Terug naar de homepage  
  info@monumentenzorg.com     
  Homepage
  Voor Gemeenten
  Voor Particulieren
  Over MSP
  Nieuwsbrief
  Contact

MSP: met oog voor detail

Onze ruimte is langzaam gegroeid tot een bonte verzameling huizen, winkels, wegen, water, kerken, kantoren, parken en boerengrond. Af en toe wordt er wat afgebroken en dan, bovenop de oude lagen, weer gebouwd. Het unieke van de plek, vol historische details, gaat dan wel eens verloren.

MSP werkt met oog voor detail. Wij letten dan vooral op het tot z'n recht laten komen van de 'geest' van de plek. In de Romeinse Oudheid sprak men van Genius Loci. MSP bekijkt de plek vanuit de historische details, onderliggende lagen, de unieke ligging en de geaardheid. Denk bijvoorbeeld aan de keuze voor een soort voeg: knip, plat of gesneden. Juist die details bepalen het geheel.

MSP is actief op drie deelterreinen:

  • ruimtelijke ontwikkeling
  • stedelijke vernieuwing en
  • cultuurhistorie.

Neem een kijkje op onze website. Mocht u vragen hebben of aanvullende informatie wensen, dan kunt u ons vrijblijvend bellen op: 0182-524096.

MSP: Betrokken, veelzijdig, met oog voor detail, inspirerend, integer, professioneel, onafhankelijk en met verbeeldingskracht.

  © 2010 MSP.     
 
Ruimtelijke Ontwikkeling Stedelijke Vernieuwing Cultuurhistorie Contact