Hoofdmenu

      # # # STAMBOOM van der ZWAN # # #
              (van der Swan, Swan)
===================================================================
9 Cornelis, geb. ca 1580, geb. Katwijk, ovl. Katwijk
  Cornelis Jansz van der Swan, tr. Katwijk aan de
           Rijn 26-12-1599 met          
  Grietje Jansdr.
                     kinderen: Leentie  10-1
                          Gerrit  10-2 x
                          Jan    10-3 x
                          Leuntje  10-4
  Hij heeft mogelijk een broer Pieter Jansz Swan,
  die in Katwijk rond 1571 hebt geleefd. (Leidse
  Jaarboekje 1974, pag. 123 over watergeuzen bij
  Noordwijk en Katwijk - pasen 1571).
-------------------------------------------------------------------
10-2 (9)
   Gerrit Cornelisz Swan, tr. met
   Barbara Cornelisdr
         kinderen ged. Katwijk: Cornelis 15-..-1637 11-22
                    Annetje 10-03-1641 11-23
                    Dirkje  23-07-1645 11-24
-------------------------------------------------------------------
10-3 (9)
   Jan Cornelisz Swan, ged. (ca 1615), tr. met
   Geertje Jacobsdr
     kinderen: Jacob  ged. Katwijk op Zee 27-..-1637 11-5 x
          Kornelis "   "      17-03-1641 11-1 x
          Simon   "   "      08-01-1643 11-2 x
          Lijsbeth                 11-3
     Vermoedelijk nog een kind: Dirk Jansz       11-4 v
-------------------------------------------------------------------
10-? Gerrit Simonsz Swan, ged. (ca 1625), tr. met
   Leuntje Cornelisdr (van der Swan?, verm. zie 10-1?)
         kinderen: 
            Anna   ged. Katwijk ca  1645  11-13 x
            Simon   "   "   24-10-1649  11-20
            Cornelis "   "   24-10-1649  11-08 x
            Dirkje  "   "   ca  1650  11-12 x
            Marijtje "   "   29-10-1652  11-16
            Claes   "   "   29-01-1654  11-18
            Jannetje "   "   29-10-1655* 11-17 v
            Meinsje  "   "   29-09-1652  11-14 x
            Dieuwertje"   "   08-09-1658  11-15 x
                     (of 19-12-1658?)
            Maartje  "   "   02-02-1662  11-25 x
            Klaasje  "   "   ca  1665  11-21 x
            Jan    "   "   05-07-1665  11-9 x 
        * doopgetuige: Gerrit Corn. Swan
-------------------------------------------------------------------
10-? Pieter Symonsz van der Swan, wed.(**), afkomstig
          van Catwijck binnen, won. Aldaar,
          ** verm. gehuwd met
   Maartje Gerritsdr
         8 kinderen gedoopt te Katwijk:
                   Simon    20-10-1641 11-26
                   Jan   ( 25)-01-1643 11-27
                   Grietje   05-06-1645 11-28
                   Maritje   19-08-1646 11-29
                   L...    17-11-1647 11-30
                   kind    11-02-1649 11-31
                   Gerrit   19-06-1650 11-32
                   Annetje   29-10-1651 11-33
       Hij hertrouwde te Rotterdam 19-12-1651 met
   Lijsbet Willems,j.d. afkomstig Rotterdam, won.
          Schiedamsedijk
        kind:
       vermoedelijk Dieuwertje(*) ged. Katwijk 15-11-1654
   (*) Dieuwertje Pieters van der Swan, tr.
      Bergsenhoek 1-3-1676 met Dirk Willemsz
      Duijkelaar. Ze hertrouwt te Rotterdam
 14-9-1684 met Floris Jansz Kleyn, wednr. 
-------------------------------------------------------------------
11-1 (10-3)
   Kornelis Janz. Swan, ged. Katwijk a/d Rijn 17-3-1641,
            tr. Katwijk op de Rijn 14-04-1664
            met
   Annetje Teunisdr., geb. Katwijk op Zee in 1643
     kinderen: 
          Neeltje Corn. ged. Katwijk 28-09-1664 b 12-19 x
          Jan      "   "   01-09-1666 a 12-2 x
          Geertie    "   "   10-03-1668  12-3 x
          Jacob     "   "   25-10-1671  12-24 x                                             
          Louris     "   "   12-09-1676  12-25 b
          Louris     "   "   22-09-1678  12-11 x
          Kornelis    "   "   22-10-1684  12-1 x
   a: doopgetuige: Leentie Corn. van der Swan (=10-1?).
   b: vader is Jacob Jansz Huysman !?, doopgetuigen zijn
     Gerrit Corn. Swan en Suzanna Lourisdr
-------------------------------------------------------------------
11-2 (10-3)
   Simon Janz van der Swan, ged. Katwijk 8-1-1643, overl.
              Katwijk 26-4-1719,tr. Katwijk
              03-01-1674 met
   Neeltje Kornelisdr. van der Does, geb. Katwijk
      kinderen: 
         Kornelis ged. Katwijk 20-12-1676     12-4 x
         Jan    "   "  23-07-1679     12-5 x
         Geertje  "   "  03-05-1675     12-10 x
        Hij hertrouwde te Katwijk op 13-5-1696
        met
   Ariaantje Pietersdr. van der Wiel.
      kinderen: Neeltje  ged. Katwijk 26-05-1697   12-6 x
-------------------------------------------------------------------
11-4 (10-3 verm.)
   Dirk Jansz Swan, geb. ca 1630, tr. Noordwijk 7-1-1652
           met
   Leentje Willemsdr
            kinderen:
           Marijtje  ged. Noordwijk 15-09-1652 12-8
           Jannetje   "    "   03-01-1655 12-9 x
           Neeltje   "    "   10-06-1657 12-12
           Willem    "    "   03-11-1658 12-13
           Jan     "    "   04-11-1663 12-14
           Pieternella "    "   08-02-1665 12-34
           Annetje   "    "   20-06-1667 12-35
   Hij hertrouwt te Noordwijk op 15-09-1675 met
   Trijntje Jacobsdr van der Linden, tr.1 met Klaes Jansz
             kinderen:
             Jaantje ged. Noordwijk 21-10-1668 12-36
             Jacob   "    "   04-10-1671 12-37
             Maartje  "    "   01-11-1676 12-39 x
             Neeltje  "    "   18-06-1679 12-38
-------------------------------------------------------------------
11-5 (10-3)
   Jacob Jansz. van der Swan, ged. Katwijk op Zee
           27-..-1637, tr. Katwijk 1-2-1660
           met
   Leentie Dirksdr. geb. Katwijk
           kind:    Jan ged. Katwijk 6-3-1661 12-7
-------------------------------------------------------------------
11-8 (10-?, Gerrit)
   Kornelis Gerritz Swan, ged. Katwijk 24-10-1649,
          tr. 14-1-1674 te Noordwijk of
          Katwijk met
   Dieuwertje Paulusdr. van der Dil, ged.
        kinderen: 
            Barbara ged. Katwijk 03-02-1675   12-18
            Korni  "   "  30-11-1679   12-17
-------------------------------------------------------------------
11-9 (10-?, Gerrit)
   Jan Gerritz Swan, ged. Katwijk 5-7-1665, tr.
            Katwijk 21-10-1696 met
   Beatrix Henriksdr.. van Duin(en) *, ged. Katwijk
        kinderen: 
           Gerrit   ged. Katwijk 30-11-1696  12-20 a
           Gerrit   "   "  26-01-1698  12-21 b
           Grietje   "   "  06-02-1699  12-22 x
       tweel. Gerrit   "   "  04-09-1701  12-15 c
           Cornelis  "   "  04-09-1701  12-16
           Gerrit   "   "  07-09-1702  12-23
       a: overl. voor 1698; b: overl. voor 1702
       c: overl. voor 1703
     * ook genoemd: van der Dil en Noordduin.
-------------------------------------------------------------------
11-12 (10-?, Gerrit)
   Dirkje Gerritsdr van der Swan, geb. Katwijk,
           overl. Katwijk 11-10-1716,
           tr. Katwijk 5-6-1672 met
   Pieter Gerritsz van der Suik, geb. Katwijk
         kinderen: Gerrit ged. Katwijk 16-4-1679
-------------------------------------------------------------------
11-13 (10-?, Gerrit)
   Annetie Gerritsdr van der Swan, geb. Katwijk ca 
           1645, tr. Katwijk 2-6-1664 met
   Claes Gerritsz van der Suyk, geb. Katwijk
           kinderen: Gerrit ged. Katwijk 1-5-1667
                Gerrit "   "  15-41668
-------------------------------------------------------------------
11-14 (10-?, Gerrit)
   Meinsje Gerritsdr van der Swan, geb.Katwijk
        29-9-1652, tr. Katwijk 7-6-1682 met
   Pieter Jans van der Mark, wed. van ?
          kind: Gerrit ged. Katwijk 22-2-1688
-------------------------------------------------------------------
11-15 (10-?, Gerrit)
   Dieuwertje Gerritsdr van der Swan, geb. Katwijk
         8-9-1658, begr. Katwijk 27-10-1730,
         tr. Katwijk 30-12-1685 met
   Maarten Henricksz van Boon, geb. Katwijk 19-12-1658
    (ook: v/d Bent)  kinderen:
             Dirkje ged. Katwijk 21-03-1688
             Willem  "   "  09-09-1696
             Pieter  "   "  20-10-1698
             Leuntgen "   "  08-10-1702
-------------------------------------------------------------------
11-17 (10-?, Gerrit) (verm.)*
   Jannetje Gerrits van der Swan, ged. Katwijk
           29-10-1655, tr. Katwijk 2-5-1700
           met
   Markus Mailjards Ster(c)k(e)man, geb. Rijnsburg.
* verm. omdat Jannetje trouwde op 45 jaar leeftijd!
      Geen kinderen gevonden.   
-------------------------------------------------------------------
11-21 (10-?, Gerrit)
   Klaasje Gerritsdr van der Swan, geb. Katwijk ca 1665,
               otr. Katwijk 6-4-1687, tr.
               Noordwijk 20-4-1687 met
   Simon Jorisz Barnhoorn, geb. Noordwijk 26-4-1662
           kinderen:
                Gerrit  ged. Katwijk  15-3-1699
                Trijntje ged. Noordwijk 15-2-1688
-------------------------------------------------------------------
11-25 (10-?, Gerrit)
   Maartje Gerritsdr van der Swan, ged. Katwijk
          2-2-1662, tr. Katwijk 14-11-1688 met
   Aldert Henriksz van der Bent, ged. Katwijk 28-8-1663
        kinderen: Dirkje   ged. Katwijk 02-10-1689
             Leuntje   "   "   04-05-1692
             Gerrit   "   "    in 1694
             Trijntje  "   "   29-11-1699
             Kornelis  "   "   19-08-1703
-------------------------------------------------------------------
12-1 (11-1)
   Kornelis Korn. van der Swan, ged. Katwijk
          22-10-1684, tr. Katwijk 15-12-1709
          met
   Jakomijntje Reinier Blankerts, ged. Katwijk
                  01-06-1687
        kinderen: 
           Annetje  ged. Katwijk 12-10-1710   13-1 a
           Marijtje  "   "  15-11-1711   13-2
           Kornelis  "   "  23-07-1713   13-3 x
           Reindert  "   "  08-09-1715   13-4 x
           Annetje  "   "  24-07-1718   13-26 x
           Jacobus  "   "  03-03-1720   13-27 v
           Jan    "   "  27-12-1722   13-28 x
           Aaltje   "   "  28-10-1725   13-29 x
           Geertje  "   "  05-02-1730   13-30
-------------------------------------------------------------------
12-2 (11-1)
   Jan Korn. van der Swan, ged. Katwijk 01-09-1666,
             tr1. Katwijk 09-01-1695 met
   Aaltje Laurisdr. van der Gunst, ged.Valkenburg 16-8-1665, 
            ovl. in 1697 (+/-1), wed. van Ary 
            Pietersz. van Swart.(zie fotokopie)
       kinderen: Kornelis ged. Katwijk 20-03-1695   13-5
            Ary    "   "  19-08-1696   13-6
      Hij hertrouwt te Katwijk op 18-05-1698 met
   Marijtje Jansdr. van (Nuttesoon en of Mattenhoven), 
            geb. te Valkenburg.
