterje Boekee.
         kind (?) Elias geb. Katwijk 16-3-1819
              Debora "   "  11-11-1821
              Elias "   "   18-3-1820
              Jan  "   "   8-2-1823
--------------------------------------------------------------------
15-23 (14-30)
   Debora Chrispijn, ged. Leiden 28-7-1796, overl. te
            Zevenhoven op 21-3-1878, naaister,
            tr. Leiden op 21-11-1816 met
   Gerrit Jan Evertsen, geb. Nijkerk 3-2-1794, overl.
   (alias van der Bosch)  Zevenhoven op 3-5-1855,
               dagloner.     
   kinderen: Teuntje geb. Leiden   28-5-1817 x
        Lena   "  Zevenhoven 1819(+/-1) x
        Koosje  "   "    24-5-1824
------------------------------------------------------------------
15-24 (14-30)
   Maria Krispijn, geb. Leiden 9-9-1798, spinster,
           tr. Leiden op 17-11-1825 met
   Jan Jacobus Bouwman, geb. Leiden1-6-1794, overl.
           Leiden 10-7-1849, warmoezier.
      Kinderen:  geb. Leiden    overl. Leiden:
    Maria Frederica  12-10-1822 x    22-3-1882
    Jacobus      10-12-1825 x
    Pieter      8-5-1827
    Anthony Fredrik  4-12-1828 x
    Johanna      17-12-1832     18-1-1833
    Johanna      5-2-1834 x
    N.N.       11-4-1836      11-4-1836
    Jannetje     9-4-1837      10-6-1860
    Cornelia     5-8-1840
    Catharina     17-9-1844      25-11-1847
--------------------------------------------------------------------
15-25 (14-30)
   Jannetje Chrispijn, ged. Leiden 11-3-1802, overl.
            Leiden 29-3-1842, spinster, tr.
            met ? . Ze had een dochter Jacomina
           geboren op 15-10-1826 en overleden te
           Leiden 28-5-1827. Ze was dienstbode.
       Ze (her)trouwt 5-12-1839 met
   Cornelis Scheepers, geb. Leiden 5-7-1801, sjouwer.
            Hij is eerder getrouwd geweest met
            Hendrica Versteeg (1 kind: Pieter
            geb. Leiden 11-4-1824 en overl.
            aldaar 25-9-1825)
       Kind: Sara geb. Leiden 26-5-1829 en overl.
          Leiden op 8-8-1829
--------------------------------------------------------------------
15-26 (14-30)
   Antonia Crispijn, ged. Leiden 19-5-1805, tr.
           Rotterdam 6-11-1833 met
   Abraham Kragt, geb. Rotterdam in 1808, verver.
     kinderen: 
       Debora       geb Rotterdam 17-11-1834
       Wilhelmina      "   "   17-11-1834
       Abram        "   "    1-1-1836
       Johannes Gijsbertus " Den Haag  ca 1843 en
              overl. Delft 21-12-1927.
--------------------------------------------------------------------
15-27 (14-26)
   Adriana Maria Crispijn, geb. Leiden 5-3-1786, tr.
               Leiden 20-4-1820 met
   Jacobus la Bree, geb. Leiden 22-10-1795, overl.
            10-1-1860,behanger.
      Kinderen:   
               geb. Leiden overl. Leiden
  Trijntje         28-12-1820   27-4-1821
  Adriana Pauline     24-2-1822
  Jacobus Johannes     15-11-1823
  Johanna Cornelia Jacoba 26-1-1826    19-7-1828
  Adriana Maria Paulina  30-1-1828    10-6-1828
  Paulus Johannes     1-7-1829    29-3-1831
--------------------------------------------------------------------
15-28 (14-29)
   Maria Magdalena Chrispijn, geb. Leiden 5-2-1785,
             overl. Leiden 15-7-1819, tr.
             Leiden 19-11-1807 met
   Jan Israel Rober, ged. Leiden 21-8-1785 en overl.
             3-1-1862, wolvlaker en
             stadstratenmaker. Hij hertrouwt
             te Leiden 18-11-1819 met Jannetje
             Erades, ged. Leiden 19-10-1783 en
             overl. op 7-2-1851. Hij trouwde
             voor de derde keer te Leiden 
             26-5-1852 met Johanna v/d Steen,
             ged. Leiden 22-1-1801.
            Kinderen: 
             geb. Leiden  overl. Leiden
  Anna          6-3-1808 x   31-3-1808
  Elisabeth Wilhelmina 1-10-1809 x  20-12-1881
  Jan Israel      14-11-1811 x
  Anna         29-2-1813   voor 1814
  Anna         10-1-1814
  Leendert        4-7-1817   22-10-1817
  Joseph         9-8-1818
  N.N.          7-8-1816    7-8-1816
--------------------------------------------------------------------
15-30 (14-26)
   Leendert Chrispijn, ged. Leiden 19-12-1776 en overl.
             op 24-2-1845, tr. Leiden 
             19-4-1805 met
   Adriana la Motte, ged. Leiden, overl. Leiden 29-8-1842.
              Kinderen:
         Adriana      geb. Leiden 15-7-18(05?) 16-10 a
         Adriana Elisabeth "   "  01-06-1808  16-11 x
         Johanna Maria   "   "  10-06-1811  16-12 b
         Adriana      "   "  14-07-1815  16-13 x
           b: overl. Leiden 10-1-1826
--------------------------------------------------------------------
16-1 (15-1)
   Johannes Wilhelmus Chrispijn, geb. Leiden 10-2-1817,
              overl. Leiden 28-1-1878, tr.
              Leiden 10-5-1848 met
   Christina Bentvelzen, geb. Stompwijk 29-2-1816
       Kinderen:     
           Gerard Arnoldus geb. Leiden  2-5-1849 17-1 a
           Henk Willem   geb.  "   13-6-1850 17-2 b
           Christina    geb.  "   2-10-1851 17-3 x
           Henk Willem   geb.  "   17-2-1854 17-4 c
           Maria      geb.  "   17-3-1857 17-5 d
       Overl. Leiden: a:14-5-1849, b:17-8-1850
              c:25-3-1854, d:24-3-1857
--------------------------------------------------------------------
16-3 (15-1)
   Johanna Chrispijn, geb. Leiden 16-3-1822, tr. Leiden
            5-8-1870 met
   Matthijs Theodorus de Wildt, geb. Leiden 5-6-1818,
            jalousiemaker, tr.1 9-8-1848 met
            Elsje Sehee, geb. Leiden 15-8-1813
--------------------------------------------------------------------
16-6 (15-1)
   Elisabeth Anna Crispijn, ged. Leiden 5-6-1832,
            overl. Leiden 18-4-1903, tr.
            Leiden 28-8-1861 met
   Thomas de Groot,geb. Leiden 4-6-1831, overl. Delft
            8-5-1896, sjouwer.
   Kinderen: 
        Lamertus      geb.   Leiden 14-1-1862
        Gerardus      "     "  6-11-1863
        Christine Wilhlima " Zoeterwoude 27-5-1866
        Johanna Maria    "    Leiden 2-9-1868
                    overl. 8-5-1870
        Maria        "    Leiden 21-2-1871
        Johanna       "     "  14-6-1874
--------------------------------------------------------------------
16-7 (15-11)
   Petrus Chrispijn, geb. Leiden 13-1-1812, overl. Delft
           29-3-1881, tr. Delft 12-9-1838 met 
   Jakoba Verhaagen, geb. Delft 19-9-1807, overl. Delft 25-1-1894.
           kinderen:
           Mattheus    geb. Delft  5-6-1839  17-16 b
           Johanna Jacoba  "   "  29-8-1840  17-15 a
           Petrus      "   "  12-8-1843  17-18 d
           Jacobus     "   "  10-10-1845  17-19 x
           Jan Hendrik   "   "   6-5-1848  17-20 e
           Geertruida    "   "  17-10-1851  17-17 c
      overleden te Delft: a:25-5-1841; b:8-6-1839
         c:16-11-1851; d:25-5-1844; e:9-7-1848
--------------------------------------------------------------------
16-9 (15-18)
   Salomon Chrispijn, geb. Leiden 22-7-1816, wever,overl.
            Den Haag 14-..-1887,tr.
            Leiden 6-1-1842 met
   Weyntje Stakenburg, geb. Leiden 27-1-1819,
     (Meintje)    lakenopster. (*)            
           Kinderen:                
        Marie       geb. Leiden   6-4-1841 17-8
        Hendrik Solomon  geb.  "    16-3-1843 17-9 x
        Jacob Salomon   geb.  "    30-1-1845 17-6 a
        Salomon Jacobus  geb.  "    12-5-1846 17-7 x
        Jacobus      geb. Den Haag  18-3-1856 17-10 k
        Magdalena     geb.  "    28-2-1858 17-11
        Elisabeth     geb.  "     3-2-1860 17-12 b
        Elisabeth     geb.  "    17-7-1861 17-13
        Willem      geb.  "     7-5-1863 17-14 x
     Hij was ijzergieter en verhuisde met vrouw en
     drie kinderen naar Den Haag. Ze hebben op Nieuwe
     Rijn te Leiden gewoond.
       overl. Leiden: a: 12-6-1845, b: in 1860
      k: vertrokken op 26-11-1883 naar Noord Amerika.
