Gezinsblad
Leendert Wassenaar met:
Sijtje Raephorst
1) Cornelia (Keetje) Wassenaar, geb. 30 nov 1769 te Schipluiden, RK doopgetuigen: Leendert Raaphorst en Pleuntie Halvehout, ged. 30 nov 1769 te Schipluiden, ovl. 29 aug 1813 te Wassenaar
Gehuwd 3 jun 1798 te Wassenaar met:
Johannes (Jan) den Hollander, geb. 28 feb 1770 te Wassenaar, ovl. 21 dec 1805 te Wassenaar, zoon van Arij den Hollander en Agatha Pieters (Aagje) Santvliet
Na het overleiden van zijn ouders verkopen Hendrik en zijn broer Pieter volgens akte op 05-02-1805 hun erfdeel in het onroerend goed aan broer Jan, voor de som van fl 475,-.
Het betreft een Huis aan den Deijl, 3 hond teelland bij Kortendorp en 2 hond, 40 roe teelland eveneens bij Kortendorp. (Kortendorp lag in Wassenaar waar nu de Ammontjeslaan Maaldrift is.)

Volgens een akte van 26-05-1815 deelt Jan Opdam, de tweede echgenoot van Keetje Wassenaar, de nalatenschap van de dan overleden Keetje, metde 3 minderjarige kinderen van Jan den Hollander en Keetje en met zijn zoon Jan Opdam uit zijn eigen huwelijk met Keetje.
Het Huijs aan den Deijl wordt dan verkocht voor vier honderd vijf en twintig gulden aan Jan Korel.
De teellanden in Kortendorp worden verkocht aan Arij Vijverberg voor twee honderd zestig gulden, maar op dezelfde dag koopt Hendrik den Hollander deze teellanden weer van Arij Vijverberg voor twee honderd zestig gulden .
Verder is er in de boedel een hypotheekacte, uitgegeven door de weeskamers gedateerd 08-12-1808 te Wassenaar, op naam van Cornelia (Keetje) Wassenaar, weduwe van Jan den Hollander, met 3 minderjarige kinderen. Onderpand is het Huys en Erve aan den Deyl onder Wassenaar en 5 Hond 40 Roeden teelland.
Toen Keetje Wassenaar overleed nam Hendrik deze hypotheekbrief over en werd hij tevens voogd over de kinderen van zijn broer Jan.
Volgens akte van 26-05-1815 wordt deze hypotheek geroyeerd.

In akte 31 (26 mei 1815) verleden ten overstaan van de heer Vrederechtervan Canton den Hage, getekend door Hendrik den Hollander (zwager van Keetje Wassenaar overleden op 04-10-1813 ) verklaart Hendrik dat er op 4-10-1813 in een familieraad besloten was dat hij voogd werd van de drie minderjarige kinderen van Jan den Hollander en Keetje Wassenaar en verklaarthij: "Uit de weesmannen van Wassenaar en Zuydwijk te hebben ontvangen enovergenomen deze hypotheekbrief groot in kapitaal 440,- gulden, welke hypotheekbrief voort spruitende ter zake van het aandeel of de erfportie der gemelde drie minderjarige kinderen competerende in de boedel door wijlen harer vader Johannes den Hollander en wijlen harer moeder Cornelia Wassenaar" .
De drie minderjarige kinderen waren Aagje Leendert en Arendje den Hollander
(N.B. Competeren: behooren, aangaan, schuldig zijn, toebehooren)
Hoofdindex A-Z