Hoofdmenu 
      ###  STAMBOOM VERSTELLE II ###
================================================================  
8 Cornelis Verstelle, geb. ca 1700, tr. met 
 Maria van den Berge
      kinderen: Maarten ged. (Arnemuiden) 23-07-1724 9-1 x
           Laurens "  Arnemuiden 03-03-1726 9-2
           Janna  "    "    29-05-1727 9-3
           Leendert "    "    29-05-1735 9-4 x
----------------------------------------------------------------
9-1 (8)
  Maarten Verstelle, geb. (Arnemuiden) 23-07-1724, overl.
            Wolphaartsdijk 6-3-1750, tr. met
      ?
       kind: Marinus geb. Heinkenszand in 1750 (1) 10-5 x
----------------------------------------------------------------
9-4 (8)
  Leendert Verstelle, geb. Arnemuiden 29-05-1735, tr.
            met
  Cornelia Bruynooge, geb. ca 1748, overl. Middelburg
             06-05-1801
      kinderen: 
      Janna geb. ca 1768              10-1 a
      Marinus Johannes geb. Middelburg 26-04-1773  10-2 x
       Cornelia     "  (  "  ) 1782 (+/-) 10-4
  nog een kind?: Martin Jean " (Vlissingen) 1772 (+/-1) 10-3
      a: overl. Vlissingen 14-4-1831
----------------------------------------------------------------
10-2 (9-4)
   Marinus Johannes Verstelle, geb. Middelburg
          26-04-1773, overl. Vlissingen
          03-05-1848, tr.1 Middelburg
          (08-11-1794 ?) met
   Jacomina Susanna Legierse, overl. Vlissingen
           25-09-1811.
          kinderen: 
           Elisabeth Francina geb. ca 1797   11-1 a
           Johannes geb. Vlissingen 05-08-1802 11-2 x
         Hij hertrouwt Vlissingen 17-04-1812 met 
   Anna Ritmeester, geb. Vlissingen 1767(1), overl. 
           Vlissingen 01-06-1819
          Hij trouwde voor de derde keer
          04-06-1820 met
   Pietronella Jansen, geb. Vlissingen 20-06-1775.
         a: overl. Middelburg 08-09-1842
----------------------------------------------------------------
10-5(9-4) 
  Marinus Verstelle, geb. Heinkenszand in 1750 (+/-1),
          overl.(1824), tr. Wolphaartsdijk
           -4-1776 met
  Janna Maartens Beverland( en of Johanna Naesten 
          Beveland), overl. in (1852)
     kinderen: Maarten geb. Heinkenszand 14-04-1775 11-4 x
          Krina   "  (   "  ) ca 1776  11-5
          Elisabeth "  (   "  ) ca 1776  11-3 x
----------------------------------------------------------------
11-2 (10-2)
   Johannes Verstelle, geb. Vlissingen 5-8-1802,
         overl. Middelburg 17-2-1874,broodbakker,
         tr. Middelburg op 20-1-1825 met
   Sara Keersemaker, geb. Vlissingen 1802(+/-1), overl.
           Vlissingen tussen 1829 en 1835
      kinderen: 
       Marinus Johannes geb. Middelburg 19-01-1826 12-1 x
       Neeltje      "    "   16-03-1827 12-2 a
       Jacobus      "    "   10-04-1828 12-3 b
       Jacomina Suzanna "    "   08-07-1829 12-4 c
      Hij hertrouwt te Middelburg op 30-4-1835
      met
   Johanna Cornelia Flos, geb. Middelburg 7-10-1809,
         overl. tussen 1835 en 1846.
      kinderen: 
      Pieter      geb. Middelburg ca 1836  12-5 x
      Jacobus      "    "  1837 (+/-1) 12-6 x
      Catharina     "    "  1838 (+/-1) 12-12 x
      Johannes Cornelis "    "  1839 (+/-1) 12-7 x
      Elisabeth Francina "    "  1840 (+/-1) 12-8 x
      Johanna Cornelia  "    "  16-08-1842  12-9 d
      Leendert      "    "  14-12-1843  12-10 e
      Cornelis      "    "  25-12-1844  12-11 f
      Hij hertrouwt voor de derde keer te
      Middelburg 19-1-1846 met
   Levina Pieternella Bal, geb Zierikzee 1803(+/-1),
           overl. ca 1874.