      (*) vertrokken naar krankz. gesticht op 20-10-1881
--------------------------------------------------------------------
16-11 (15-30)
   Adriana Elisabeth Chrispijn, ged. Leiden 1-6-1808,
             overl. Leiden 29-1-1858, tr.
             Leiden 14-12-1827 met
   Jacob Piket,geb. in 1809(+/-1), warmoezier. Hij
             hertrouwt te Leiden op 18-6-1858
             met Alida Fiolet,geb. Leiden
             26-12-1821
           kinderen: 
                geb. Leiden    overl. Leiden
     Dirk         31-1-1830     8-3-1830
     Adriana Johanna    10-3-1831     19-9-1850
     Lena Maria      14-9-1833     2-12-1839
     Dirk         29-11-1835     1-3-1841
     Leendert       7-1-1837      01-07-1837
     Jacobus Leendert   23-11-1838     29-12-1838
     Jacob         26-3-1840
     Leendert       5-1-1842      15-2-1842
     Adriana Maria     9-4-1843      21-9-1846
     Leendert       3-9-1845      15-11-1847
     Adriana Elisabeth   6-3-1847      5-9-1848
     Adirana Elisabeth   24-1-1850     25-11-1851
--------------------------------------------------------------------
16-13 (15-30)
   Adriana Chrispijn, ged. Leiden 14-7-1815, tr.
             Leiden 31-3-1837 met
   Stephanus Andries Tierie, geb. Leiden 5-1-1804,
             wever.
       kind: Elias Andries geb. Leiden 30-7-1837 en
          overl. Leiden 6-9-1837
--------------------------------------------------------------------
16-17 (15-14)
   Pieter Krispijn, geb. Zegwaart 24-1-1816, overl.
            Voorschoten 17-4-1903, rietdekker,
            tr. Zegwaart 4-12-1836 met
   Geertrui van Alenburg, geb. Bleiswijk 12-11-1815, 
            overl. Voorschoten 29-8-1902.
          kinderen:
         Johanna     geb. Bleiswijk  3-4-1837 17-32
         Geertje      "  Zegwaart 16-11-1838 17-33
         Saartje      "   "    29-5-1841 17-34
         Dirk       "   "   13-11-1843 17-35 x
         Helena      "   "    7-9-1845 17-36
         Nicolaas     "   "    7-6-1849 17-37 x
         Pieter      "   "    16-2-1851 17-38 x
         Maria Magdalena  " Voorschoten  5-4-1852 17-39
         Johannes     "   "    14-8-1853 17-40 a
         Johanna Maria   "   "    24-9-1854 17-41 x
         Johannes     "   "    25-6-1857 17-42 x
         Leendert     "   "    31-8-1860 17-43
--------------------------------------------------------------------
16-18 (15-14)
   Elisabeth Krispijn, geb. Zegwaart 12-4-1817, tr.
             Zegwaart 11-5-1849 met
   Jan de Lange, geb. ca 1820
           kinderen geb. Leiden:
          Alida in 1852, overl. 19-11-1855
          Leendert Cornelis 24-8-1856
          Sijbrand 23-9-1859
--------------------------------------------------------------------
16-19 (15-14)
   Leendert Krispijn, geb. Zegwaart 4-10-1819, overl.
             Wateringen in 1858, rietdekker,
             tr. Zegwaart 5-5-1848 met
   Elisabeth van der Wal, geb. Zegwaart ca 1821
          kinderen:
        N.N.       geb. Zegwaart   5-1-1849
        Leendert     "  Wateringen 24-6-1850 17-44
        Hugo       "    "   26-11-1851 17-45 a
        Johanna Catharina "    "   21-2-1853 17-46 x
        Johannes     "    "    5-8-1855 17-47
        Jan        "    "   10-8-1857 17-48
        Cornelia     "    "   11-8-1857 17-49
        Sara       "    "         17-50 c
    overleden te Wateringen: a:11-9-1860; b:18-9-1857
                 c:23-3-1859
--------------------------------------------------------------------
16-20 (15-14)
   Jacobus Krispijn, geb. Zegwaart 24-8-1821, overl.
            Zegwaart 14-8-1862, arbeider en
            metselaarsknecht, tr. Zegwaart
            27-9-1844 met
   Francina Hendrica van der Doolenweert, geb.
            Amerongen ca 1817.
           kinderen:
        Johanna      geb. Zegwaart 10-10-1843 17-65
        Elisabeth      "    "   1-11-1844 17-66
        Leendert      "    "   8-1-1847 17-73 x
        Willem       "    "  25-12-1848 17-67 a
        Elisabeth      "    "   18-6-1850 17-68 v
        Jacobus       "    "   5-2-1854 17-69 b
        N.N.        "    "   22-1-1856 17-70
        Saartje       "    "  14-10-1857 17-71 c
        Saartje       "    "   19-9-1859 17-72
     overleden te Zegwaart: a:20-8-1852; b:8-12-1855
                 c:20-11-1857
--------------------------------------------------------------------
16-23 (15-14)
   Willem Krispijn, geb. Zegwaart 12-4-1828, overl.
           Zegwaart 15-8-1872, arbeider, tr.
           Zegwaart 14-5-1852 met
   Gerritje Verboon, geb. Zegwaart 15-10-1831, overl.
            Zoetermeer 8-7-1855.
         Hij hertrouwt te Bergschenhoek 30-3-1856
         met
   Heiltje Hofman, geb. Bergschenhoek ca 1828
             kinderen:
           Maria     geb. Voorburg 21-10-1858 17-61 x
           Saartje    "  Zegwaart 28-12-1863 17-62 x
           Elisabeth   "    "  16-12-1867 17-63
           Cornelia    "    "   7-4-1870 17-64 a
        a: overleden Zegwaart 24-5-1933
--------------------------------------------------------------------
16-26 (15-11)
   Maria Johanna Krispijn, geb. Delft 21-5-1818, overl.
              Pijnacker 6-5-1850, tr. Delft 
              20-11-1844 met
   Hermanus Rombergh, geb. Delft 1-6-1819, overl. Delft
             2-9-1902
         kinderen allen geboren te Delft:
       Anthonie   18-10-1840
       Leendert    27-6-1844, overl. Delft 4-7-1915
       Petronella   7-5-1847,  "   " 13-11-1848
       Pieternella  12-9-1849,  "   "  8-12-1850
       Maria Johanna 15-10-1851,  "   "  23-8-1930
       Hermanus    3-2-1855,  "   " 15-10-1900
       N.N.      5-4-1857,  "   "  5-4-1857
       N.N.      14-4-1858,  "   "  14-4-1858
--------------------------------------------------------------------
16-27 (15-11)
   Elisabeth Krispijn, geb. Delft 9-8-1821, overl.
             Delft 28-10-1881, tr. Delft
             29-11-1848 met
   Johannes van Ham, geb. Breda ca 1822, overl. 
            Delft 3-12-1855
        kinderen geb. en overl. te Delft:
      Adrianus geb.  4-3-1849, overl. 3-11-1927
      Cornelia geb. 11-3-1851, overl. 25-9-1889
      N.N. overl. 21-2-1853
      Pieter  geb. 19-2-1854, overl. 5-10-1855
     Ze hertrouwt te Delft 24-11-1858 met
   Frederik Bergen, geb. Delft 29-3-1822, overl. 
            Delft 1-11-1902
       kinderen geb. en overl. te Delft:
      Pieter  geb. 28-11-1859, overl. 19-4-1861
      Petrus   "   23-1-1862
      N.N.    "   24-3-1863, overl. 24-3-1863
      N.N.    "   10-4-1865, overl. 10-4-1865
--------------------------------------------------------------------
16-29 (15-11)
   Nicolaas Krispijn, geb. Delft 1-3-1827, overl.
             na 1877, tr. Avereest (Ov.) 
             14-6-1853 met
   Christina van der Wielen, geb. Coevorden ca 1831
             kinderen:
        Johannes Matthijs geb. Avereest  1-5-1854 17-21 x
        Maria        "  Vledder    1855 17-22 a
    Margaretha Maria Christina  "  Avereest 26-10-1856 17-23
    Anthonis           "   "   23-12-1858 17-24
    Maria            "   "   18-12-1863 17-25 b
    Jozef            "  Vledder    1865 17-26 c
    Johanna Christina      "  Avereest 13-9-1866 17-27
    Jozef            "  Vledder    1867 17-28 x
    Nicolaas           "  Avereest 15-2-1869 17-29 d
    Hermanus Franciscus     "    "   4-10-1871 17-30 x
    Elisabeth Maria       "    "   24-5-1874 17-31 e
     overleden: a:Avereest in 1858
          b:Maastricht 25-1-1940
          c: voor 1867
          d:Voorschoten 5-11-1931
      e: uit Avereest naar Amsterdam en daarna
       vertrokken naar Maastricht op 9-8-1935
--------------------------------------------------------------------
16-31 (15-11)
   Johannes Crispijn, geb. Delft 4-6-1836, overl.
