Terug naar de homepage  
  info@monumentenzorg.com     
  Homepage
  Voor Gemeenten
  Voor Particulieren
  Over MSP
  Nieuwsbrief
  Contact

Nieuwsbrief 4 april 2005

 Wilt u op de hoogte blijven?
 aanmelden voor de nieuwsbrief

Foto 1Tijdreizen: over de historische sensatie en het Stendhal syndroom
Het kan u niet zijn ontgaan, de terugkeer van het begrip: historische sensatie. Het lijkt op tijdreizen. Henk van Os, auteur van het boekenweekessay, schrijft over het begrip en verwijst naar Johan Huizinga. Dat is namelijk degene die de term in 1920 introduceerde. Een historische sensatie is een ervaring of een impressie die het verleden als het ware reastbaar oproept en de nieuwsgierigheid ernaar sterk aanwakkert. Zij wordt opgewekt door een voorwerp of een kunstwerk maar ook door een gebouw of een landschap.

Foto 2  Over de oudste druiventuin van Nederland
Medio 2003 heeft de gemeente Wateringen aan MSP gevraagd om een restauratieplan voor het complex Sonnehoeck op te stellen. De druiventuin Sonnehoeck ligt in Kwintsheul en is aangewezen als rijksmonument. Het complex vertegenwoordigt bijna de hele geschiedenis van de Westlandse druiventeelt. De tuin bestaat uit acht druivenserres, een originele watertoren, twee schoorstenen met ketelhuizen en enkele fruitmuren. Samen met de oude tuinderswoning en schuur is het bedrijf uniek in het Westland en volgens kenners van grote betekenis.
Foto 3 Theorie: tijd voor interactie
MSP draagt een warm hart toe aan de mensen die direct belang hebben bij de vorming en implementatie van beleid. Dat zijn naast de belanghebbenden aan gemeentezijde, vooral eigenaren en burgers. Net als in andere sectoren zien we in gemeenteland een langzame verschuiving naar vraag- en marktsturing. De conventionele manieren van beleidsvorming hebben hun tijd daarom gehad. Bij een vraaggestuurde markt hoort een nieuwe methodiek van beleidsontwikkeling. Twee professoren, Egon Guba en Yvonna Lincoln, ontwikkelden een methodiek die ze de naam vierde generatie ontwikkeling gaven.
Foto 3 Religieus erfgoed: Open Monumentendag 2005
De Open Monumentendag vindt dit jaar plaats op 10 en 11 september. Het thema is Religieus Erfgoed. Dan denken we al snel aan de vele kerken die onze dorpen en steden rijk zijn. Maar ook kan worden gedacht aan synagogen, kerkhoven, kloosters, vrijmetselaarsloges, tempels, weeshuizen, hofjes, bierbrouwerijen en gasthuizen. Of aan aspecten zoals orgels, pelgrimswegen en veldkruizen. Ook zal er aandacht zijn voor de bedreiging van kerkgebouwen en kloosters of hun herbestemming als congrescentrum, woningen, hotel of casino. Tenslotte kunnen kleine voorwerpen, zoals oude bijbels, kerktasjes of boekjes een rol spelen.

naar de nieuwsbrief van september 2010
naar de nieuwsbrief van februaril 2006

  © 2010 MSP.     
 
Ruimtelijke Ontwikkeling Stedelijke Vernieuwing Cultuurhistorie Contact