Teksten die aanspreken

Naar begin

Als ik sta
Iemand vroeg eens aan een man die zeer ervaren was in meditatie 
hoe het kon dat hij ondanks zijn vele bezigheden zo kalm en rustig was. 
De man antwoordde:

Als ik sta, dan sta ik
als ik loop, dan loop ik
als ik zit, dan zit ik
als ik eet, dan eet ik
als ik spreek, dan spreek ik

De vraagsteller viel hem in de rede en zei:
Dat doe ik ook, maar wat doe je verder nog?
En hij antwoordde opnieuw:

Als ik sta, dan sta ik
als ik loop, dan loop ik

als ik zit, dan zit ik
al
s ik eet, dan eet ik
als ik spreek, dan spreek ik

Opnieuw zei de vraagsteller: Maar dat doe ik ook?
Nee, zei de man,

als jij zit, dan sta je al
als jij staat, dan loop je al
als jij loopt, dan ben je al waar je wezen wilt.

(Een zen-monnik. Uit: Zeven Weken Sterker! uitgeverij Narratio)

 

Because
woman's work is underpaid or unpaid & what we look like is more important than what we do & if we get raped it is our fault & if we love women it's because we can't get a real man & if we expect community care for our family we are selfish & if we stand up for our rights we are loud & if we don't we are typical females & if we want to get married we are out to trap a man & if we don't we are unnatural & because we aren't deemed responsible enough to decide if, when and how we give birth we are feminists.

Wanneer heeft u voor het laatst....

...languit in het gras gelegen?
...geglimlacht naar een onbekende op straat?
...uw buurman vriendelijk gegroet?
...een roos geroken?
...een kat zich zien uitrekken?
...de deur voor iemand opengehouden?
...zomaar een kaartje naar een vriend, vriendin of collega gestuurd?
...de nachtegaal in het bos horen zingen?
...de zon zien opkomen?
...hartstochtelijk gehuild?


...onbedaarlijk gelachen?
...op blote voeten op het mos gelopen?
...uw hart uitgestort bij een vriend of vriendin?
...een strandwandeling gemaakt terwijl het stormde?
...voor iemand gebeden?
...een half uur in stilte gezeten?
...tegen uw partner gezegd: 'Ik ben zo blij dat ik jou heb ontmoet'?
...zonder paraplu in de regen gelopen?
...samen naar de maan gekeken?
...een blij en dankbaar gevoel gekregen als u wakker werd?


...tegen iemand gezegd: Dank je wel!?
...iemand geknuffeld?
...de voeten van uw vriendin of vriend gemasseerd?
...in de stromende regen samen in een tentje gelegen?
...op blote voeten een boswandeling gemaakt?
...uw vader opgebeld om te zeggen: 'Pa, ik hou van je'?
...oude vriendschappen nieuw leven ingeblazen?
...gezegd: 'Het spijt me'?
...een liefdesbrief geschreven?
...gedanst?


...samen op een terrasje gezeten?
...een ijscoman een fooi van een tientje gegeven?
...iets totaal nieuws gedaan?
...gedacht: 'Wat ben ik blij dat ik leef!'?
...iets gedaan wat u nooit durfde?
...een kaars aangestoken als u zich verdrietig voelde?
...ontroering gevoeld bij de aanblik van een mooi landschap?
...'s nachts in stille verwondering naar de sterren gekeken?
...in de spiegel tegen u zelf gezegd: 'Ik hou van je'?

Afkomstig uit De Spirituele Krant van augustus 2000.

         

Uit de Inaugurele Rede van Nelson Mandela
voor het presidentschap van de Republiek Zuid Afrika, 1994

Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn.
Onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn.
Het is ons licht, niet onze schaduw, die ons het meest beangstigt.

We vragen onszelf: Wie ben ik om briljant te zijn, prachtig, talentvol, fantastisch?
Maar, wie ben jij om dat niet te zijn?
Je bent een kind van God.
Je onbelangrijk voordoen bewijst de wereld geen dienst.
Er is niets verlichts aan je klein te maken opdat andere mensen zich bij jou niet onzeker zullen voelen. We zijn allemaal bedoeld om te stralen als kinderen.
We zijn geboren om de glorie van God die in ons is, te openbaren.
Die is niet alleen maar in sommigen van ons; die is in iedereen!
En als wij ons licht laten stralen, geven we onbewust andere mensen toestemming hetzelfde te doen.
Als wij van onze eigen angst bevrijd zijn, bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen.

 

 Naar boven  Volgend blad  Naar begin