            Delft 26-11-1879, tr. Delft
            21-11-1855 met
   Pieternella Heesterman, geb. Delft 11-8-1827,
            overl. Delft 12-2-1905
      kinderen:
       geboren te Delft       overleden te Delft
       Doodgeboren           30-9-1856
       Johannes Mattheus 20-8-1857  14-10-1857
       Willem Cornelis  22-10-1858  14-12-1858
       Johannes Petrus  1-10-1859  19-12-1859
       Cornelia     15-10-1860  21-12-1860
       Pieternella    4-11-1861  23-4-1862
       Doodgeboren    30-1-1863
       Johannes      14-7-1864  12-3-1866
       Willem Matthijs  26-2-1866   4-5-1866
       Pieternella Wil-
        lemina Geertruida 25-9-1867   7-9-1868
       Doodgeboren    22-7-1869
--------------------------------------------------------------------
16-32 (15-9)
   Paulus Johannes Chrispijn, geb. Den Haag 25-3-1814,
             tr. met
   Johanna de Bosson, geb. Oosterhout 4-8-1823
           kinderen:
     Paulus Johannes Anthonis geb. Rotterdam 22-2-1854 17-75 x
     Joseph           "    "   22-4-1856 17-77
     Theodorus         "    "   6-10-1859 17-74 x
     verm. nog een zoon Jacobus "    "   26-7-1865 17-76 x
--------------------------------------------------------------------
17-3 (16-1)
   Christina Chrispijn, geb. Leiden 2-10-1851,
             wasvrouw,tr. Leiden 20-5-1881
             met
   Christiaan Theodorus Kling, geb. 1843(+/-1), koopman.
--------------------------------------------------------------------
17-7 (16-9)
   Salomon Jacobus Chrispijn, geb. Leiden 12-5-1846,
              tr. Den Haag 17-2-1869 met
   Catharina van Luin, geb. Leiden 2-6-1846
         kinderen geboren Den Haag:
               Wijntje      04-05-1869 18-73 a
               Salomon Jacobus  ..-..-1872 18-2
               Johanna Catharina 17-12-1874 18-74 b
               Adriana Wilhelmina 31-03-1877 18-4 x
               Catharina Wilhelm. 11-12-1879 18-75 c
                 "     "  25-07-1881 18-6
               Maria Louisa    04-06-1884 18-76 d
                "   "     18-02-1887 18-65
      overl. a: 8-1-1894; b: 21-10-1889; 
         c: 25-8-1880; d: 4-1-1886
--------------------------------------------------------------------
17-9 (16-9)
   Hendrik Salomon Chrispijn, geb. Leiden 16-3-1843,
              overl. 4-4-1911. kleermaker,
              tr. Den Haag 7-2-1866 met
   Louisa Bosman, geb. Den Haag 21-4-1835.
                kind:
      Jacobus salomon Hendrik geb. Den Haag 1867 (+/-1) 18-67 x
        Zij vertrok naar Amsterdam op 12-7-1894
--------------------------------------------------------------------
17-14 (16-9)
   Willem Leendert Chrispijn, geb. Den haag 7-5-1863,
               tr. Rotterdam 27-6-1883 met
   Wilhelmina Koppenol, geb. Rotterdam 7-8-1857
              kinderen:
             
        Willem Leendert  geb. Den Haag 10-9-1883  18-60
        Maatje Elisabeth  "   "   25-12-1884  18-61 x
        Latina Wilhelmina "   "    5-2-1887  18-62 x
        Jacoba Aletta   "  Rotterdam 1887/1888  18-64 x
        Arie        "    "   2-5-1890  18-63
      Op 22-12-1887 vertrokken naar Rotterdam
      Na de scheiding (31-10-1903)hertrouwt hij
      te Rotterdam op 9-12-1903 met
   Hendrika Johanna Jacoba de Roode, geb.
                Rotterdam 1883 (+/-)
--------------------------------------------------------------------
17-19 (16-7)
   Jacobus Petrus Krispijn, geb. Delft 10-10-1845, overl.
            Delft 2-2-1917, tr. Delft 6-2-1867
            met
   Adriana Johanna van Rije, geb. Dordrecht ca 1845
               kinderen:
             
           Pieter Jacobus  geb. Delft 12-8-1869 18-1 a
           Adriana Elisabeth "   "  23-9-1870 18-3 x
        a: overleden Delft 25-2-1870
--------------------------------------------------------------------
17-21 (16-29)
   Johannes Matthijs Krispijn, geb. Avereest (O)
                 1-5-1854,tr. met
   Anna Catharina Hubertina Paulissen, geb. Waldfeucht
                  (Duitsland) 25-7-1860
            kinderen:
     Nicolaas Hubertus Ignatius geb. Eijsden 7-1-1886 18-5 x
     Willem Johan Theodor    " Slenaken 19-2-1887 18-6 x
     Elisabeth Maria Wilhelmina "   "   26-8-1890 18-7 x
     Maria Anna Hubertus     "   "        18-66 x
--------------------------------------------------------------------
17-28 (16-29)
   Jozef Krispijn, geb. Vledder 1867, tr. Almelo
           5-8-1897 met
   Johanna Lamberta Elisabeth Polman, geb.
--------------------------------------------------------------------
17-30 (16-29)
   Hermanus Franciscus Krispijn, geb. Avereest (O)
           4-10-1871, overl. Almelo 18-2-1952,
           timmerman,tr. Almelo 17-6-1897 met
   Gezina Catharina Schurink, geb. Almelo 13-8-1873,
           overl. Almelo 12-2-1954
           kinderen:
          
     Christina Maria Johanna   geb. Almelo 26-3-1898 18-8 x
     Johanna Gerharda Maria    "   "   17-4-1900 18-9 x
     Nicolaas Edmundus Jozeph   "   "   1-3-1902 18-10 x
     Gerhardus Alphonis Johannes  "   "   28-4-1904 18-12 a
     Antonius Petrus Maria     "   "   8-9-1906 18-11 x
     Edmundus Johannes Hubertus  "   "   3-2-1910 18-13 x
     Catharina Maria Johanna    "   "  29-10-1911 18-14 x
     a: overleden Weerselo 30-10-1992
             (Pater Crispinus Krispijn)
--------------------------------------------------------------------
17-35 (16-17)
   Dirk Krispijn, geb. Zegwaart 13-11-1843, begr. Oude
           Wetering 16-11-1920, rietdekker,
           tuinder, klompenmaker. tr. Voorschoten
           9-4-1871 met
   Petronella Johanna Struik, geb. Woudrichem, overl.
           Leimuiden 3-9-1932, begr. Oude
           wetering 7/9
              kinderen:
       Geertrui       geb. Leimuiden 29-3-1872 18-15 x
       Wouter Gerrit Struik "    "   17-11-1873 18-16 x
       Pieter        "    "   10-6-1876 18-17 x
       Catharina       "    "   25-11-1877 18-18 x
       Johanna        "    "   9-12-1879 18-19 x
       Matthijs       "    "   24-10-1881 18-20 b
       Johannes       "    "   17-3-1883 18-21 a
       Matthijs       "    "   2-10-1885 18-22 x
     a: overl. Leimuiden 14-6-1966 en begr. te
       Oude Wetering
     b: overl. Leimuiden 21-3-1883
--------------------------------------------------------------------
17-37 (16-17)
   Nicolaas Krispijn, geb. Zegwaart 17-6-1849, overl.
             Wassenaar 4-5-1924, tr. Zegwaart
             ca 1873 met
   Johanna Schut, geb. Wassenaar 23-3-1851, overl.
             Wassenaar 6-5-1933
            kinderen:
       Pieter       geb. Wassenaar 6-12-1874 18-23 x
       Arnoldus       "    "   3-11-1875 18-24 x
       Geertrui       "    "   17-1-1877 18-25
       Wilhelmina      "    "   17-1-1877 18-26 g
       Gerardus       "    "    3-1-1878 18-27 x
       Gerrit Jan      "    "   28-1-1879 18-28 x
       Wilhelmus      "    "    6-9-1880 18-29 x
       Hendrik       "    "   25-9-1881 18-30 f
       Nicolaas       "    "   11-11-1882 18-31 x
       Hendrikus Adrianus  "    "   9-11-1883 18-32
       Johanna Hendrika   "    "   3-10-1884 18-33 x
       Dirk         "    "   19-9-1886 18-34
       Hendrik       "    "   28-9-1887 18-35 a
       Johannes       "    "   28-9-1887 18-36 b
       Geertruida      "    "   22-11-1888 18-37 v
       Hendrik       "    "   10-6-1890 18-38 c
       Wilhelmina      "    "   27-7-1891 18-39 d
       Johannes       "    "   27-9-1892 18-40 e
       Wilhelmina      "    "   27-5-1895 18-41 x
    overleden te Wassenaar: a: 14-10-1887;
     b: 17-10-1887; c: 21-9-1890; d: 11-5-1892;
     e: 7-1-1893; f: voor 1887; g: voor 1895
--------------------------------------------------------------------
17-38 (16-17)
   Pieter Krispijn, geb. Zegwaart 16-2-1851, overl.
           Den Haag 10-9-1916, koopman, slager,
           groentenhandelaar, tr. Den Haag
           26-9-1877 met
   Hendrika Clasina Cornelia van Ellinkhuysen, geb.
           Utrecht 6-4-1853, overl. Utrecht 
           16-3-1944
             kinderen:
      Geertrui Johanna Maria geb. Den Haag 21-4-1878 18-55
      Cornelia Maria Johanna  "    "   29-8-1880 18-56 x
      Petronella Cornelia   "    "   24-12-1882 18-57 x
      Pieter          "    "    6-2-1884 18-58
      Johannes Hendricus    "    "   3-10-1889 18-59 x
--------------------------------------------------------------------
17-41 (16-17)
   Johanna Maria Krispijn, geb. Voorschoten 24-9-1854,
               tr. met
   Leendert Cornelis de Lange, koopman.
         kind: Pieter, geb. Rotterdam 28-5-1883 en
         overl. Portland Multnomach
         (Oregon, USA) 4-9-1961
     Gescheiden op 21-9-1891
--------------------------------------------------------------------
17-42 (16-17)
   Johannes Krispijn, geb. Voorschoten 25-6-1857, overl.
