Familiewapen Poolen fam.wapen

Ontwerp voor een familiewapen

Samenstelling: Vic. Poolen - vpoolen@planet.nl - 8-2-1999


Omstreeks 1700 trok Pieter Pool vanuit Blomberg in Duitsland naar Holland, vestigde zich in Rotterdam en werd de stamvader van het rotterdamse geslacht Poolen.
Dit familiehistorische gegeven werd voor mij uitgangspunt voor het samenstellen van een familiewapen en heb ik -om de verbondenheid van de familie Poolen met beide steden aan te geven- elementen van de wapenschilden van de gemeenten Rotterdam en Blomberg aangepast en samengevoegd.
Het wapen heb ik mij nog niet als definitief voorgesteld en reacties zijn welkom.


De wapenschilden van Rotterdam en Blomberg

Rotterdam

Het wapenschild van de gemeente Rotterdam werd op 7 augustus 1948 opnieuw vastgesteld:
Doorsneden: I gevierendeeld: 1 en 4 in goud een gaande leeuw van sabel, 2 en 3 in goud een gaande leeuw van keel, getongd en genageld van azuur, II in sinopel een paal van zilver."

Blomberg

Blomberg is gelegen in de Kreis Detmold in de deelstaat Nordrhein-Westfalen. Als regionaal symbool geldt de Lippe-roos.
In Duitsland geldt niet de omschrijving maar de wapenafbeelding als officieel. In Nederland zou de omschrijving als volgt kunnen luiden:
In sinopel een kasteel van zilver met drie torens, de middelste hoger dan beide anderen, de torens gedakt van keel en de middelste voorzien van een naar rechts waaiend vaantje van zilver; in een verhoogde poort van zilver een vijfblad van keel,
met hart van goud.

Deze wapenschilden van Rotterdam en Blomberg zijn ontleend aan de webside over Nederlandse Overheidswapens. Mijn dank aan webmaster Ralf Hartemink voor zijn aanwijzingen en de omschrijving van het wapenschild van Blomberg.


De samenstelling van het familiewapen

familiewapen

De kleur groen (sinopel) komt in beide gemeentewapens voor. Als basisvorm nam ik de onderste helft van het rotterdamse wapen en verwisselde de kleuren groen en wit.
Op de nu groene middenbaan (paal) plaatste ik de kenmerkende elementen van het wapen van Blomberg: een toren in goudkleur met drie torentjes en daarboven een witte (zilveren) bloem met een hart in rode kleur (keel), als verwijzing naar de Lippe-roos.

Het wapenschild kan als volgt worden beschreven:
In zilver een paal van sinopel, beladen met een toren met drie torentjes in goud, waarboven een vijfblad in zilver met een hart van keel.

Alle nakomelingen van Pieter Pool met de naam Poolen zouden dit familiewapen kunnen voeren.


ŠVic. Poolen
vpoolen@planet.nl
home.planet.nl/~vpoolen