Terug naar de homepage  
  info@monumentenzorg.com     
  Homepage
  Voor Gemeenten
  Voor Particulieren
  Over MSP
  Nieuwsbrief
  Contact

Belvedère springlevend in Nieuwkoop

Wanneer cultuurhistorie en archeologie tijdig worden ingebracht in ruimtelijke procedures voorkomt dat problemen!

Met het project “Belvedère” is de afgelopen 10 jaar de interesse voor de cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening spectaculair gegroeid. Nu worden voor het maken van bestemmingsplannen en projectbesluiten, de cultuurhistorie en archeologie vanaf het begin van de procedure betrokken. Dat moet sinds kort ook volgens de Wet Ruimtelijke Ordening, het Besluit Ruimtelijke Ordening en de Monumentenwet 1988. Cultuurhistorische waarden zijn direct zichtbaar en kunnen worden betrokken bij de verbetering van de leefomgeving en behoud van het cultureel erfgoed.

Wij voerden een inventarisatie uit van het lint langs de Nieuwkoopse plassen in Zuid Holland. Dat bracht aan het licht, dat dit lint zo waardevol is dat de monumentencommissie adviseerde het aan te wijzen als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht. Gelijktijdig vielen 39 panden en objecten op waardoor de commissie adviseerde deze aan te wijzen als gemeentelijke monumenten. Deze cultuurhistorische waarden kunnen tevens worden geïntegreerd in het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan voor dit gebied.

terug naar de nieuwsbrief

  © 2010 MSP.     
 
Ruimtelijke Ontwikkeling Stedelijke Vernieuwing Cultuurhistorie Contact