             Leimuiden 6-11-1941, rietdekker,
             tr. met
   Wilhelmina Catharina Möhring, geb. Arnhem 30-12-1861,
             overl. Voorschoten 26-11-1931
              kinderen:
        Pieter     geb. Voorschoten 28-8-1883 18-47 x
        Annetta     "    "    6-9-1884 18-48 a
        Geertruida    "    "    7-10-1887 18-49 x
        Johanna Hendrika "    "    5-8-1889 18-50 x 
        Johannes     "    "    7-1-1891 18-51 x
        Willem Karel   "    "    9-9-1894 18-52 x
        Gerardus     "    "    13-6-1896 18-53 x
        Johan Hendrik  "    "    10-3-1899 18-54 x
        a: overleden Voorschoten 16-2-1959
--------------------------------------------------------------------
17-46 (16-19)
   Johanna Catharina Crispijn, geb. Wateringen 21-2-1853,
             overl. Delft 4-8-1886, tr. met
   Cornelis van Velden, geb. Naaldwijk 19-9-1854, tr.2
             met Machteltje van der Hoek
            kinderen:
      Elisabeth Jannetje geb. Delft 11-4-1884 en
                     overl. "  18-9-1904
      Jannetje Sophia  geb.  "  5-8-1885 en
                   overl. Hillegom 7-6-1973
--------------------------------------------------------------------
17-61 (16-23)
   Maria Krispijn, geb. Voorburg 21-10-1858, tr.
           Zoetermeer 7-6-1889 met
   Pieter Rodenburg, geb. 1857, arbeider
          kinderen:
       Heiltje  geb. Benthuizen 27-5-1893
            overl.  "   27-1-1936
       Wilhelmina geb.   "   10-2-1897
            overl. Leiden  16-8-1924
--------------------------------------------------------------------
17-62 (16-23)
   Saartje Krispijn, geb. Zegwaart 28-12-1863, tr. met
   Nicolaas Wezenaar, geb. Wassenaar 30-9-1859, witter,
             metselaar
          kinderen geboren te Wassenaar:
              Albertus  15-9-1885
              Willem   23-8-1886
              Anna    12-1-1890
              Hendrik  17-5-1891; overl.
                  Wassenaar 13-5-1892
              Hendrik  25-9-1892
              Cornelis  18-6-1894 x
              Nicolaas  1-5-1896
              Johan   15-3-1898
              Heiltje  31-5-1899
--------------------------------------------------------------------
17-68 (16-20) verm. 
   Elizabeth Krispijn, geb. Zegwaart 18-6-1850, tr. met
   Willem Alblas, geb. Waddinxveen-Broek 10-7-1855
           kinderen:
      Francina Hendrika geb. Zevenhuizen 12-11-1878
      Teunis       "    "    23-2-1880
      Leendert      "    "   30-10-1882
      Johanna      "  Waddinxveen  7-7-1885
--------------------------------------------------------------------
17-73 (16-20)
   Leendert Krispijn, geb. Zegwaart 8-1-1847, overl.
             Zegwaart 12-12-1881, metselaars-
             knecht, tr. Zegwaart 23-3-1871 met
   Adriaantje Kerkhoven, geb. Noord Waddinxveen 1852,
             overl. Zoetermeer 1-3-1923
            kinderen:
             Jacobus geb. Zegwaart  24-8-1871 18-42 a
             N.N.   "    "   11-11-1872 18-43
             Teuntje  "    "   18-12-1874 18-44
             Francina "    "   13-10-1876 18-45
             Geertje  "    "   28-12-1878 18-46
        a: overl. Zegwaart 1877
--------------------------------------------------------------------
17-74 (16-32)
   Theodorus Chrispijn, geb. Rotterdam 6-12-1859,
         overl. Amsterdam 25-3-1926, tr. met
   Alijda de Pot, geb. Norg 18-12-1854, overl. 
         Amsterdam 21-4-1931
          kinderen:
       Jacobus Gijsbertus geb. Amsterdam 28-1-1886 18-68 x
       Alida Johana    "    "   25-6-1888 18-73
       Alida Theodora   "    "   13-1-1881 18-74 a
       Jacobus Theodorus  " Nieuwe Amstel 6-8-1883 18-69 x
       Johannes Henriette              18-70 x
    a: overl. Nieuweramstel (= Amsterdam) 3-4-1882
--------------------------------------------------------------------
17-75 (16-32)
   Paulus Johannes Anthonis Chrispijn, geb. Rotterdam
          22-2-1854, overl. Bussum 9-4-1938,
          bierhandelaar, likeurstoker *, tr. met
   Catharina Francisca Heidenreich, geb. Amsterdam
          28-2-1854, overl. Bussum 2-12-1937
          kinderen:
      Paulus Franciscus Johannes geb. A'dam 2-3-1881 18-71 x
      Wilhelmina Catharina Johanna "  "  6-11-1883 18-72 x
    * o.a. Chrispijn-jenever(later opgegaan in Bols)
--------------------------------------------------------------------
17-76 (16-32)verm.
   Jacobus Chrispijn, geb. Rotterdam 26-7-1865, overl.
             Bussum 25-6-1949, tr. met
   Jannetje Geertruide Jacobus Crop, geb. Wageningen
            30-12-1869, overl. Bussum 21-9-1936
          kind: zoon geb. Amsterdam 6-10-1888
------------------------------------------------------------------
18-3 (17-19)
   Adriana Elisabeth Krispijn, geb. Delft 23-9-1870, overl.
            Delft 13-8-1925, tr. Hof van Delft
            22-5-1894 met
   Andries Smink, geb. Delft ca 1869
--------------------------------------------------------------------
18-4 (17-7)
   Adriana Wilhelmina Chrispijn, geb. Den Haag 31-3-1877,
                 tr. Arnhem 15-2-1899 met
   Christiaan Engelbertus Windgassen, geb. Den Haag 1873(+/-1)
--------------------------------------------------------------------
18-5 (17-21)
   Nicolaas Hubertus Ignatius Krispijn, geb. Eijsden
            7-1-1886, overl. Breda 9-12-1955,
            tr. Breda 19-11-1917 met
   Barbara Paulina Cornelia Bloemscheer, geb. Breda
            24-10-1887, overl. Breda ca 1961
           kinderen:
             Cornelis geb. Amsterdam 20-1-1920  19-46
             J...                19-13 x
--------------------------------------------------------------------
18-6 (17-21)
   Willem Johan Theodor Krispijn, geb. Slenaken 19-2-1887,
             overl. Sittard 7-3-1981, tr. Echt
             16-2-1917 met
   Maria Cornelia Dijcks, geb. Echt 19-10-1889, overl.
             Sittard 11-9-1978
                kinderen: 
                  Th...           19-18 x
                  Nico           19-19 x
--------------------------------------------------------------------
18-7 (17-21)
   Elisabeth Maria Wilhelmina Krispijn, geb. Slenaken
            26-8-1890, overl. Sittard 15-5-1983,
            tr. Roermond 2-4-1918 met
   Karel Lodewijk de Bruyn, geb. Roermond 3-9-1885, overl.
               Sittard 10-9-1946
--------------------------------------------------------------------
18-8 (17-30)
   Christina Maria Johanna Krispijn, geb. Almelo 26-3-1898,
              overl. Utrecht 25-5-1952, tr.
              Almelo 3-9-1924 met
   Wilhelmus Johannes Andriessen, geb. Goor 24-2-1894,
              overl. Bunnik 18-6-1978
--------------------------------------------------------------------
18-9 (17-30)
   Johanna Gerharda Maria Krispijn, geb. Almelo 17-4-1900,
              overl. Boekelo 23-12-1985, tr.
              Almelo 12-5-1923 met
   Hermanus Johannes Kamp, geb. Oele 24-11-1894, overl.
              Enschede 22-1-1980
          kinderen: Jo 
               Harry
               Sini
               Jan
               Leny
--------------------------------------------------------------------
18-10 (17-30)
   Nicolaas Edmundus Jozeph Krispijn, geb. Almelo 1-3-1902,
             overl. Ewijk (Gld)8-6-1983, tr.
             Borne 9-9-1932 met
   Hendrika Maria Liedenbaum, geb. Hertme (gem. Borne)
             14-4-1906, overl. Hengelo 22-1-1964
           kinderen:
                  Ine           19-20
                  Jan           19-21 x
                  Ans           19-22 x
                  Herman          19-23 x
                  Nico           19-24 x
                  Riet           19-25 x
                  Wiete          19-26 x
                  Helma          19-27 x
         Hij hertrouwt Hengelo 30-6-1969 met
   Anna Berendina Maria van Kleef, geb. Goor 16-11-1907,
               overl. Hengelo (O) 3-10-1981
--------------------------------------------------------------------
18-11 (17-30)
   Antonius Petrus Maria Krispijn, geb. Almelo 8-9-1906,
              overl. Lelystad 4-8-1991, tr.