-------------------------------------------------------------------
12-3 (11-1)
   Gerretje Kornelis van der Swan, geb. Katwijk, 10-3-1669,
    (Geertje)          tr. Katwijk 10-6-1696 met
   Tobias Hendriks van Noorduin, geb. Katwijk 3-4-1661
          kinderen: Kornelis ged. Katwijk 14-07-1697
               Grietje  "   "  06-12-1699
               Anna    "   "  20-01-1702
               Jacob   "   "  04-01-1705
-------------------------------------------------------------------
12-4 (11-2)
   Kornelis Sym. Swan, ged. Katwijk 20-12-1676, tr.
             Katwijk 06-05-1708 met
   Neeltje Hendriksdr. van Borselen (Borsboom), geb. Katwijk
       kinderen: 
           Neeltje  ged. Katwijk 05-05-1709    13-7 x
        (Hen)Dirk    "   "  11-09-1712    13-8 v
           Marijtje  "   "  17-03-1715    13-9
           Barbara  "   "  26-01-1721    13-31
-------------------------------------------------------------------
12-5 (11-2)
   Jan Symens Swan, ged. Katwijk 23-07-1679, tr.
           Katwijk 09-12-1703 met
   Jannetje Abrahamsdr. Agtersoon, geb. Katwijk a/d Rijn
            25-8-1675
       kinderen: 
          Neeltje  ged. Katwijk 24-07-1704    13-10 x
          Gijsbert  "   "  03-12-1705    13-11
          Lijsbet  "   "  26-06-1706    13-12 a
          Lijsbet  "   "  05-08-1708    13-35 b
          Lijsbet  "   "  05-12-1709    13-32
          Abraham  "   "  15-03-1711    13-33
          Sijmen   "   "  28-05-1713    13-34
       a: overl. voor 1709; b: overl. voor 1710
-------------------------------------------------------------------
12-6 (11-2)
   Neeltje Sim. van der Swan, ged. Katwijk 26-5-1697,
             tr. Katwijk 3-3-1720 met
   Cornelis Jac. van der Weyde, geb. wedr. van
           Lijsbeth Rijnsdr. Domhof.
        kinderen ged. Katwijk: Ariaantje 18-12-1720
                    Claasje  12-04-1722
                    Lijsbet  05-09-1723
                    Aagtje  11-03-1725
-------------------------------------------------------------------
12-9 (11-4)
   Jannetje van der Swan, ged. Noordwijk 3-1-1655, tr.
          Noordwijk 10-6-1679 met
   Maarten Joostz Barnhoorn, ged. 24-2-1658
                5 kinderen
-------------------------------------------------------------------
12-10 (11-2)
   Geertje Symens van der Swan, geb. Katwijk 3-5-1675,
             tr. Katwijk 28-4-1697 met
   Kornelis Arijss van der Plas, geb. Katwijk
           kind: Kornelis ged. Katwijk 6-2-1698
        Ze hertrouwt Katwijk 31-1-1700 met
   Gerrit Jans van der Does,geb. Katwijk
       kinderen: Neeltje  ged. Katwijk 04-02-1701
            Lijsbet   "   "   10-09-1702
            Symen    "   "   26-11-1703
            Leuntje   "   "   25-08-1707
            Krijntje  "   "   13-12-1708
            Krijntje  "   "   02-03-1710
            Jan     "   "   04-09-1712
            Wigman   "   "   30-11-17..
-------------------------------------------------------------------
12-11 (11-1)
   Louris Korn. van der Swan, ged. Katwijk (22)-9-1678,
            tr. Katwijk 1-11-1701 met
   Maartje Dirksdr van der Mark, geb. Katwijk, overl.
            tussen 1701 en 1704
          Hij hertrouwt te Katwijk 9-11-1704 met
   Maartje Jans Breroo, ged.
        kinderen: 
           Annetje ged. Katwijk 25-10-1705    13-20
           Grietje  "   "  19-07-1708    13-21 a
           Grietje  "   "  28-01-1712    13-22 b
           Grietje  "   "  28-01-1714    13-23 x
      a: overl. voor 1712; b: overl. voor 1714
-------------------------------------------------------------------
12-19 (11-1)
   Neeltje Cornelis van der Swan, geb. Katwijk a/d Rijn,
               28-9-1664, ondertr. Leiden
               27-4-1687 met
   Denijs du Toick (florisz), geb. Leiden
          kinderen: Floris ged. Leiden 16-1-1688
               Karel  "   "   7-8-1689
-------------------------------------------------------------------
12-22 (11-9)
   Grietje Jans van der Zwan, ged. Katwijk 6-2-1699,
                 tr. 18-3-1725 met
   Arent Willems van der Zwart, geb. Katwijk
            kinderen, ged. Katwijk
                 Willem 13-03-1726
                 Jan  10-09-1730
                 Willem 23-12-1731
-------------------------------------------------------------------
12-24 (11-1)
   Jakob Korn. Swan, geb. Katwijk (ca 1675),overl.
            Katwijk 1-8-1719, tr. Katwijk
            27-05-1696 met
   Lijsbet Korn. van der Plas, geb. Katwijk 
        kinderen: 
           Kornelis  ged. Katwijk 14-02-1697   13-13 a
           Kornelis  "   "  02-11-1698   13-14 v
           Neeltje   "   "  07-12-1702   13-15 b
           Neeltje   "   "  13-09-1705   13-16 x
           Jan     "   "  22-12-1707   13-17
           Pieter   "   "  06-09-1711   13-18 x
           Annetje   "   "  14-10-1714   13-19
        a: overl. voor 1699; b: overl. voor 1706
-------------------------------------------------------------------
12-39 (11-4)
   Maartje Dirks Swan, ged. Noordwijk 1-11-1676, wonende
           te Scheveningen in 1701, tr. Ter Heijde
           15-5-1689 met
   Oliver Teunisse Koen, ged. Ter Heijde 22-5-1666, tr.1
           Ter Heijde 22-5-1689 met Geertje Pieters
           van Teylingen.
-------------------------------------------------------------------
13-3 (12-1)
   Cornelis Corn. van der Swan, geb. Katwijk 23-7-1713,
               tr. Katwijk 7-4-1737 met
   Grietje Huige Bredero, geb. Katwijk
          kinderen: 
              Cornelis ged. Katwijk 03-11-1737 14-25
              Huig   "   "  30-12-1739 14-26 x
              Doe    "   "  25-02-1742 14-27 x
              Maartje  "   "  05-01-1744 14-28 x
-------------------------------------------------------------------
13-4 (12-1)
   Reyndert Corn. van der Swan, ged. Katwijk 08-09-1715,
              tr. Katwijk 24-12-1741 met
   Pietertje Korsdr. Duin, ged. Katwijk 22-09-1720. Ze
           hertrouwt te Katwijk 24-5-1761 met
           Joris Meurs, geb. Katwijk 26-10-1721
        kinderen: 
           Cornelis   ged. Katwijk 28-10-1742  14-5 a
           Jaapje    "   "  06-09-1744  14-6 x
           Cornelis   "   "  12-12-1745  14-7 x
           Kors     "   "  20-11-1746  14-8 b
           Kors     "   "  19-11-1747  14-9 c
           Jacoba    "   "  05-10-1749  14-10
           Kors     "   "  04-11-1753  14-11 d
           Willemijntje "   "  04-05-1755  14-12 x
           Kors     "   "  16-03-1760  14-24
       a: overl. voor 1746; b: overl. voor 1748
       c: overl. voor 1754: d: overl. voor 1760
-------------------------------------------------------------------
13-7 (12-4)
   Neeltje Cornelisdr van der Zwan, ged. Katwijk
           5-5-1709, tr. Katwijk a/d Rijn
           13-5-1730 met
   Joannes Joley, geb. Leiden 4-4-1706
        Ze hertrouwde Leiden 9-7-1747 met
   Michiel Overwater, ged. Leiden 21-9-1721
          kinderen, ged. te Leiden
    uit 1e huw.  Hester  01-11-1731
           Neeltje 14-06-1734 x
           Dina   01-03-1736
           Cornelis 18-04-1741
           Cornelis 12-08-1745
    uit 2e huw.  Tobias  03-04-1748
           Hendrik  18-11-1750 te Katwijk
-------------------------------------------------------------------
13-8 (12-4) verm.
   
   Dirk van der Swan, ged. Katwijk 11-9-1712, tr. met
   Marijtje Jansdr Barnhoorn, ged. 21-10-1722, overl.
           Noordwijk 24-5-1784
      kinderen:  Jan    geb. noordwijk 1731/32  14-35 x
            Pieter   ”  1771/72 (?)*    14-36
       * overl. Noordwijk 10-9-1811, 39 jaar oud, zoon
        van Dirk en Marijtje Barnhoorn
-------------------------------------------------------------------
13-10 (12-5)
   Neeltje Jans van der Swan, ged. Katwijk 24-7-1704,
              tr. Katwijk 9-3-1727 met
   Dirk Wiggertszn Vooys, ged. Katwijk 29-11-1699
             kinderen: Wiggert ged. 14-11-1728
                   Jan    "  19-11-1730
                   Dirk   "  13-07-1732
                   Jannetje "  04-10-1733 * x
                   Teunisje "  20-02-1735
                   Lijsbet  "  18-11-1736
                   Jan    "  08-12-1737
                   Cornelis "  01-01-1740
                   Lijsbet  "  30-04-1741 *
                   Maartje  "  26-12-1743
                   Abraham  "  08-12-1745
                   Cornelis "  28-05-1747
               * te Katwijk
-------------------------------------------------------------------
13-14 (12-24) verm.
   Kornelis Jacobsz van der Swan, geb. 2-11-1698,
         tr. Katwijk 2-6-1720 met
   Maartje Tobias van Nonnekens, ged. Katwijk
                6-11-1695
           kinderen: 
              Jacob  ged. Katwijk 05-01-1721 14-31 a
              Jacob  "   "  23-08-1722 14-32 v
              Annetje "   "  30-04-1724 14-33 x
              Tobias  "   "  28-10-1725 14-3
     Vermoedelijk hertrouwt hij als wed. (niet vermeld
     wie) te Katwijk 1-5-1735 met
   Corneli 'sJabbes, geb. Sanneweer. Waarschijnlijk
           hertrouwt ze met Gerrit Haasbroek,
           ged. Katwijk 26-5-1726
-------------------------------------------------------------------
13-16 (12-24)
   Neeltje Jac. van der Swan, ged. Katwijk 13-9-1705,
             overl. 18-2-1743, tr.
             Katwijk 14-4-1729 met
   Cornelis Wiggerts Vooys, ged. Katwijk 2-7-1702,
         tr.2 Katwijk 4-8-1743 (otr. Leiden19/7)
         met Maria van Rietkerken, geb. Leiden,
         tr.3 Katwijk 29-9-1748 met Catharina
         Krook, geb. Zoeterwoude.
         kinderen: Wiggerts ged. Katwijk 16-10-1729
              Teuntje  "   "  18-02-1731
              Jacob   "   "  26-02-1736
              Lijsbet  "   "  02-12-1742
-------------------------------------------------------------------
13-18 (12-24)
   Pieter Jac. van der Swan, ged. Katwijk 06-09-1711,
               tr. Katwijk 07-04-1738 met
   Maartje Corn. van de Mark, geb.
          kinderen: 
             Jacob   ged. Katwijk 18-01-1739 14-13 v
             Cornelis  "   "  04-09-1740 14-14 x
             Pieter   "   "  27-05-1742 14-15 x
             Lijsbet  "   "  13-09-1744 14-16
             Geertruid "   "  25-11-1745 14-17 x
             Bastiaan  "   "  17-09-1747 14-18
             Jan    "   "  11-04-1749 14-19
-------------------------------------------------------------------
13-23 (12-11)
   Grietje Laurensdr van der Swan, ged. Katwijk
                   28-1-1714.