    kind:   
      Levina Pieternella geb. Middelburg 13-08-1847 12-13 x
    a: overl. Middelburg 30-04-1827
    b:  "    "   04-05-1828
    c:  "    "   26-04-1847
    d:  "    "   16-04-1844
    e:  "    "   18-02-1866
    f:  "    "   01-08-1846
----------------------------------------------------------------
11-3 (10-5)
   Elisabeth Verstelle, geb. Heinkenszand ca 1776,
             overl. vr 23-4-1809,            
             otr.Kapelle op 11-8-1804 met
   Cornelis van Sweden, geb./ged. Kapelle 27/30-9-1781,
               overl. Kapelle 3-8-1818
---------------------------------------------------------------- 
11-4 (10-5)
   Maarten Verstelle, geb. Heinkenszand 14-4-1775,
          overl. Hemixen (bij Antwerpen)
          14-2-1830, tr. Wolphaartsdijk
          16-10-1802 met
   Jannetje Willems Lampers
       kinderen: 
       Johanna geb.        in 1800 (+/-1) 12-14 a
       Willem  "  Wolphaartsdijk in 1805 (+/-1) 12-15 x
      Hij hertrouwt te Wolphaartsdijk op
      8-4-1824 met
   Jacoba Lesiers, geb. Baarland 10-2-1778,
          wed. van Servaas Michielse
         a: overl. Wolphaartsdijk 4-6-1827
---------------------------------------------------------------- 
12-1 (11-2)
   Marinus Johannes Verstelle, geb. Middelburg
         19-01-1826, overl. Souburg 13-05-1875,
         tr. Middelburg 12-6-1850 met
   Louwerina de Bakker, geb. Middelburg 1826(+/-1),
             overl. 23-01-1895
---------------------------------------------------------------- 
12-5 (11-2)
   Pieter Verstelle, geb. Middelburg ca 1836, overl.
          Middelburg 29-12-1880, tr.
          Middelburg 16-5-1866 met
   Lena Adrianus, geb. Middelburg in 1838(1).
    kinderen: 
      Adriana      geb. Middelburg 11-10-1870  13-1 a
      Adriana      "    "   20-12-1871  13-2
      Pieter Leendert  "    "   29-01-1873  13-3 x
      Elisabeth Francina "    "   1876 (+/-1) 13-4 x
      Cornelia Maria   "    "   26-01-1879  13-5 b
     a: overl. in 1870 of 1871
     b:  "  Middelburg 5-2-1879
---------------------------------------------------------------- 
12-6 (11-2)
   Jacobus Verstelle, geb. Middelburg in 1837 (+/-1),
           overl. Middelburg 25-11-1884,
           tr. Middelburg 9-5-1866 met
   Metje Carol, geb. Middelburg in 1838 (+/-1),
         overl. 3-8-1881.
    kinderen: 
     Jacobus Johannes geb. Middelburg 22-11-1866  13-9 x
     Aartje Cornelia  "    "   05-03-1869  13-10 a
     Johanna Cornelia "    "   15-08-1870  13-11 x
     Jacoba      "    "   24-05-1872  13-12 b
     Marinus Johannes "    "   02-05-1874  13-13
     Gerrit Adriaan  "    "   12-04-1876  13-14 x
     Jacoba Margaretha "    "   16-11-1877  13-15 c
     Jacoba Margaretha "    "   18-04-1880  13-20 x
        Hij hertrouwt Middelburg 16-6-1882 met
   Jacoba Carol, geb. Middelburg in 1841 (+/-1).
     a: overl. Middelburg 25-7-1935
     b:  "    "    11-5-1897
     c:  "    "    4-1-1878
---------------------------------------------------------------- 
12-7 (11-2)
   Johannes Cornelis Verstelle, geb. Middelburg in
         1839 (+/-1), overl. Rotterdam 13-6-1891,
         tr. Middelburg 21-5-1862 met
   Christina Ewaardt, geb. Middelburg in 1836 (+/-1).
   kinderen: 
     Johannes       geb. Middelburg 14-12-1862 13-6 x
     Wilhelmina Christina "    "   03-04-1865 13-7 x
     Johanna Cornelia   "    "   21-10-1867 13-8 x
---------------------------------------------------------------- 
12-8 (11-2)
   Elisabeth Francina Verstelle, geb. Middelburg in
          1840 (1), overl. Rotterdam 2-5-1908,
          tr. Rotterdam op 23-12-1874 met
   Gerardus Cornelis Stiegels, geb. Dordrecht
             -(1)-1843 (+/-1).
---------------------------------------------------------------- 
12-12 (11-2)
   Catharina Verstelle, geb. Middelburg 1838 (+/-1),
           overl. Rotterdam 09-07-1904, tr.1
           Den Haag 06-05-1868 met
   Leendert Johannes Andriessen, overl. (1878).
     kind: Isaac Leendert geb. Rotterdam 22-12-1870
         Ze hertrouwt te Rotterdam op 04-09-1878
         met
   Matthijs Leenen, geb. Nijmegen in 1841 (+/-1),
           overl. (1904).
          kinderen:
     Wilhelmus Hendrika geb. Rotterdam 28-12-1875
     Mathilde Catharina  "    "   29-03-1878
---------------------------------------------------------------- 
12-13 (11-2)
   Levina Pieternella Verstelle, geb. Middelburg
        13-8-1847,tr. Middelburg 8-4-1874 met
   Jan van der Waal, geb. Colijnsplaat in 1841 (+/-1).