              Almelo 11-4-1931 met
   Hendrika Antonia Peters, geb. Vriezenveen 25-3-1901,
              overl. Heerlen 14-4-1967
              kind: Toni geb. Heerlen 22-5-1945 19-12
--------------------------------------------------------------------
18-13 (17-30)
   Edmundus Johannes Hubertus Krispijn, geb. Almelo
             3-2-1910, overl. Almelo 9-10-1996,
             tr. Almelo 27-12-1956 met
   Henrica Adriana Maurits, geb. 16-5-1914 te ?, overl.
                Almelo 10-4-2002
           kind: Monique              19-36
--------------------------------------------------------------------
18-14 (17-30)
   Catharina Maria Johanna Krispijn, geb. Almelo 29-10-1911,
             overl. Utrecht 19-5-1979, tr. Almelo
             3-8-1935 met
   Christiaan Marinus Antoon Middelweerd, geb. Utrecht
             23-7-1911, overl. Wijk bij Duurstede
             8-5-1975
--------------------------------------------------------------------
18-15 (17-35)
   Geertrui Krispijn, geb. Leimuiden 29-3-1872, overl.
            Leimuiden 21-10-1940, tr. Amsterdam
            7-3-1912 met
   Cornelis Kroon, geb. Haarlemmermeer 29-8-1873, overl.
           Driebergen-Rijsenburg 28-1-1947
--------------------------------------------------------------------
18-16 (17-35)
   Wouter Gerrit Struick Krispijn, geb. Leimuiden
           17-11-1873, overl. Rotterdam 
           13-2-1944, koopman,machinist, tr.
           31-1-1896 met
   Maria de Bruyn, geb. Gouderak 27-12-1875, overl.
           Rotterdam 14-12-1920
             kinderen:
         Dirk       geb.  Gouda  22-6-1896 19-9 x
         Neeltje      "   Leiden 29-4-1898 19-10 a
         Pieter Jacobus   "  Rotterdam 19-7-1899 19-58 x
         Maria       "    "   7-1-1904 19-11 x
         Johannes Cornelis "    "  24-11-1901 19-59 x                                                                         
         Wouter Gerrit   "    "  10-11-1905 19-61 x
         Jan C...      "    "   8-4-1907 19-63 x
         Cornelis      "    "  13-10-1909 19-62 x
         Neeltje      "    "   26-6-1912 19-64 x
         Mathijs      "    "   13-7-1917 19-65 x
      Gevestigd te Leiden op 18-1-1898
      Vorige woonplaats: Maassluis. Op 11-11-1898
      vertrokken naar Rotterdam
      a: overl. tussen 1898 en 1912
--------------------------------------------------------------------
18-17 (17-35)
   Pieter Krispijn, geb. Leimuiden 10-6-1876, overl.
            Alkemade 12-3-1959, tr. Velsen
            9-6-1898 met
   Clara Egberdina van Vemde, geb. Kralingen 9-6-1872,
            overl. Velsen 4-4-1906
          kinderen:
             Jan Dirk  geb. Velsen 9-3-1899  19-16 x
             Pieter Johan "   "  16-11-1900 19-15
          Hij hertrouwt Velsen 20-2-1908 met
   Maria Magdalena Ghijs, geb. Sloten (NH)15-5-1879,
               overl. Alkemade 7-4-1952
--------------------------------------------------------------------
18-18 (17-35)
   Catharina Krispijn, geb. Leimuiden 25-11-1877, overl.
             Amsterdam 13-9-1964, tr. Leiden
             18-5-1898 met
   Pieter Anthony Kimmel, geb. Maasland 22-1-1871, overl.
            Batavia in 1918. Hij hertrouwt
            Den Haag 22-5-1912 met Maria Heinriette
            Sawathi, geb. Dirschaar (Pruisen)
       kind: Joanna Everharde geb. Utrecht 15-1-1900
     Gescheiden op 26-6-1905
--------------------------------------------------------------------
18-19 (17-35)
   Johanna Krispijn, geb. Leimuiden 9-12-1879, overl.
            Amsterdam 25-1-1965, tr. Leimuiden
            14-11-1906 met
   Cornelis Christiaan den Houter, geb. Leiden 22-2-1875,
            overl. Amsterdam 2-11-1950
         Ze hertrouwt Amsterdam 23-3-1961 met
   Gerardus Johannes Tapperwijn, geb. Amsterdam 14-7-1879
--------------------------------------------------------------------
18-22 (17-35)
   Matthijs Krispijn, geb. Leimuiden 2-10-1885, overl.
            op Zee 19-3-1916, machinist SS
            "Louise", tr. Velsen 6-5-1909 met
   Anna Elisabeth Prenen, geb. Velsen 21-5-1882, overl.
               Oostvoorne 19-10-1972
      kind: Petronella Johanna geb. Velsen 11-3-1910 19-60 a
      a: zie bij nr. 19-59
--------------------------------------------------------------------
18-23 (17-7)
   Pieter Krispijm, geb. Wassenaar 6-12-1874, overl.
            Semarang (Ned. Indië) 28-1-1945,
            tr. met
   N.N. (onderwijzeres)
          Hij hertrouwt met
   Sarinah, overl. Djokja (Ned. Indië)
--------------------------------------------------------------------
18-24 (17-37)
   Arnoldus Krispijn, geb. Wassenaar 3-11-1875, overl.
             Schiedam, tr. met
   Johanna Klein Sessink, geb. Zelhelm, overl. Schiedam
--------------------------------------------------------------------
18-27 (17-37)
   Gerardus Wilhelm Krispijn, geb. Wassenaar 3-1-1878,
              overl. Den Haag 26-2-1945, tr.
              Den Haag 12-8-1908 met
   Florina Verhoeven, geb. Ridderkerk 14-10-1878
--------------------------------------------------------------------
18-28 (17-37)
   Gerrit Jan Krispijn, geb. Wassenaar 28-1-1879, overl.
            ca 1914, tr. Wassenaar 7-6-1906 met
   Sophia Hendrika Helena Bos, overl. 1909
             kinderen:
          Johannes Nicolaas geb. Den Haag 17-5-1907 19-3
          Gerardus Hendrikus "   "   8-8-1909 19-4 x
       Hij hertrouwt met
   Theresia Jacoba van Stralen, geb. Leiderdorp 20-6-1886,
            eerder gehuwd met Pieter Krispijn
            (zie 18-47 II)
          kind: Gerrit Jan geb. Den Haag 23-7-1914 19-5 x
--------------------------------------------------------------------
18-29 (17-37)
   Wilhelmus Krispijn, geb. Wassenaar 6-9-1880, overl.
             Leiden 21-4-1958, tr. Leiden
             2-8-1905 met
   Maria Leupe, geb. Leiden 31-10-1881, overl. Leiden
             9-4-1950
              kinderen:
         Nicolaas      geb. Leiden  24-9-1906 19-1 v
         Willem        "   "   10-2-1908 19-8
         Anna Christina    " Oegstgeest 24-5-1909 19-2
--------------------------------------------------------------------
18-31 (17-37)
   Nicolaas Krispijn, geb. Wassenaar 11-11-1882, overl. 
            Oegstgeest 27-9-1960, tr. met
   Aaltje van der Vlugt, geb. Nijega (gem. 
            Smallingerland F.) 5-3-1879, overl.
            Den Haag 11-9-1917
         Hij hertrouwt Den Haag 3-4-1918 met
   Elisabeth Haring, geb. Den Haag 10-11-1883, overl.
            Wassenaar 24-6-1949
--------------------------------------------------------------------
18-33 (17-37)
   Johanna Hendrika Krispijn, geb. Wassenaar 3-10-1884,
            overl. Wassenaar 29-6-1974, tr.
            Wassenaar 30-4-1926 met
   Adrianus Johannes van de Burg, geb. Loosduinen 2-3-1876,
             overl. Zeist 14-3-1954. Hij is eerder
             getrouwd geweest met Elisabeth Padburg
--------------------------------------------------------------------
18-37 (17-37) verm. 
   Geertruida (Wilhelmina) Krispijn, geb. Wassenaar
          22-11-1888, tr. Wassenaar 13-2-1913 met
   ... van der Vlist
--------------------------------------------------------------------
18-41 (17-37)
   Wilhelmina Krispijn, geb. Wassenaar 27-5-1895, overl.
              Wassenaar 3-5-1978, tr. met
   Dirk van Egmond, geb.
--------------------------------------------------------------------
18-47 (17-42)
   Pieter Krispijn, geb. Voorschoten 28-8-1883, tr. met
   Theresia Jacoba van Stralen, geb. Leiderdorp 20-6-1886.
     (Trees)    Ze hertrouwt met Gerrit Jan Krispijn
           (zie nr 18-28 II)
          kinderen:
               Pieter  geb. Leiden 12-11-1908 19-6 x
               Cornelis  "   "   9-5-1911 19-7 a
      a: vertrokken uit Rotterdam naar Amsterdam
        en daarna naar Den Helder
--------------------------------------------------------------------
18-49 (17-42)
   Geertruida Krispijn, geb. Voorschoten 7-10-1887, overl.
              Leiden 29-1-1974, tr. Voorschoten
              4-12-1917 met
   Franciscus Simons, geb. 22-7-1891
--------------------------------------------------------------------
18-50 (17-42)
   Johanna Hendrika Krispijn, geb. Voorschoten 5-8-1889,
             overl. Leiden 27-3-1982, tr.
