Jaarclub Coraggio is een begrip. Iets wat begon als een onschuldige grap nam - na hun uitverkiezing tot meest knorrigste jaarclub van 1986 - een serieuze wending. Partijprominenten schaarden zich in de gelederen van Jaarclub Coraggio en gaven Coraggio daarmee het elan waarmee ze met opgeheven hoofd het nieuwe Millenium in konden. Onder kletterend gemuil werden de leden in 2003 herkozen. Het beleid kon zodoende ongewijzigd voortgezet worden, hetgeen in een ware sterrenslag resulteerde. Vrouwen werden hysterisch, kinderen sprongen de singel in en sterren daalden neer op de gelukkigen. Nog nooit was de wereld zo lame, rof en space geweest.