     Ze heeft onecht kind: 
             Jaapje ged. Katwijk 22-01-1733  14-34
     De vader bleek Jacob Jansz van Roon te zijn,
             tr. 5-12-1733 met
   Govert Vullisz van Veen, geb. Wassenaar
        kind: Apollonia ged. Leiden (RK) 26-12-1734
-------------------------------------------------------------------
13-26 (12-1)
   Annetje Cornelis van der Swan, ged. Katwijk
             24-7-1718, tr. Katwijk
             14-1-1742 met
   Hendrik Hendrikz van Dam, geb.Katwijk (ged.
             Valkenburg 24-10-1717), Hij her-
             trouwt te Katwijk 3-2-1754 met
             Ariaantje Pietersdr Boekee, ged.
             Katwijk 24-12-1724 (7 kinderen
             1754 tot 1770).
            kinderen ged. Katwijk:
             Hendrik   15-01-1744
             Willemijntje 08-05-1746 zie 14-26
             Cornelis   15-12-1748
-------------------------------------------------------------------
13-27 (12-1) verm.)
   Jacob Corn. van der Swan, geb. ?, tr. Katwijk
                10-5-1744 met
   Antje Huige Brederode, geb. ?
         kinderen: 
             Cornelis ged. Katwijk 21-02-1745  14-29
             Huig   "   "  21-01-1748  14-30
-------------------------------------------------------------------
13-28 (12-1)
   Jan Corn. van der Zwan, ged. Katwijk 27-12-1722,
              tr. Katwijk 19-5-1743 met
   Agnietje Theunisdr Boekee, geb. Katwijk 21-3-1723,
              begr. Katwijk 18-4-1745.
        Vermoedelijk een kind: Maartje geb. Katwijk 14-39 x
         Hij hertrouwt te Katwijk 25-2-1748 met
   Grietje Willemsdr van der Swart, ged.Katwijk
           28-10-1725
          kind: Pleuntje ged. Katwijk 31-01-1751 14-34
       Hij hertrouwde voor de derde keer
       te Katwijk op 5-3-1760 met
   Barbara Dionijs, geb. Alphen, begr. Hazerswoude
            11-7-1778
         Hij ondertrouwde voor de vierde keer te
         Leiden 14-9-1781 met
   Maria Roos, geb.  , Ze trouwde eerder met Frans
         Kasper Kweedeveld.
-------------------------------------------------------------------
13-29 (12-1)
   Aaltje Cornelis van der Swan, ged. Katwijk 28-10-1725,
               tr. Katwijk 12-9-1749 met
   Gerrit van der Kooy, ged. Wassenaar 30-5-1723
          kind Marijtje ged. Katwijk 23-2-1755
-------------------------------------------------------------------
14-6 (13-4)
   Jaapje van der Zwan, ged. Katwijk 6-9-1744, tr.
            Katwijk 22-10-1769 met
   Jan Jansz Blankert, geb. Katwijk
           kinderen geb. Katwijk:
            Jan    15-04-1770
            Pietertje 08-12-1771
        tweel. Jan    15-12-1773
            Pietertje 15-12-1773 a
            Marijtje  03-09-1775
            Jannetje  07-06-1778
      a: overl. Oudshoorn 1-7-1855
-------------------------------------------------------------------
14-7 (13-4)
   Cornelis Rijns van der SWAN, ged. Katwijk 12-12-1745,
             overl. (12-09-1822?), tr. Katwijk
             27-07-1766 met
   Aaltje van der DOES, ged. 18-12-1746, overl. tussen
             1766 en 1772
        kinderen: 
           Reindert   ged. Katwijk 19-10-1766  15-12
           Willemeijntje "   "  25-12-1767  15-1 x
        Hij hertrouwde te Katwijk op 20-04-1772
        met
   Lena HAASBROEK, ged. Katwijk 14-01-1748
         kinderen: 
            Christina ged. Katwijk 08-11-1772  15-12
            Pietertje "   "  09-11-1774  15-11 x 
            Reyn   ged. Katwijk 17-03-1776  15-2 x
            Klaas   "   "   21-06-1778  15-3 x
            Aaltje  "   "  26-09-1779  15-4 x
            Stijntje "   "  07-10-1781  15-5 x
            Lena   "   "  22-06-1783  15-6 a
            Cornelis "   "  24-10-1784  15-13
            Pieter  "   "  04-02-1787  15-8 x
            Lena   "   "  18-06-1788  15-15
        a: overl. voor 1789
-------------------------------------------------------------------
14-12 (13-4)
   Willempje van der Zwan, geb. Katwijk 04-05-1755,
             overl.Willemijntje) Katwijk
             18-10-1829, tr. Katwijk
             15-06-1777 met
   Cornelis Dirksz. Vooys, geb. Katwijk 01-01-1740,
              overl. Katwijk 21-11-1820
      kinderen ged. Katwijk: Dirk     25-10-1778
                 Neeltje   12-03-1780
                 Pietertje  08-06-1783
                 Dirk     04-09-1785
                 Lijsje    26-11-1786
                 Willemijntje 17-08-1788
                 Jannetje   27-03-1791
                 Dirkje    06-09-1795
                 Reijnier 28/6-1/7-1798
-------------------------------------------------------------------
14-13 (13-18 verm.)
   Jacob van der Swan, ged. Katwijk 18-1-1739, tr.
             Katwijk 5-8-1770 met
   Maartje Kiekens, geb. Katwijk
            kind: Maartje ged. Katwijk 27-12-1772 15-33
-------------------------------------------------------------------
14-14 (13-18)
   Cornelis Pietersz van der Swan, ged. Katwijk
           4-9-1740, tr. Katwijk 19-5-1765
           met
   Lijsje Cornelisdr Vooys, geb. Katwijk 2-12-1742
                zie 13-16
-------------------------------------------------------------------
14-15 (13-18)
   Pieter van der Zwan, ged. Katwijk 27-5-1742, overl.
            tussen 1775 en 1793, tr. Katwijk
            7-1-1770 met
   Hilletje van de Valk, geb. Katwijk (zie ook 14-26)
            kinderen gedoopt te Katwijk:
                    Maartje  21-10-1770 15-7 a
                    Maartje  05-01-1772 15-14
                    Arij   17-10-1773 15-9
                    Pieter  17-09-1775 15-10 x
-------------------------------------------------------------------
14-17 (13-18)
   Geertruy van der Swan, ged. Katwijk 25-11-1745, overl.
      (Trijntje)    Katwijk 24-4-1810,tr. Katwijk
               13-12-1767 met
   Jacob Swart, geb. Katwijk
           kind:
         Pieternelletje ged. Katwijk 27-11-1768
         Ze hertrouwt te Katwijk op 24-1-1773
         met
   Gerrit Nonnekens, geb. Katwijk. Hij is eerder
            getrouwd te Katwijk op 23-4-1769
            met Lijsbeth Vooys, geb. Katwijk
            30-4-1741 (zie 13-10)
        kinderen ged. Katwijk:
                   Maartje 21-11-1773
                   Grietje 22-01-1775
                   Pieter  20-10-1776
                   Sara   22-11-1778
                   Leisje  05-05-1782
                   Paulus  26-12-1784
                   Trijntje 12-11-1786
-------------------------------------------------------------------
14-26 (13-3) 
    Huig van der Zwan, geb. Katwijk 30-12-1739,
           overl. Katwijk 31-5-1814, tr.
           Katwijk 20-3-1768 met
    Willemijntje van Dam, ged.Katwijk 8-5-1746
            kinderen gedoopt te Katwijk:
                   Cornelis  07-08-1768 15-31 x
                   Antje    27-10-1774 15-32 x
         Hij hertrouwt als wed. te Katwijk 
         12-5-1793 met
   Hilletje van der Valk, ook als wed. (zie 14-15)
-------------------------------------------------------------------
14-27 (13-3)
   Do(e)minicus van der Zwan, ged. Katwijk 25-2-1742,
               tr. Katwijk 17-4-1768 met
   Pietertje de Ruijter, ged Katwijk 5-1-1749
              kinderen gedoopt te Katwijk:
                  Grietje   28-08-1768 15-21 a
                  Cornelis   19-08-1770 15-22 b
                  Marijtje   04-08-1771 15-23
                  Cornelis   15-08-1773 15-24 x
                  Jan     24-09-1775 15-25
                  Huyg     03-08-1777 15-26 c
                  Grietje   26-11-1780 15-27 d
                  Huyg     05-10-1783 15-28
                  Grietje   03-07-1785 15-29 v
                  Maartje   10-12-1786 15-30
-------------------------------------------------------------------
14-28 (13-3)
   Maartje Cornelisdr van der Swan, ged. Katwijk
           5-1-1744, tr. Katwijk 20-11-1774
           met
   Jacob Jorisz Meuris, geb. Katwijk
          kind: Marijtje ged. Katwijk 12-2-1776
-------------------------------------------------------------------
14-32 (13-14) verm.
   Jacob van der Swan, ged. Katwijk 23-8-1722, tr.
             Katwijk 8-8-1745 met
   Marijtje Peck, geb. Katwijk
           kind: Maartje ged. Katwijk 6-2-1746 15-34
-------------------------------------------------------------------
14-33 (13-14)
   Annetje Cornelisdr van der Swan, ged. Katwijk
            30-4-1724, tr. Katwijk 16-5-1751
            met
   Dirk Samuelsz Driebergen, geb. Katwijk
            kinderen ged. Katwijk:
                Samuel  20-04-1753
                Maartje 20-10-1754
                Cornelis 31-10-1756
                Grietje 11-11-1759
                Cornelis 04-07-1762 
-------------------------------------------------------------------
14-35 (13-8)verm.
   Jan Dirksz van der Swan, geb. Noordwijk 1731/32, ovl.
               Noordwijk 4-9-1811 *, tr.
               Noordwijk 8-1-1763 met
   Mareitje Jans Koeman, geb. Noordwijk 21-10-1728
           kinderen:
              Niesje ged. Noordwijk  1-1-1765 15-35 a
              Dirk  "   "   13-11-1766 15-36 x
              Annetje "   "    27-8-1769 15-37
              Pieter "   "   26-12-1772 15-38 x
    a: overl. Noordwijk 17-3-1792
   * 2 kinderen nagelaten. Dus Niesje en Annetje
    voor 1811 overleden.
------------------------------------------------------------------- 
14-39 (13-28)
   Maartje Janse van der Zwan, geb. Katwijk, tr.
          Alphen a/d Rijn 22-5-1762 met
   Pieter Mook, geb. Ter Aar
        kinderen ged. Alphen a/d Rijn:
          Antje  10-10-1762 *
          Jan   18-10-1763 *
          Johanna 18-11-1764
          Johanna 26-11-1766
       * doopgetuige is Barber Dionijs, zie 13-28
-------------------------------------------------------------------
15-1 (14-7)
   Willemeijntje Cornelisse van der Swan, ged. Katwijk
            25-12-1767, overl. Katwijk
            18-10-1829, tr. Alkemade 
            29-10-1789 met
   Jan Jansz van Leeuwen , ged. de Kaag 1760, overl.
              Alkemade 13-10-1799
       kinderen ged. Alkemade: Alida   23-1-1789/91
                   Antje   14-10-1792
                   Pietertje 27-4-1794
       Ze hertrouwde te Alkemade op 15-02-1801 met
   Willem Koelewijn.