             Voorschoten 2-9-1914 met
   Pieter Rutgers, geb. Voorschoten 14-10-1890, overl.
             Leiden 26-11-1975
--------------------------------------------------------------------
18-51 (17-42)
   Johannes Krispijn, geb. Voorschoten 7-1-1891, overl.
             Nijmegen 14-5-1964, tr. Elst
             23-10-1913 met
   Johanna Hendrika Jacobs, geb. Elst 5-12-1893, overl.
            Ewijk (gem. Beuningen, Gld) 14-2-1977
--------------------------------------------------------------------
18-52 (17-42)
   Willem Karel Krispijn, geb. Voorschoten 9-9-1894, 
            overl. Gorinchem 20-9-1978, begr.
            Den Haag 24-9-1978, tr. Den Haag 
            14-5-1918 met
   Geertje Margaretha van Egmond, geb. Den Haag 6-12-1895,
            overl. Den Haag 15-3-1973
            kinderen:
              Geertruida M... geb. ca 1917  19-28 x
              W... K...            19-29
              R... A...            19-30
              I... N...            19-31
              A... J...            19-32
              W...              19-33
              E...              19-34
              G... H...            19-35
--------------------------------------------------------------------
18-53 (17-42)
   Gerardus Krispijn, geb. Voorschoten 13-6-1896, overl.
             Leidschendam 14-5-1976, begr.
             Voorschoten 18/5, tr. Voorschoten 
             15-5-1919 met
   Elvira Maria Uytterlinde, geb. Antwerpen 20-12-1896,
             overl. Voorschoten 24-9-1958
          kind: H... W...              19-14 x
       Hij hertrouwt Hoboken (België) 27-2-1960 met
   Maria Cornelia Cole, geb. Antwerpen 5-5-1902
--------------------------------------------------------------------
18-54 (17-42)
   Johan Hendrik Krispijn, geb. Voorschoten 10-3-1899,
             overl. Goes 21-7-1970, tr. met
   P... E... Duynkerke, geb.
          Hij hertrouwt met
   Helene Caldonazzi, geb.
       Gescheiden op 26-6-1956
--------------------------------------------------------------------
18-56 (17-38)
   Cornelia Maria Johanna Krispijn, geb. Den Haag
           29-8-1880,tr. Den Haag 1-9-1917 met
   Robert Adam, geb. Delft ca 1871, overl. Delft 30-1-1925
--------------------------------------------------------------------
18-57 (17-38)
   Petronella Cornelia Krispijn, geb. Den Haag 24-12-1882,
                 tr. Den Haag 31-5-1906 met
   J... C... den Haan, geb.
--------------------------------------------------------------------
18-59 (17-38)
   Johannes Hendricus Krispijn, geb. Den Haag 3-10-1889,
             overl. Den Haag 21-6-1970, tr.
             Den Haag 7-10-1914 met
   Cornelia Maria Zwaan, geb. Den Haag 8-6-1890, overl.
              Den Haag 6-6-1977
            kinderen: 
             Johannes Hendricus geb. 1-10-1916  19-17 x
             H... C... C...   "        19-42
             C...        "        19-43 x
--------------------------------------------------------------------
18-61 (17-14)
   Maatje Elisabeth Chrispijn, geb. Den Haag 25-12-1884,
               tr. Rotterdam 14-10-1903 met
   Gerhard Hendrik Ronge, geb. Rotterdam 1876 (+/-1)
        Ze hertrouwt te Rotterdam op 11-4-1923 met
   Antony Jacques, geb. Delfshaven 1885 (+/-1)
--------------------------------------------------------------------
18-62 (17-14)
   Latina Wilhelmina Chrispijn, geb. Den Haag 5-2-1887,
             tr. Rotterdam 22-11-1911 met
   Zacheus van Rigteren, geb. Leiden 1884 (+/-1)
--------------------------------------------------------------------
18-64 (17-14)
   Jacoba Aletta Chrispijn, geb. Rotterdam 17-9-1888,
                tr. Leiden 22-9-1915 met
   Diederik Franciscus de Munnik, geb. Leiden 1878 (+/-1)
--------------------------------------------------------------------
18-66 (17-21)
   Maria Anna Hubertina Krispijn, geb. Slenaken, tr.
                Maasniel 9-5-1916 met
   Jacobus Hubertus Leyendekkers, geb. Maasniel
--------------------------------------------------------------------
18-67 (17-9)
   Jacobus Salomon Hendrik Chrispijn, geb. Den Haag
           29-11-1866, kleermaker, later
           dansleraar, overl. Amsterdam
           29-6-1918, tr. Amsterdam 17-5-1894 met
   Johanna Hendrika Tiedeman, geb. Amsterdam 11-11-1872,
            overl. Amsterdam 2-2-1959
           kinderen:
      Willem Frederik     geb. Amsterdam 10-8-1899 19-44 x
      Jacobus Willem Hendrik  "    "   7-7-1895 19-45 x
--------------------------------------------------------------------
18-68 (17-74)
   Jacobus Gijsbertus Chrispijn, geb. Amsterdam
          28-1-1886,tr. Amsterdam 8-6-1911 met
   Louisa de Groot, geb. Amsterdam 5-2-1891. Ze her-
          trouwt te Amsterdam op 9-4-1924 met
          Willem Oussoren, geb. Graveland
          5-6-1896.
      Gescheiden op 25-5-1923 en hij hertrouwt te
      Amsterdam 27-10-1926 met
   Beitske Beijdorff, geb. Amsterdam
          kinderen:
         Alijda      geb. Amsterdam 13-6-1927 19-47
         Gerrit Theodorus "    "   16-7-1928 19-48
     Op 7-4-1930 verhuisd naar Huizen. Beitske komt
     in 1933 met Alijda terug uit Huizen naar 
     Amsterdam en in 1939 vertrokken naar Zwanenburg.
--------------------------------------------------------------------
18-69 (17-74)
   Jacobus Theodorus Chrispijn, geb. Nieuwe Amstel
          6-8-1883, overl. Haarlem 26-12-1930,
          tr. met 
   Maria Louise Henriette Bennink, geb. Amsterdam
          21-12-1881
          kinderen: geb. Amsterdam
               Theodorus Johannes 12-6-1905 19-49 x
               Johan Albertus   17-4-1907 19-50 x
               Alida Lousa     17-9-1908 19-51 x
               Annie Martha     6-7-1910 19-52
               Marinus Louse Henri 10-2-1912 19-53 x
--------------------------------------------------------------------
18-70 (17-74)
   Johanna Henriette Chrispijn, huwt Amsterdam
            14-11-1912 met
   Albert Nijland
--------------------------------------------------------------------
18-71 (17-75)
   Paulus Franciscus Johannes Chrispijn, geb. A'dam
          2-3-1881, overl. Blaricum 24-4-1969,
         likeurstoker, tr. A'dam 17-7-1902 met
   Susanna Johanna de Beurs, geb. Amsterdam                                         
         22-4-1880, overl. Bussum 11-5-1952
        Gescheiden te A'dam op 1-4-1930
          kinderen:
     Paulus Johannes Anthonius geb. Amsterdam 6-5-1903 19-54 x
     Gerrit Nicolaas      "    "   13-8-1904 19-55 x
     Catharina Francina     "  Bussum  19-2-1908 19-56 x
     Paulus Franciscus Johannes "    "   20-1-1912 19-57 x
--------------------------------------------------------------------
18-72 (17-75)
   Wilhelmina Catharina Johanna Chrispijn, geb.
          Amsterdam 6-11-1883, overl. A'dam
          30-5-1979, tr. A'dam 8-7-1913 met
   Nicolaas Schors
--------------------------------------------------------------------
19-1 (18-29) verm.
   Nicolaas Krispijn, geb. Leiden 24-9-1906, overl.
            Leiden 2-2-1960, tr. Leiden
            23-10-1929 met
   Geertruida van Rossum, geb. 1907(+/-1), overl.
            Leiden 19-1-1960
------------------------------------------------------------------
19-3 (18-28)
   Johannes Nicolaas Krispijn, geb. Den Haag 17-05-1907, 
              overl. Wassenaar 1993 (86 j. oud),
              tr. met
   Cornelia van der Burg, geb. Loosduinen 17-08-1910, overl.
              Den Haag 18-08-1975
               kinderen:
             Gerrit Jan geb. Wassenaar 03-05-1930 20-1 x
             2 doodgeboren.
--------------------------------------------------------------------
19-4 (18-28)
   Gerardus Hendrikus Krispijn, geb. Den Haag 8-8-1909,
            overl. Nijmegen 4-5-1997, tr. met
   Coba van Laar,geb.
             kinderen:
         Sophia Anthonia geb.            20-2 
         Cornelia Maria  "             20-3
         Jan dirk     "             20-4
         Gerda       "             20-5
--------------------------------------------------------------------
19-5 (18-28)
   Gerrit Jan Krispijn, geb. Den Haag 23-7-1914, overl.
