Bach Bloesem Remedies

 

De Bach Bloesem Remedies bestaan uit 38 verschillende tincturen (enkelvoudige remedies)
en één Rescue Remedy (samengestelde remedie), allen op natuurlijke basis.
De remedies worden voornamelijk bereid uit wilde bloemen en bloesems van planten en bomen.

De werking is kort gezegd als volgt:
ze onderdrukken niet een negatieve houding of levensinstelling, maar zetten deze om naar een positieve instelling.

Het innemen geschiedt d.m.v. enkele druppels op de tong, op wat etenswaar of evt. opgelost in een beetje water.
De Bach Bloesem Remedies kennen geen bijwerkingen, zijn niet verslavend en belemmeren de werking van andere geneesmiddelen niet. Kortom: ze bieden mens én dier maximale ondersteuning voor het welzijn van lichaam en geest.

 

De Bach Bloesem Remedies zijn verdeeld in 7 groepen, die elk passen bij een bepaalde stemming of emotie:        

1.angst

2.onzekerheid

3.onvoldoende interesse in het hier en nu

4.eenzaamheid

5.overgevoeligheid voor invloeden en ideeën

6.moedeloosheid en wanhoop

7.overbezorgdheid voor het welzijn van anderen


Bach-Bloesem voor honden
Bach bij Honden

Wanneer kan Bach bloesem een hulp zijn;
Als uw hond angstig, paniekerig, agressief, dominant, extreem onderdanig, onzindelijk, overmatig beschermend, jaloers is,
extreme gedragsverandering, lusteloosheid of als hij herplaatst is, met vakantie ergens anders geplaatst wordt,
naar een andere woning-plaats verhuisd is of als de gezinssamenstelling veranderd is(bijv. er is een baby geboren, een
nieuwe pup in huis, etc...), ook kan Bach-bloesem een hulp zijn bij het verwerken van het overlijden van de baas,
het verlies van een roedelgenoot, wanneer hij mishandeld is of voor en na een ingrijpende operatie, tijdens of na een
zwangerschap, bij herstel van ziekte, etc.................
1.Angst
remedie negatief positief
Aspen
(Ratelpopulier) 
bezorgdheid, onbestemde vage angsten, vrees onbevreesdheid, het vertrouwen om ervaringen het hoofd te bieden
Cherry Plum
(Kerspruim) 
angst voor innerlijke overgave - verlies zelfbeheersing - irrationele gedachten behoudt controle bij overbelasting van de geest
Mimulus
(Maskerbloem) 
angst voor herkenbare dingen - verlegenheid - bedeesdheid - nervositeit de moed om alle angstaanjagende situaties onder ogen te zien
Red Chestnut
(Rode Kastanje) 
geobsedeerd door angstige overbezorgdheid voor het welzijn van anderen, vooral geliefden oprechte bezorgdheid
Rock Rose
(Zonneroosje)
extreme angst of paniek - vrees - snel schrikken heldenmoed, zichzelf vergeten
2.Onzekerheid

remedie negatief positief
Cerato
(Loodkruid) 
twijfelen aan eigen oordeel of besluit - zich laten misleiden - raad en bevestiging vragen aan anderen rustige zelfverzekerdheid - mogelijkheid de juiste actie te ondernemen
Gentian
(Gentiaan) 
gemakkelijk ontmoedigd - neerslachtig door bekende oorzaak - pessimisme optimistisch, niet aangedaan door tegenslag, volhardend
Gorse
(Gaspeldoorn) 
wanhoop - verslagenheid - niet meer durven hopen op herstel bij chronische problemen of ziekte positief vertrouwen en hoop
Hornbeam
(Haagbeuk) 
het ``maandagmorgen`` gevoel - talmen - uitstellen kracht moeilijkheden aan te kunnen en aan te pakken
Scleranthus
(Hardbloem) 
besluiteloosheid - tweifeling - wisselende stemmingen - onevenwichtigheid harmonie, snel in beslissing en handelen
Wild Oat
(Dravik)
ontevredenheid - idealistisch maar geen vastberaden weg duidelijke idealen, vinden van de rode draad
3.Onvoldoende interesse in het hier en nu 

remedie negatief positief
Chestnut Bud (Kastanjeknop) niets leren van ervaringen - voortdurende herhaling van dezelfde fouten leren van ervaringen
Clematis
(Bosrank)
dagdromer - verstrooidheid - onverschilligheid - neiging de werkelijkheid te ontvluchten levendige interesse aan alles - staat met beide benen op de grond
Honeysuckle (Kamperfoelie)  nostalgie - heimwee - leven in verleden - geen perspectief zien in de toekomst in het verleden verkregen inzichten behouden door ervaring los te laten
Mustard
(Herik)
neerslachtigheid - zwaarmoedigheid - depressies komen en gaan zonder bekende oorzaak blijvend evenwicht en vreugde
Olive
(Olijf) 
uitgeput - afgemat - geestelijke en lichamelijke vermoeidheid - beroofd van energie niet uitgeput of overmeesterd door moeilijkheden
White Chestnut (Paardekastanje)  aanhoudende ongewenste zorgelijke gedachten - denken en piekeren overheerst - redeneren in gedachten rustige kalme geest, onverstoord door invloeden van buitenaf
Wild Rose
(Hondsroos)
gebrek aan vitaliteit - passieve berusting - lusteloosheid vitaliteit, levendige interesse in alles
4.Eenzaamheid