       Ze trouwde voor de derde keer te Katwijk op
       24-06-1810 met
   Dirk van der Burg, ged. Rijnsburg 08-02-1764, overl.
        Katwijk 05-07-1839. Hij is eerder getrouwd
        op 28-10-1787 te Rijnsburg met Jorisje
        Nagtegaal, ged. Rijnsburg 18-06-1758
-------------------------------------------------------------------
15-2 (14-7)
   Reyn Corn.zn van der SWAN, ged. ged. Katwijk
         17-03-1776, overl. Katwijk 29-04-1810,
         tr. Goes 27-1-1802 met
   Johanna STERRENBURG, ged. Goes 15-9-1776, overl.
           Katwijk 9-2-1855. Ze hertrouwt
           te Katwijk op 16-8-1817 met Michiel
           Willemsen van Velzen, ged. Katwijk
           a/d Rijn 23-2-1772. Michiel was 
           eerder getrouwd met Aafje Cornelisdr.
           Dorrepaal, overl. Katwijk 25-12-1816.
        kinderen: 
            Cornelis ged. Katwijk 04-01-1804   16-3 a
            Cornelia  "   "  16-12-1804   16-4 x
            Cornelis  "   "  15-02-1807   16-5 x
            Reyn    "   "  29-04-1810   16-6
    Reyn Corn. had in onecht met Maartje Jansdr. Quart.
    kind: Reijntje ged. Noordwijk 8/11-6-1798 (van der
       Zwan of Quart?).
-------------------------------------------------------------------
15-3 (14-7)
   Nicolaas van der Zwan,ged. Katwijk aan de Rijn
    (Klaas)    21-6-1778, overl. Goes 18-5-1829,
           winkelier, tr. Katwijk 6-11-1803
           met
   Maartje Suvrijn *, ged. Katwijk aan Zee 19-8-1776,
          overl. Goes 1-1-1832
    (Maatje) * Suverijn, Souverein
         kinderen:
               Lena   geb. Goes 1810/1811 16-23 x
               Jan    ”   ?  in 1813 16-21 a
               Cornelis  ”  Goes 1814/1815 16-22 x
        a: overl. Goes 11-2-1814 (9 mnd)
-------------------------------------------------------------------
15-4 (14-7)
   Aaltje Cornelisdr van der Zwan, ged. Katwijk aan de
            Rijn 26-9-1779, tr. Katwijk 
            18-7-1802 met
   Willem Cornelisz van der Boon, geb.
       kinderen ged. Katwijk: Cornelis  7/9-1-1803
                  Lena   6/7-10-1804
                  Cornelis 12/26-4-1810
                  Rein    18-3-1812
-------------------------------------------------------------------
15-5 (14-7)
   Christina van der Zwan, ged. Katwijk 7-10-1781,
   (Stijntje)     overl. Katwijk 15-11-1817,
            tr. Katwijk 11-4-1802 met
   Cornelis (van der) Zwaan, ged. Rijnsburg 27-1-1782,
            overl. Katwijk 5-9-1813
       kinderen ged. Katwijk:
                Jacob   31-10-1802
                Cornelis  4-1-1804
                Jacob   21-12-1806
                Trijntje  21-5-1809
        Ze hertrouwt te Katwijk 1-3-1815 met
   Arie Bol, ged. Valkenburg (ZH)18-2-1781
-------------------------------------------------------------------
15-8 (14-7)
   Pieter van der Zwan, ged. Katwijk a/d Rijn 4-2-1787,
             overl. Katwijk 7-2-1825,           
             koopman, huwt Katwijk 8-6-1815 met
   Aagje Hasebroek, ged. Katwijk a/d Rijn 2-8-1791,
           overl. verm. Katwijk op 23-5-1816,
           dochter van Zacharis Hasebroek, overl.
           Katwijk 19-12-1829, (schipper) en
           Strie Dorrepaal, overl. Katwijk 29-3-1808
-------------------------------------------------------------------
15-10 (14-15)
   Pieter van der Zwan, ged. Katwijk 17-9-1775,
           Schipper, tr. Noordwijk 17-12-1797
           (otr. Katwijk op 29/11) met
   Maartje Dircksdr Ruigrok, geb. Noordwijk 17-5-1772,
           overl. Noordwijk 12-10-1851
         kinderen: 
             Hilletje geb. Noordwijk 24-06-1798 16-7 x
             Trijntje "    "   07-10-1799 16-8 x
             Pieter  "    "   25-10-1802 16-9 a
             Dirkje  "    "   16-08-1804 16-10 x
             Ary    "    "   12-10-1806 16-11 x
             Maartje  "    "   13-10-1809 16-12 x
         a: overl. Noordwijk 21-6-1812
-------------------------------------------------------------------
15-11 (14-7)
   Pietertje Cornelis van der Swan, ged. Katwijk
           9-11-1774, overl. Goes 3-1-1842,
           tr. Katwijk 17-2-1792 met
   Jan Jacobs van der Does, ged. 8-9-1765, overl.
           Goes 8-2-1833
     kinderen: Jacob   ged. Katwijk 16-09-1792 x
          Cornelis  geb. Goes   1795(+/-1) x
          Anna    "   "   1797(+/-1) x
          Leendert  "   "   1799(+/-1) x
          Esther   "   "   ca 1806   a
          Pieternella "   "   ca 1819   b
    a: overl. Goes 4-1-1814; b: overl. Goes 27-2-1835
-------------------------------------------------------------------
15-24 (14-27)
   Cornelis van der Zwan, ged. Katwijk 15-08-1773,
        ovelr. Sommelsdijk 30-10-1833, tr. met
   Willemtje Kapteijn, ged. Sommelsdijk 01-11-1778
     kinderen:
           Pietertje ged. Sommelsdijk 30-01-1800 16-27
           Neeltje  "    "   22-07-1802 16-26 x
      Hij hertrouwt met
   Jobje Koudijzen, ged. Middelharnis 28-09-1770,
           overl. Sommelsdijk 04-02-1830
     kinderen:
          Pieternella ged. Sommelsdijk 22-04-1804 16-15 x
          Maria    "    "    22-10-1806 16-24 x
          Antje    "    "    28-01-1810 16-25 x
--------------------------------------------------------------------
15-29 (14-27) verm. 
   Grietje van der Swan, ged. Katwijk 2-7-1785
        N.N.
    kind:
  Johannes Dominicus van der Swan geb. Amsterdam 1817/1818 16-20 x
-------------------------------------------------------------------
15-31 (14-26)
   Cornelis Huigz van der Zwan, ged. Katwijk 7-8-1768,
           overl. Katwijk 28-12-1829, tr.
           Katwijk 4-11-1800 met
   Maartje van der Bent, geb. Katwijk 4-10-1772
        Hij hertrouwt te Katwijk op 1-7-1810 met
   Maartje Leendertdr van der Zwart, geb. Katwijk na
           1789, overl. na 1829
        kinderen: 
           Willemeijntje ged. Katwijk 16-09-1810 16-13 x 
           Leendert    geb.  "  10-03-1812 16-17 x
           Huig      "   "  02-11-1814 16-14
           Maarten     "   "  26-12-1816 16-18
           Huig      "   "  29-11-1819 16-16
-------------------------------------------------------------------
15-32 (14-26)
   Antje van der Zwan, ged. Katwijk 27-10-1774,
            overl. Valkenburg 1-9-1849, tr.
            Valkenburg 28-4-1811 met
   Gerrit van Oosten, geb. Valkenburg 28-8-1784,
            overl. Valkenburg 28-8-1858
       kinderen: 
        Gijsbert   geb. Valkenburg 28-3-1813 x
        Willemijntje "    "   17-2-1815 x
-------------------------------------------------------------------
15-36 (14-35)
   Dirk Jansz van der Zwan, ged. Noordwijk 13-11-1766,
              tr. Voorhout 11-4-1807 met
   Jannetje Willemsdr Groenendijk, geb. Noordwijk
-------------------------------------------------------------------
15-38 (14-35)
   Pieter Jansz van der Zwan, ged. Noordwijk 26-12-1772,
           overl. Noordwijk 28-9-1852 *, tr.
           Noordwijk 13-10-1805 met
   Maartje Arysdr Klinkenberg, ged. Noordwijk 18-8-1782, 
              overl. Noordwijk 27-12-1860
           kind: Joannes ged. Noordwijk 23-2-1807 16-19 x
      * het echtpaar was getuige bij huwelijk van
       hun kleinkind Margaretha (17-12)
-------------------------------------------------------------------
16-4 (15-2)
   Cornelia van der Zwan, ged. Katwijk 16-12-1804,
            tr. Katwijk 31-8-1828 met
   Joannes Nooloos (Noordeloos), ged. Leiden 17-2-1791,
            timmerman
           kinderen geb.Katwijk:
     Johanna Stevelina  2-4-1829 a
     Johanna Hendrika  7-3-1831
     Hendrikus Josephus 29-4-1836
       a: overl. Katwijk 2-3-1830
-------------------------------------------------------------------
16-5 (15-2)
   Cornelis van der ZWAN, ged. Katwijk a/d Rijn
            15-02-1807, overl. Valkenburg
            05-03-1844, tr. Katwijk 28-07-1833
            met
   Alida van der Vijver, ged. Valkenburg 27-08-1806,
             overl. na 1850. Ze hertrouwde
             te Katwijk op 15-01-1846 met 
             Dirk Huibert Spierenburg, geb.
             Katwijk a/d Rijn 14-09-1813,
             overl. Den Haag 29-01-1869,
             wednr. van Antje Spruyt. Uit dit
             huwelijk 1 kind geboren:
             Gerrit te Katwijk op 28-03-1848.
      kinderen:  
         Johanna geb. Katwijk     25-01-1830 17-8 d
         Matje   "   ?       in 1831  17-11 c
         Reyn   geb. Valkenburg    25-04-1833 17-1
         Willem  "    "      05-10-1834 17-2 b
         Willem  "  Katwijk a/d Rijn 20-06-1836 17-3 x
         Cornelis "  Valkenburg    31-03-1839 17-4
         levensloos kind  "      22-04-1841 17-5 
         Matje   geb.  "      04-08-1842 17-6 a
    overl. Valkenburg:
    a: 05-12-1842; b: 31-12-1834; c: 29-7-1833 (2˝j. Oud)
    d: 20-7-1831   
-------------------------------------------------------------------
16-7 (15-10)
   Hilletje van der Zwan, geb. Noordwijk 24-6-1798, overl.
            Noordwijk 15-2-1879, tr. Noordwijk
            aan Zee 28-12-1822 met
   Ary Plug, geb. Noordwijk 20-5-1803, overl. Delft 10-3-1856
-------------------------------------------------------------------
16-8 (15-10)
   Trijntje van der Zwan, geb. Noordwijk 7-10-1799,
           tr. Katwijk 31-11-1824 met
   Rouwe van Beelen, geb. Katwijk 1799 (+/-1)
-------------------------------------------------------------------
16-10 (15-10)
   Dirkje van der Zwan, geb. Noordwijk 16-8-1804, tr.
           Noordwijk 3-3-1830 met
   Arie Jacobsz van der Wiel, geb. Noordwijk 16-10-1806,
           overl. Noordwijk 5-1-1851.
                   7 kinderen.
       Ze hertrouwt te Noordwijk 11-11-1853 met
   Clemens Jansz Duyndam, geb. Noordwijk 16-7-1796, overl.
           Noordwijk 11-12-1876, tr.1 Noordwijk 
           28-3-1821 met Grietje Leendertdr
           Waasdorp (13 kind.).
-------------------------------------------------------------------
16-11 (15-10)
   Ary van der Zwan,geb. Noordwijk 12-10-1806,
           visverkoper, tr. Noordwijk
           15-4-1837 met
   Adriana de Jong, geb. Noordwijk 1810-1813, overl.
