Terug naar de homepage  
  info@monumentenzorg.com     
  Homepage
  Voor Gemeenten
  Voor Particulieren
  Over MSP
  Nieuwsbrief
  Contact

Erfgoedbeleid in de gemeente Nieuwkoop

De gemeente Nieuwkoop is in 2007 ontstaan uit de dorpen Nieuwkoop, Liemeer en Ter Aar. Wij hebben in overleg met de monumentencommissie het beleid beschreven in de nota “Cultuurhistorisch Erfgoed in Nieuwkoop” met als centraal thema:

“ There is a central quality which is the root criterion of life an spirit in a man, a town, a building, or a wilderness. This quality is objective and precise, but it cannot be named”

The Timeless Way of Building: Christopher Alexander, 1979.

 De nota biedt uitgangspunten voor een integraal, uitdagend en inspirerend beleid. Er verandert veel door het Verdrag van Malta, de verschuiving van restauratie naar onderhoud/instandhouding, de adviesrol van het rijk en het selectiebeleid voor rijksmonumenten. Daarnaast spelen maatschappelijke en economische ontwikkelingen een belangrijke rol door het herbestemmen van boerderijen en boerenschuren, van kerken, van leegstaande schoolgebouwen en industriecomplexen en veranderingen bij woningbouwcorporaties in wederopbouwwijken.

Door het rijksbeleid en de teruglopende inkomsten van de gemeente is aanscherping van de financiële inzet noodzakelijk.

terug naar de nieuwsbrief

  © 2010 MSP.     
 
Ruimtelijke Ontwikkeling Stedelijke Vernieuwing Cultuurhistorie Contact