Terug naar de homepage  
  info@monumentenzorg.com     
  Homepage
  Voor Gemeenten
  Voor Particulieren
  Over MSP
  Nieuwsbrief
  Contact

Cultuurhistorie in de gemeente Roosendaal, Noord-Brabant

 De gemeente Roosendaal kent een rijke geschiedenis die terug gaat tot de twaalfde en dertiende eeuw. De turfstekerij levert in de Middeleeuwen bedrijvigheid omdat de turf via de Roosendaalse haven werd uitgevoerd naar Holland, Zeeland, Vlaanderen en Antwerpen. Tijdens eeuwen daarna heeft Roosendaal te lijden van de rondtrekkende troepen en het West-Brabantse platteland is lang vrijwel geheel verlaten. Een impuls kwam toen in 1854 een Belgische maatschappij de spoorlijn naar Antwerpen aanlegt. Door aansluitingen daarna met Rotterdam, Vlissingen en Breda maken van het station Roosendaal een echt spoorknooppunt als laatste station voor België. Een open grens bestond toen nog niet. Douanekantoren en expeditiebedrijven vestigden zich al spoedig in de buurt van het grensstation.

De gemeente heeft ons gevraagd de aanwijzingsprocedure te begeleiden voor 172 panden en objecten in het centrum, het buitengebied en de kerkdorpen Nispen, Wouw, Heerle en Moerstraten. Belangrijk onderdeel van de procedure is de informatieverstrekking en voorlichting aan eigenaren. Hieraan is dan ook veel tijd en aandacht besteed en hebben slechts enkele eigenaren bezwaar tegen de aanwijzing gemaakt. De procedure is nog steeds gaande.

Een van de monumenten is het voormalig woonhuis van Jac. Hurks, architect te Roosendaal dat een bijzonder authentiek interieur heeft.

 

terug naar de nieuwsbrief

  © 2010 MSP.     
 
Ruimtelijke Ontwikkeling Stedelijke Vernieuwing Cultuurhistorie Contact