Terug naar de homepage  
  info@monumentenzorg.com     
  Homepage
  Voor Gemeenten
  Voor Particulieren
  Over MSP
  Nieuwsbrief
  Contact

Cultuurhistorie

Archeologie

Cultuurhistorie zit deels onder de grond. Van prehistorie tot fundamenten van middeleeuwse en latere bebouwing. We vinden de resten ervan in het bodemarchief, waarover de archeoloog waakt. Archeologie en bouw- en kunsthistorie, geven inzicht in de manier van wonen, werken en denken van onze voorouders. MSP verbindt dat inzicht met de ruimtelijke planvorming en ordening. MSP verbindt lijnen naar de toekomst met die uit het verleden.

Actueel is de komst van een gewijzigde Monumentenwet. Voorloper is het Verdrag van Malta, dat op 16 januari 1992 tot stand kwam. Dit of volgend jaar, wordt de herziene Monumentenwet vastgesteld.

Onze diensten op dit terrein:

  • opstellen archeologisch beleidskader
  • samenstelling cultuurhistorische waardenkaart
  • samenstelling archeologische verwachtingskaart
  • adviezen over concrete projecten
  © 2010 MSP.     
 
Ruimtelijke Ontwikkeling Stedelijke Vernieuwing Cultuurhistorie Contact