           Noordwijk Noordwijk 6-11-1875.
         kinderen:
          Maarten  geb. Noordwijk 07-08-1837 17-9
          Maarten  "   "    28-09-1838 17-10 x
          Pieter   "   "    18-03-1840 17-7
          Cornelis  "   "    09-06-1842 17-33
          Maartje  "   "    24-12-1843 17-34 a
          Arie    "   "    04-05-1845 17-35 x
          Adriana  "   "    29-10-1847 17-36 x
          Dirk    "   "    18-12-1848 17-37
          Petronella ”   ”    04-09-1850 17-17 x
          Cornelia  "   "    06-04-1852 17-38
          Grietje  "   "    17-05-1853 17-39 b
          Cornelia  "   "    21-08-1854 17-40
          Cornelis  "   "    28-02-1857 17-41
     * h'r moeder is Jansje de Jong
     a: overl. Noordwijk 2-2-1860
     b:  "    "   5-2-1860
-------------------------------------------------------------------
16-12 (15-10)
   Maartje van der Zwan, geb. Noordwijk 13-10-1809,
         overl. Noordwijk 30-4-1841, tr.
         Noordwijk 4-7-1840 met
   Willem de Jong, geb. Noordwijk 11-5-1817, overl.
         Noordwijk 25-11-1854.
                    1 kind
-------------------------------------------------------------------
16-13 (15-31)
   Willemeyntje van der Zwan, geb. Katwijk 16-9-1810,
              tr. Katwijk 21-2-1836 met
   Salomon Heemskerk, geb. Katwijk 17-3-1811
       kinderen geb. Katwijk: Jansje  (30)-1-1837
                   Cornelis (4)-3-1839
                   Kniertje (19)-4-1841
-------------------------------------------------------------------
16-15 (15-24)
   Pieternella van der Zwan, ged. Sommelsdijk 22-04-1804,
           overl. Sommelsdijk 13-01-1849, tr.
           Sommelsdijk 17-05-1829 met
   Pieter Nattekaas, geb. Den Bommel 27-07-1809, overl.
           Sommelsdijk 27-02-1847
          kinderen geb. Sommelsdijk
            Angenietje 23-02-1831 a
            Angenietje 22-02-1833 a
            Jobje   05-06-1824 a
     a: jong overleden > 1 jaar
-------------------------------------------------------------------
16-17 (15-31)
   Leendert van der Zwan, geb. Katwijk 10-3-1812,
             tr. Katwijk 15-7-1841 met
   Trijntje Dorrepaal, geb. Katwijk 19-12-1816
            kind: 
            Johanna Maria geb. Katwijk 12-9-1841 17-33
-------------------------------------------------------------------
16-19 (15-38)
   Johannes van der Zwan, ged. Noordwijk 23-2-1807,
             overl. tussen 1839 en 1850, riet-
             dekker, tr. Noordwijk 12-7-1827 met
   Dirkje Albertsdr Brederode, ged. Noordwijk 1804/05,
             overl. Noordwijk 30-5-1842
         kinderen:
         Margaretha  geb. Noordwijk 24-12-1827 17-18 a
         Margaretha  "   "   08-08-1829 17-12 x
         Petronella  "   "   05-08-1831 17-13
         Albert    ”   ”   28-07-1833 17-42 x
         Pieter    "   "   06-03-1835 17-14 x
         Jannetje   "   "   08-02-1837 17-43
         Johanna    ”   ”   08-02-1837 17-15 x
         Maria     "   "   25-06-1839 17-16 x
       Hij hertrouwt te Noordwijk 24-07-1847 met
   Huibertje Arishoek, geb. Noordwijk 03-11-1811,
             overl. Noordwijk 14-09-1847
-------------------------------------------------------------------
16-20 (15-29)
   Johannes Dominicus van der Swan, geb. Amsterdam
             1817/1818, tr. Vlissingen
             15-12-1841 met
   Neeltje Struikman, geb. Vlissingen 1818/1819
-------------------------------------------------------------------
16-22 (15-3)
   Cornelis van der Zwan, geb. Goes 1814/1815, overl.
            Terneuzen 19-11-1896, deurwaarder, 
            tr. Goes 6-3-1834 met
   Elisabeth Johanna Cremer, geb. Middelburg 1811/1812,
            overl. Terneuzen 10-3-1899
       kinderen:
    Elisabeth Johanna     geb. Goes   1835/1836 17-19 a
    Maria Elisabeth       ”   ”   1838/1839 17-20 b
    Johanna Bernardina     ” Kruiningen 1839/1840 17-21 c
    Catharina Francisa     ”   ”   1839/1840 17-22 x
    Lena            ”   ”   1841/1842 17-23 d
    John Iames Washington    ”   ”   1842/1843 17-24 e
    Maria Elisabeth       ”   ”   1844/1845 17-25 f
    Lena            ”  Goes   1847/1848 17-26 x
    Adriana Cornelia      ”   ”    in 1851 17-27 g
    Pieter Hendrik       ”   ”    in 1851 17-28 h
    Barbara Christina      ”   ”   1851/1852 17-29 i
    Alexander Adrianus     ”   ”    in 1853 17-30 j
    Alexander Adrianus Pieter  ”   ”   1854/1855 17-31 k
    John Jannes Washington   ”   ”    in 1856 17-32 l
 overleden in Kruiningen:
 a: 14-2-1844; b: 7-2-1844; d: 22-9-1842; e: 10-2-1844
 overleden in Goes:
 c: 4-12-1857; g: 8-11-1851; h: 11-6-1851; i: 30-11-1857
 j: 20-10-1854; l: 10-8-1856
 overleden in Axel:
 f: 29-6-1868; k: 28-3-1859
-------------------------------------------------------------------
16-23 (15-3)
   Lena van der Zwan, geb. Goes 1810/1811, tr. Goes
             2—6-1831 met
   Adrianus de Jongh, geb. Goes 1809/1810
    kinderen:
    Katharina Klazina  geb.   1837/1838
    Kornelis Theodorus  ”    1840/1841
    Pieter Marinus    ”  Goes 1831/1832
    Adriana Pieternella ”   ” 1842/1843
-------------------------------------------------------------------
16-24 (15-24)
   Maria van der Zwan, geb. Sommelsdijk 22-10-1806,
             overl. Sommelsdijk 08-11-1864
        Ze heeft onecht kind:
       Arendje van der Zwan geb. Sommelsdijk ca 1830 17-44 x
      Marie trouwt te Sommelsdijk 08-06-1834 met
   Aren van der Stad, geb. Sommelsdijk14-08-1803,
             overl. Sommelsdijk 11-04-1863
         kinderen geb. Sommeldijk:
          Jobje       22-02-1835 a
          Jobje Cornelis   26-12-1841 a
          Cornelis Dominicus 24-07-1843 a
          doodgeboren    24-01-1845 a
          Gerrit       13-08-1846 a
a: jong overleden < 1 jaar
--------------------------------------------------------------------
16-25 (15-24)
   Antje van der Zwan, ged. Sommelsdijk 28-04-1810, overl.
             Sommelsdijk 19-0501849, tr.
             Sommelsdijk 19-12-1830 met
   Daniel van Strien, geb. Sommelsdijk 08-05-1809, overl.
             Sommelsdijk 23-11-1841
          kinderen geb. Sommelsdijk:
           Arendje  04-05-1831 a
           Jobje   06-11-1832
           Grieta  01-07-1834 a
           Cornelis 15-01-1836
           Leendert 24-08-1838 a
           Arendje  28-11-1839
           Dama   27-01-1842 a
        Na overlijden van h'r man heeft Antje nog 2
        onechte kinderen, geb. Sommelsdijk:
              Leentje van der Zwan 30-09-1845 17-45
              Grietha van der Zwan ca 1849  17-46 b
    a: jong overleden > 5 jaar; b: overl. Sommelsdijk 18-05-1853
--------------------------------------------------------------------
16-26 (15-24)
   Neeltje van der Zwan, geb. Sommelsdijk 22-07-1802,
         overl. Sommelsdijk 19-05-1868, tr.
         Sommelsdijk 24-07-1831 met
   Jan Meeuwis, geb. Stellendam 03-12-1794
         kinderen geb. Sommelsdijk:
        Cornelis Dominicus  ca 1832 a
        Willemtje Krijna   ca 1833 a
        Bastiaan      15-10-1835 a
        Cornelis Dominicus 13-11-1836 a
        Willemtje Krijna  03-12-1837 a
        Bastiaan      30-12-1839 a
        Willemtje Krijna  16-09-1841 a
        Semina       01-02-1845
        doodgeboren     22-11-1845 a
   a: jong overleden > 5 jaar
--------------------------------------------------------------------
17-3 (16-5)
   Willem van der Zwan, geb. Katwijk a/d Rijn 20-06-1836,
             kalkbrandersknecht, tr.
             Katwijk 29-05-1862 met
   Maartje van Luyk, geb. Katwijk a/d Rijn 03-01-1837 *,
            overl. Oudshoorn 10-4-1899
       kinderen: 
          Cornelis geb. Katwijk   20-04-1863  18-1 x
          Rein    "   "    02-05-1865  18-2 a
          Rein    "  Leiderdorp 10-03-1867  18-3 x
          Maria   "   "    12-09-1870  18-4 b
          Willem   "  Oudshoorn  17-5-1872   18-5
          Willem   "    "    28-7-1874   18-6
       a: overl. Leiderdorp 18-6-1866
       b: overl. verm. tussen 1870 en 1889
     * Ze was onwettig kind, dus de achternaam van
      h'r moeder Maartje van Luyk (geb. 6-11-1814).
-------------------------------------------------------------------
17-10 (16-11)
   Maarten van der Zwan, geb. Noordwijk 28-9-1838,
            overl. Noordwijk 14-8-1908, tr.
            Noordwijk 6-5-1869 met
   Alida Witkop, geb. Noordwijk 26-9-1834, ovel.
            Noordwijk 16-7-1894
             kinderen:
             Arie  geb. Noordwijk 11-07-1870 18-12 a
             Arie   ”    ”   15-07-1871 18-13 x
             Dirkje  ”    ”   02-07-1873 18-14
             Jan   ”    ”   21-04-1877 18-15
        a: overl. 1870/71
-------------------------------------------------------------------
17-12 (16-19)
   Margaretha van der Zwan, geb. Noordwijk 8-8-1829, tr.
     (Masje)        Noordwijk 22-6-1850 met
   Andries van der Werf, geb. Hazerswoude 26-5-1822,
              overl. 24-12-1899. Schipper
       kinderen:
       Cornelis  geb.  Hillegom     02-12-1851
       Pieter   "     "       25-01-1860
       Gerardus  "  Koudekerke a/d Rijn 08-02-1869
       Theodora  "     "      01-04-1871
       Johanna   "   op een schip   02-10-1856
------------------------------------------------------------------
17-14 (16-19)
   Pieter van der Zwan, geb. Noordwijk 6-3-1835, overl.
            Heemstede 20-4-1922, tr. met
   Antje van Dam, geb. 1834/35, overl. Heemstede 26-10-1915
     (anna)
            kinderen:
   Theodora       geb. Bennebroek 1863      18-7 x
   Geertruida       ”    ”   1868      18-8 x
   Johannes        ”    ”   1870 of 1874/75 18-9 x
   Petronella       ”    ”   1875      18-10 x
   Geertruida Petronella ”    ”   1871/72 of 1876 18-11 x
--------------------------------------------------------------------
17-15 (16-19)
   Johanna van der Zwan, geb. Noordwijk 8-02-1837,
             overl. Oegstgeest 25-08-1861,
             tr. Noordwijk 26-05-1859 met
   Cornelis van der Ploeg, geb. Lisse 25-05-1823, overl.
            Voorschoten 28-01-1895. Hij is eerder
            getrouwd te Noordwijkerhout 13-5-1849
            met Margaretha van Tongeren, overl.