             11-6-1971, tr. Monster 23-7-1937 
             met
   Elisabeth de Munnik, geb. Monster 2-4-1918
              kinderen:
              Marinus  geb. Den Haag 17-6-1938 20-6
              Gerrit Jan "   "   17-6-1938 20-7
--------------------------------------------------------------------
19-6 (18-47)
   Pieter Krispijn, geb. Leiden 12-11-1908, tr. met
   Johanna Lossie, geb. Den Haag 2-5-1908
        kind: Theresia Jacoba geb. Leiden 28-11-1928 20-17
------------------------------------------------------------------
19-9 (18-16)
   Dirk Krispijn, geb. Gouda 22-6-1896, machinist van koop-
          vaardij, overl. juli 1942 op Atlantisch
          Oceaan, tr. Rotterdam 6-1-1938 met
   Neeltje Both, geb. Rotterdam 18-4-1903, overl. Dirks-
          land 19-4-1980 (begr. te Rotterdam).
-------------------------------------------------------------------
19-11 (18-16)
   Maria Krispijn, geb. Rotterdam 7-1-1904, overl.
           Westvoorne 6-2-1990, tr. R'dam
           10-7-1935 met
   Cornelis Wouts, geb. Delft 1-10-1905, overl.
           Rotterdam 30-5-1969
        kinderen geb. Oostvoorne:
          Maria Magdalena (Riet) 1-5-1936
          Cornelis Wouter    7-4-1938
          Dirk (Dick)      24-2-1943
--------------------------------------------------------------------
19-13 (18-5)
   J... Krispijn, huwt met
   R.... de Koning
------------------------------------------------------------------
19-14 (18-53)
   H... W... Krispijn, huwt met
   H... W... Minekus
           kinderen: Max
                Michiel
                Elvire Yvonne geb. Oweri 3-2-1954
------------------------------------------------------------------
19-16 (18-17)
   Jan Dirk Krispijn, geb. Velsen 9-3-1899, tr. met
   Catharina Goutelina van der Plas, geb. Velsen
             27-2-1899
           kinderen:
           Pieter     geb. Velsen 5-12-1925 20-14
           Elsiabeth    "   "  13-9-1930 20-15
           Maria Magdalena "   "  13-9-1930 20-16
------------------------------------------------------------------
19-17 (18-59)
   Johannes Hendricus Krispijn, geb. 1-10-1916,
         overl. Scheveningen 7-6-1992, tr. met
   A... J... E... J... de Graaff
           kinderen:
                 Theo... J... H... geb.  20-8 x
                 I... F...     "   20-9 x
                 C... M...     "   20-10 x
------------------------------------------------------------------
19-18 (18-6)
   Th... Krispijn, tr. met
   A... Heinrichs
------------------------------------------------------------------
19-19 (18-6)
   Nico Krispijn, overl. Koningsbosch 17-4-1994, tr.
           met
   Lena van Lumich
           kind:              Roy  20-11
------------------------------------------------------------------
19-21 (18-10)
   Jan Krispijn, tr. met
   Jet Stevens
------------------------------------------------------------------
19-22 (18-10)
   Ans Krispijn, tr. met
   Jan Leys
------------------------------------------------------------------
19-23 (18-10)
   Herman Krispijn, tr. met
   Hetty Leine
------------------------------------------------------------------
19-24 (18-10)
   Nico Krispijn, tr. met
   Cily Dreierink
------------------------------------------------------------------
19-25 (18-10)
   Riet Krispijn, tr. met
   Leo Nagelhout
------------------------------------------------------------------
19-26 (18-10)
   Wiete Krispijn, tr. met
   Harry Schoutissen
------------------------------------------------------------------
19-27 (18-10)
   Helma Krispijn, tr. met
   Ruud van der Ven
------------------------------------------------------------------
19-28 (18-52)
   Geertruida M... Krispijn, geb. ca 1917, tr. met
   Jacobus Vierbergen, geb. ca 1911
              kind: Barbara
------------------------------------------------------------------
19-43 (18-59)
   C... Krispijn, tr. met
   A... Stuart
------------------------------------------------------------------
19-44 (18-67)
   Willem Frederik Chrispijn, geb. Amsterdam
          10-8-1899, overl. A'dam
          13-12-1970, tr. A'dam 6-5-1926 met
   Trijntje Berg, geb. Amsterdam 11-1-1903, overl.
          A'dam 18-5-1984
        kinderen:
       Willem Frederik  geb. Amsterdam 10-4-1927 20-12 x
       Hendrik       "    "   28-12-1929 20-13 x
       Johannes Hendrikus "    "    3-2-1940 20-24 x
------------------------------------------------------------------
19-45 (18-67)
   Jacobus Willem Hendrik Chrispijn, geb. Amsterdam
          7-7-1895, overl. Amsterdam 17-1-1958,
          tr. Amsterdam 12-5-1927 met
   Geertruida Kley, geb. Rotterdam 23-12-1907
            kinderen:
        Jacobus Hendrik geb. Amsterdam  7-3-1928 20-25 a
        Lena Geertruida "    "    3-4-1931 20-26 x
        Hendrik     "    "   22-11-1933 20-27 x
        a: overl. in 1982/83
------------------------------------------------------------------
19-49 (18-69)
   Theodorus Johannes Chrispijn, geb. Amsterdam
          12—6-1905, overl. A'dam 8-81954,
          tr. met
   M... v/d Horn
------------------------------------------------------------------
19-50 (18-69)
   Johan Albertus Chrispijn, geb. Amsterdam 17-4-1907,
            tr. met
   Cornelia Roos, geb. Wormer 1-7-1906
        kinderen:
           Theodora Louse geb Haarlem 20-1-1932 20-18
           Johan Egbert  "   "  25-8-1933 20-19
------------------------------------------------------------------
19-51 (18-69)
   Alida Louisa Chrispijn, geb. Amsterdam 17-9-1908,
          overl. Zandvoort 1-11-1989, tr. met
   ... Sips
------------------------------------------------------------------
19-53 (18-69)
   Marinus Louise Henri Chrispijn, geb. Amsterdam
           10-12-1912, huwt met
   Helena Sophia van Essen, geb. Amsterdam 23-2-1912
        kind:
    Maria Louisa Henriette   geb. Heemstede 14-6-1932 20-20 x
    Mattheus Jacobus Theodorus "  Den Haag  9-8-1939 20-33 x
------------------------------------------------------------------
19-54 (18-71)
   Paulus Johannes Anthonius Chrispijn, geb.
           Amsterdam 6-5-1903, overl.
           Hilversum 3-11-1975, tr. met
   Hendrika Maria Klokke, geb. 28-4-1910
                    kind: Karel W...  20-21 x
------------------------------------------------------------------
19-55 (18-71)
   Gerrit Nicolaas Chrispijn, geb. Amsterdam
     (Gep)   13-8-1904, overl. Bussum 7-4-1981,
           tr. Bussum 20-4-1930 met
   Maria Johanna Naunheim, geb. Walsum am Rhein
           25-12-1905, overl. Bussum 6-3-1965
        Hij hertrouwt op 6-10-1971 met
   Geppie Bajema, geb. (Friesland) ca 1919, overl.
     (Bep)   Bussum 29-5-1972
          kinderen:
               Paulus Franciscus Johannes  20-22 x
               Susanna J...         20-23 x
------------------------------------------------------------------
19-56 (18-71)
   Catharina Francisa Chrispijn, geb. 19-2-1908,
            overl. Laren (NH) 27-6-1994,
            tr. Bussum 18-10-1932 met
   Marinus Herman Schalkwijk, geb. 31-12-1909,
            overl. 18-11-1994
         kinderen: Mia
              Katinka
              Diederik
              Frans
              Hubert
------------------------------------------------------------------
19-57 (18-71)
   Paulus Franciscus Johannes Chrispijn, geb.
           1912(+/-1), overl. Hellendoorn
           2-5-1991, tr. met
   Maria Sommer, geb. (Oostenrijk) in 1915, overl.
           19-8-1982
------------------------------------------------------------------
19-58 (18-16)
   Pieter Jacobus Krispijn, geb. Rotterdam 19-7-1899,
            machinist van schip, overl.
            Casablanca (Marokko) 9-2-1945, tr.
            Rotterdam 22-1-1934 met
   Affina Cornelia Scharloo, geb. Dordrecht 2-7-1904,
            overl. Rotterdam 27-2-1965
------------------------------------------------------------------
19-59 (18-16)
   Johannes Cornelis Krispijn, geb. Rotterdam 24-11-1901,
            smid, overl. Rotterdam 11-4-1949
            (begr. te Oostvoorne), tr. Velsen
            2-5-1935 met
   Petronella Johanna Krispijn, geb. Velsen 11-3-1910,
            overl. Rotterdam 24-11-1965 (begr.
            te Oostvoorne). Ze is de dochter
            van Matthijs Krispijn en Anna
            Elisabeth Prenen (zie nr 18-22)
------------------------------------------------------------------
19-61 (18-16)
   Wouter Gerrit Krispijn, geb. Rotterdam 10-11-1905,
           techn. directeur, overl. Rotterdam
           19-1-1981, tr. Rotterdam 31-8-1938 met
   Adriana Maria Aarnoudse, geb. Terneuzen 11-11-1911,
           overl. Rotterdam 31-12-1975
------------------------------------------------------------------
19-62 (18-76)
   Cornelis Krispijn, geb. Rotterdam 13-10-1909, smid,
            overl. Westvoorne 27-6-1986, tr.
            in 1938 met
   Neeltje Pleuntje Moerman, geb. Oostvoorne 12-2-1913,
            overl. Rotterdam 26-12-1985
           kinderen:           Wout 20-30 x
                          Hennie 20-31 x
                          Dirk  20-32 x
------------------------------------------------------------------
19-63 (18-16)
   Jan C... Krispijn, geb. Rotterdam 8-4-1907, overl.