---------------------------------------------------------------- 
12-15 (11-4)
   Willem Verstelle, geb. Wolphaartsdijk in 1805 (+/-1),
          overl. Wolphaartsdijk 21-1-1846,
          tr. Wolphaartsdijk 9-6-1836 met
   Johanna Vroone, geb. Wolphaartsdijk 1811(+/-1)
        kinderen:
         Maarten geb. Wolphaartsdijk 23-06-1836 13-16 x
         Marinus "     "    05-10-1837 13-17 x
         Janna  "     "    28-04-1839 13-18 b
         Adriaan "     "       -1844 13-19 a
     a: overl. Wophaartsdijk 10-1-1846
     b:  "     "    10-1-1840
---------------------------------------------------------------- 
13-3 (12-5)
   Pieter Leendert Verstelle, geb. Middelburg 29-1-1873,
           overl. Middelburg 22-9-1919, Hij heeft
          in 1893 gevangenis gezeten te Middelburg
          tr. Middelburg op 23-7-1897 met
   Catharina Maria van der Reit, geb. Goes in 1867 (+/-1).
---------------------------------------------------------------- 
13-4 (12-5)
   Elisabeth Francina Verstelle, geb. Middelburg in
           1876(+/-1), tr. Middelburg 3-11-1899
           met
   Willem Johan Balthazar de Leeuw, geb. Vlissingen
            in 1876(+/-1)
       kinbderen:
       Leonard Pieter geb. Rotterdam 30-01-1904
       Willem Paulus  "    "   09-11-1901
---------------------------------------------------------------- 
13-6 (12-7)
   Johannes Verstelle, geb. Middelburg 14-12-1862,
           overl. in 1956 (+/-1), onderwijzer,
           tr. 29-11-1888 met
   Itje Nentjes, geb. Urk 21-7-1868, overl.
           Urk 23-5-1915
        kinderen:
          Christina     geb. Urk 11-10-1889 14-17 x
          Pieter Jacobus   "  " 14-12-1890 14-1 x
          Johannes Cornelis "  " 01-03-1896 14-18 a
          Johannes Cornelis "  " 14-05-1903 14-2 x
        a: overleden Urk 9-3-1896
---------------------------------------------------------------- 
13-7 (12-7)
   Wilhelmina Christina Verstelle, geb. Middelburg
           3-4-1865, tr. Rotterdam 3-6-1896
           met
   Adrianus Berg, geb. Rotterdam in 1870 (+/-1).
        kind: Andries geb. Rotterdam ca 1898
      gescheiden op 5-4-1921
---------------------------------------------------------------- 
13-8 (12-7)
   Johanna Cornelia Verstelle, geb. Middelburg 21-10-1867,
            overl. (09-4-1927), tr. Rotterdam
            31-5-1893 met
   Werend Vermeulen, geb. Avezaath (gem. Zoelen) in 1865(+/-1)
---------------------------------------------------------------- 
13-9 (12-6)
   Jacobus Johannes Verstelle, geb. Middelburg
       22-11-1866, opperschrijver, overl. 01-08-1936,
          tr. Middelburg 27-12-1911 met
   Pieternella Johanna de Ruyter, geb. Middelburg
          in 1879(+/-1), overl. 17-1-1966
---------------------------------------------------------------- 
13-11 (12-6)
   Johanna Cornelia Verstelle, geb. Middelburg 15-8-1870,
            tr. Middelburg 29-5-1896 met
   Willem Christoffel Louis de Ruyter, geb. Middelburg
          1870(+/-1), overl. Middelburg 23-12-1964
----------------------------------------------------------------
13-14 (12-6)
   Gerrit Adriaan Verstelle, geb. Middelburg 12-04-1876,
            overl. op 19-04-1952, tr. Middelburg
            12-07-1899 met
   Johanna Catharina Hendrika Riviere, geb. Middelburg
            17-12-1876
        kinderen:
   Jacobus Theodor     geb. Middelburg 06-05-1900 14-3 x
   Catharina Johanna Ariete "    "   11-09-1903 14-4 x
---------------------------------------------------------------- 
13-16 (12-15)
   Maarten Verstelle, geb. Wolphaartsdijk 23-6-1836,
           overl. Wolphaartsdijk 10-8-1895,
           arbeider,tr. Wolphaartsdijk
           25-7-1861 met
   Duifje Wissekerke, geb. Wolphaartsdijk 1837(+/-1)
         kind:
          Maatje geb. Wolphaartsdijk ..-9-1862 14-19 d
          Hij hertrouwt Wolphaartsdijk
          1-8-1867 met
   Tannetje de Jonge, geb. Wolphaartsdijk
       kinderen: 
         Pieter geb. Wolphaartsdijk 28-03-1863 14-13 a
         Willem  "     "    28-03-1863 14-14 b
         Johanna "     "    02-10-1869 14-15 c
         Willem  "     "    18-10-1871 14-16 x
       a: overl. Wolphaartsdijk 1-11-1863
       b:  "     "    4-11-1863
       c:  "     "    30-8-1885
       d:  "     "    26-11-1864
--------------------------------------------------------------- 
13-17 (12-15)
   Marinus Verstelle, geb. Wolphaartsdijk 5-10-1837,
            overl. Wolphaartsdijk 19-2-1911,
            arbeider, tr. Wolphaartsdijk
            19-10-1864 met
   Dina Bronkhorst, geb. Wolphaartsdijk 24-1-1838,
          overl.Wolphaartsdijk 8-6-1877.
