Terug naar de homepage  
  info@monumentenzorg.com     
  Homepage
  Voor Gemeenten
  Voor Particulieren
  Over MSP
  Nieuwsbrief
  Contact

Bouwhistorische verkenning en waardestelling In Baarle Nassau

“Het merkwaardigste dorp ter wereld”. Zo zijn Baarle Nassau en Baarle Hertog bekend en op hun website te vinden. De 30 stukjes België en Nederland, in elkaar verweven, vormen samen deze tweelanden puzzel. Op de huisnummerbordjes op de panden zijn een Nederlandse - of een Belgische vlag te zien dat duidt op het land waarin het huis ligt.

Enkele kilometers ten noorden van de officiële rijksgrens tussen België en Nederland, nestelt de Belgische gemeente Baarle-Hertog zich als 22 losse puzzelstukjes in de Nederlandse gemeente Baarle-Nassau. Deze laatste heeft op haar beurt dan weer 8 stukjes in België liggen, waarvan 7 in de Belgische puzzelstukken. In deze gemeente heeft MSP in 1998 meegewerkt aan de aanwijzing van gemeentelijke monumenten, waarvan er 1 in België ligt.

 Een van die gemeentelijke monumenten is de boerderij aan het Klein-Bedaf. De voorbereiding van het restauratieplan liep vast door verschil in opvattingen over de restauratie. De eigenaar wilde “historiserend” restaureren en ingrijpendere wijzigingen doorvoeren. De monumentencommissie adviseerde het college hierin niet mee te gaan. Als uitgangspunt is gekozen om bestaande waardevolle bouwsporen niet te slopen. Alleen waar dat niet anders kan vanwege de slechte bouwtechnische staat en na een bouwhistorische verkenning en een waardestelling heeft de gemeente met de eigenaar en de monumentencommissie een compromis gesloten. Het plan is in uitvoering.

terug naar de nieuwsbrief

  © 2010 MSP.     
 
Ruimtelijke Ontwikkeling Stedelijke Vernieuwing Cultuurhistorie Contact