Terug naar de homepage  
  info@monumentenzorg.com     
  Homepage
  Voor Gemeenten
  Voor Particulieren
  Over MSP
  Nieuwsbrief
  Contact

Cultuurhistorie

Monumentenzorg

MSP is expert in de uitvoering van de Monumentenwet en monumenten- en subsidieverordeningen. Van het opstellen van een monumentennota tot en met de daadwerkelijke uitvoering ervan.

MSP is vakman op het gebied van:

 • Cultuurhistorische verkenningen, analyses en effectrapportages
 • Bestuurlijke, organisatorische en juridische begeleiding
 • Advies en opmaak van vergunningen
 • Begeleiding en coördinatie van restauraties
 • Opstellen en advies over gemeentelijke verordeningen
 •  opstellen cultuurhistorische waardenkaart
 • Verzorgen van gemeentelijke monumentenaanwijzing
 • Onderhoud en wijziging van monumenten
 • Deelname of advies aan de Monumentencommissie
 • Inventarisatie en aanwijzing beschermde stads- en dorpsgezichten
 • Inspraaktrajecten & draagvlakvergroting
 • Relatie met bestemmingsplannen
 • Behandeling bezwaar- en beroepschriften
 • Open Monumenten Dag
 • Bouwhistorisch onderzoek

Zie ook: brief herziening monumentenzorg en komende wijzigingen Monumentenwet

  © 2010 MSP.     
 
Ruimtelijke Ontwikkeling Stedelijke Vernieuwing Cultuurhistorie Contact