      kinderen: 
        Willem  geb. Wolphaartsdijk 28-10-1864 14-5 a
        Johanna  "     "    20-11-1866 14-6 b
        Willem  "     "    10-03-1868 14-7 x
        Krina   "     "    05-04-1869 14-8 x
        Johannis "     "    23-08-1870 14-9 x
        Johanna  "     "    22-01-1872 14-10 x
        Marinus  "         14-01-1874 14-11 x
        Maarten  "     "    02-06-1875 14-12 c
      Hij hertrouwt Wolphaartsdijk 13-3-1879 met 
   Barendina Spruyt, geb. Wolphaartsdijk in 1837 (+/-1)
       a: overl. Wolphaartsdijk 11-7-1866
       b:  "     "    28-6-1867
       c:  "     "    28-6-1867 (???)
---------------------------------------------------------------- 
13-20 (12-6)
   Jacoba Margaretha Verstelle, geb. Middelburg 18-04-1880,
            overl. Groningen 1-12-1921, tr.            
            Leeuwarderdeel 23-10-1915 met
   Feike Duhoux, geb. Stiens 1888/89.Hij hertrouwde te
            Groningen op 02-11-1922 met Everdina
            Maria van der Hoef, geb. Utrecht.
          kind: Feike Duhoux, geb. Groningen 1920
----------------------------------------------------------------
14-1 (13-6)
   Pieter Jacobus Verstelle, geb. Urk 14-12-1893,
          overl. in 1959 (+/-1), tr. Rotterdam
          9-1-1924 met
   Jacoba Johanna Bats, geb. Gouda 21-7-1899
       kinderen:
   Jacobus Frederik Hendrik geb. Rotterdam 26-03-1937 15-1 x
   Johanna Hendrika     "    "   7-10-1935 15-2 x
---------------------------------------------------------------- 
14-2 (13-6)
   Johannes Cornelis Verstelle, geb. Urk 14-05-1903,
             overl. Voorburg 13-09-1978, tr.
            Laag Soeren 08-08-1929 met
   Berendina Elizabeth Becker, geb. 22-11-1905, overl.
              Voorburg 18-07-1979
      kinderen:  
        Ida        geb. Leiden  30-01-1931 15-3 x
        Marijke Christina "   ?   31-01-1940 15-4 x
        Gerrie Elizabeth  "  Voorburg 25-05-1936 15-5 x
---------------------------------------------------------------- 
14-3 (13-14)
   Jacobus Theodor Verstelle, geb. Middelburg 6-5-1900,
         overl. Rijswijk 19-7-1968, 1e officier gouv.
         marine, cartograaf bij Kon. marine, 
         tr. op 27-8-1931 met
   C... Berg
        Hij hertrouwt (Den Haag?)19-4-1952 met
   Gre de Vries, geb. 1896(+/-1), overl. Den Haag 5-3-1985
--------------------------------------------------------------- 
14-4 (13-14)
   Catharina Johanna Ariete Verstelle, geb, Middelburg
            11-9-1903, tr. Middelburg
            27-07-1928tr. met
   Cornelis Gerrit v/d Berg, geb. Teteringen 1899/1900
--------------------------------------------------------------- 
14-7 (13-17)
   Willem Verstelle, geb. Wolphaartsdijk 10-3-1868,
           overl. Wolphaartsdijk 25-11-1952,
           tr. Wolphaartsdijk 16-3-1893 met
   Jacoba de Back, geb. Wolphaartsdijk in 1873 (+/-1),
            overl. 12-6-1952
        kinderen:
    Dina       geb. Wolphaartsdijk 25-08-1893 15-6 x
    Agatha Geertruid "    "     20-02-1895 15-7 x
    Marinus      "    "     05-12-1896 15-8 a
    Geertruid     "    "     17-11-1900 15-9 x
    Krina       "    "     14-12-1902 15-10 b
    Cornelia     "    "     26-02-1905 15-11 x
    Foort       "    "     11-06-1909 15-12 x
    Johannes     "    "     29-09-1916 15-13 x
   a: overl. na 1984 Hij zit in gezinskaart te Amsterdam
   b:  "  Kapelle 25-8-1989
---------------------------------------------------------------- 
14-8 (13-17)
   Krina Verstelle, geb. Wolphaartsdijk 5-4-1869, overl.
           Rotterdam 17-1-1914, tr. Rotterdam
           30-7-1902 met
   Wouter Willem Best, geb. Ginneken in 1866 (+/-1)
---------------------------------------------------------------- 
14-9 (13-17)
   Johannis Verstelle, geb. Wolphaartsdijk 23-8-1870,
             tr. Wolphaartsdijk 17-5-1900 met
   Elizabteth Reinhoudt, geb. 1872 (1), Wolphaartsdijk
             overl. 16-10-1960
---------------------------------------------------------------- 
14-10 (13-17)
   Johanna Verstelle, geb. Wolphaartsdijk 22-1-1872,
             tr. Wolphaartsdijk 10-5-1894 met
   Jacob Kole, geb. Wolphaartsdijk 1867(+/-1)
---------------------------------------------------------------- 
14-11 (13-17)
   Marinus Verstelle, geb. Wolphaartsdijk 14-1-1874, 
          overl. 30-5-1900, arbeider, tr.