            Rotterdam mei 1998, tr. met
   Ma van den Heuvel, geb. Rotterdam 10-12-1908
------------------------------------------------------------------
19-64 (18-16)
   Neeltje Krispijn, geb. Rotterdam 26-6-1912, tr.
            15-1-1941 met
   Leendert van de Heuvel, geb. Rotterdam 21-12-1911,
            overl. 29-4-1995
------------------------------------------------------------------
19-65 (18-16)
   Mathijs Krispijn, geb. Rotterdam 13-7-1917, tr.
            Rotterdam in 1946 met
   Sara Catharina Frederiksen, geb. Schiedam 30-6-1919
         kinderen:
          Ingrid Maria geb. Rotterdam 31-5-1947 20-28
          Irene     "    "   8-11-1956 20-29
------------------------------------------------------------------
20-1 (19-3)
   Gerrit Jan Krispijn, geb. Wassenaar 03-05-1930,
             tr. met
   Nellie van Putten
           kinderen:
                         Frits  21-25
                         Ineke  21-26
------------------------------------------------------------------
20-8 (19-17)
   Theo J... H... Krispijn, tr. met
   A... A... de Baan
    (Astrid)
        kinderen:
              Alie   geb. Leiden 1-11-1982 21-1
              Josine  "   "  15-7-1984 21-2
              Henk-Jan "   "  27-9-1986 21-3
              Marleen  "   "  3-12-1989 21-4
------------------------------------------------------------------
20-9 (19-17)
   I... F... Krispijn, tr. met
   M... J... Pronk
------------------------------------------------------------------
20-10 (19-17)
   C... M... Krispijn, tr. met
   H... J... Ch... van Es
------------------------------------------------------------------
20-12 (19-44)
   Willem Frederik Chrispijn, geb. Amsterdam 10-04-1927,
           overl. Warder 29-11-2005, tr. 
           Amsterdam 01-10-1952 met
   Cornelia Noort, geb. Amsterdam 20-03-1934
    (Corry)   kinderen:
            Marjon   geb. Amsterdam 07-03-1954 21-9
            Nicolette  "    "   09-11-1955 21-10
            Robert, F. "    "   26-03-1958 21-11 x
       Na scheiding in 1958 hertrouwt hij te 
       Amsterdam op 10-09-1964 met
  Margaretha Hendrika Alida Westen, geb. Amsterdam 02-05-1933
    (Magreet)      kind: 
       Caroline Margaretha geb. Amsterdam 25-01-1967 21-12 x
       Na tweede scheiding in 1974 hertrouwt hij te
       Amsterdam 18-07-1986 met
   Louise Lempke, geb. Amsterdam 14-10-1936
    (Loes)      geen kinderen
------------------------------------------------------------------
20-13 (19-44)
   Hendrik Chrispijn, geb. Amsterdam 28-12-1929, overl.
            Amsterdam 05-09-2003, tr. Amsterdam
            17-05-1955 met
   Jeromia Visser, geb. Vrouwenparochie 15-01-1927,
           overl. 17-03-2009
          Er zijn 3 geadopteerde kinderen
          (2 zoons en 1 dochter) met hun toe-
          gewezen achternaam CHRISPIJN
------------------------------------------------------------------
20-20 (19-53)
   Maria Louisa Henriette Chrispijn, geb. Heemstede
              14-06-1932, tr. met
   Co van der Zwaan
         kinderen:
             Thea  geb. 1952
             Marjo  "  1953
             Erna  "  1954
             Sylvia "  1958
------------------------------------------------------------------
20-21 (19-54)
   Karel W... Chrispijn, tr. met
   C... J... Schot
          kinderen: Gabriela en Monique
------------------------------------------------------------------
20-22 (19-55)
   Paulus Franciscus Johannes Chrispijn, geb.
    (Paul)   1-10-1930, tr. Bussum 29-10-1958 met
   Anna Christina Majoor, geb. Bussum 22-10-1934
       (Annie)
        kinderen:
          Paul       geb. Bussum 10-10-1959 21-5
          Robert Ferdinand "   "  15-2-1963 21-6 x
------------------------------------------------------------------
20-23 (19-55)
   Susanna J... Chrispijn, geb. Bussum 15-6-1933,
      (Suze)      tr. 29-10-1959 met
   Johannes Tamboer, geb. 22-9-1933
      (Han)
------------------------------------------------------------------
20-24 (19-44)
   Johannes Hendrikus Chrispijn, geb. Amsterdam 3-2-1940,
       (Hans)   tr. Amsterdam 9-8-1963 met
   Emma Mol, geb. Groningen 27-10-1940
          kinderen:
          Imca Antonia  geb. Amsterdam 2-3-1965 21-7 x
          Renée Françoise geb.   "   23-5-1967 21-8 x
------------------------------------------------------------------
20-26 (19-45)
   Lena Geertruida Chrispijn, geb. Amsterdam 3-4-1931,
             tr. Amsterdam met
   Piet Knevel, overl. voor 2006
      gescheiden te Amsterdam voor overlijden van Piet
------------------------------------------------------------------
20-27 (19-45)
   Hendrik Chrispijn, geb. Amsterdam 22-11-1933, tr.
            Amsterdam 3-5-1956 met
   Suzanna Johanna Pietertje Geesje Petronella Grefe,
            geb. Amsterdam 8-7-1938
       kinderen:
              Rene geb. Amsterdam 22-1-1957 21-13 x
              Rudy  "    "   31-10-1961 21-14 a
              Sylvia "    "    5-6-1963 21-15
      a: overl. Amsterdam 8-6-1962
------------------------------------------------------------------
20-30 (19-62)
   Wout Krispijn, tr. met
   Mieke Kok
                    kinderen: Annette  21-16
                         Marjolein 21-17
                         Gert Jan 21-18
------------------------------------------------------------------
20-31 (19-62)
   Hennie Krispijn, tr. met
   Wolfram Schlenker
          kinderen: Carin en Andrea
------------------------------------------------------------------
20-32 (19-62)
   Dirk Krispijn, tr. met
   Hilde Hoornweg
                    kinderen: Dennis  21-19
                         Rosilda 21-20
------------------------------------------------------------------
20-33 (19-53) 
   Mattheus Jacobus Theodorus Chrispijn, geb.
            Den Haag 9-8-1939, tr. 3-6-1959 
                met
   Margaretha Theresia van Tatenhove,geb.10-1-1940
          kinderen: 
        Mattheus Marinus, geb. Amsterdam 1-12-1959 21-21 x
        Richard      "    "   15-9-1963 21-22 x
        Saskia Monique   "    "   27-12-1964 21-23 x
        Jeroen Erwin    "  Zaandam  31-10-1970 21-24 x
------------------------------------------------------------------
21-6 (20-22)
   Robert Ferdinand Chrispijn, geb. Bussum 15-2-1963,
            tr. 8-6-1990 met
   Stephanie Adriana Cornelia Maria Heeffer, geb.
            Hilversum 8-8-1965
          kinderen:
      Sanne Jovita Maria   geb. Blaricum 13-12-1994 22-1
      Amber Johanna Cornelia "  Almere  27-1-2000 22-2
------------------------------------------------------------------
21-7 (20-24)
   Imca Antonia Chrispijn, geb. Amsterdam 2-3-1965, tr.
             Epe 6-7-1984 met
   Gerrit Theodoor Hendrik Emous, geb. Baarn 30-3-1961
        kinderen geb. Apeldoorn:
        Enrico Vincent   15-1-1994
        Victoria Danielle 21-10-1995
------------------------------------------------------------------
21-8 (20-24)
   Renée Françoise Chrispijn, geb. Amsterdam 23-5-1967,
           overl. Delft 9-6-2000, tr. Apeldoorn
           met
   Willem Alexander Hoogendoorn, geb. Delft 25-8-1967
        kinderen:
     Lilian Aurora  geb. Zoetermeer 8-8-1993
     Casper Theodoor  "  Delft   15-4-1995
------------------------------------------------------------------
21-11 (20-12)
   Robert F. Chrispijn, geb. Amsterdam 26-3-1958, tr.
           Waddinxveen 25-6-1980 met
   Hella Paulina Smith, geb. Waddinxveen 26-9-1959
        kinderen geb. Hoek van Holland:
                    Anouschka 11-2-1983 22-4
                    Natascha 11-2-1985 22-5 x
------------------------------------------------------------------
21-12 (20-12)
   Caroline Margaretha Chrispijn, geb. Amsterdam
           25-1-1967, tr. Italië 8-12-2001 met
   Mario Angelo Maracich, geb. Tortona (I) 2-8-1964
------------------------------------------------------------------
21-13 (20-27)
   Rene Chrispijn, geb. Amsterdam 22-01-1957, tr.
           Amsterdam 27-07-1990 met
   Josefina Silvia Huppen, geb. 19-10-1963
           kind: Glenny geb. Amsterdam 12-10-1991 22-3
       Gescheiden op 23-02-2009
------------------------------------------------------------------
22-5 (21-11)
   Natascha Chrispijn, geb. Hoek van Holland 11-02-1985,
             tr. 21-10-1983 met
   Viktor Zumker
        zoon: Bruce Zumker, geb. 31-03-2010
------------------------------------------------------------------