            Oegstgeest 21-04-1858. Hij hertrouwt
            voor de derde keer te Wilnis 15-8-1862
            met Catharina Homan, overl. Rotterdam
            27-03-1912
-------------------------------------------------------------------
17-16 (16-19)
   Maria van der Zwan, geb. Noordwijk 25-6-1839, tr.
             Bloemendaal 1-5-1867 met
   Petrus van Tol, geb. Valkenburg 1827 (+/-1). Hij is
           eerder getrouwd te Sassenheim op
           4-5-1862 met Geertruida van Beek
         kind: Theodora geb. Sassenheim ca 1874
--------------------------------------------------------------------
17-17 (16-11)
   Petronella van der Zwan, geb. Noordwijk 6-9-1850,
    (Pietje)     overl. Noordwijk 13-3-1919, tr.
              Noordwijk 3-4-1874 met
   Jan Hoek, geb. Noordwijk 27-6-1850, overl. Noordwijk
              31-3-1929
--------------------------------------------------------------------
17-22 (16-22)
   Catharina Francisa van der Zwan, geb. Kruiningen
           1839/1840, tr. Goes 18-1-1866 met
   Levina Hoelands Janssen, geb. Axel 1817/1818, wednr.
           van Johanna Jacoba Geene, overl. Axel
           20-5-1868
        Ze hertrouwt te Axel 29-4-1869 met
   Pieter Johannes Schoonakker, geb Axel 1840/1841
        gescheiden op 29-4-1869
-------------------------------------------------------------------
17-26 (16-22)
   Lena van der Swan, geb. Goes 1847/1848, tr. Axel
            29-12-1870 met
   Martinus Eijke, geb. Zaamslag 1845/1846
        kinderen:
  Elisabeth Johanna Pieternella geb. Terneuzen 1872/1873
  Marinus Jan Cornelis      ”    ”   1878/1879
  Maria Elisabeth Martina    ”    ”   1874/1875
  Kornelis Johanna Helena    ”    ”   1881/1882
-------------------------------------------------------------------
17-35 (16-11)
   Arie van der Zwan, geb. Noordwijk 4-5-1845, tr. met
   Antje van der Niet, geb. Noordwijk 14-7-1847, overl.
            Noordwijk 26-10-1907
             kinderen:
            Cornelis geb. Noordwijk 07-09-1872 18-16
            Arie    ”    ”   13-10-1873 18-17 x
            Marijtje  ”    ”   03-12-1874 18-18
            Jansje   ”    ”   15-12-1876 18-19 x
            Jacoba   ”    ”   26-01-1879 18-20
            Cornelis  ”    ”   14-09-1881 18-21
            Pieter   ”    ”   09-12-1882 18-22
            Jaantje  ”    ”   23-03-1884 18-23 x
            Jacob   ”    ”   06-08-1885 18-24
            Maarten  ”    ”   03-01-1887 18-25
            Jan    ”    ”   07-10-1888 18-26 x
-------------------------------------------------------------------
17-36 (16-11)
   Adriana van der Zwan, geb. Noordwijk 29-10-1847,
           overl. Noordwijk 7-2-1878, tr.
           Noordwijk 28-12-1871 met
   Willem Hoek, geb. Noordwijk 21-9-1848, overl.
           Noordwijk 2-2-1916.
                    4 kinderen
-------------------------------------------------------------------
17-42 (16-19)
   Albert van der Zwan, geb. Noordwijk 28-7-1833, tr.
             Noordwijk met
   Johanna van der Niet
-------------------------------------------------------------------
17-44 (16-24)
   Arendje van der Zwan, geb. Sommelsdijk ca 1830, overl.
        Sommelsdijk 04-06-1862, tr. Sommelsdijk
        30-05-1858 met
   Pieter van Prooijen, geb. Sommelsdijk ca 1825
        kinderen geb. Sommelsdijk:
          Grietje  08-12-1858
          Johannis 12-12-1849
--------------------------------------------------------------------
18-1 (17-3)
   Cornelis van der Zwan, geb. Katwijk 20-04-1863,
           arbeider, huwt met
   Jannetje van der Stoel, geb. Leiderdorp 27-01-1861,
           overl. Leiderdorp 11-04-1920
           kinderen:
          Maartje  geb. Oegstgeest* 30-01-1884 19-5 x
          Cornelia  "    "  * 29-06-1885 19-6 a
          Cornelia  "  Leiderdorp 25-07-1887 19-7 x
          Wilhelmina "    ?    in 1890  19-31 c
          Willem   ”  Oudshoorn  28-02-1892 19-11
          Gerrit   ”  Oudshoorn  11-04-1893 19-8 x
          Wilhelmina ”    ”    12-06-1901 19-9 d
          Simon    ” Alphen a/Rijn 05-08-1903 19-10 b
     * volgens bevolkingsregister: geb. Oudshoorn
     a: overl. Alphen a/d Rijn 21-08-1886
     b: overl. Alphen a/d Rijn 20-10-1903
     c: overl. Alphen a/d Rijn 28-01-1891
     d: overl. Leiden 06-05-1921
  op 13-12-1885 uit Oegstgeest naar Oudshoorn vertrokken
  op 23-08-1886 uit Oudshoorn naar Alphen a/d Rijn vertrokken
  op 02-02-1887 uit Alphen a/d Rijn naar Leiderdorp vertrokken
  op 01-02-1888 uit Leiderdorp naar Alphen a/d Rijn vertrokken
  op 20-06-1904 van Alphen a/d Rijn naar Zwammerdam vertrokken
   Jannetje is de zuster van Masje van der Stoel (zie 18-3)
-------------------------------------------------------------------
18-3 (17-3)
   Rein van der Zwan, geb. Leiderdorp 10-03-1867,
            pannenbakker, fabriekarbeider,
            overl. Leiderdorp 04-03-1941,
            tr. Oudshoorn * 28-05-1891 met
   Masje van der Stoel, geb. Leiderdorp 07-02-1864,
             overl. Leiden 14-08-1948
      kinderen: 
         Gerrit     geb. Oudshoorn 21-05-1892 19-1 x
         Willem      "   "   02-10-1895 19-2 x
         Simon Pieter   " Leiderdorp 07-01-1904 19-3 x
         Maartje Cornelia "   "   12-02-1906 19-4 x
      * Oudshoorn is nu in Alphen a/d Rijn.
   Op 15-3-1899 vertrokken naar Hazerswoude
   Masje is de zuster van Jannetje van der Stoel (zie 18-1)
-------------------------------------------------------------------
18-7 (17-14)
   Theodora van der Zwan, geb. Bennebroek 1863, overl.
              Heemstede 12-03-1943, tr.
              Heemstede 29-04-1885 met
   Bernardus Hoogenstein, geb. Heemstede 24-04-1861,
             overl. Haamstede 19-03-1935
        kinderen geb. Haamstede:
             Hendrikus   29-03-1886
             Petrus     27-07-1887
             Petrus     30-06-1890
             Anna Gijsberta 11-01-1898
--------------------------------------------------------------------
18-8 (17-14)
   Geertruida van der Zwan, geb. Bennebroek 1868, tr.
               Heemstede 18-07-1894 met
   Andreas Bernardus Daans, geb. Bloemendaal 1870
--------------------------------------------------------------------
18-9 (17-14)
   Johannes van der Zwan, geb. Bennebroek 1870 of 1874/75,
              overl. Heemstede 15-12-1942 (67 j),
              tr. Heemstede 28-7-1897 met
   Cornelia Maria Heemskerk, geb. Heemstede 1873, overl.
              voor 1942
           kinderen:
         Doodgeboren      Heemstede 13-02-1904 19-12
         Bernardus Petrus geb.   ”   01916/17 19-13 a
     a: overl. Haarlem 15-7-1925
--------------------------------------------------------------------
18-10 (17-14)
   Petronella van der Zwan, geb. Bennebroek 1875, tr.
             Heemstede 01-06-1904 met
   Johannes Wigchert, geb. Velsen 1876
--------------------------------------------------------------------
18-11 (17-14)
   Geertruida Petronella van der Zwan, geb. Bennebroek
            1871/72 of 1876, overl. Haarlem
            29-06-1946 (74j.), tr. Heemstede
            10-7-1901 met
   Pieter Klaase, geb. Heilo 1872
           kinderen:
       overleden  Heemstede 27-03-1912 (1 dag oud)
       doodgeboren   ”   21-01-1915
-------------------------------------------------------------------
18-13 (17-10)
   Arie van der Zwan, geb. Noordwijk 15-07-1871, tr.
           Noordwijk 21-09-1894 met
   Dirkje Plug, geb. Noordwijk 14-04-1870, overl.
         Oegstgeest 20-12-1945
          kinderen:
          Alida     geb. Noordwijk 10-02-1895 19-14 a
          Alida     ”    ”   16-10-1896 19-15 x
          Leuntje    ”    ”   31-01-1899 19-16 x
          Dirk Maarten  ”    ”   11-02-1901 19-17
          Johannes    ”    ”   03-01-1906 19-18 b 
          Maarten    ”    ”   24-09-1910 19-19
   a: overl. 2-10-1895; b: overl. Noordwijk 24-4-1907
-------------------------------------------------------------------
18-17 (17-35)
   Arie van der Zwan, geb. Noordwijk 13-10-1873, overl.
           Noordwijk 3-06-1928, tr. Noordwijk 
           27-12-1895 met
   Neeltje van Duyn, geb. Noordwijk 13-1-1873, overl.
           Leiden 21-6-1949
           kinderen:
          Arie     geb. Noordwijk 17-01-1896 19-20 x
          Lena Jacoba  ”    ”   20-07-1897 19-21 x
          Pieter    ”    ”   15-05-1899 19-22
          Antje     ”    ”   08-09-1902 19-23
          Maarten    ”  Velsen  ca 1905  19-24 x
          Ida      ”  Noordwijk   ?   19-25
          Adrianus   ”    ”   01-10-1911 19-26 x
          Cornelis   ”    ”   28-06-1914 19-27
-------------------------------------------------------------------
18-19 (17-35)
   Jansje van der Zwan, geb. Noordwijk 15-12-1876,
           overl. Zandvoort 11-04-1926, tr. met
   Cornelis Kerkman, geb. Zandvoort 28-02-1876
               8 kinderen
-------------------------------------------------------------------
18-23 (17-35)
   Jaantje van der Zwan, geb. Noordwijk 23-03-1884, tr.
           Noordwijk 26-03-1908 met
   Dirk Korbee, geb. Noordwijk 27-08-1883, overl. Leiden
              8 kinderen
-------------------------------------------------------------------
18-26 (17-35)
   Jan van der Zwan, geb. Noordwijk 07-10-1888, overl.
          Noordwijk 25-7-1920, tr. Noordwijk 
          08-01-1914 met
   Wilhelmina Bouwmeester, geb. Noordwijk 24-9-1891,
          overl. Noordwijk 16-11-1918
            kinderen:
               Maarten   geb. Noordwijk  19-28
               Jacobus   ”    ”    19-29
               Levensloos  ”    ”    19-30
-------------------------------------------------------------------
19-1 (18-3)
   Gerrit van der Zwan, geb. Oudshoorn 01-05-1892,overl.
           december 1956, tr. Leidedrdorp
           15-11-1917 met
   Cornelia de Pater, geb. Gouda 09-08-1890, overl.
            Leiderdorp 24-10-1968
            kinderen geb. Leiderdorp:
                  Masje   29-03-1919  20-18 x
                  Dirk   18-04-1920  20-19 x
                  Rein   24-04-1921  20-21 x
                  Dorus   16-09-1922  20-20 x
                  Willem  05-12-1923  20-24 x
                  Johannes 22-03-1925  20-22 x
                  Gerrit  03-07-1926  20-23 x
                  Dora   27-10-1927  20-26 x
                  Cornelis 21-07-1929  20-25 x
-------------------------------------------------------------------
19-2 (18-3)
   Willem van der Zwan, geb. Oudshoorn 02-10-1895,
            overl. 13-7-1959, tr. Leiderdorp
            18-12-1919 met
   Delia Vervark, geb. Leiderdorp 22-10-1899, overl.