          Wolphaartsdijk 16-9-1897 met
   Maria Keukelaar, geb. Wolphaartsdijk 11-11-1877,
          overl. 10-5-1937. Ze hertrouwt
          7-5-1902 met Pieter de Regt, geb.
          Wolphaartsdijk
      kinderen: 
        Marinus geb. Wolphaartsdijk 21-03-1898  15-14 x
        Adriaan "     "    08-05-1899  15-15 a
        J...   "     ?      ?    15-16
       a: overl. Wolphaartsdijk 25-2-1900
----------------------------------------------------------------
14-16 (13-16)
   Willem Verstelle, geb. Wolphaartsdijk 18-10-1871, tr.
             Wolphaartsdijk 9-8-1894 met
   Janna Dingemansen, geb. Wolphaartsdijk in 1872 (+/-1),
             overl. Wolphaartsdijk 15-7-1953
      kinderen:
       Maarten   geb. Wolphaartsdijk 19-01-1895 15-22 x
       Johanna   "    "     17-02-1896 15-17 x
       Tannetje   "    "     20-01-1898 15-23 x
       Jan     "  (  "    ) 05-10-1899 15-18 a
       Jan     "    "     16-11-1902 15-19 x
       Willem    "    "     19-01-1905 15-20 x
       Pieternella "  (  "    )  - -1907 15-21 b
      a: overl. Wolphaartsdijk 5-10-1899
      b:  "     "    8-6-1907
---------------------------------------------------------------- 
14-17 (13-6)
   Christina Verstelle, geb. Urk 11-10-1889,
              overl. Urk 17-5-1970, tr.
              Urk 18-4-1916 met
   Albert van Urk, geb. Urk 30-10-1890
----------------------------------------------------------------  
15-1 (14-1)
   Jacobus Frederik Hendrik Verstelle, geb. Rotterdam
           26-3-1937, tr. Schiedam 13-10-1964         
           met
   H... D... Hoogendoorn
        kinderen:
    Karin Hester Johanna  geb. Rotterdam 11-07-1965 16-1
    Eveline Helena Hendrika "  Schiedam  27-06-1971 16-2
----------------------------------------------------------------
15-2 (14-1)
   Johanna Jacoba Hendrika Verstelle, geb. Rotterdam 07-10-1935,
     (Hannie)      tr. Rotterdam 15-12-1960 met
   Andries Lodewijk Reparon
            kinderen:
         Christine Albertine geb. 01-0701963
         Johanna Elisabeth  "  28-04-1965
         Pieter Jacob     "  25-10-1971
         Andrea Louisa    "  11-04-1977
----------------------------------------------------------------
15-3 (14-2)
   Ida Verstelle, geb. Leiden 30-01-1931, overl. Voorburg
          22-3-2003, tr. met
   Ernst Pronk, overl. voor 2009
         kind: Marijke Femke, geb. Voorburg 07-06-1954,
            overl. Nieuwkoop 03-01-2009.
        Het gezin is in 1955 geemigreerd naar Amerika.
        Na de scheiding keerden Ida en Marijke in 1964
        terug naar Nederland.
        Ida hertrouwt met
   Theo Palthe, geb Amsterdam 01-08-1920, overl. Voorburg ca
         2006. Hij is eerder getrouwd geweest te
         A'dam op 23-12-1968 met Wies Louise Suzanna
         Schwarz.
----------------------------------------------------------------
15-4 (14-2)
   Marijke Christina Verstelle, geb. 31-01-1940, overl. 
           Vlissingen 21-09-1979,tr. met
   Harry van Baarle
            zoon: Hans geb. 04-08-1977
----------------------------------------------------------------
15-5 (14-2)
   Gerrie Elizabeth Verstelle, geb. Voorburg 25-5-1936,
               overl. Leidschendam 13-8-1973,  
               tr. met
   Ruud Nieukerke, geb. Den Haag 3-6-1933, overl. Voorburg
           Oktober 1961
               zoon: Rolf geb. 04-02-1962
         Ze had relatie met 
   Jan Liesker, geb. Arnhem 28-2-1918,overl. Voorburg
         1-11-1987. Hij is sinds 1973 spoorloos.
     dochter: Marjolein Verstelle geb. 09-09-1964 16-24
---------------------------------------------------------------- 
15-6 (14-7)
   Dina Verstelle, geb. Wolphaartsdijk 25-8-1893, overl.
           27-4-1953, tr. Goes 18-5-1922 met
   W... de Kok, geb. Goes 1898(+/-1)
---------------------------------------------------------------- 
15-7 (14-7)
   Agatha Geertruid Verstelle, geb. Wolphaartsdijk
          20-2-1895, overl. vr 1984, tr.