remedie  negatief positief
Heather
(Struikheide) 
geobsedeerd door eigen problemen en ervaringen - spraakzaam - zich vastklampen aan toehoorder onzelfzuchtig - spreekt met beleid
Impatiens (Reuzenbalsemien)  ongeduldig - driftig - snel in denken en doen - onafhankelijk begripvol en verdraagzaam tegenover anderen
Water Violet
(Waterviolier)
jezelf niet toestaan bepaalde emoties te uiten - trots - gereserveerdheid - graag alleen - hekel aan bemoeienis waardig - beleefd - sympatiek wijs raadgever
5.Overgevoeligheid voor invloeden en ideeën

remedie  negatief positief
Agrimonie
(Agrimonie)
zorgen achter humor en scherts verbergen - geen confrontatie aangaan - afleiding zoeken in gezelschap oprecht optimisme - fijn gevoel voor humor
Centaury (Duizendguldenkruid) weinig wilskracht - gewillige dienaren - geen neen kunnen zeggen - gemakkelijk te imponeren - uit te buiten - te misbruiken rustig - wijs - dienstbaar - wetend wanneer men wel of niet geeft - behoudt individualiteit
Holly
(Hulst)
haat - afgunst - jaloezie - achterdocht - gebrek aan naastenliefde - driftbuien en agressiviteit algemeen liefde voor anderen - groot begrip
Walnut
(Walnoot)
helpt oude banden verbreken en aanpassen aan overgangssituaties - nieuwe levensfase bijv. verhuizing, puberteit etc. vastberaden - gemakkelijk aanpassingsvermogen
6.Moedeloosheid en wanhoop

remedie negatief positief
Larch
(Lariks) 
gebrek aan zelfvertrouwen - faalangst - voelt zich minderwaardig maar heeft bekwaamheid geloof in eigen kunnen
Pine
(Den)
schuldcomplex - zelfverwijt - zichzelf voortdurend verontschuldigen ook voor fouten van anderen - geen eigenwaarde blijft niet stilstaan bij gemaakte fouten, minder verontschuldigingen
Crab Apple
(Appel) 
de ``reinigingsremedie`` - zelf-afkeer/zelfafschuw - schaamte - gefixeerd op details - reinheidscomplex ruim van opvatting - oprechte zelftevredenheid
Elm
(Iep) 
tijdelijk overstelpt door oververantwoordelijkheid en gevoel voor ontoereikendheid kan veel verantwoording dragen - zelfverzekerd
Oak
(Eik) 
onophoudelijke inspanning - van geen ophouden weten - moedig volhouden - dapper strijden tegen ziekte of tegenspoed doorzetten zonder hoop of moed te verliezen
Star of Bethlehem (Vogelmelk)  traumatische ervaringen - shock - alle effecten van droevig nieuws - schrik - ongeval lichaam en geest vrij van spanningen en gevolgen van trauma
Sweet Chestnut
(Tamme Kastanje)
uiterste wanhoop - diepe neerslachtigheid - gebroken hart - zwart gat - geen uitweg meer zien vertrouwen
Willow
(Wilg)
gevoel slachtoffer te zijn van het lot - verbittering - verbolgenheid - ``arme ik gevoel`` groot optimisme - het leven verdragen7.Overbezorgd voor het welzijn van anderen

remedie negatief positief
Beech
(Beuk) 
onverdraagzaamheid - kritisch en intolerant tegenover anderen - neiging tot projecteren volmaakte verdraagzaamheid
Chicory
(Cichorei) 
snel afgewezen voelen - overheersend in de zorg voor anderen - egocentrisch - betuttelend - aandacht claimen onzelfzuchtig in aandacht en zorg voor anderen
Rock Water
(Bronwater) 
strikte levenswijze - weinig flexibel - perfectionistisch - harde meester voor jezelf idealisten met buigzame geest - ontspannen
Vervain
(IJzerhard)
overenthousiasme - fanatiek - sterke overtuiging en - zendingsdrang - in zichzelf gelovend kalmte - ruimdenkend - zelfbeheersing
Vine
(Wijnrank)
heerszuchtig - dominant - onbuigzaam - tiranniek - geen tegenspraak duldend arrogant - doorgaans goede leiders wijze begripvolle leider  last updated: 11-08-2009
design by H.L.Versnel