          Leiderdorp 12-05-1991
           kinderen geb. Leiderdorp:
       De eerste twee zijn erg jong overleden
                 Jan      14-10-1920 20-5 x
                 Masje     April 1922 20-28 b
                 Cornelia   Juli 1923 20-27 a
                 Rein     07-06-1925 20-6 x
                 Augustinus  25-01-1926 20-7 x
                 Gep      14-05-1927 20-8 x
                 Delia     01-10-1928 20-9 x
                 Maartje    11-12-1929 20-10 x
                 Willem    02-11-1931 20-11 x
                 Simons Pieter 04-12-1932 20-12 x
                 Corrie    02-11-1934 20-13 x
                 Map      27-08-1936 20-14 x
                 Piet     16-04-1938 20-15 x
                 Jannie    05-07-1939 20-16 x
                 Adriaan    07-08-1942 20-17 x
        a: overl. Amsterdam 15-10-1923 (3 mnd)
        b: overl. Leiden 27-01-1924 (21 mnd)
-------------------------------------------------------------------
19-3 (18-3)
   Simon Pieter van der Zwan, geb. Leiderdorp
     (Siem)     07-01-1904, overl. Leiderdorp
             26-06-1989, tr. Leiden 31-07-1929
             met
   Suzanna Maria Chrispijn, geb. Leiden 24-08-1903,
     (Suus)      overl. Leiderdorp 17-04-1976.
            kinderen geboren te Leiderdorp:
              Masje         22-07-1931 20-1 x
              Pieternella Christina 12-11-1933 20-2 x
              Jacobus Johannes    20-12-1935 20-3 x
              Rein          02-10-1938 20-4 x
-------------------------------------------------------------------
19-4 (18-3)
   Maartje Cornelia van der Zwan, geb. Leiderdorp
             12-02-1906, overl. Leiden in 
             1949, tr. Leiderdorp 26-9-1929
             met
  (Nico) Rietkerk, geb.
        Hij hertrouwde met Mien... 
             geen kinderen.
-------------------------------------------------------------------
19-5 (18-3)
   Maartje van der Zwan, geb. Oudshoorn 30-01-1884, schipper, 
              tr. met
   Willem de Ridder, geb. Leiderdorp 18-02-1883
-------------------------------------------------------------------
19-7 (18-1)
   Cornelia van der Zwan, geb. Leiderdorp 25-07-1887,
              overl. Leiderdorp 13-04-1917,
              tr. Leiderdorp 01-07-1909 met
   Simon Zwanenburg, geb. Leiderdorp 1879/80
           kind: Fijtje Wilhelmina, 
               overl. Leiderdorp 25-06-1918
-------------------------------------------------------------------
19-8 (18-1)
   Gerrit van der Zwan, geb. Oudshoorn 11-04-1893, tr.
             Zoeterwoude 11-02-1915 met
   Messie Blankestein, geb. Rietveld (ZH) 15-01-1893
     (Niesje)
-------------------------------------------------------------------
19-15 (18-13)
   Alida van der Zwan, geb. 16-10-1896, tr. Noordwijk 
            7-12-1916 met
   Petrus Gerrit de Haan, geb. Zandvoort 28-10-1887,
            overl. Noordwijk 16-3-1966
                 5 kinderen.
-------------------------------------------------------------------
19-16 (18-13)
   Leuntje van der Zwan, geb. Noordwijk 31-01-1899, tr.
            Noordwijk 21-12-1922 met
   Arie Vlieland, geb. Noordwijk 12-11-1898, overl.
            Noordwijk 
                  4 kinderen
-------------------------------------------------------------------
19-20 (18-17)
   Arie van der Zwan, geb. Noordwijk 17-01-1896, tr.
           Katwijk 07-12-1916 met
   Marijtje Kuijt, geb. Katwijk 1893/1894
-------------------------------------------------------------------
19-21 (18-17)
   Lena Jacoba van der Zwan, geb. Noordwijk 20-7-1897,
              tr. met
   Albertus Wilhelmus de Roo, geb. Eindhoven 28-9-1894
-------------------------------------------------------------------
19-24 (18-17)
   Maarten van der Zwan, geb. Velsen, tr. Noordwijk 
            04-10-1923 met
   Cornelia Guijt, geb. Katwijk
-------------------------------------------------------------------
19-26 (18-17)
   Adrianus van der Zwan, geb. Noordwijk 01-10-1911,
            overl. Leiden 19-03-1959, tr.
            Noordwijk met
   Johanna van der Niet, geb. Noordwijk 
-------------------------------------------------------------------
20-1 (19-3)
   Masje van der Zwan, geb. Leiderdorp 22-7-1931, tr.
     (Marry)     Leiderdorp 06-08-1958 met
   Jan Verstelle, geb. Rotterdam 06-03-1932
      kinderen: Hermance Mathilde Leiden   10-04-1963
           Johanna Maria   Leiderdorp 10-02-1967
-------------------------------------------------------------------
20-2 (19-3)
   Pieternella Christina van der Zwan, geb.
    (Nel)   Leiderdorp 12-11-1933, tr. Leiderdorp
         24-05-1956 met
   Jan Borreman, geb. Leiderdorp 13-12-1930, overl.
          Leiderdorp 24-3-1995
     kinderen: Hannie    geb. Leiden  26-07-1957
          Elisabeth   "   "    10-02-1963
          Suzanna Maria " Leiderdorp 06-06-1966
-------------------------------------------------------------------
20-3 (19-3)
   Jacobus Johannes van der Zwan, geb. Leiderdorp
     (Koos)    20-12-1935, tr. Lunteren
            27-5-1959 met
   Gertruida van Galen, geb. Lunteren 23-6-1940
     (Gré)   kinderen: 
         Suzanna Maria  geb. Lunteren 23-10-1959 21-1 x
         Simon Pieter   "  Leiden  10-11-1962 21-2
         Jacob Willem   "   "    30-10-1964 21-3 x
         Willy Geertruida " Leiderdorp 29-04-1966 21-4 x
-------------------------------------------------------------------
20-4 (19-3)
   Rein van der Zwan, geb. Leiderdorp 02-10-1938, overl.
            Leiderdorp 27-12-2005,tr. Leiden
            05-6-1958 met
   Anneke van Poelgeest, geb. Leiden 29-05-1941
   (Annie)   kinderen: 
        hilippus Franciscus geb. Leiden 03-02-1965 21-5 x
        Jolanda        "   " 30-11-1958 21-55 a
         a: overleden bij Maarsen 20-7-1976
-------------------------------------------------------------------
20-5 (19-2)
   Jan van der Zwan, geb. Leiderdorp 14-10-1920, tr.
            met
   Clara Ouwersloot
                  kinderen: Hans      21-11
                       Clara     21-12
                       Emmy      21-13 a
           a: overleden
-------------------------------------------------------------------
20-6 (19-2)
   Rein van der Zwan, geb.Leiderdorp 7-6-1925,
          overl. Leiderdorp in 1999, tr. met
   Hendrika Honders, geb. 1925/26, overl. Leiderdorp
    (Riek)     20-09-2008
                 kinderen: Lia      21-14 x
                      Henry     21-15 x
                      Wim      21-16
                      Dita      21-17 x
-------------------------------------------------------------------
20-7 (19-7)
   Augustinus van der Zwan, geb. Leiderdorp 25-1-1926,
    (Guus)      overl. Leiderdorp 12-11-2000,
            tr. met
   Coby Sepers
                  kinderen: Coby     21-9
                       Dea     21-10
-------------------------------------------------------------------
20-8 (19-2)
   Gep van der Zwan, geb. Leiderdorp 14-5-1927, overl. 
            september 2006, tr. met
   Annie Spies      gescheiden en hertrouwt met
   Hennie Schutte
                   kinderen: Wim      21-18
                        Anneke    21-19
                        Adriaan    21-20
-------------------------------------------------------------------
20-9 (19-2)
   Delia van der Zwan, geb. Leiderdorp 1-10-1928, tr.
             2-12-1953 met      
   Arie van Poelgeest, geb. Leiderdorp in 1929
             kinderen: (Alle zijn getrouwd)
                    Gerard
                    Rien
                    Wim
                    Aad
                    Hans
-------------------------------------------------------------------
20-10 (19-2)
   Maartje van der Zwan, geb. Leiderdorp 11-12-1929,
              tr. met
   Jaap Scholte
             kinderen: Annemieke
                  Jaap
--------------------------------------------------------------------
20-11 (19-2)
   Willem van der Zwan, geb. Leiderdorp 2-11-1931,
           overl. Zevenhuizen (ZH) 4-8-1997,
           tr. met
   Johanna Teuntje Rietveld, geb. (Leiderdorp?) 1933/34,
           overl. 9-1-2008
                   kinderen: Marian    21-21
                        Wilma     21-22
-------------------------------------------------------------------
20-12 (19-2)
   Simon Pieter van der Zwan, geb. Leiderdorp 4-12-1932,
                 tr. 20-9-1956 met
   Alie Mulder
                  kinderen: Jacob     21-23 x
                       Peter     21-24 x
                       Anita     21-25 x
-------------------------------------------------------------------
20-13 (19-2)
   Corrie van der Zwan, geb. Leiderdorp 2-11-1934, tr.
              met
   Sjaak Scheurwater
                  kinderen: Hans
                       Jolanda
                       Irma
-------------------------------------------------------------------
20-14 (19-2)
   Map van der Zwan, geb. Leiderdorp 27-8-1936,
            tr. met
   Hans de Koning
                  kinderen: Kees
     gescheiden             Rob
                       André
-------------------------------------------------------------------
20-15 (19-2)
   Piet van der Zwan, geb. Leiderdorp 16-4-1938,
             tr. met
   Nel Bogaards
                   kinderen: Ingrid    21-26
                        Jackie    21-27
                        Robert    21-28
                        Jim      21-29
-------------------------------------------------------------------
20-16 (19-2)
   Jannie van der Zwan, geb. Leiderdorp 5-7-1939,
              tr. met 
   Antoon Teekens
                kinderen: Marie Louise
                     Simone
                     Wouter
-------------------------------------------------------------------
20-17 (19-2)
   Adriaan van der Zwan, geb. Leiderdorp 7-8-1942,
              tr. Leiderdorp 4-9-1963
              met
   Nanneke Roest, geb. Batavia (Indonesia) 11-10-1942
           kinderen geboren te Leiderdorp:
                 Mario       7-3-1964 21-6 x
                 Eric Jurgen    22-3-1965 21-7 a
                 Stephan Manuel   1-7-1967 21-8 x
           a: overleden Dommel (NBr.) 1-8-2000
-------------------------------------------------------------------
20-18 (19-1)
   Masje van der Zwan, geb. Leiderdorp 29-03-1919,
             overl. 17-09-2008 (Haarlem?),
             tr. Haarlem 16-12-1948 met
   Willem Inpijn, geb. Haarlem 22-09-1918, overl.
           Haarlem 18-01-2004
           kinderen geb. Haarlem:
             Anna Petronella 28-09-1949
             Cornelia    19-07-1958
             Masje      28-08-1959
-------------------------------------------------------------------
20-19 (19-1)
   Dirk van der Zwan, geb. Leiderdorp 18-4-1920,overl.
             Alphen a/d Rijn 6-2-2002, tr.
             17-7-1947 met
   Alberta Anna van den Bosch
       (Bep)       
        kinderen:
          Anna  geb.   Leiden    25-1-1949 21-37 x
          Cora   "     "      5-8-1950 21-38 x
          Marijke "     "     21-2-1952 21-39 x
          Gert   "  Alphen a/d Rijn 26-12-1953 21-40
          Thea   "     "     1-11-1959 21-41 x
-------------------------------------------------------------------
20-20 (19-1)
   Dorus van der Zwan, geb. Leiderdorp 16-9-1922, overl.