          Goes 8-5-1919 met
   Adriaan Maartense, geb. Goes 1894(+/-1)
---------------------------------------------------------------- 
15-9 (14-7)
   Geertruid Verstelle, geb. Wolphaartsdijk 17-11-1900,
           overl. 8-12-1984, tr. Wolphaartsdijk
           22-4-1920 met
   Frans Duynhouwer, geb. Goes (1895), overl.
            Goes 13-9-1968
         Ze hebben 4 kinderen
    Geertruid heeft gewoond in Kloetinge en vertrok
    op 6-1-1938 naar Haamstede
---------------------------------------------------------------- 
15-11 (14-7)
   Cornelia Verstelle, geb. Wolphaartsdijk 26-2-1905, overl.
              na 1984, huwt met
   ..... Tolhuis
---------------------------------------------------------------- 
15-12 (14-7)
   Foort Verstelle, geb. Wolphaartsdijk 11-6-1909,
            overl. Sluiskil 26-5-1977,
            tr. met
   Maria Josepha Emma de Krijger, geb. Philippine
            5-4-1914, overl. Terneuzen 8-2-2003
          kinderen: 
             Willem       geb. 3-8-1944 16-11 x
             R... (zoon)           16-12
             Frans              16-13 x
             F... (zoon)           16-14 x
             M... (dochter          16-23
             Jacoba geb. Philippine 25-1-1950 16-22 x
---------------------------------------------------------------- 
15-13 (14-7)
   Johannes Verstelle, geb. Wolphaartsdijk 29-9-1916,
             overl. Goes 11-8-1993, tr. met
   Elisabeth de Smit, overl. voor 1978
              geen kinderen
         (Hij hertrouwt met 
   C... Tolhuys
---------------------------------------------------------------- 
15-14 (14-11)
   Marinus Verstelle, geb. Wolphaartsdijk 21-03-1898,
           politieagent, tr. Hoek 18-10-1923 
           met
   Jacoba van Hoorn, geb. Hoek 29-09-1897
            kinderen:
   Mary Cornelia       geb. Den Haag 13-08-1924 16-15 x
   Johannes Cornelis Marinus "  "  " 22-06-1927 16-16 x
---------------------------------------------------------------- 
15-16 (14-11)
   Janna Verstelle, geb. Wolphaartsdijk 11-08-1900,
            overl. Kloetinge 23-03-1989, tr. 
            Oolgensplaat 29-09-1923 met
   Willem de Vos, geb. Ooltgensplaat 1915/16, overl.
            Breda 25-05-1946
----------------------------------------------------------------
15-17 (14-16)
   Johanna Verstelle, geb. Wolphaartsdijk 17-2-1896,
            overl. Wolphaartsdijk 3-10-1985,
            tr. Wolpaartsdijk 7-9-1916 met
   Corneils Smit,geb. Wolphaartsdijk overl. vr 1985
---------------------------------------------------------------- 
15-19 (14-16)
   Jan Verstelle, geb. Wolphaartsdijk 16-11-1902,
           overl. Goes 22-7-1990, tr.
           Kloetinge 26-10-1922 met
   Pieternella Nieuwenhuyze, geb. 's Heer Arendskerke
           1902(1), overl. tussen 1940 en 1990
          kinderen:
     Jacob     geb. Wolphaartsdijk 10-05-1926 16-17 x
     Janna Jannetje "    "     28-09-1928 16-18 x
     Jan       "    "     24-07-1930 16-3 x
     Maarten     "    "     31-10-1932 16-4 x
     Adrie      "    "     14-06-1935 16-5 x
     Jannetje Janna "    "     29-09-1938 16-6 x
     Johan      "    "     20-01-1940 16-7 x
---------------------------------------------------------------- 
15-20 (14-16)
   Willem Verstelle, geb. Wolphaartsdijk 19-1-1905,
          overl. Wolphaartsdijk 13-7-1991, tr.
          met
   Josina Marina Kloet, overl. tussen 1936 en 1991
    kinderen:
      Willem    geb. Wolphaartsdijk 16-04-1933 16-8 x
      Jan      "     "    10-05-1934 16-9 x
      Johanna Jacoba "  Kortgene    04-10-1936 16-10 x
---------------------------------------------------------------- 
15-22 (14-16)
   Maarten Verstelle, geb. Wolphaartsdijk 19-1-1895,
     (Martin)    overl. aug. 1978, tr. met
   Winifred E. Clapp, geb. Kalamazoo (U.S.A) 13-2-1891,
             overl. 1-7-1972
              kinderen: 
      William  geb.      (U.S.A)      16-19 x
      Jean    "  Kalamazoo (U.S.A) 28-11-1922 16-21 x
      Albert F. "    "   (U.S.A) 13-07-1924 16-20 x
     Hij is naar Ellis eiland (U.S.A.) geemigreerd,
     afkomstig Oud-Sabbing in 1920
---------------------------------------------------------------- 
15-23 (14-16)
   Tannetje Verstelle, geb. Wolphaartsdijk, tr.
