Terug naar de homepage  
  info@monumentenzorg.com     
  Homepage
  Voor Gemeenten
  Voor Particulieren
  Over MSP
  Nieuwsbrief
  Contact

Beleid: nuttig of overbodig?

alles van waarde is weerloos
wordt van aanraakbaarheid
rijk
en aan alles gelijk
Lucebert (1924-1994)Nog steeds is er onzekerheid over het regeringsbeleid de komende jaren. Wel verandert de wetgeving voortdurend, de WRO, de WABO, de Woningwet, de Monumentenwet 1988, de Awb enz. Stapels papier wordt daarvoor geproduceerd, maar hoe is daarbij de zorg voor het kwetsbare erfgoed? Gelukkig neemt de interesse voor erfgoed toe maar de zorg daarvoor vraagt om voortdurende aandacht. Erfgoed concurreert met onderwijs, economie, ouderenzorg, verkeer enzovoorts.

Daarom is een beleidsvisie voor het erfgoed in samenhang met andere beleidsterreinen een must. Dat bespaart geld omdat adhoc beslissingen en knelpunten worden voorkomen en geeft de inwoners, de eigenaren van erfgoed en de gemeentelijke organisatie zekerheid over de inzet van financiële middelen en te volgen procedures.

terug naar de nieuwsbrief

  © 2010 MSP.     
 
Ruimtelijke Ontwikkeling Stedelijke Vernieuwing Cultuurhistorie Contact