             Leiderdorp 28-3-1981, tr. met
   Jacoba Hartog, geb. 7-8-1921, overl. 31-7-1995
          kinderen geb. (Leiderdorp?):
                           Corry 21-42 x
                           Leny  21-43 x
                           Marry 21-44 x
-------------------------------------------------------------------
20-21 (19-1)
   Rein van der Zwan, geb. Leiderdorp 24-4-1921, overl.
             Leiderdorp 16-6-1992, tr. met
   G... G... Borreman
     (Gijsje)    kinderen:
               Joke              21-30 x
               Gert              21-31 x
               Aida geb. Leiderdorp 15-2-1953 21-32 x
               Cora "   "    15-2-1953 21-33 x
-------------------------------------------------------------------
20-22 (19-1)
   Johannes van der Zwan, geb. Leiderdorp 22-3-1925, tr. met
      (Jan)
   Hendrika van Galen, geb. 1928 (+/-1)
     (Riek)       kinderen:
             Gert      geb. 10-7-1953  21-49 x
             Jaap       "  30-6-1954  21-46 x
             Johannes Hendrik "  23-9-1956  21-47 x
             Rein Gijbert   "  3-12-1960  21-45 x
             Wilmy      "  24-9-1962  21-48
-------------------------------------------------------------------
20-23 (19-1)
   Gerrit van der Zwan, geb. Leiderdorp 3-7-1926, tr.
              14-12-1955 met
   Maartje Verdoes, geb. 12-7-1929
              kinderen:
                         Marianne 21-50 x
                         Corine  21-51 x
                         Gerhard  21-52 x
-------------------------------------------------------------------
20-24 (19-1)
   Willem van der Zwan, geb. Leiderdorp 5-12-1923, 
     (Wim)      overl. Leiderdorp 20-11-1972, 
              tr. met
   Johanna Adriana de Brabander, geb. 30-10-1926,
     (Jo)       overl. Leiderdorp 10-6-1984
            kinderen:
                           Kees 21-34 x
                           Rob  21-35
                           Wim  21-36
-------------------------------------------------------------------
20-25 (19-1)
   Cornelis van der Zwan, geb. Leiderdorp 21-7-1929, 
          overl. Leiderdorp 4-2-1991, tr. 
          Leidedrdorp 13-5-1958 met
   Pieternella van Sandijk, geb. Leiderdorp 13-2-1932
     (Nel)        kinderen:
              Connie geb. Leiderdorp 24-5-1961 21-53 x
              Jaap  "    "   16-4-1963 21-54
-------------------------------------------------------------------
20-26 (19-1)
   Dora van der Zwan, geb. Leiderdorp 27-10-1927, tr. met
   Marinus Roest, geb. Leiderdorp 23-7-1927,
           overl.Leiderdorp 19-11-1996
         kinderen:
              Liesbeth x
              Corrie  x
              Richard x
              Doreen  x
              Arjan  x
              Gert   x
              Suzanne
-------------------------------------------------------------------
21-1 (20-3)
   Suzanna Maria van der Zwan, geb. Lunteren 23-10-1959,
              tr. Leiden 21-9-1984 met
   Jan Gerard Kreuger
           kinderen: 
   Robert Jan    geb. Mijdrecht  27-12-1986
   Annemieke Susanna ”  Stellendam 10-5-1989 
   Diederik Floris  ”  Zandvoort  27-12-1992
-------------------------------------------------------------------
21-3 (20-3)
   Jacob Willem van der Zwan, geb. Leiden 30-10-1964,
     (Jaap)      tr. ca 1995 in Denemarken met
   Tina Mastellone, geb. Denemarken
           kind: Jesper geb. Leiderdorp 5-7-1998 22-1
              Cecilie "    "   20-1-2003 22-6
-------------------------------------------------------------------
21-4 (20-3)
   Willy Geertruida van der Zwan, geb. Leiderdorp
              29-4-1966, tr. Leiderdorp
              25-3-1994 met
   Wim Zwikker
          kinderen: 
         Thomas geb. Leiderdorp 21-9-1995
         Vera  ”    ”   13-2-1998
-------------------------------------------------------------------
21-5 (20-4)
   Philippus Franciscus van der Zwan, geb. Leiden
    (Philip)   3-2-1965, tr. Leiderdorp 6-9-1990
           met
   Miranda de Jong
       kinderen: Daan    geb. Leiderdorp 26-4-1995 22-2
            Joost Simon "    "   15-6-1992 22-3
            Floor Sophie ”    ”   24-7-2005 22-4
-------------------------------------------------------------------
21-6 (20-17)
   Mario van der Zwan, geb. Leiderdorp 7-3-1964, tr.
             met
   Tania Ramkhelawan, geb. Nickery (Suriname)
                kind: Yanaika geb. 12-11-1995 22-4
-------------------------------------------------------------------
21-14 (20-6)
   Lia van der Zwan, tr. met
   Sjaak van Amsterdam
-------------------------------------------------------------------
21-15 (20-6)
   Henry van der Zwan, geb.    , tr. met
       ?
            kinderen:          Rutger 22-16 x
                   dochter:   Manon 22-17
                          Arno  22-18
                          Rachel 22-19
-------------------------------------------------------------------
21-17 (20-6)
   Dita van Der Zwan, tr. met
   Kees Cornet
-------------------------------------------------------------------
21-23 (20-12)
   Jacob van der Zwan, tr. met
   Jennifer ...
                 kinderen:     Denian 22-7
                          Shannon 22-8
-------------------------------------------------------------------
21-24 (20-12)
   Peter van der Zwan, tr. met
   Tineke ...
                 kind:       Nicky 22-9
------------------------------------------------------------------
21-25 (20-12)
   Anita van der Zwan, huwt met
   Wilco van Doorn
          kinderen: Mireille, Jorrit en Britte
------------------------------------------------------------------
21-30 (20-21)
   Joke van der Zwan, tr. met
   Eugene ...
------------------------------------------------------------------
21-31 (20-21)
   Gert van der Zwan, tr. met
   Ria ...
                       kind: Robin 22-12
------------------------------------------------------------------
21-32 (20-21)
   Aida van der Zwan, geb. Leiderdorp 15-2-1953, tr. met
   Antonius Joannes Vorselen, geb. Roermond 9-12-1955,
     (Ton)      overl. Bressanone (I) 19-1-1993,
             begr. Leiderdorp 26-1-1993
       kinderen: Thijs en Daan
------------------------------------------------------------------
21-33 (20-21)
   Cora van der Zwan, geb. Leiderdorp 15-2-1953, tr. met
   Ger ...
        kinderen: Guido en Jesse
------------------------------------------------------------------
21-34 (20-24)
   Kees van der Zwan, tr. met
   Fanny /zonneveld
            kinderen:
                         Sander  22-10
                         Kristel 22-11
      voor 1985 gescheiden
------------------------------------------------------------------
21-37 (20-19)
   Anna van der Zwan, geb. Leiden 25-1-1949, tr. maart
             1974 met
   P. Mulders
           gescheiden april 1980
         kind: 
      Elmar van der Zwan, geb. Nieuwegein 22-12-1980 22-15
      Ze heeft nieuw relatie met
   A. Ebens
         kind: Michelle geb. 12-2-1984
------------------------------------------------------------------
21-38 (20-19)
   Cora van der Zwan, geb. Leiden 5-8-1950, tr. 7-5-1976
             met
   Jan van Oosterhout, geb. 26-10-1950
            kinderen:
             Ilco geb. 13-2-1974
             Don  ”  10-3-1976
             Nina ”  21-5-1981
------------------------------------------------------------------
21-41 (20-19)
   Thea van der Zwan, geb. Alphen a/d Rijn 1-11-1959,
             tr. 29-8-1994 met
   Ton Oirschot, geb. 11-10-1956
          kinderen:
           Jochem Antal geb. 21-1-1994
           Lieke Emese  ”  15-10-1995
           Raoul Edgard ”  30-9-1998
------------------------------------------------------------------
21-42 (20-20)
   Corry van der Zwan, tr. met
   C... Mosterd
          kinderen: Trudy, Corine en Johan
------------------------------------------------------------------
21-43 (20-20)
   Leny van der Zwan, tr. met
   E... H... Wesselink
           kinderen: Angelique en Richard
------------------------------------------------------------------
21-44 (20-20)
   Marry van der Zwan, tr. met
   M... Thiel
          kind: Caroline
------------------------------------------------------------------
21-45 (20-22)
   Rein Gijsbert van der Zwan, geb. 3-12-1960, tr.
             18-5-1983 met
   Connie Ottenhoff, geb. 17-10-1957
           kinderen:
             Martijn     geb. 14-5-1984 22-20
             Rene       "  13-3-1986 22-21
             Karin Elise   "  21-4-1987 22-22
             Eelco Matthias  "  24-3-1990 22-23
------------------------------------------------------------------
21-46 (20-22)
   Jacob van der Zwan, geb. 30-6-1954,tr.
      (Jaap)     5-6-1975 met
   Elly Folkerma, geb. 26-11-1954
         kinderen:
                 Marielle geb. 1-12-1975 22-24
                 Maaike  "  10-11-1977 22-25
                 Marije  "  15-7-1980 22-26
                 Jos    "  16-1-1985 22-27 a
                 Luuk   "  21-2-1988 22-28
        a: overleden 31-1-1986
------------------------------------------------------------------
21-47 (20-22)
   Johannes Hendrik van der Zwan, geb. 23-9-1956,tr. 
      (Hans)       17-1-1979 met
   Joke Ottenhoff, geb. 28-12-1955
           kinderen:
              Ruth     geb. 31-01-1979 22-29 x
              Thimotheus   "  17-03-1981 22-30 x
              Sander     "  27-01-1982    a
              Samuel     "  17-10-1982 22-31
              Johanna    "  09-02-1984 22-32
              Joelle     "  10-10-1985 22-33
      a: Hij is geadopteerd met z'n toegewezen 
       achternaam "van der Zwan"
------------------------------------------------------------------
21-49 (20-22)
   Gert van der Zwan, geb. 10-7-1953, tr.
             29-6-1976 met
   Willy Wagensveld, geb. 25-1-1955
           kinderen:
                 Nico  geb. 17-10-1979 22-34
                 Erik   "  12-11-1981 22-35
                 Wouter  "  12-11-1981 22-36
------------------------------------------------------------------
21-50 (20-23)
   Marianne van der Zwan, tr. met
   Ben Radstaak
            3 zonen: Bob, Michiel en Jeroen
------------------------------------------------------------------
21-51 (20-23)
   Corine G. van der Zwan, tr. met
   Paul R. van der Landen
           kinderen: Bas en Marielle
    is gescheiden
------------------------------------------------------------------
21-52 (20-23)
   Gerhard van der Zwan, ongehuwd.
           Hij heeft 2 kinderen:
           Otto van der Zwan  geb. 10-12-2001 22-13
           Cecile van der Zwan "  25-11-2004 22-14
------------------------------------------------------------------
21-53 (20-25)
   Connie van der Zwan, geb. Leiderdorp 24-5-1961,
           tr. Reeuwijk 25-9-1987 met
   Erik de Ruijter, geb. Amsterdam 3-10-1955
            kinderen:
     Marieke José  geb. Gouda 29-3-1989
     Laura Annemieke "   "  17-7-1991
------------------------------------------------------------------
22-16 (21-15)
   Rutger van der Zwan, tr. 12-7-2007 met
   Janneke Rosegaar
------------------------------------------------------------------
22-30 (21-47)
   Thimotheus van der Zwan, geb. 17-3-1981, tr. 8-7-2005
     (Timo)        met
   Esther Leung, geb. 18-8-1981
------------------------------------------------------------------