             Wolphaartsdijk 24-4-1919 met
   Hermanus de Bokx, geb. Rilland-Bath 1897(+/-1), overl.
            Goes 27-12-1937
---------------------------------------------------------------- 
16-3 (15-19)
   Jan Verstelle, geb. Oud-Sabbinge 24-7-1930,
          tr. Goes 11-04-1958 met
   Elisabeth S... Zandee
    (Lies)   kinderen:
         Simon Jan geb. Wolphaartsdijk 12-5-1963 17-19 x
         Jan                   17-21 x
         Nelleke                 17-22 x
         Wim                   17-23 x
           alle kinderen zijn gehuwd.
---------------------------------------------------------------- 
16-4 (15-19)
   Maarten Verstelle, geb. Wolphaartsdijk 31-10-1932,
            overl. Kloetinge 18-6-2008,tr.
            4-7-1956 met
   Elisabeth Geensen, geb. Goes 9-8-1933
          in 1983 gescheiden
     kind:
 Jannetje Pieternella Elisabeth geb. Kloetinge 19-06-1958 17-2
       (Annelies)
---------------------------------------------------------------- 
16-5 (15-19)
   Adrie Verstelle, geb. Wolphaartsdijk 14-6-1935, tr.
           Goes 290-05-1958 met
   N... Zandee, geb. 1935 / 1936
     kinderen: 
       Suzanna   geb. Wolphaartsdijk 09-06-1960  17-3
       Pieternella "     "    12-05-1962  17-4
----------------------------------------------------------------  
16-6 (15-19)
   Jannetje (Janna) Verstelle, geb. Wolphaartsdijk
        29-9-1938, tr. Wolphaartsdijk 08-06-1960
          met
   J.P. van Doorn, geb. 1936 / 1937
----------------------------------------------------------------
16-7 (15-19)
   Johan Verstelle, Wolphaartsdijk 20-01-1940, tr. 
           Colijnsplaat 13-11-1964 met
   Pieternella Geertruida Provoost, geb. Colijnsplaat
           31-3-1941
            kinderen: 
       John Andrew  geb. Wolphaartsdijk 31-5-1966 17-11 x
       Andreas Marcel "    "     30-8-1970 17-12
---------------------------------------------------------------- 
16-8 (15-20)
   Willem Verstelle, geb. Wolphaartsdijk 16-4-1933,
            overl. 9-12-1989, tr. 
            's Heerenhoek (21-1-1916?) met
   Maria Suzanna Westdorp
    (Riet)      kinderen:
 Willem Franciscus       geb. Vlissingen 17-07-1959 17-5 x
 Franciscus Jacobus Johannes  "    "   02-08-1961 17-6 x
---------------------------------------------------------------- 
16-9 (15-20)
   Jan Verstelle, geb. Wolphaartsdijk 10-5-1934,
          overl. Goes 26-07-2008, tr. met
          met
   Maria Heleen Remijn
     (Riet)        kinderen: 
                 Jolanda  geb.     17-9
                 Peter Jan "      17-10 x
---------------------------------------------------------------- 
16-10 (15-20)
   Johanna Jacoba Verstelle, geb. Kortgene 4-10-1936,
     (Janna)      tr. met
   Abraham J... Dees
     (Bram)     kinderen: Jan-Willem en Marieke
----------------------------------------------------------------- 
16-11 (15-12)
   Willem Verstelle, geb. 3-8-1944, tr.Aardenburg
     (Wim)     04-01-1968 met
   L... van Winsberghe, geb. 1943/1944
           kinderen:     Tilly      17-26
                     Angelique    17-24
-----------------------------------------------------------------
16-13 (15-12)
   Frans Verstelle, tr. 21-3-1973 met
   Goretti der Weduwe
                  kind: Isabella    17-25
-----------------------------------------------------------------
16-14 (15-12)
   Foort Verstelle, tr. met
   Dinne Eggebeen
           kinderen:
                  Melanie geb. 1980/81 17-27
                  Debbie  "  1982/83 17-28
                  Sanne   "  1996/97 17-29
-----------------------------------------------------------------
16-15 (15-14)
   Mary Cornelia Verstelle, geb. Den Haag 13-8-1924,
          overl. Den Haag 22-12-2007, tr. met
   Francois Johannes van der Put
          kind: Erik, geb. Den Haag 9-1-1956
-----------------------------------------------------------------
16-16 (15-14)
   Johannes Cornelis Marinus Verstelle, geb. 
          Den Haag 22-6-1927, overl. Den Haag
          27-7-2003, tr. met
   Jeane Schols, geb. Den Haag 18-8-1927, overl.
