Terug naar de homepage  
  info@monumentenzorg.com     
  Homepage
  Voor Gemeenten
  Voor Particulieren
  Over MSP
  Nieuwsbrief
  Contact

Cultuurhistorie

Mediation maakt gelukkiger dan procederen

Als gemeente wordt u regelmatig geconfronteerd met eigenaren die het niet eens zijn met een beslissing. Na een uitgebreide bezwaarprocedure, kan het soms zover komen dat de rechterlijke macht eraan te pas komt. MSP kan dat voorkomen door als mediator op te treden. Voordelen zijn een snellere besluitvorming en geen eindeloze procedures. Veel bestuursorganen denken momenteel na over de mogelijkheden die mediation biedt. Op veel plekken in het bestuur lopen projecten om de mogelijkheden in de praktijk te testen. Vooral de snelheid van de besluitvorming lijkt een argument te zijn om voor mediation te kiezen. Ander motief kan zijn de definitieve beëindiging van het tussen partijen bestaande geschil. Derde reden waarom partijen tot mediation overgaan is dat zij niet gebaat zijn bij een juridische oplossing. We zien momenteel een ontwikkeling van ‘toetsing’ naar geschilbeslechting. Want mediation maakt gelukkiger dan procederen.

(bron: Pach, M.A. (2005). Mediation in het omgevingsrecht: gegevens en ervaringen. Uit: Bouwrecht, nr. 2, p.101-110).

  © 2010 MSP.     
 
Ruimtelijke Ontwikkeling Stedelijke Vernieuwing Cultuurhistorie Contact