    (Jeannet)  Den Haag 6-8-1991
            kinderen: 
             Marion geb. Den Haag 11-04-1958 17-7 x
             Ronald "  "  " 23-04-1962 17-8
----------------------------------------------------------------- 
16-17 (15-19)
   Jacob Verstelle, geb. Wolphaartsdijk 10-5-1926,
            tr. met
   Jacoba Pieternella Geelhoed, geb. Wissenkerke 20-6-1925
       kinderen: 
      Willem Jan geb. Wolphaartsdijk 27-11-1956 17-1 x
      Anna Maria  "     "     08-11-1958 17-20 x 
-----------------------------------------------------------------
16-18 (15-19)
   Janna Jannetje Verstelle, geb. Wolphaartsdijk,
           tr. met 28-9-1928
   ... Meyaard
-----------------------------------------------------------------
16-19 (15-22)
   William Verstelle, geb. U.S.A. ,tr. met
       ?
         kinderen:
          William Martin  geb. 1954 (1)   17-13 x
              ? jongen  "         17-14 a
              ? meisje  "         17-15
              ? meisje  "         17-16
          a: hij is getrouwd en heeft 1 zoon.
----------------------------------------------------------------- 
16-20 (15-22)
   Albert F. Verstelle, geb. 13-7-1924, overl. 4-5-1998,
            tr. 26-9-1946 met
   Anne H. Dijkstra, geb. 9-5-1923
          kinderen:
        Donna geb. Portage  (U.S.A)       17-17 x
        Sandy "  Kalamazoo (U.S.A)       17-18 x
----------------------------------------------------------------- 
16-21 (15-22)
   Jean Verstelle, geb. Kalamazoo (U.S.A) 28-11-1922,
           overl. California in 1968, tr. met
   Leonard Wood
            3 dochters
-----------------------------------------------------------------
16-22 (15-12)
   Jacoba Verstelle, geb. Philippine 25-1-1950,
            tr. 6-5-1971 met
   Theodorus Josephus Marie Andreas van Jole
            kinderen: Theo geb. 7-1-1975
                 Jacco "  26-5-1980
-----------------------------------------------------------------
17-1 (16-17)
   Willem Jan Verstelle, geb. Wolphaartsdijk 27-11-1956,
              tr. met
   A... C... de Graaf, geb. Schiedam 16-11-1958
           kinderen:
              Jan Jaap geb. Goes 24-01-1984 18-6
              Anna Loes "   " 20-04-1987 18-7
              Martijn  "   " 25-10-1991 18-8
-----------------------------------------------------------------
17-5 (16-8)
   Willem Franciscus Verstelle, geb. Vlissingen
            17-7-1959, tr. met
   Mariska Mijnders
               kind: Marthijn geb. ca 1980 18-1
----------------------------------------------------------------- 
17-6 (16-8)
   Franciscus Jacobus Johannes Verstelle, geb. 
           Vlissingen 2-8-1961, tr. met
   Antoinette Ermers
              kinderen: Marloes geb. ca 1985 18-2
                   Koen   "  ca 1985 18-3
-----------------------------------------------------------------  
17-7 (16-16)
   Marion Verstelle, geb. Den Haag 11-4-1958, tr. met
   Remo van Namen
              kind: Lisette
-----------------------------------------------------------------
17-10 (16-9)
   Peter Jan Verstelle, geb.  ,tr. met
   Mijanou ...
          kind: Dion
-----------------------------------------------------------------
17-11 (16-7)
   John Andrew Verstelle, geb. Wolphaartsdijk
      (Andy)      31-5-1966, tr. met
   Jolanda Anna Maria Dingemans
         kind: Eveline anna Maria geb. 24-12-2000 18-5
-----------------------------------------------------------------
17-13 (16-19)
   Willem Martin Verstelle, geb. 1954 (1), tr. met
      (Bill)
   Lynda ...
        kinderen: Steven geb.           18-4
-----------------------------------------------------------------
17-17 (16-20)
   Donna Verstelle, geb. Portage (U.S.A), tr. met
   Harvey Kragt
           kinderen: Michel en Jeff
-----------------------------------------------------------------
17-18 (16-20)
   Sandy Verstelle, geb. Kalmazoo (U.S.A), tr. met
   Norman J. Gruizinga, geb. 4-1-1942
              kinderen: Kristi en Bryan
-----------------------------------------------------------------
17-19 (16-13)
   Simon Jan Verstelle, geb. Wolphaartsdijk 12-05-1963,
              tr. met
   Rian Moerland
             kinderen:
                           Rowan 18-10
                           Ron  18-11
-----------------------------------------------------------------
17-20 (16-17)
   Anne Maria Verstelle, geb. Wolphaartsdijk
              8-11-1958, tr. met
   Ger de Weerdt, geb. Amsterdam 6-1-1959
-----------------------------------------------------------------
17-21 (16-13)
   Jan Verstelle, tr. met
   Anja van Doorn
                   kind: Kristi  18-9
------------------------------------------------------------------
17-22 (16-13)
   Nelleke Verstelle, tr. met
   Aart IJssel, overl. voor augustus 2011
             kinderen: Susan en Roy
------------------------------------------------------------------
17-23 (16-13)
   Wim Verstelle, tr. met
   Gerdie Kole
             kinderen:
                          Denise 18-12
                          Anouk  18-13
                          Emy   18-14
------------------------------------------------------------------

counters for myspace